Monitor Polski

M.P.1998.45.632

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 października 1998 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 61/98 MPM

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyty 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Biatostockiego:

1. Adamski Emilian s. Piotra, 2. Adamska Janina c. Piotra, 3. Adamski Eugeniusz s. Józefa, 4. Adamska Jadwiga c. Józefa, 5. Adamski Feliks s. Hieronima, 6. Adamska Jadwiga c. Franciszka, 7. Adamski Henryk s. Józefa, 8. Adamska Anna c. Henryka, 9. Bagiński Józef s. Kazimierza, 10. Bagińska Kazimiera c. Józefa, 11. Bereszczuk Jakub s. Aleksandra, 12. Bereszczuk Maria c. Aleksandra, 13. Bondaruk Michał s. Stefana, 14. Bondaruk Nadzieja c. Aleksandra, 15. Bychowski Piotr s. Bronistawa, 16. Bychowska Halina c. Piotra, 17. Cylwik Eugeniusz s. Alojzego, 18. Cylwik Róża c. Stanisława, 19. Czarnecki Zygmunt s. Henryka, 20. Czarnecka Lucjanna c. Feliksa, 21. Czerepowicz Czestaw s. Stanisława, 22. Czerepowicz Helena c. Józefa, 23. Czuż Józef s. Jana, 24. Czuż Olga c. Michała, 25. Czyrynda Józef s. Andrzeja, 26. Czyrynda Nina c. Andrzeja, 27. Dębowski Zenon s. Jana, 28. Dębowska Irena c. Stanisława, 29. Grzegorczyk Stanisław s. Stefana, 30. Grzegorczyk Eugenia c. Adama, 31. Iwaniuk Stefan s. Zenobiego, 32. Iwaniuk Nadzieja c. Daniela, 33. Jakubowski Leon s. Adama, 34. Jakubowska Józefa c. Jana, 35. Jasiuk Mikołaj s. Mikołaja, 36. Jasiuk Anna c. Bazyla, 37. Jodłowski Wacław s. Michała, 38. Jodłowska Agnieszka c. Leona, 39. Jurczuk Antoni s. Grzegorza, 40. Jurczuk Antonina c. Aleksandra, 41. Jurczuk Michał s. Teodora, 42. Jurczuk Nadzieja c. Jakuba, 43. Kaliszewski Henryk s. Wicentego, 44. Kaliszewska Jadwiga c. Antoniego, 45. Kamiński Romuald s. Karola, 46. Kamińska Bolesława c. Emiliana, 47. Kamiński Walerian s. Bronistawa, 48. Kamińska Felicja c. Józefa, 49. Kisiel Aleksy s. Bazyla, 50. Kisiel Luba c. Dawida, 51. Kisielewski Mikołaj s. Cyryla, 52. Kisielewska Eugenia c. Józefa, 53. Kondrat Eugeniusz s. Pawia, 54. Kondrat Janina c. Jana, 55. Kopczewski Edmund s. Jana, 56. Kopczewska Zofia c. Antoniego, 57. Krysiewicz Józef s. Aleksandra, 58. Krysiewicz Eugenia c. Antoniego, 59. Lenczewski Tadeusz s. Witolda, 60. Lenczewska Marianna c. Wincentego, 61. Mackiewicz Romuald s. Józefa, 62. Mackiewicz Wanda c. Józefa, 63. Malinowski Wincenty s. Bolesława, 64. Malinowska Sabina c. Antoniego, 65. Markiewicz Jarostaw s. Kazimierza, 66. Markiewicz Maria c. Mikołaja, 67. Mastowski Stanisław s. Wincentego, 68. Mastowska Leontyna c. Nikodema, 69. Michaluk Jan s. Jana, 70. Michaluk Zinaida c. Pawia, 71. Mnich Kazimierz s. Wincentego, 72. Mnich Maria c. Antoniego, 73. Niemyński Kazimierz s. Antoniego, 74. Niemyńśka Jadwiga c. Stanisława, 75. Niewiarowski Aleksander s. Mieczystawa, 76. Niewiarowska Janina c. Bolesława, 77. Panasiuk Wtadystaw s. Mikołaja, 78. Panasiuk Helena c. Aleksandra, 79. Płoński Józef s. Józefa, 80. Płońska Łucja c. Piotra, 81. Pótkośnik Antoni s. Teofila, 82. Półkośnik Janina c. Franciszka, 83. Romaniuk Aleksander s. Pawta, 84. Romaniuk Luba c. Jana, 85. Roszkowski Tadeusz s. Konstantego, 86. Roszkowska Ksawera c. Jana, 87. Sienkiewicz Władysław s. Aleksandra, 88. Sienkiewicz Władysława c. Bolesława, 89. Sokót Antoni s. Wincentego, 90. Sokót Alfreda c. Franciszka, 91. Sokót Henryk s. Franciszka, 92. Sokót Paulina c. Bolesława, 93. Sokót Edward s. Aleksandra, 94. Sokót Weronika c. Kazimierza, 95. Sokólski Antoni s. Józefa, 96. Sokólska Eugenia c. Feliksa, 97. Sycz Paweł s. Stefana, 98. Sycz Maria c. Antoniego, 99. Szklarz Wincenty s. Kajetana, 100. Szklarz Stanisława c. Antoniego, 101. Tarantowicz Wacław s. Aleksandra, 102. Tarantowicz Pelagia c. Józefa, 103. Tereszkiewicz Bazyl s. Andrzeja, 104. Tereszkiewicz Anna c. Mikołaja, 105. Toczydtowski Lucjan s. Franciszka, 106. Toczydtowska Eugenia c. Kazimierza, 107. Tołwiński Józef s. Franciszka, 108. Tołwińska Janina c. Aleksandra, 109. Trojan Jan s. Jana, 110. Trojan Felicja c. Antoniego, 111. Trojan Mieczystaw s. Jana, 112. Trojan Teodozja c. Józefa, 113. Trypuz Mieczystaw s. Jana, 114. Trypuz Jadwiga c. Stanisława, 115. Witkowski Stanisław s. Aleksandra, 116. Witkowska Leonarda c. Aleksandra, 117. Wróblewski Henryk s. Feliksa, 118. Wróblewska Leontyna c. Michała, 119. Zdanowicz Romuald s. Józefa, 120. Zdanowicz Regina c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Elbląskiego:

121. Demczuk Grzegorz s. Mikołaja, 122. Demczuk Helena c. Aleksandra, 123. Jutrzenka Jan s. Józefa, 124. Jutrzenka Edyta c. Ottona, 125. Kostrzewa Jan s. Stanisława, 126. Kostrzewa Józefa c. Franciszka, 127. Krakowiak Józef s. Karola, 128. Krakowiak Adela c. Ignacego, 129. Stępień Stanisław s. Józefa, 130. Stępień Feliksa c. Stanisława, 131. Wyrzykowski Wacław s. Jana, 132. Wyrzykowska Genowefa c. Wincentego, 133. Zmarzlak Kazimierz s. Józefa, 134. Zmarzlak Henryka c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Ostrotęckiego:

135. Borzuta Robert s. Romualda, 136. Borzuta Marianna c. Franciszka, 137. Dzikowski Leon s. Franciszka, 138. Dzikowska Stanisława c. Aleksandra, 139. Garwarski Mieczystaw s. Grzegorza, 140. Garwarska Celina c. Jana, 141. Godlewski Zygmunt s. Jana, 142. Godlewska Marianna c. Tomasza, 143. Karczmarczyk Karol s. Józefa, 144. Karczmarczyk Michalina c. Jana, 145. Karpiński Tadeusz s. Józefa, 146. Karpińska Kazimiera c. Piotra, 147. Kotota Władysław s. Władysława, 148. Kotota Cecylia c. Piotra, 149. Kuciej Tadeusz s. Józefa, 150. Kuciej Irena c. Wacława, 151. taszcz Bolesław s. Franciszka, 152. taszcz Janina c. Juliana, 153. Pazik Mieczystaw s. Stefana, 154. Pazik Maria c. Bolesława, 155. Podolak Stanisław s. Juliana, 156. Podolak Jadwiga c. Franciszka, 157. Podolak Stanisław s. Józefa, 158. Podolak Marianna c. Józefa, 159. Rykowski Tadeusz s. Leona, 160. Rykowska Jadwiga c. Władysława, 161. Sobotka Stanisław s. Antoniego, 162. Sobotka Zofia c. Aleksandra, 163. Szczuczyński Jan s. Jana, 164. Szczuczyńska Celina c. Władysława, 165. Szuba Stanisław s. Stanisława, 166. Szuba Marianna c. Jana, 167. Śniadała Wacław s. Aleksandra, 168. Śniadała Władysława c. Józefa, 169. Truszkowski Stefan s. Pawta, 170. Truszkowska Weronika c. Adama, 171. Zalewski Wacław s. Franciszka, 172. Zalewska Anna c. Franciszka, 173. Zaręba Józef s. Aleksandra, 174. Zaręba Janina c. Piotra,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego:

175. Bednarek Henryk s. Franciszka, 176. Bednarek Lucyna c. Franciszka, 177. Biernacki Jan s. Jana, 178. Biernacka Izabela c. Stefana, 179. Borystawski Wacław s. Walentego, 180. Borystawska Helena c. Jana, 181. Bryja Tadeusz s. Andrzeja, 182. Bryja Anna c. Józefa, 183. Chrzanowski Piotr s. Szczepana, 184. Chrzanowska Zofia c. Rocha, 185. Cieptuch Bronistaw s. Józefa, 186. Cieptuch Sabina c. Ignacego, 187. Dominiak Antoni s. Piotra, 188. Dominiak Anna c. Józefa, 189. Dorabiała Józef s. Władysława, 190. Dorabiała Weronika c. Jana, 191. Dwornicki Walenty s. Marcina, 192. Dwornicka Anna c. Franciszka, 193. Dziuba Antoni s. Walentego, 194. Dziuba Urszula c. Józefa, 195. Fraszek Stanisław s. Franciszka, 196. Fraszek Marianna c. Józefa, 197. Froniewski Władysław s. Jakuba, 198. Froniewska Stanisława c. Stanisława, 199. Frontczak Michał s. Wincentego, 200. Frontczak Anna c. Piotra, 201. Goliński Jan s. Władysława, 202. Golińska Stanisława c. Władysława, 203. Góra Władysław s. Marcelego, 204. Góra Marianna c. Antoniego, 205. Halbryt Antoni s. Pawia, 206. Halbryt Kazimiera c. Franciszka, 207. Howis Bronistaw s. Józefa, 208. Howis Apolonia c. Józefa, 209. Jurowski Longin s. Władysława, 210. Jurowska Bronisława c. Wojciecha, 211. Kaczmarek Franciszek s. Jana, 212. Kaczmarek Ewa c. Franciszka, 213. Kanicki Stanisław s. Antoniego, 214. Kanicka Aniela c. Józefa, 215. Karczewski Józef s. Ignacego, 216. Karczewska Adela c. Antoniego, 217. Kątny Jan s. Jana, 218. Kątna Marianna c. Walentego, 219. Klucha Stanisław s. Stanisława, 220. Klucha Janina c. Józefa, 221. Kobryń Franciszek s. Franciszka, 222. Kobryń Helena c. Jana, 223. Kowalski Józef s. Jana, 224. Kowalska Krystyna c. Andrzeja, 225. Król Antoni s. Józefa; 226. Król Jadwiga c. Franciszka, 227. Kurek Wacław s. Antoniego, 228. Kurek Marianna c. Antoniego, 229. Łuczak Stanisław s. Franciszka, 230. Łuczak Anna c. Józefa, 231. Maciejak Józef s. Stanisława, 232. Maciejak Regina c. Ludwika, 233. Marcinkowski Kazimierz s. Józefa, 234. Marcinkowska Anna c. Walentego, 235. Matusiak Stanisław s. Wojciecha, 236. Matusiak Zofia c. Stanisława, 237. Michalak Bronistaw s. Franciszka, 238. Michalak Alfreda c. Tomasza, 239. Mordal Józef s. Franciszka, 240. Mordal Marianna c. Feliksa, 241. Morka Kazimierz s. Antoniego, 242. Morka Helena c. Józefa, 243. Nanys Adam s. Mateusza, 244. Nanys Zofia c. Józefa, 245. Niezgodzki Józef s. Pawia, 246. Niezgodzka Janina c. Andrzeja, 247. Ochęcki Józef s. Józefa, 248. Ochęcka Irena c. Rocha, 249. Olenderkiewicz Kazimierz s. Józefa, 250. Olenderkiewicz Lucyna c. Ignacego, 251. Oleszczyk Władysław s. Józefa, 252. Oleszczyk Anna c. Franciszka, 253. Pagacz Józef s. Józefa, 254. Pagacz Józefa c. Józefa, 255. Pagacz Piotr s. Wawrzyńca, 256. Pagacz Antonina c. Antoniego, 257. Pakuła Feliks s. Adama, 258. Pakuła Helena c. Franciszka, 259. Paluszek Kazimierz s. Piotra, 260. Paluszek Stefania c. Idziego, 261. Pawłowski Stefan s. Jana, 262. Pawtowska Marianna c. Stanisława, 263. Pietras Nikodem s. Józefa, 264. Pietras Zofia c. Józefa, 265. Plesiak Tadeusz s. Franciszka, 266. Plesiak Józefa c. Ignacego, 267. Podyma Czesław s. Tomasza, 268. Podyma Janina c. Stanisława, 269. Preś Józef s. Jana, 270. Preś Bronisława c. Władysława, 271. Przybylak Ignacy s. Wincentego, 272. Przybylak Marianna c. Ignacego, 273. Raszewski Zdzisław s. Stanisława, 274. Raszewska Jadwiga c. Jana, 275. Rybak Władysław s. Franciszka, 276. Rybak Waleria c. Franciszka, 277. Siwik Bronisław s. Jana, 278. Siwik Natalia c. Walentego, 279. Sołtysik Henryk s. Franciszka, 280. Sołtysik Józefa c. Marcina, 281. Stasiak Stanisław s. Marcina, 282. Stasiak Franciszka c. Franciszka, 283. Stefaniak Jan s. Józefa, 284. Stefaniak Stefania c. Stanisława, 285. Stefański Józef s. Józefa, 286. Stefańska Helena c. Bolesława, 287. Stempień Czesław, 288. Stempień Janina, 289. Stępień Jan s. Franciszka, 290. Stępień Józefa c. Józefa, 291. Surma Władysław s. Andrzeja, 292. Surma Jadwiga c. Piotra, 293. Suwara Bronisław s. Antoniego, 294. Suwara Lucyna c. Michała, 295. Szczepaniak Jan s. Juliana, 296. Szczepaniak Zofia c. Jana, 297. Tanaś Józef s. Stanisława, 298. Tanaś Helena c. Georgija, 299. Wardęga Piotr s. Andrzeja, 300. Wardęga Weronika c. Józefa, 301. Wielowski Franciszek s. Konstantego, 302. Wielowska Anna c. Walentego, 303. Wiśniewski Józef s. Mikołaja, 304. Wiśniewska Marianna c. Jana, 305. Wiśniewski Michał s. Rocha, 306. Wiśniewska Janina c. Jana, 307. Wosiak Władysław s. Stanisława, 308. Wosiak Józefa c. Józefa, 309. Zagłoba Zygmunt s. Władysława, 310. Zagłoba Marianna c. Wincentego, 311. Zakręta Lucjan s. Antoniego, 312. Zakręta Helena c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Szczecińskiego:

313. Arczewski Stefan s. Franciszka, 314. Arczewska Marianna c. Antoniego, 315. Atras Wacław s. Józefa, 316. Atras Helena c. Jana, 317. Białek Józef s. Andrzeja, 318. Białek Zofia c. Jana, 319. Bogaczyński Andrzej s. Antoniego, 320. Bogaczyńska Zofia c. Piotra, 321. Bujalski Prokop s. Jana, 322. Bujalska Regina c. Jana, 323. Buryta Stanisław s. Jana, 324. Buryta Waleria c. Feliksa, 325. Cieloch Władysław s. Wincentego, 326. Cieloch Stanisława c. Władysława, 327. Dąbrowski Wiktor s. Gwidona, 328. Dąbrowska Natalia c. Alfonsa, 329. Denderski Władysław s. Jana, 330. Denderska Helena c. Jana, 331. Didkowski Zbigniew s. Mariana, 332. Didkowska Danuta c. Karola, 333. Górka Wacław s. Józefa, 334. Górka Helena c. Stanisława, 335. Grycz Ludwik s. Konstantego, 336. Grycz Wiktoria c. Józefa, 337. Grzymek Zygmunt s. Ludwika, 338. Grzymek Genowefa c. Andrzeja, 339. Gujski Jan s. Józefa, 340. Gujska Zofia c. Jana, 341. Hasiuk Józef s. Franciszka, 342. Hasiuk Helena c. Antoniego, 343. Jucha Izydor s. Pawia, 344. Jucha Nina c. Jana, 345. Jurkiewicz Leon s. Adolfa, 346. Jurkiewicz Halina c. Jana, 347. Kamiński Józef s. Michała, 348. Kamińska Genowefa c. Józefa, 349. Kędzierski Edmund s. Jana, 350. Kędzierska Janina c. Wojciecha, 351. Kiettyka Zygmunt s. Antoniego, 352. Kiettyka Janina c. Stefana, 353. Kotodziejczyk Jan s. Stanisława, 354. Kotodziejczyk Feliksa c. Franciszka, 355. Korczak Marian s. Józefa, 356. Korczak Janina c. Franciszka, 357. Kowalski Stefan, 358. Kowalska Weronika, 359. Kowalski Zenon s. Mikołaja, 360. Kowalska Regina c. Jana, 361. Krasucki Bolesław s. Hipolita, 362. Krasucka Bronistawa c. Jana, 363. Kuczyński Edward s. Bronistawa, 364. Kuczyńska Helena c. Ludwika, 365. Kulczyński Wojciech s. Tomasza, 366. Kulczyńska Eufrozyna c. Wojciecha, 367. Kuniewicz Józef s. Piotra, 368. Kuniewicz Józefa c. Józefa, 369. Kwaśniewicz Tomasz s. Antoniego, 370. Kwaśniewicz Janina c. Władysława, 371. Lewandowski Stanisław s. Jana, 372. Lewandowska Marianna c. Wojciecha, 373. Losik Marian s. Jana, 374. Losik Anna c. Jana, 375. Majdziński Józef s. Michała, 376. Majdzińska Felicja c. Jana, 377. Mańk Stefan s. Józefa, 378. Mańk Janina c. Wojciecha, 379. Marciszewski Władysław s. Józefa, 380. Marciszewska Janina c. Franciszka, 381. Markiewicz-Markielewicz Paweł s. Antoniego, 382. Markiewicz-Markielewicz Janina c. Jana, 383. Matusik Jarostaw s. Józefa, 384. Matusik Irena c. Rudolfa, 385. Mazur Walerian s. Stanisława, 386. Mazur Regina c. Franciszka, 387. Meczke Emanuel s. Bogufata, 388. Meczke Halina c. Władysława, 389. Mikołajczyk Tadeusz s. Tomasza, 390. Mikołajczyk Stefania c. Piotra, 391. Mitręga Antoni s. Stanisława, 392. Mitręga Halina c. Józefa, 393. Pijanka Zygmunt s. Piotra, 394. Pijanka Anna c. Grzegorza, 395. Przepiórowski Edward s. Szymona, 396. Przepiórowska Genowefa c. Józefa, 397. Przybylski Tadeusz s. Stanisława, 398. Przybylska Wanda c. Szczepana, 399. Rutkowski Józef s. Józefa, 400. Rutkowska Irena c. Bolesława, 401. Stępień Bolesław s. Ignacego, 402. Stępień Bronistawa c. Daniela, 403. Swarcewicz Adolf s. Karola, 404. Swarcewicz Józefa c. Adama, 405. Ścigany Rudolf s. Karola, 406. Ścigany Eryka c. Józefa, 407. Ślązak Antoni s. Antoniego, 408. Ślązak Stanisława c. Michała, 409. Ślusarek Ludwik s. Andrzeja, 410. Ślusarek Krystyna c. Eulogiusza, 411. Topolewski Józef s. Stanisława, 412. Topolewska Irena c. Zygmunta, 413. Turbo Stanisław s. Szymona, 414. Turbo Władysława c. Feliksa, 415. Urbański Longin s. Jana, 416. Urbańska Justyna c. Bronistawa, 417. Wdowiak Józef s. Michała, 418. Wdowiak Janina c. Piotra, 419. Wesotowski Jan s. Wincentego, 420. Wesotowska Wanda c. Stanisława, 421. Wojciechowski Eugeniusz s. Józefa, 422. Wojciechowska Kazimiera c. Józefa, 423. Wojtas Władysław s. Józefa, 424. Wojtas Helena c. Piotra, 425. Woźniak Stanisław s. Kacpra, 426. Woźniak Maria c. Wawrzyńca, 427. Zając Alojzy s. Konstantego, 428. Zając Mieczystawa c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Wtoctawskiego:

429. Adamski Heronim s. Józefa, 430. Adamska Karolina c. Wincentego, 431. Balcerkowski Adam s. Józefa, 432. Balcerkowska Janina c. Władysława, 433. Bieńkowski Antoni, 434. Bieńkowska Regina, 435. Bieńkowski Tadeusz s. Franciszka, 436. Bieńkowska Bronistawa c. Czestawa, 437. Biernat Józef s. Stanisława, 438. Biernat Zofia c. Franciszka, 439. Bruzdewicz Jan s. Szczepana, 440. Bruzdewicz Jadwiga c. Józefa, 441. Daczkowski Bronistaw s. Franciszka, 442. Daczkowska Aniela c. Józefa, 443. Dąbrowski Józef s. Wincentego, 444. Dąbrowska Czestawa c. Antoniego, 445. Dzięciotowski Karol s. Aleksandra, 446. Dzięciotowska Józefa c. Bronistawa, 447. Greśkiewicz Marian s. Mikołaja, 448. Greśkiewicz Teresa c. Józefa, 449. Grębocki Mieczystaw s. Józefa, 450. Grębocka Kazimiera c. Bronistawa, 451. Kinalski Tadeusz s. Feliksa, 452. Kinalska Janina c. Antoniego, 453. Kłobukowski Franciszek, 454. Kłobukowska Helena, 455. Konwerski Zygmunt, 456. Konwerska Danuta, 457. Koziński Wincenty s. Marcina, 458. Kozińska Helena c. Jana, 459. Leszczyński Józef s. Antoniego, 460. Leszczyńska Daniela c. Stefana, 461. Lorenc Jerzy s. Ludwika, 462. Lorenc Henryka c. Franciszka, 463. Łochiński Tadeusz s. Józefa, 464. Łochińska Halina c. Aleksandra, 465. Macieja Józef s. Franciszka, 466. Macieja Helena c. Feliksa, 467. Najbart Władysław s. Jana, 468. Najbart Józefa c. Józefa, 469. Okliński Edward s. Aleksandra, 470. Oklińska Genowefa c. Leonarda, 471. Pilarski Kazimierz s. Franciszka, 472. Pilarska Helena c. Stanisława, 473. Podlaszewski Gabriel s. Aleksandra, 474. Podlaszewska Stanisława c. Józefa, 475. Ręklewski Kazimierz s. Władysława, 476. Ręklewska Marta c. Jana, 477. Sieradzki Stanisław s. Franciszka, 478. Sieradzka Anna c. Stefana, 479. Stomkowski Heronim s. Szymona, 480. Stomkowska Irena c. Leona, 481. Smoliński Jan s. Jana, 482. Smolińska Regina c. Jana, 483. Stępień Stanisław s. Władysława, 484. Stępień Janina c. Adama, 485. Strzelecki Józef s. Szczepana, 486. Strzelecka Zofia c. Stanisława, 487. Sulkowski Antoni s. Feliksa, 488. Sulkowska Helena c. Józefa, 489. Szczepański Bronistaw s. Władysława, 490. Szczepańska Marianna c. Stanisława, 491. Śliwiński Stanisław s. Jana, 492. Śliwińska Irena c. Franciszka, 493. Turowski Mieczystaw s. Leona, 494. Turowska Anna c. Bernarda, 495. Witkowski Bolesław s. Władysława, 496. Witkowska Zofia c. Czestawa, 497. Woźniak Czestaw s. Władysława, 498. Woźniak Zenona c. Jana, 499. Zagrabski Jan s. Juliana, 500. Zagrabska Wanda c. Jana, 501. Zasada Kazimierz s. Jana, 502. Zasada Genowefa c. Józefa, 503. Ziótkowski Józef s. Adama, 504. Ziótkowska Jadwiga c. Stanisława, 505. Żebrowski Adam s. Antoniego, 506. Żebrowska Kazimiera c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Wroctawskiego:

507. Bandurak Jan s. Dymitra, 508. Bandurak Gertruda c. Antoniego, 509. Chmielewski Kazimierz s. Jana, 510. Chmielewska Helena c. Jana, 511. Galik Józef s. Wojciecha, 512. Galik Julia c. Jana, 513. Gintowt Tadeusz s. Leopolda, 514. Gintowt Helena c. Wiktora, 515. Haczkiewicz Michał s. Jana, 516. Haczkiewicz Władysława c. Karola, 517. Korzeniowski Józef s. Mikołaja, 518. Korzeniowska Maria c. Józefa, 519. Kowalczyk Edmund s. Ignacego, 520. Kowalczyk Maria c. Antoniego, 521. Kowalski Franciszek s. Grzegorza, 522. Kowalska Dioniza c. Andrzeja, 523. Królikiewicz Feliks s. Ignacego, 524. Królikiewicz Bronistawa c. Wojciecha, 525. Kulski Henryk s. Antoniego, 526. Kulska Kazimiera c. Jana, 527. Kwasiborski Franciszek s. Michała, 528. Kwasiborska Bronisława c. Jakuba, 529. Longier Jerzy s. Andrzeja, 530. Longier Maria c. Jana, 531. Niedoszewski Józef s. Mikołaja, 532. Niedoszewska Helena c. Walentego, 533. Orzechowski Henryk s. Kazimierza, 534. Orzechowska Eugenia c. Jana, 535. Pławski Henryk s. Włodzimierza, 536. Pławska Justyna c. Feliksa, 537. Podczaszyński Henryk s. Józefa, 538. Podczaszyńska Maria c. Stanisława, 539. Pych Bronisław s. Jana, 540. Pych Helena c. Andrzeja, 541. Skrzyński Stanisław s. Jana, 542. Skrzyńska Joanna c. Stanisława, 543. Skrzypek Michał s. Stanisława, 544. Skrzypek Helena c. Andrzeja, 545. Socha Józef s. Michała, 546. Socha Bronisława c. Bronisława, 547. Szczechura Tadeusz s. Stanisława, 548. Szczechura Alina c. Józefa, 549. Tomzik Stanisław s. Piotra, 550. Tomzik Irena c. Feliksa, 551. Tracz Mieczysław s. Joachima, 552. Tracz Marianna c. Stanisława, 553. Trzaska Józef s. Andrzeja, 554. Trzaska Janina c. Jana, 555. Urdzela Władysław s. Szymona, 556. Urdzela Irena c. Błażeja, 557. Więckowski Józef s. Stanisława, 558. Więckowska Stanisława c. Kazimierza, 559. Zazula Ludwik s. Franciszka, 560. Zazula Janina c. Daniela.