Monitor Polski

M.P.2001.15.242

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 maja 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 marca 2001 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 51/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Rubinsztajn Renata,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności artystycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Mikuśkiewicz Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Dutkiewicz Artur Adam, 4. Jackowski Krzysztof, 5. Kiniorski Włodzimierz Andrzej, 6. Kulawik Grażyna Teresa, 7. Kurkowski Zbigniew Antoni, 8. Książek Zbigniew Tadeusz, 9. Pawlik Włodzimierz Jacek, 10. Piaseczny Andrzej Tomasz, 11. Poniedzielski Andrzej Stanisław, 12. Rosiński Jerzy Zygmunt, 13. Szlufik Elżbieta Dorota, 14. Treter-Hnatowicz Anna Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Jaroń Artur Grzegorz, 16. Pomorski Ryszard Krzysztof, 17. Tercz Marek Józef,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Oettingen Urszula Marta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. ks. Nocoń Zygmunt Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Metzger Andrzej, 21. Skorupa Leszek, 22. Stępień Urszula Maria,

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Garus Ryszard Stanisław,

za zasługi w działalności literackiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Antolski Zdzisław Henryk.