Monitor Polski

M.P.1998.43.611

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 października 1998 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 190/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Bialskopodlaskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kucharczuk Stanisław s. Zygmunta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Szańkowski Stefan s. Mieczysława,

za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Stępka Andrzej s. Antoniego,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Mielniczuk Sławomir s. Tadeusza,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Demiańczuk Wojciech s. Krystyna, 6. Koziot Henryk s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Bydgoskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Marciniak Stefan s. Floriana, 8. Olejniczak Michat s. Kazimierza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Lach Krystyna c. Aleksandra, 10. Saja Jerzy s Franciszka, 11. Tomczyk Ewa c. Stefana,

na wniosek Wojewody Częstochowskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Kryński Andrzej s. Wacława,

na wniosek Wojewody Jeleniogórskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Kocjan Tadeusz s. Władysława,

na wniosek Wojewody Katowickiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Majchrzak Joanna c. Józefa, 15. Zgryzek Barbara c. Dariusza, 16. Ziółkowska Zofia c. Władysława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

17. Deloch Andrzej s. Antoniego, 18. Zawisza Joanna c. Ernesta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Jałowy Krystyna c. Rudolfa, 20. Mulewicz Jolanta c. Teofila, 21.Rejmoniak Elżbieta c. Władysława, 22. Roszkowska Teresa c. Tadeusza, 23. Skop Maria c. Jana, 24. Skóra Magdalena c. Władysława, 25. Szymura Zdzisława c. Edwarda,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Dziurkowska Małgorzata c. Jana, 27. Dźwigaj Grażyna c. Ludwika, 28. Grefkowicz Agnieszka c. Jana, 29. Kaczorowska Bogumiła c. Tadeusza, 30. Kuraj Ewelina c. Franciszka, 31. Maresz Barbara c. Eugeniusza, 32. Popadiuk Jan s. Romana, 33. Porwolik Pelagia c. Kazimierza, 34. Rokosiewicz Elżbieta c. Edwarda, 35. Wieczorek Irena c. Leona, 36. Witowska Małgorzata c. Czesława, 37. Woźniak Marek s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Kieleckiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Garncarczyk Janina c. Jana, 39. Konewecki Jan s. Władysława, 40. Król Leszek s. Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Gaj Andrzej s. Juliana, 42. Jaskulski Edward s. Józefa, 43. Klimentowski Jerzy s. Zygmunta, 44. Piwowarczyk Zbigniew s. Mieczysława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Ledwójcik Ryszard s. Józefa, 46. Leszczyńska Stanisława c. Jana, 47. Łoboda Kazimierz s. Stanisława, 48. Matla Alina c. Stefana, 49. Redlica Marta c. Antoniego, 50. Trojanowska Krystyna c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Legnickiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Owczarek Andrzej s. Sylwestra,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Luksander Zygmunt s. Karola, 53. Owczarek Maria c. Bronisława,

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

54. Kądziołka Józefa c. Wincentego, 55. Szkarłat Wanda c. Stanisława, 56. Wolska Lucyna c. Jana,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Wrońska-Szczapa Lidia c. Andrzeja,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Porzucek Barbara c. Tadeusza, 59. Tomasik Jacek s. Henryka,

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

60. Krzysztofiak Julia c. Jana,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Wcisło Jan s. Jana,

SREBRNYM KRZYZEM ZASŁUGI

62. Liberda Henryk s. Franciszka, 63. Piwowar Stefan s. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Aleksandrowicz Andrzej s. Józefa, 65. Aleksandrowicz Jan s. Franciszka, 66. Antosz Kazimierz s. Jana, 67. Baran Jan s. Adama, 68. Baran Józef s. Sebastiana, 69. Biel Dariusz s. Kazimierza, 70. Chorągwicki Jacek s. Stefana, 71. Chorągwicki Kazimierz s. Franciszka, 72. Cieluszak Krzysztof s. Stanisława, 73. Dawiec Jan s. Józefa, 74. Dudzik Jan s. Wojciecha, 75. Dudzik Paweł s. Jana, 76. Dudzik Tadeusz s. Stanisława, 77. Dudzik Stanisław s. Jana, 78. Farganus Piotr s. Jana, 79. Farganus Stanisław s. Jana, 80. Figura Jan s. Józefa, 81. Jamroz Wojciech s. Jana, 82. Kacik Jan s. Sebastiana, 83. Kaleta Andrzej s. Jana, 84. Kamiński Józef s. Michała, 85. Kapturkiewicz Stefan s. Jana, 86. Karpierz Adam s. Sebastiana, 87. Kasprzyk Marian s. Józefa, 88. Kołodziej Bronisław s. Jana, 89. Kołodziejczyk Stanisław s. Jana, 90. Kowalczyk Stanisław s. Józefa, 91. Kuczaj Józef s. Władysława, 92. Kuczaj Stanisław s. Józefa, 93. Kuczaj Władysław s. Stanisława, 94. Łukasik Jerzy s. Kazimierza, 95. Majkowski Florian s. Marcina, 96. Malec Jan s. Władysława, 97. Malec Józef s. Jana, 98. Michnowski Józef s. Marcina, 99. Michorczyk Jan s. Stanisława, 100. Michór Piotr s. Franciszka, 101. Michór Stanisław s. Stefana, 102. Młynarczyk Stefan s. Jana, 103. Mucha Stanisław s. Wojciecha, 104. Mysza Michał s. Michała, 105. Pajdzik Emil, 106. Piekarczyk Jan s. Stanisława, 107. Pietrzak Jan s. Franciszka, 108. Popiołek Jerzy s. Tadeusza, 109. Popiołek Wiesław s. Tadeusza, 110. Potaczek Rafał s. Józefa, 111. Potaczek Stanisław s. Michała, 112. Potaczek Wiesław s. Jana, 113. Pulka Jan s. Józefa, 114. Rataj Stanisław s. Franciszka, 115. Skowronek Józef s. Franciszka, 116. Skowronek Piotr s. Jana, 117. Stożek Stanisław s. Jana, 118. Stróżak Władysław s. Stanisława, 119. Szczypka Janusz s. Stanisława, 120. Szczypka Marek s. Władysława, 121. Szlaga Antoni s. Michała, 122. Trybus Stanisław s. Władysława, 123. Wcisło Marek s. Stanisława, 124. Węglarz Tadeusz s. Stanisława, 125. Wrzecionek Adam s. Piotra, 126. Żądło Andrzej s. Jana, 127. Żmuda Józef s. Michała,

na wniosek Wojewody Płockiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

128. Adamusiak Marian s. Tadeusza, 129. Bednarek Franciszek s. Jana, 130. Piątkowski Edward s. Feliksa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

131. Cieślińska Halina c. Eugeniusza, 132. tykowski Włodzimierz s. Kazimierza, 133. Sieczkowski Edmund s. Aleksandra, 134. Szymański Henryk s. Piotra, 135. Świątkiewicz Przemysław s. Feliksa, 136. Wypych Ireneusz s. Wincentego,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

137. Bębenista Kazimierz s. Stanisława, 138. Galanciak Tadeusz s. Józefa, 139. Gawryszczak Bogumił s. Kazimierza, 140. Kołach Krzysztof s. Józefa, 141. Kowalski Stanisław s. Antoniego, 142. Lis Jan s. Stanisława, 143. Sosnowski Jan s. Franciszka, 144. Szurabik Michat s. Wacława, 145. Szwech Kazimierz s. Józefa, 146. Walerysiak Michał s. Lucjana, 147. Wochowski Kazimierz s. Władysława, 148. Zdanowski Jerzy s. Bolesława,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

149. Bryłka Maria c. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

150. Głowacka Aleksandra c. Bogdana, 151. Kawka Danuta c. Leona, 152. Łęcki Wojciech s. Stanisława, 153. Osmałek Alicja c. Michała,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

154. Biniewicz Tadeusz s. Stanisława, 155. Czubiel Waldemar s. Czesława, 156. Konojacki Kazimierz s. Stanisława, 157. Kowalska Urszula c. Tadeusza, 158. Kwiatkowski Wojciech s. Ignacego, 159. Mikołajczyk Sławomirs. Mieczysława, 160. Pajmel Piotr s. Romana, 161. Prusińska Ewa c. Janusza, 162. Szychulska Urszula c. Józefa, 163. Tomczak Witosława c. Franciszka, 164. Wiśniewska Maria c. Jerzego,

za zasługi w działalności społecznęj na rzecz organizacji kombatanckiej oraz środowisk lokalnych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

165. Bartczak Marian s. Franciszka,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

166. Badowski Ryszard s. Stanisława,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury ludowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

167. Tomasik Daniela c. Walentego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

168. Bębenista Marianna c. Ignacego, 169. Marczak Stefan s. Władysława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

170. Ambroziak Ryszard s. Stanisława, 171. Szymański Jan s. Franciszka,

na wniosek Wojewody Przemyskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYZEM ZASŁUGI

172. Piotrowski Bogusław s. Włodzimierza,

na wniosek Wojewody Radomskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

173. Zurowska Teresa c. Józefa,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

174. Domagała Janina c. Stanisława, 175. Gryz Weronika c. Józefa, 176. Kszczotek Maria c. Józefa, 177. Sołtys Elżbieta c. Józefa, 178. Sójka Urszula c. Michała,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

179. Malinowska Maria c. Jerzego, 180. Stawarczyk Elżbieta c. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

181. Komisarska Grażyna c. Józefa,

na wniosek Wojewody Tarnowskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

182. Marszalska Jolanta c. Franciszka, 183. Wąs Teresa c. Stefana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

184. Bystrowska Maria c. Adama, 185. Czernik Maria c. Jana, 186. Gniadek Łucja c. Stanisława, 187. Kania Janina c. Juliana, 188. Rogozińska-Bień Elżbieta c. Stefana, 189. Szwed Elżbieta c. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

190. Lasko Janina c. Kazimierza, 191. Pluszyńska Barbara c. Stanisława, 192. Samel Danuta c. Antoniego,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

193. Maślak Stanisław s. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

194. Kasztelewicz Jerzy s. Stanisława, 195. Stachura Józef s. Michała,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w ratowaniu życia i mienia ludzkiego:

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

196. st. sierż. Goniprowski Robert s. Mieczysława, 197. st. sierż. szt. Gonciarski Zbigniew s. Zdzisława, 198. ppłk Kocięba Jerzy s. Jerzego, 199. płk Janklowski Ryszard s. Michała, 200. kpr. Kukliński Marian s. Adama, 201. st. chor. szt. Jazłowiecki Zbigniew s. Juliusza, 202. Maligłówka Wojciech s. Stanisława, 203. mjr Pawlica Piotr s. Jana,

na wniosek Wojewody Warszawskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

204. st. chor. szt. Synowiecki Ryszard s. Mieczysława.