Monitor Polski

M.P.1998.45.631

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 października 1998 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 60/98 MPM

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyty 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego:

1. Bajewski Kazimierz s. Józefa, 2. Bajewska Genowefa c. Jana, 3. Baran Leopold s. Stanistawa, 4. Baran Amelia c. Ignacego, 5. Betlej Józef s. Stanistawa, 6. Betlej Stanistawa c. Jana, 7. Borek Wtadystaw s. Adama, 8. Borek Franciszka c. Józefa, 9. Chmura Antoni s. Jana, 10. Chmura Stefania c. Jana, 11. Chytek Józef s. Franciszka, 12. Chytek Stanisława c. Szczepana, 13. Cygan Jan s. Pawia, 14. Cygan Katarzyna c. Józefa, 15. Czerepaniak Jan s. Michała, 16. Czerepaniak Genowefa c. Józefa, 17. Duplaga Józef s. Antoniego, 18. Duplaga Zofia c. Józefa, 19. Dymek Bartomiej s. Wincentego, 20. Dymek Maria c. Karola, 21. Dytko Tadeusz s. Jana, 22. Dytko Helena c. Franciszka, 23. Filip Jan s. Antoniego, 24. Filip Aniela c. Jana, 25. Froń Stanisław s. Ignacego, 26. Froń Kazimiera c. Wojciecha, 27. Gibadto Marian s. Józefa, 28. Gibadto Michalina c. Stanisława, 29. Giemza Franciszek s. Andrzeja, 30. Giemza Janina c. Józefa, 31. Gładysz Stanisław s. Antoniego, 32. Gtadysz Józefa c. Michała, 33. Godzisz Aleksander s. Marka, 34. Godzisz Kazimiera c. Marcina, 35. Gonet Józef s. Władysława, 36. Gonet Maria c. Piotra, 37. Guzik Jan s. Józefa, 38. Guzik Zofia c. Józefa, 39. Hejnar Józef s. Stanisława, 40. Hejnar Janina c. Stanisława, 41. Jaracz Wtadystaw s. Jana, 42. Jaracz Zofia c. Stanisława, 43. Jaworski Kazimierz s. Andrzeja, 44. Jaworska Anna c. Jana, 45. Kandefer Feliks s. Stanisława, 46. Kandefer Zofia c. Antoniego, 47. Kandefer Józef s. Franciszka, 48. Kandefer Helena c. Jana, 49. Kandefer Władysław s. Stanisława, 50. Kandefer Jadwiga c. Tomasza, 51. Kielar Stanisław s. Pawła, 52. Kielar Maria c. Józefa, 53. Kobak Marian s. Franciszka, 54. Kobak Felicja c. Józefa, 55. Korfanty Adam s. Władysława, 56. Korfanty Jadwiga c. Władysława, 57. Kowalkowski Bronistaw s. Józefa, 58. Kowalkowska Helena c. Leona, 59. Koziot Józef s. Wawrzyńca, 60. Kozioł Stanisława c. Jana, 61. Krężatek Edward s. Andrzeia, 62. Krężatek Helena c. Jana, 63. Lasko Stefan s. Franciszka, 64. Lasko Józefa c. Józefa, 65. Liwosz Stanisław s. Leona, 66. Liwosz Zofia c. Macieja, 67. Lula Jan s. Michała, 68. Lula Czesława c. Jana, 69. Łobodziński Kazimierz s. Wincentego, 70. Łobodzińska Marianna c. Jana, 71. Machnik Wtadystaw s. Jana, 72. Machnik Irena c. Stanisława, 73. Maksymiszyn Kazimierz s. Onufrego, 74. Maksymiszyn Stanistawa c. Kazimierza, 75. MalikJózef s. Karola, 76. Malik Irena c. Franciszka, 77. Moskal Władysław s. Stanistawa, 78. Moskal Jadwiga c. Pawia, 79. Mozelewski Henryk s. Wtadystawa, 80. Mozelewska Jadwiga c. Jana, 81. Nazarko Zygmunt s. Jerzego, 82. Nazarko Kazimiera c. Michała, 83. Nycz Jan s. Ludwika, 84. Nycz Janina c. Jana, 85. Obłój Mieczysław s. Jana, 86. Obłój Wanda c. Jana, 87. Obłój Roman s. Ignacego, 88. Obłój Maria c. Władysława, 89. Obłój Wtadystaw s. Jana, 90. Obłój Janina c. Antoniego, 91. Penar Jan s. Michała, 92. Penar Zofia c. Karola, 93. Penar Wtadystaw s. Jakuba, 94. Penar Helena c. Józefa, 95. Pernal Stanisław s. Walentego, 96. Pernal Helena c. Ignacego, 97. Piwowar Kazimierz s. Franciszka, 98. Piwowar Maria c. Józefa, 99. Podlaszczak Władysław s. Szymona, 100. Podlaszczak Helena c. Stefana, 101. Polak Lestaw s. Stanisława, 102. Polak Wiestawa c. Mariana, 103. Prętnik Stanisław s. Stanisława, 104. Prętnik Helena c. Jana, 105. Puchalski Ludwik s. Pawia, 106. Puchalska Jadwiga c. Józefa, 107. Samborski Antoni s. Macieja, 108. Samborska Janina c. Piotra, 109. Samisz Konrad s. Rudolfa, 110. Samisz Daniela c. Wojciecha, 111. SieńczakJan s. Józefa, 112. Sieńczak Stanistawa c. Franciszka, 113. Styś Józef s. Wojciecha, 114. Styś Zofia c. Józefa, 115. Smyk Aleksander s. Romualda, 116. Smyk Janina c. Ludwika, 117. Sowa Julian s. Franciszka, 118. Sowa Weronika c. Tomasza, 119. Stojak Kazimierz s. Stanistawa, 120. Stojak Stanisława c. Karola, 121. Stopyra Stanisław s. Antoniego, 122. Stopyra Maria c. Stanistawa, 123. Such Jan s. Józefa, 124. Such Aniela c. Jana, 125. Szajna Franciszek s. Józefa, 126. Szajna Maria c. Jana, 127. Szczur Aleksander s. Jana, 128. Szczur Stanisława c. Wiktora, 129. Szubra Kazimierz s. Franciszka, 130. Szubra Maria c. Józefa, 131. Śmigiel Stefan s. Jana, 132. Śmigiel Michalina c. Jana, 133. Turowski Feliks s. Karola, 134. Turowska Cecylia c. Andrzeja, 135. Urba Ludwik s. Jana, 136. Urba Kazimiera c. Stanistawa, 137. Wajs Franciszek s. Józefa, 138. Wajs Anna c. Ignacego, 139. Walaszczyk Józef s. Andrzeja, 140. Walaszczyk Gertruda c. Franciszka, 141. Wastowicz Edward s. Wojciecha, 142. Wastowicz Janina c. Wtadystawa, 143. Wierdak Kazimierz s. Leona, 144. Wierdak Zofia c. Andrzeja, 145. Wierdak Roman s. Michała, 146. Wierdak Emilia c. Franciszka, 147. Wolanin Józef s. Michała, 148. Wolanin Genowefa c. Józefa, 149. Zajdel Wtadystaw s. Stanisława, 150. Zajdel Helena c. Antoniego, 151. Zima Jan s. Bonifacego, 152. Zima Stefania c. Tomasza,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

153. Btaszczyszyn Józef s. Jana, 154. Btaszczyszyn Blanka c. Ludwika, 155. Buczko Wtadystaw s. Józefa, 156. Buczko Helena c. Adama, 157. Bukowiec Antoni s. Franciszka, 158. Bukowiec Wiesława c. Franciszka, 159. Burko Michał s. Jana, 160. Burko Adela c. Wawrzyńca, 161. Dancewicz Wiktor s. Adolfa, 162. Dancewicz Stanisława c. Jana, 163. Diakowski Tadeusz s. Michała, 164. Diakowska Waleria c. Jana, 165. Długosz Gotfryd s. Rocha, 166. Długosz Anna c. Piotra, 167. Drobina Franciszek s. Stanisława, 168. Drobina Helena c. Andrzeja, 169. Felix Albin s. Tomasza, 170. Felix Ottilie c. Ryszarda, 171. Gabor Wilhelm s. Stanisława, 172. Gabor Marta c. Maksymiliana, 173. Gawet Władysław s. Franciszka, 174. Gawet Józefa c. Franciszka, 175. Gerlich Jan s. Franciszka, 176. Gerlich Elfryda c. Wincentego, 177. Gierok Maksymilian s. Andrzeja, 178. Gierok Maria c. Tomasza, 179. Glatki Pawet s. Piotra, 180. Glatki Marta c. Jana, 181. Głogiewicz Michał s. Wojciecha, 182. Głogiewicz Stanisława c. Macieja, 183. Grech Józef s. Michała, 184. Grech Maria c. Jana, 185. Halupczok Maksymilian s. Alojzego, 186. Halupczok Maria c. Franciszka, 187. Horodyski Czesław s. Franciszka, 188. Horodyska Zofia c. Stanisława, 189. Janik Walter s. Piotra, 190. Janik Gertruda c. Dominika, 191. faroszek Stefan s. Jana, 192. faroszek Władysława c. Franciszka, 193. Jurek Serafin s. Tomasza, 194. Jurek Maria c. Pawła, 195. Kampa Jerzy s. Józefa, 196. Kampa Adelajda c. Alberta, 197. Kociok Ewald s. Piotra, 198. Kociok Rozalia c. Pawła, 199. Konieczny Pawet s. Karola, 200. Konieczna Berta c. Juliusza, 201. Korczak Stanisław s. Leona, 202. Korczak Aleksandra c. Ignacego, 203. Korzeniowski Józef s. Kaspra, 204. Korzeniowska Maria c. Jana, 205. Kownacki Alfons s. Dominika, 206. Kownacka Janina c. Antoniego, 207. Könighaus Henryk s. Mikołaja, 208. Könighaus Matylda c. Emanuela, 209. Kraus Stanisław s. Tomasza, 210. Kraus Józefa s. Józefa, 211. Kupka Pawet s. Franciszka, 212. Kupka Joanna c. Alfonsa, 213. Krzyżanowski Mirosław s. Józefa, 214. Krzyżanowska Aldona c. Włodzimierza, 215. Kwiatkowski Leon s. Jana, 216. Kwiatkowska Maria c. Jana, 217. Lubczyński Ludwik s. Franciszka, 218. Lubczyńska Katarzyna c. Stanisława, 219. Marek Antoni s. Stefana, 220. Marek Genowefa c. Jakuba 221. Mazur Bronisław s. Józefa, 222. Mazur Elfryda c. Juliusza, 223. Mielnik Michał s. Michała, 224. Mielnik Stefania c. Mieczysława, 225. Mozgowiec Józef s. Jana, 226. Mozgowiec Wanda c. Walentego, 227. Nizik Teofil s. Piotra, 228. Nizik Hildegarda c. Piotra, 229. Nowak Mieczysław s. Władysława, 230. Nowak Jadwiga c. Władysława, 231. Oleś Józef s. Mateusza, 232. Oleś Anna c. Romana, 233. Pastuszka Stefan s. Józefa, 234. Pastuszka Wanda c. Michała, 235. Pawlak Stefan s. Antoniego, 236. Pawlak Anna c. Władysława, 237. Pazurek Alojzy s. Leona, 238. Pazurek Elżbieta c. Jana, 239. Piontek Paweł s. Pawła, 240. Piontek Marta c. Alberta, 241. Pietruszka Edward s. Jana, 242. Pietruszka Romualda c. Władysława, 243. Piotrowski Kazimierz s. Edwarda, 244. Piotrowska Aniela c. Teofila, 245. Pluta Józef s. Karola, 246. Pluta Hildegarda c. Pawła 247. Płachta Walenty s. Antoniego, 248. Zatorska-Płachta Henryka c. Józefa, 249. Przymuszała Henryk s. Franciszka, 250. Przymuszała Ludwika c. Juliusza, 251. Pyka Józef s. Józefa, 252. Pyka Klara c. Alojzego, 253. Radecki Władysław s. Franciszka, 254. Radecka Leonarda c. Stanisława, 255. Radomski Stanisław s. Wincentego, 256. Radomska Maria c. Alberta, 257. Rosiński Antoni s. Franciszka, 258. Rosińska Wanda c. Jana, 259. Budek Józef s. Piotra, 260. Budek Edeltrauda c. Wilhelma, 261. Spałek Wiktor s. Józefa, 262. Spałek Maria c. Józefa, 263. Sroka Jan s. Bolesława, 264. Sroka Anna c. Wincentego, 265. Szczepaniak Jan s. Barłomieja, 266. Szczepaniak Janina c. Piotra, 267. Szkotak Zygmunt s. Jana, 268. Szkotak Bronisława c. Franciszka, 269. Szmist Michał s. Jana, 270. Szmist Czesława c. Andrzeja, 271. Szustopal Jan s. Wojciecha, 272. Szustopal Zofia c. Stefana, 273. Śmieja Jerzy s. Karola, 274. Śmieja Aniela c. Jacka, 275. Tatura Józef s. Ignacego, 276. Tatura Maria c. Wojciecha, 277. Uryga Stanisław s. Józefa, 278. Uryga Weronika c. Franciszka, 279. Wabiszczewicz Leonard s. Władysława, 280. Wabiszczewicz Stefania c. Stefana, 281. Wątroba Stanisław s. Tomasza, 282. Wątroba Anna c. Franciszka, 283. Wieczorek Wilhelm s. Roberta, 284. Wieczorek Łucja c. Franciszka, 285. Więckowski Jan s. Wincentego, 286. Więckowska Zofia c. Franciszka, 287. Wiśniewski Józef s. Klemensa, 288. Wiśniewska Nadzieja c. Sergiusza, 289. Worek Wojciech s. Józefa, 290. Worek Helena c. Józefa, 291. Zdzymira Jan s. Franciszka, 292. Zdzymira Marianna c. Jana, 293. Żukowski Czesław s. Aleksandra, 294. Żukowska Janina c. Cypriana,

na wniosek Wojewody Płockiego:

295. Antczak Zygmunt s. Jana, 296. Antczak Zofia c. Szymona, 297. Bazelak Henryk s. Józefa, 298. Bazelak Marianna c. Stanisława, 299. Bielecki Tadeusz s. Władysława, 300. Bielecka Teresa c. Jana, 301. Bieńkowski Adam s. Antoniego, 302. Bieńkowska Eleonora c. Mariana, 303. Bilicki Wiktor s. Stanisława, 304. Bilicka Zofia c. Władysława, 305. Cichocki Edward s. tukasza, 306. Cichocka Zofia c. Szczepana, 307. Głowala Eugeniusz s. Antoniego, 308. Głowala Aleksandra c. Franciszka, 309. Irzyk Marian s. Józefa, 310. Irzyk Genowefa c. Józefa, 311. Iwański Wacław s. Jana, 312. Iwańska Genowefa c. Franciszka, 313. Jakubowski Marian s. Michała, 314. Jakubowska Mirosława c. Stanisława, 315. Jankowski Zbigniew s. Michała, 316. Jankowska Wacława c. Jana, 317. Jatczak Czesław s. Józefa, 318. Jatczak Marianna c. Leona, 319. Jończyk Stanisław s. Jana, 320. Jończyk Władysława c. Władysława, 321. Kotaczkowski Eugeniusz s. Mieczysława, 322. Kołaczkowska Teresa c. Wacława, 323. Kowalski Stanisław s. Jana, 324. Kowalska Stanisława c. Feliksa, 325. Krauze Tadeusz s. Stanisława, 326. Krauze Wiesława c. Józefa, 327. Krzeszewski Tadeusz s. Jana, 328. Krzeszewska Janina c. Franciszka, 329. Kubicki Stefan s. Feliksa, 330. Kubicka Eugenia c. Leona, 331. Kujawa Mieczysław s. Franciszka, 332. Kujawa Marianna c. Piotra, 333. Lewandowski Józef s. Józefa, 334. Lewandowska Czesława c. Stanisława, 335. Łakomski Franciszek s. Władysława, 336. Łakomska Genowefa c. Pawła, 337. Łysak Józef s. Józefa, 338. Łysak Marianna c. Antoniego, 339. Magdziński Józef s. Franciszka, 340. Magdzińska Sabina c. Bolesława, 341. Marchwiński Wincenty s. Stanisława, 342. Marchwińska Zenona c. Tadeusza, 343. Michalak Henryk s. Stanisława, 344. Michalak Stanisława c. Feliksa, 345. Nowicki Franciszek s. Jana, 346. Nowicka Krystyna c. Andrzeja, 347. Pankowski Aleksander s. Szczepana, 348. Pankowska Helena c. Wacława, 349. Pankowski Piotr s. Szczepana, 350. Pankowska Kazimiera c. Wincentego, 351. Piątkowski Jan s. Adama, 352. Piątkowska Kazimiera c. Szczepana, 353. Pietrzak Karol s. Józefa, 354. Pietrzak Bronisława c. Adama, 355. Szałański Jan s. Stanisława, 356. Szałańska Marianna c. Feliksa, 357. Szczepański Feliks s. Stanisława, 358. Szczepańska Henryka c. Feliksa, 359. Szubski Józef s. Andrzeja, 360. Szubska Teodora c. Feliksa, 361. Szymczak Zygmunt s. Franciszka, 362. Szymczak Maria c. Antoniego, 363. Śmigalski vel Śmigała Feliks, 364. Śmigalska vel Śmigała Zofia, 365. Śniegocki Tadeusz s. Szczepana, 366. Śniegocka Krystyna c. Pawła, 367. Tybińkowski Marian s. Stanistawa, 368. Tybińkowska Janina c. Stanistawa, 369. Walczak Gracjan s. Jana, 370. Walczak Pelagia c. Cypriana, 371. Wawrzyńczak Franciszek s. Władystawa, 372. Wawrzyńczak Irena c. Antoniego, 373. Węglarek Czestaw s. Władystawa, 374. Węglarek Alina c. Leona, 375. Wojciechowski Edward s. Wtadystawa, 376. Wojciechowska Barbara c. Kazimierza,

na wniosek Wojewody Poznańskiego:

377. Adamczak Bronistaw, 378. Adamczak Irena, 379. Borowiak Franciszek s. Franciszka, 380. Borowiak Janina c. Wincentego, 381. Brychcy Teodor s. Józefa, 382. Brychcy Agnieszka c. Szczepana, 383. Chojnacki Antoni s. Andrzeja, 384. Chojnacka Marianna c. Wincentego, 385. Dobrowolski Zdzistaw s. Władystawa, 386. Dobrowolska Irena c. Jana, 387. Hypki Zygmunt s. Antoniego, 388. Hypka Cecylia c. Walentego, 389. Januszewski Józef s. Andrzeja, 390. Januszewska Helena c. Stanistawa, 391. Kaczmarek Stanistaw s. Wincentego, 392. Kaczmarek Helena c. Jana, 393. Kassner Henryk s. Wactawa, 394. Kassner Edwarda c. Stanistawa, 395. Kotacki Leon s. Wawrzyna, 396. Kotacka Urszula c. Stanistawa, 397. Konieczny Jan s. Wawrzyna, 398. Konieczna Marianna c. Michała, 399. Krzyżostaniak Antoni s. Antoniego, 400. Krzyżostaniak Krystyna c. Stanistawa, 401. Kubiak Zenon s. Jana, 402. Kubiak Zofia c. Pawia, 403. Ladrowski Józef s. Michała, 404. Ladrowska Maria c. Michała, 405. Maniszewski Piotr s. Piotra, 406. Maniszewska Józefa c. Chryzostoma, 407. Marcinkowski Walenty s. Walentego, 408. Marcinkowska Pelagia c. Antoniego, 409. Michalski Leon s. Władystawa, 410. Michalska Bożena c. Szczepana, 411. Miś Bolestaw s. Ludwika, 412. Miś Zofia c. Jana, 413. Murawski Franciszek s. Michała, 414. Murawska Jadwiga c. Józefa, 415. Nowicki Wincenty s. Jakuba, 416. Nowicka Janina c. Tomasza, 417. Perz Czestaw s. Józefa, 418. Perz Maria c. Franciszka, 419. Przychodniak Wtadystaw s. Stanistawa, 420. Przychodniak Agnieszka c. Andrzeja, 421. Ratajczak Jan s. Andrzeja, 422. Ratajczak Marianna c. Ludwika, 423. Stodzinka Jan s. Jana, 424. Stodzinka Janina c. Mikotaja, 425. Szklarz Zdzistaw s. Wojciecha, 426. Szklarz Lucja c. Adama, 427. Tutka Stanistaw s. Andrzeja, 428. Tutka Zofia c. Wojciecha, 429. Urban Henryk, 430. Urban Daniela, 431. Wierzejewski Aleksander s. Józefa, 432. Wierzejewska Janina c. Marcina, 433. Wiśniewski Mieczystaw s. Tomasza, 434. Wiśniewska Regina c. Józefa, 435. Wójtowicz Tadeusz s. Jana, 436. Wójtowicz Maria c. Wincentego, 437. Zbyszewski Witold s. Józefa, 438. Zbyszewska Eugenia c. Stanistawa, 439. Żurowski Wactaw s. Franciszka, 440. Żurowska Zofia c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Radomskiego:

441. Andruszkiewicz Wacław s. Franciszka, 442. Andruszkiewicz Krystyna c. Wojciecha, 443. Boniecki Adam s. Wtadystawa, 444. Boniecka Halina c. Olgierda, 445. Boniecki Jan s. Jana, 446. Boniecka Julianna c. Wtadystawa, 447. Buca Józef s. Jana, 448. Buca Zofia c. Franciszka, 449. Chwatek Jan s. Jana, 450. Chwatek Marianna c. Jana, 451. Cieloch Jan s. Jana, 452. Cieloch Genowefa c. Józefa, 453. Długowski Stanistaw s. Władystawa, 454. Dtugowska Zofia c. Franciszka, 455. Draganek Jan, 456. Draganek Stanistawa, 457. Filipowicz Adam s. Stanistawa, 458. Filipowicz Stanistawa c. Stanistawa, 459. Gogacz Antoni s. Szczepana, 460. Gogacz Bronistawa c. Jana, 461. Grzelak Lucjan s. Jana, 462. Grzelak Anna c. Piotra, 463. Jatowski Stanistaw s. Stanistawa, 464. Jatowska Bronistawa c. Jana, 465. Jaśkiewicz Jan s. Stanistawa, 466. Jaśkiewicz Helena c. Józefa, 467. Jung Hipolit s. Jana, 468. Jung Helena c. Wojciecha, 469. Kępka Antoni s. Jana, 470. Kępka Janina c. Józefa, 471. Kępka Józef s. Jana, 472. Kępka Leokadia c. Adama, 473. Kępka Konstanty s. Józefa, 474. Kępka Jadwiga c. Józefa, 475. Komorek Jan s. Tomasza, 476. Komorek Stanistawa c. Jana, 477. Kowalczyk Stanistaw s. Jana, 478. Kowalczyk Marianna c. Michała, 479. Koztowski Wtadystaw s. Antoniego, 480. Koztowska Stefania c. Jana, 481. Krzak Stanistaw s. Wincentego, 482. Krzak Janina c. Jana, 483. Krzechowicz Kazimierz s. Wojciecha, 484. Krzechowicz Janina c. Antoniego, 485. Krzyżanowski Bolestaw s. Franciszka, 486. Krzyżanowska Mieczystawa c. Andrzeja, 487. Kucharczyk Marian c. Józefa, 488. Kucharczyk Halina c. Jana, 489. Lachowicz Stanistaw s. Jana, 490. Lachowicz Ewa c. Jana, 491. Majcher Wactaw s. Jana, 492. Majcher Genowefa c. Stefana, 493. Makowski Stanistaw s. Wtadystawa, 494. Makowska Marianna c. Antoniego, 495. Malczewski Czestaw s. Stanistawa, 496. Malczewska Ewa c. Franciszka, 497. Malczewski Kazimierz s. Władystawa, 498. Malczewska Wtadystawa c. Franciszka, 499. Moienda Antoni s. Jana, 500. Molenda Janina c. Stanistawa, 501. Muniak Witold s. Teofila, 502. Muniak Zofia c. Szczepana, 503. Musiatowski Henryk s. Józefa, 504. Musiatowska Irena c. Piotra, 505. Ociesa Zygmunt s. Jana, 506. Ociesa Zofia c. Adama, 507. Oraczewski Henryk s. Antoniego, 508. Oraczewska Krystyna c. Józefa, 509. Pawetek Stefan s. Stanistawa, 510. Pawetek Genowefa c. Józefa, 511. Podsiadty Stanistaw s. Józefa, 512. Podsiadta Marianna c. Józefa, 513. Polowczyk Franciszek s. Jakuba, 514. Polowczyk Anastazja c. Karola, 515. Rojek Franciszek s. Józefa, 516. Rojek Wacława c. Jana, 517. Senator Jan s. Stanistawa, 518. Senator Waleria c. Jana, 519. Skarzyński Henryk s. Antoniego, 520. Skarzyńska Marianna c. Józefa, 521. Skarzyński Tadeusz s. Wtadystawa, 522. Skarzyńska Marianna c. Władystawa, 523. Skorupski Edward s. Jana, 524. Skorupska Helena c. Wtadystawa, 525. Styk Stefan s. Piotra, 526. Styk Genowefa c. Stanistawa, 527. Smolaga Stefan s. Józefa, 528. Smolaga Irena c. Jakuba, 529. Solecki Czestaw s. Aleksandra, 530. Solecka Janina c. Piotra, 531. Szewczyk Jan s. Antoniego, 532. Szewczyk Zofia c. Józefa, 533. Sztobryn Józef s. Tomasza, 534. Sztobryn Apolonia c. Stanistawa, 535. Szymański Franciszek s. Jana, 536. Szymańska Marta c. Jana, 537. Wawer Tadeusz s. Antoniego, 538. Wawer Marianna c. Mikołaja, 539. Witczak Marian s. Michała, 540. Witczak Janina c. Izydora, 541. Wojtczak Kazimierz s. Jana, 542. Wojtczak Apolonia c. Jana, 543. Wojtunik Antoni s. Jana, 544. Wojtunik Janina c. Jana, 545. Wójcikowski Jan s. Feliksa, 546. Wójcikowska Helena c. Wincentego, 547. Zawadzki Stanistaw s. Jana, 548. Zawadzka Jadwiga c. Stanistawa, 549. Zawiślak Wtadystaw s. Stanistawa, 550. Zawiślak Marianna c. Andrzeja, 551. Zięba Jan s. Piotra, 552. Zięba Helena c. Sebastiana.