Monitor Polski

M.P.1998.43.613

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 października 1998 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 59/98 MPM

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Białostockiego:

1. Babulewicz Andrzej s. Samsona, 2. Babulewicz Maria c. Arseniusza, 3. Bakun Jan s. Władysława, 4. Bakun Stanisława c. Konstantego, 5. Bańkowski Ireneusz s. Władysława, 6. Bańkowska Czesława c. Antoniego, 7. Barwik Wacław s. Jana, 8. Barwik Anastazja c. Piotra, 9. Bielas Leopold s. Ludwika, 10. Bielas Jadwiga c. Józefa, 11. Bielawski Józef s. Pawła 12. Bielawska Krystyna c. Kazimierza, 13. Bielenia Stanisław s. Józefa, 14. Bielenia Jadwiga c. Stefana, 15. Bolesta Zygmunt s. Antoniego, 16. Bolesta Regina c. Jana, 17. Bobrowski Włodzimierz s. Michała, 18. Bobrowska Maria c. Filipa, 19. Bołkun Bolesław s. Wincentego, 20. Bołkun Felicja c. Dominika, 21. Bołtryk Mikołaj s. Michała, 22. Bołtryk Nina c. Stefana, 23. Borys Edward s. Piotra, 24. Borys Irena c. Feliksa, 25. Chaniewicz Józef s. Teofila, 26. Chaniewicz Helena c. Franciszka, 27. Ciuńczyk Włodzimierz s. Antoniego, 28. Ciuńczyk Nina c. Michała, 29. Cywoniuk Jan s. Juliana, 30. Cywoniuk Maria c. Aleksandra, 31. Czerchlański Stanisław s. Dominika, 32. Czerchlańska Jadwiga c. Antoniego, 33. Czerniakiewicz Mikołaj s. Jana, 34. Czerniakiewicz Aleksandra c. Antoniego, 35. Czopur Józef s. Stanisława, 36. Czopur Natalia c. Jana, 37. Dakowicz Henryk s. Michała, 38. Dakowicz Kazimiera c. Michała, 39. Dąbrowski Wacław s. Franciszka, 40. Dąbrowska Irena c. Tadeusza, 41. Fajkowski Edmund s. Edmunda, 42. Fajkowska Irena c. Jana, 43. Głusiecki Bronisław s. Ludwika, 44. Głusiecka Stanisława c. Adolfa, 45. Gogiel Jan s. Juliana, 46. Gogiel Maria c. Leona, 47. Gołaszewski Tadeusz s. Leopolda, 48. Gołaszewska Zofia c. Włodzimierza, 49. Grabowski Stefan s. Aleksandra, 50. Grabowska Janina c. Jana, 51. Greś Jan s. Jana, 52. Greś Monika c. Macieja, 53. Gutowski Borys s. Antoniego, 54. Gutowska Nina c. Grzegorza, 55. Hajd uczenia Wacław s. Kazimierza, 56. Hajduczenia Maria c. Franciszka, 57. Hanczaruk Wacław s. Marcina, 58. Hanczaruk Emilia c. Wincentego, 59. Hryniewicki Filip s. Józefa, 60. Hryniewicka Lidia c. Józefa, 61. Hryniewicki Marian s. Mikołaja, 62. Hryniewicka Irena c. Józefa, 63. Humienny Bronisław s. Piotra, 64. Humienna Jadwiga c. Stefana, 65. Jabłonowski Bolesław s. Adama, 66. Jabłonowska Janina c. Jana, 67. Jabłoński Jan s. Bolesława, 68. Jabłońska Jadwiga c. Jana, 69. Jakoniuk Teodor s. Makara, 70. Jakoniuk Wiera c. Stefana, 71. Jakubowicz Borys s. Jana, 72. Jakubowicz Stanisława c. Adolfa, 73. Janczenia Antoni s. Konstantego, 74. Janczenia Stanisława c. Franciszka, 75. Januszkiewicz Zygmunt s. Jana, 76. Januszkiewicz Janina c. Józefa, 77. Jaromin Marcel s. Jana, 78. Jaromin Janina c. Adolfa, 79. Jaroszewicz Edward s. Piotra, 80. Jaroszewicz Pawła c. Piotra, 81. Jekateryńczuk Aleksander s. Gierasima, 82. Jekateryńczuk Maria c. Jana, 83. Jewiuk Mikołaj s. Jakima, 84. Jewiuk Zofia c. Karola, 85. Juchnicki Antoni s. Mikołaja, 86. Juchnicka Zofia c. Aleksandra, 87. Kaczyński Stanisław s. Władysława, 88. Kaczyńska Janina c. Waleriana, 89. Kalenik Jan s. Szymona, 90. Kalenik Olga c. Jana, 91. Kalinowski Henryk s. Ludwika, 92. Kalinowska Krystyna c. Bolesława, 93. Kalinowski Tadeusz s. Jana, 94. Kalinowska Helena c. Jana, 95. Karabowicz Alfons s. Jana, 96. Karabowicz Czesława c. Adolfa, 97. Karczewski Jan s. Jana, 98. Karczewska Maria c. Aleksandra, 99. Kasjaniuk Piotr s. Antoniego, 100. Kasjaniuk Wiera c. Parfiena, 101. Kazberuk Jan s. Józefa, 102. Kazberuk Eugenia c. Stefana, 103. Kitta Mirosław s. Rocha, 104. Kitta Alina c. Stefana, 105. Kołos Włodzimierz s. Szymona, 106. Kołos Leontyna c. Władysława, 107. Korolczuk Jan s. Piotra, 108. Korolczuk Janina c. Daniela, 109. Korsak Wiktor s. Michała, 110. Korsak Helena c. Bolesława, 111. Kotowicz Piotr s. Bolesława, 112. Kotowicz Maria c. Bazyla, 113. Kotowicz Roman s. Wojciecha, 114. Kotowicz Walentyna c. Bronisława, 115. Kowejsza Joachim s. Macieja, 116. Kowejsza Jadwiga c. Kazimierza, 117. Kozioł Józef s. Józefa, 118. Kozioł Maria c. Ignacego, 119. Krawczuk Grzegorz s. Teodora, 120. Krawczuk Olga c. Michała,121. Krupkowski Nikodem s. Jana, 122. Krupkowska Stanisława c. Stanisława, 123. Kuczyński Aleksy s. Juliana, 124. Kuczyńska Nina c. Konstantego, 125. Kuptel Teodor s. Jana, 126. Kuptel Nadzieja c. Bazyla, 127. Kurgan Włodzimierz s. Włodzimierza, 128. Kurgan Nina c. Pawła, 129. Kwiatkowski Stanisław s. Rocha, 130. Kwiatkowska Zofia c. Grzegorza, 131. Lach Stanisław s. Aleksandra, 132. Lach Leokadia c. Jana, 133. Lisowski Włodzimierz s. Józefa,134. Lisowska Eugenia c. Juliana, 135. Lubowicki Jan s. Władysława, 136. Lubowicka Janina c. Jana, 137. Łapicz Zygmunt s. Józefa, 138. Łapicz Eugenia c. Aleksandra, 139. Ługowski Franciszek s. Józefa, 140. Ługowska Ludwika c. Józefa, 141. Maksymowicz Henryk s. Wincentego, 142. Maksymowicz Jadwiga c. Jacka, 143. Maksymowicz Mieczysław s. Wincentego, 144. Maksymowicz Helena c. Antoniego, 145. Malinowski Franciszek s. Bronisława, 146. Malinowska Paulina c. Stanisława, 147. Matuk Jan s. Franciszka, 148. Matuk Genowefa c. Feliksa, 149. MisiukJan s. Paramona, 150. Misiuk Wiera c. Włodzimierza, 151. Moroz Mikołaj s. Filimona, 152. Moroz Natalia c. Teodora, 153. Mroczko Bolesław s. Daniela, 154. Mroczko Jadwiga c. Józefa, 155. Mystkowski Edward s. Edwarda, 156. Mystkowska Janina c. Adama, 157. Nasuta Edward s. Feliksa, 158. Nasuta Stanisława c. Adolfa, 159. Natunewicz Antoni s. Antoniego, 160. Natunewicz Emilia c. Stefana, 161. Nazarko Jan s. Bronisława, 162. Nazarko Olimpia c. Henryka, 163. Niczyporuk Aleksy s. Nikifora, 164. Niczyporuk Maria c. Teodora, 165. Niczyporuk Jan s. Leona, 166. Niczyporuk Anna c. Piotra, 167. Niczyporuk Piotr s. Piotra, 168. Niczyporuk Akulina c. Daniela, 169. Nieroda Witaliusz s. Włodzimierza, 170. Nieroda tucja c. Jana, 171. Oksztol Witold s. Władysława, 172. Oksztol Olga c. Stefana, 173. Ołtarzewski Henryk s. Bronisława, 174. Ołtarzewska Elżbieta c. Stanisława, 175. Omielianiuk Eugeniusz s. Antoniego, 176. Omielianiuk Janina c. Piotra, 177. Owsiejczuk Józef s. Jakima, 178. Owsiejczuk Janina c. Juliana, 179. Patejuk Antoni s. Piotra, 180. Patejuk Wiera c. Leona, 181. Pytel Aleksander s. Romana, 182. Pytel farysa c. Piotra, 183. Rainko Czesław s. Tomasza, 184. Rainko Rozalia c. Feliksa, 185. Rolewicz Michał s. Michała, 186. Rolewicz Jadwiga c. Aleksandra, 187. Sadowski Józef s. Szymona, 188. Sadowska Władysława c. Józefa, 189. Sańko Stanisław s. Jana, 190. Sańko Stanisława c. Jana, 191. Sarosiek Cezary s. Feliksa, 192. Sarosiek Bronisława c. Mieczysława, 193. Sawicki Mikołaj s. Mikołaja, 194. Sawicka Eudokia c. Ignacego, 195. Sidor Jan s. Józefa, 196. Sidor Józefa c. Józefa, 197. Siebiesiewicz Jan s. Leona, 198. Siebiesiewicz Maria c. Ignacego, 199. Sietejko Antoni s. Antoniego, 200. Sietejko Leokadia c. Franciszka, 201. Skarbiński Stanisław s. Józefa, 202. Skarbińska Alicja c. Stanisława, 203. Skopiec Bolesław s. Juliana, 204. Skopiec Stanisława c. Bolesława, 205. Smolewski Jan s. Damiana, 206. Smolewska Anna c. Szymona, 207. Sobolewski Edward s. Stanisława, 208. Sobolewska Anna c. Aleksandra, 209. Sokołowski Marian s. Stanisława, 210. Sokołowska Sabina c. Juliana, 211. Sowa Edward s. Józefa, 212. Sowa Jadwiga c. Bolesława, 213. Stelmaszek Kazimierz s. Stanisława, 214. Stelmaszek Władysława c. Władysława, 215. Surel Andrzej s. Konstantego, 216. Surel Olga c. Jerzego, 217. Swiętochowski Mikołaj s. Jana, 218. Swiętochowska Katarzyna c. Aleksandra, 219. Szemiot Franciszek s. Michała, 220. Szemiot Stanisława c. Bolesława 221. Tołwiński Jan s. Bartłomieja, 222. Tołwińska Marianna c. Józefa, 223. Tomczak Józef s. Walentego, 224. Tomczak Nadzieja c. Tymoteusza, 225. Tomczuk Bazyli s. Bazyla, 226. Tomczuk Olga c. Piotra, 227. Troc Jan s. Jana, 228. Troc Anastazja c. Andronika, 229. Tur Wacław s. Adolfa, 230. Tur Stefania c. Bronisława, 231. Wasilewski Albin s. Wiktora, 232. Wasilewska Olimpia c. Feliksa, 233. Wasilewski Włodzimierz s. Antoniego, 234. Wasilewska Stefania c. Wincentego, 235. Wasiluk Jan s. Antoniego, 236. Wasiluk Maria c. Grzegorza, 237. Wilk Czesław s. Romana, 238. Wilk Barbara c. Stanisława, 239. Wojtulewicz Mieczysław s. Ignacego, 240. Wojtulewicz Bolesława c. Józefa, 241. Woronecki Władysław s. Władysława, 242. Woronecka Stefanida c. Konstantego, 243. Wysocki Roman s. Józefa, 244. Wysocka Jadwiga c. Michała, 245. Wyszkowski Stanisław s. Kazimierza, 246. Wyszkowska Jadwiga c. Józefa, 247. Zajkowski Henryk s. Józefa, 248. Zajkowska Danuta c. Wincentego, 249. Zaniewski Edward s. Michała, 250. Zaniewska Monika c. Jana, 251. Zawadzki Jan s. Antoniego, 252. Zawadzka Adela c. Stanisława, 253. Zakiewicz Paweł s. Pawła, 254. Żakiewicz Kazimiera c. Kazimierza, 255. Żarski Franciszek s. Karola, 256. Zarska Waleria c. Bolesława, 257. Żołądkowski Saturnin s. Władysława, 258. Żołądkowska Jadwiga c. Józefa, 259. Żukiewicz Kazimierz s. Michała, 260. Żukiewicz Irena c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Kaliskiego:

261. Adamkiewicz Józef s. Jana, 262. Adamkiewicz Pelagia c. Ludwika, 263. Alwin Kazimierz s. Stefana, 264. Alwin Maria c. Pawła, 265. Biegański Hieronim s. Piotra, 266. Biegańska Janina c. Władysława, 267. Bińczyk Jan s. Wawrzyńca, 268. Bińczyk Maria c. Rocha, 269. Duczmal Józef s. Franciszka, 270. Duczmal Stanisława c. Kazimierza, 271. Duczmal Władysław s. Władysława, 272. Duczmal Franciszka c. Piotra, 273. Ewiak Edward s. Antoniego, 274. Ewiak Stefania c. Marcina, 275. Gąbka Józef s. Jana, 276. Gąbka Marianna c. Jana, 277. Gertig Sylwester s. Bolesława, 278. Gertig Marianna c. Józefa, 279. Głód Władysław s. Ignacego, 280. Głód Katarzyna c. Władysława, 281. Grzona Florian, 282. Grzona Janina, 283. Hęćka Franciszek s. Michała, 284. Hęćka Olga c. Jakuba, 285. Jędrzejak Jan s. Władysława, 286. Jędrzejak Marianna c. Antoniego, 287. Kaczmarow Ryszard s. Michała, 288. Kaczmarow Helena c. Michała, 289. Kapczyński Stefan s. Władysława, 290. Kapczyńska Anna c. Walentego, 291. Karolak Bolesław s. Sylwestra, 292. Karolak Janina c. Józefa, 293. Kociński Jan s. Walentego, 294. Kocińska Helena c. Jana, 295. Kolenda Marek s. Jana, 296. Kolenda Bronisława c. Szczepana, 297. Król Jan s. Marcina, 298. Król Marianna c. Stanisława, 299. Łydka Władysław s. Antoniego, 300. Łydka Cecylia c. Michała, 301. Marchewka Franciszek s. Stanisława, 302. Marchewka Maria c. Tomasza, 303. Maryniak Józef s. Józefa, 304. Maryniak Urszula c. Józefa, 305. Noskowicz Czesław s. Jana, 306. Noskowicz Janina c. Józefa, 307. Nowak Jan s. Jana, 308. Nowak Helena c. Stanisława, 309. Pacyna Leon s. Stanisława, 310. Pacyna Anna c. Walentego, 311. Pawlak Stanisław s. Wojciecha, 312. Pawlak Stefania c. Franciszka, 313. Pytlik Sylwester, 314. Pytlik Anna, 315. Sieroń Adam s. Marcina, 316. Sieroń Irena c. Stefana, 317. Szczap Teodor s. Jana, 318. Szczap Genowefa c. Władysława, 319. Tomaszewski Mieczysław s. Stanisława, 320. Tomaszewska Julia c. Bolesława, 321. Wojnowski Jerzy s. Stefana, 322. Wojnowska Leokadia c. Władysława, 323. Żarnecki Edward s. Piotra, 324. Żarnecka Czesława c. Józefa,

na wniosek Wojewody Kieleckiego:

325. Adamiec Władysław s. Antoniego, 326. Adamiec Stanisława c. Jana, 327. Antczak Stanisław s. Władysława, 328. Antczak Marianna c. Józefa, 329. Bałchanowski Jerzy s. Stanisława, 330. Bałchanowska Henryka c. Feliksa, 331. Baran Józef s. Stanisława, 332. Baran Leokadia c. Jana, 333. Beski Stefan s. Mikołaja, 334. Beska Leokadia c. Józefa, 335. Błoński Władysław s. Walentego, 336. Błońska Otolia c. Jana, 337. Borkowski Władysław s. Mikołaja, 338. Borkowska Marianna c. Jana, 339. Boruń Franciszek s. Marcina, 340. Boruń Zofia c. Jana, 341. Bysiak Wincenty s. Józefa, 342. Bysiak Antonina c. Michała, 343. Chrzanowski Mieczysław s. Konstantego, 344. Chrcanowska Janina c. Antoniego, 345. Drożdż Jan s. Ludwika, 346. Drożdż Irena c. Jana, 347. Drzewicz Jan s. Jacka, 348. Drcewicz Katarzyna c. Antoniego, 349. Dudek Jan s. Jana, 350. Dudek Genowefa c. Jana, 351. Fatalski Bronisław s. Walentego, 352. Fatalska Natalia c. Jana, 353. Frydrych Bronisław s. Władysława, 354. Frydrych Natalia c. Franciszka, 355. Gała Stanisław s. Jana, 356. Gała Halina c. Antoniego, 357. Gładyś Stanisław s. Jana, 358. Gładyś Helena c. Szczepana, 359. Golański Mieczysław s. Józefa, 360. Golańska Marianna c. Jana, 361. Gołuch Stefan s. Stanisława, 362. Gołuch Władysława c. Stanisława, 363. Grabka Stefan s. Izydora, 364. Grabka Genowefa c. Piotra, 365. Hawrysz Mikołaj s. Michała, 366. Hawrysz Janina c. Antoniego, 367. Jakóbczyk Stanisław s. Wojciecha, 368. Jakóbczyk Marianna c. Jana, 369. Karnecki Jan s. Piotra, 370. Karnecka Cecylia c. Antoniego, 371. Kolasa Stefan s. Jana, 372. Kolasa Marianna c. Wojciecha, 373. Komorowski Eugeniusz s. Franciszka, 374. Komorowska Stanisława c. Andrzeja, 375. Kotwica Stanisław s. Władysława, 376. Kotwica Janina c. Jana, 377. Kowalik Jan s. Adama, 378. Kowalik Józefa c. Jana, 379. Kowalik Kazimierz s. Adama, 380. Kowalik Aniela c. Macieja, 381. Kozieł Stanisław s. Pawia, 382. Kozieł Leokadia c. Aleksego, 383. Koziet Władysław s. Kazimierza, 384. Koziet Genowefa c. Wincentego, 385. Krajcarz Piotr s. Piotra, 386. Krajcarz Weronika c. Jana, 387. Kundera Tadeusz s. Antoniego, 388. Kundera Jadwiga c. Jana, 389. Kupisz Józef s. Benedykta, 390. Kupisz Janina c. Józefa, 391. Lisowski Stanisław s. Józefa, 392. Lisowska Stanisława c. Wojciecha; 393. Lubczyński Stanisław s. Józefa, 394. Lubczyńska Czesława c. Antoniego, 395. Majcherczyk Jan s. Jana, 396. Majcherczyk Stanisława c. Jana, 397. Makuch Stefan s. Piotra, 398. Makuch Krystyna c. Jana, 399. Moćko Stanisław s. Józefa, 400. Moćko Teodora c. Piotra, 401. Nowak Marian s. Jana, 402. Nowak Józefa c. Jana, 403. Nowakowski Antoni s. Błażeja, 404. Nowakowska Helena c. Józefa, 405. Pedrycz Józef s. Michała, 406. Pedrycz Helena c. Antoniego, 407. Piskulak Jan s. Józefa, 408. Piskulak Stefania c. Antoniego, 409. Poniewierski Józef s. Stanisława, 410. Poniewierska Zofia c. Jana, 411. Radek Franciszek s. Józefa, 412. Radek Bronisława c. Józefa, 413. Radek Władysław s. Józefa, 414. Radek Antonina c. Pawła, 415. Reczyński Franciszek s. Mikołaja, 416. Reczyńska Rozalia c. Stanisława, 417. Rowiński Wacław s. Władysława, 418. Rowińska Katarryna c. Stanisława, 419. Rudziński Edward s. Stefana, 420. Rudzińska Janina c. Feliksa, 421. Rumas Dominik s. Wawrzyńca, 422. Rumas Irena c. Jana, 423. Rurarz Henryk s. Antoniego, 424. Rurarz Krystyna c. Józefa, 425. Sarek Stanisław s. Franciszka, 426. Sarek Aniela c. Szczepana, 427. Serafin Antoni s. Franciszka, 428. Serafin Anna c. Jakuba, 429. Smoleń Stanisław s. Wincentego, 430. Smoleń Stefania c. Władysława, 431. Szwed Józef s. Marcina, 432. Szwed Janina c. Jana, 433. Świercz Stanisław s. Adama, 434. Świercz Marianna c. Władysława, 435. Tkacz Władysław s. Stanisława, 436. Tkacz Kazimiera c. Bartłomieja, 437. Tomczyk Władysław, 438. Tomczyk Zofia, 439. Wilk Jan s. Wincentego, 440. Wilk Władysława c. Józefa, 441. Wychowaniec Adam s. Michała, 442. Wychowaniec Helena c. Walentego, 443. Zep Czesław s. Władysława, 444. Zep Krystyna c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

445. Mitek Kazimierz s. Wawrzyńca, 446. Mitek Henryka c. Bronisława, 447. Pastor Stanisław s. Stanisława, 448. Pastor Mirosława c. Jana, 449. Sieracki Józef s. Zygmunta, 450. Sieracka Antonina c. Syzona,

na wniosek Wojewody Łomżyńskiego:

451. Brzozowski Andrzej s. Leopolda, 452. Brzozowska Aleksandra c. Piotra, 453. Gąsiewski Bolesław s. Stanisława, 454. Gąsiewska Maria c. Władysława, 455. Grzymkowski Jan s. Józefa, 456. Grzymkowska Helena c. Jana, 457. Markowski Henryk s. Stanisława, 458. Markowska Pelagia c. Dominika, 459. Mikucki Wincenty s. Aleksandra, 460. Mikucka Leokadia c. Adolfa,

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego:

461. Augustyn Józef s. Michała, 462. Augustyn Julia c. Antoniego, 463. Babiak Franciszek s. Wojciecha, 464. Babiak Józefa c. Wojciecha, 465. Bańkosz Andrzej s. Walentego, 466. Bańkosz Józefa c. Andrzeja, 467. Bator Jakub s. Jana, 468. Bator Helena c. Teofila, 469. Bochniak Andrzej s. Józefa, 470. Bochniak Aniela c. Józefa, 471. Buczek Michał s. Józefa, 472. Buczek Stanisława c. Stanisława, 473. Dębski Stanisław s. Jana, 474. Dębska Zofia c. Jana, 475. Duchnik Józef s. Piotra, 476. Duchnik Genowefa c. Jana, 477. Gorlicki Wojciech s. Józefa, 478. Gorlicka Helena c. Stanisława, 479. Jaworski Bolesław s. Franciszka, 480. Jaworska Stefania c. Franciszka, 481. Jojczyk Jan s. Jana, 482. Jojczyk Aniela c. Jana, 483. Kaczmarczyk Władysław s. Józefa, 484. Kaczmarczyk Maria c. Józefa, 485. Knurowski Franciszek s. Stanisława, 486. Knurowska Józefa c. Andrzeja, 487. Kowalik Tadeusz s. Jana, 488. Kowalik Jadwiga c. Władysława, 489. Ligas Szymon s. Jana, 490. Ligas Zofia c. Wojciecha, 491. Mąka Władysław s. Macieja, 492. Mąka Maria c. Andrzeja, 493. Mirek Edward s. Wojciecha, 494. Mirek Janina c. Józefa, 495. Niemiec Jan s. Stanisława, 496. Niemiec Maria c. Antoniego, 497. Niemiec Ludwik s. Ludwika, 498. Niemiec Władysława c. Franciszka, 499. Regiec Stanisław s. Andrzeja, 500. Regiec Maria c. Wojciecha, 501. Sroka Michał s. Tomasza, 502. Sroka Stefania c. Józefa, 503. Sroka Stanisław s. Franciszka, 504. Sroka Zofia c. Marcina, 505. Sukiennik Józef s. Antoniego, 506. Sukiennik Emilia c. Andrzeja, 507. Urbański Kazimierz s. Piotra, 508. Urbańska Maria c. Wojciecha, 509. Wątroba Jan s. Józefa, 510. Wątroba Bronisława c. Józefa, 511. Zaczyk Tadeusz s. Tomasza, 512. Zaczyk Józefa c. Jana,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego:

513. Adamczyk Mieczysław s. Stanisława, 514. Adamczyk Genowefa c. Stanisława, 515. Akielaszek Zygmunt s. Władysława, 516. Akielaszek Anastazja c. Franciszka, 517. Choderny Józef s. Wincentego, 518. Choderna Wanda c. Leona, 519. Dominiak Franciszek s. Bartłomieja, 520. Dominiak Helena c. Jana, 521. Fudali Władysław s. Jana, 522. Fudali Stanisława c. Franciszka, 523. Gąsior Jan s. Wojciecha, 524. Gąsior Stanisława c. Jana, 525. Glanc Florian s. Władysława, 526. Glanc Józefa c. Feliksa, 527. Gulej Bazyli s. Michała, 528. Gulej Zofia c. Bazylego, 529. Jabłoński Jan s. Franciszka, 530. Jabłońska Genowefa c. Józefa, 531. Jakubiszyn Zygmunt s. Stanisława, 532. Jakubiszyn Franciszka c. Damiana, 533. Janowski Józef s. Jana, 534. Janowska Kazimiera c. Jana, 535. Kotala Bolesław s. Józefa, 536. Kotala Helena c. Wiktora, 537. Miksiński Tadeusz s. Jana, 538. Miksińska Janina c. Juliana, 539. Olech Józef s. Szczepana, 540. Olech Genowefa c. Wacława, 541. Pieczonka Jan s. Stanisława, 542. Pieczonka Wanda c. Jana, 543. Plekan Michał s. Mikołaja, 544. Plekan Bronisława c. Mikołaja, 545. Przech Józef s. Michała, 546. Przech Jadwiga c. Stanisława, 547. Rosa Jan s. Jana, 548. Rosa Marianna c. Józefa, 549. Sowa Wojciech s. Jana, 550. Sowa Michalina c. Stanisława, 551. Tchórz Władysław s. Pawła, 552. Tchórz Kazimiera c. Franciszka, 553. Wąsowicz Augustyn s. Wacława, 554. Wąsowicz Anna c. Jana, 555. Wierzbicki Józef s. Antoniego, 556. Wierzbicka Stanisława c. Kacpra, 557. Wodraszka Bolesław s. Adolfa, 558. Wodraszka Józefa c. Hipolita.