Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.25.367

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 lipca 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 maja 1998 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 27/98 MPM

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

1. Bereznicki Bogdan s. Włodzimierza, 2. Bereznicka Irena c. Jana, 3. Miska Jan s. Antoniego, 4. Miska Jadwiga c. Stefana, 5. Mistygacz Julian s. Józefa, 6. Mistygacz Gertruda c. Juliusza,

na wniosek Wojewody Elbląskiego:

7. Brzeski Stefan s. Stanisława, 8. Brzeska Zofia c. Jana, 9. Cywiński Bolesław s. Franciszka, 10. Cywińska Eleonora c. Józefa, 11. Kozłowski Stanisław s. Marcina, 12. Kozłowska Kordula c. Jana, 13. Laskiewicz Michał s. Michała, 14. Laskiewicz Dominika c. Franciszka, 15. Pogorzelski Edmund s. Bolesława, 16. Pogorzelska Zofia c. Stanisława, 17. Szulecki Jan s. Antoniego, 18. Szulecka Maria c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Gdańskiego:

19. Adamczyk Konrad s. Leona, 20. Adamczyk Regina c. Bernarda, 21. Antkowiak Czesław s. Stanisława, 22. Antkowiak Stanisława c. Józefa, 23. Badocha Józef s. Aleksandra, 24. Badocha Maria c. Jana, 25. Barczewski Alfons s. Jana, 26. Barczewska Magdalena c. Franciszka, 27. Bichowski Augustyn s. Augustyna, 28. Bichowska Małgorzata c. Józefa, 29. Block Jan s. Franciszka, 30. Block Teresa c. Józefa, 31. Bławat Józef s. Leona, 32. Bławat Jadwiga c. Alojzego, 33. Borowski Wiktor s. Walentego, 34. Borowska Klara c. Jana, 35. Braun Jerzy s. Augustyna, 36. Braun Helena c. Franciszka, 37. Budnik Ignacy s. Jana, 38. Budnik Zofia c. Józefa, 39. Burczyk Alfons s. Ignacego, 40. Burczyk Marta c. Walentego, 41. Burczyk Teofil s. Aleksandra, 42. Burczyk Agnieszka c. Artura, 43. Cejnowa Franciszek s. Jakuba, 44. Cejnowa Zenona c. Stanisława, 45. Czaja Franciszek s. Antoniego. 46. Czaja Agnieszka c. Jakuba, 47. Czaja Wiktor s. Józefa, 48. Czaja Cecylia c. Antoniego, 49. Czerwionka Władysław s. Jana, 50. Czerwionka Weronika c. Jakuba, 51. Deręgowski Florian s. Jana, 52. Deręgowska Barbara c. Alojzego, 53. Dettlaff Paweł s. Walentego, 54. Dettlaff Magdalena c. Pawła, 55. Drawz Antoni s. Antoniego, 56. Drawz Anna c. Michała, 57. Dzierżek Henryk s. Władysława, 58. Dzierżek Janina c. Piotra, 59. Dziwisz Stanisław s. Franciszka, 60. Dziwisz Władysława c. Franciszka, 61. Fiał Józef s. Leona, 62. Fiał Janina c. Walentego, 63. Fiał Mieczysław s. Leona, 64. Fiał Jadwiga c. Franciszka, 65. Filuk Jerzy s. Ksenofonta, 66. Filuk Irena c. Leona, 67. Gerka Jan s. Floriana, 68. Gerka Cecylia c. Filipa, 69. Glazik Klemens s. Stefana, 70. Glazik Helena c. Pawła, 71. Gniewkowski Klemens, 72. Gniewkowska Halina, 73. Graszek Stefan s. Bolesława, 74. Graszek Anna c. Jana, 75. Górski Zygmunt, 76. Górska Zygfryda, 77. Hiler Wiktor s. Wiktora, 78. Hiler Stanisława c. Teofila, 79. Hinca Ignacy s. Ignacego, 80. Hinca Genowefa c. Franciszka, 81. Hirsz Józef s. Leona, 82. Hirsz Stefania c. Antoniego, 83. Hochszulc Ignacy s. Jana, 84. Hochszulc Brygida c. Wiktora, 85. Jakubiak Edward s. Franciszka, 86. Jakubiak Henryka c. Jana, 87. Jakusz Józef s. Marcina, 88. Jakusz Małgorzata c. Leonarda, 89. Kalenda Edmund s. Władysława, 90. Kalenda Agnieszka c. Tadeusza, 91. Kalkowski Alojzy s. Jana, 92. Kalkowska Wanda c. Ignacego, 93. Karasek Jan s. Michała, 94. Karasek Olimpia c. Leona, 95. Karsznia Paweł s. Józefa, 96. Karsznia Marianna c. Antoniego, 97. Kautz Henryk s. Gustawa, 98. Kautz Irena c. Walerego, 99. Kaźmierczak Stanisław s. Feliksa, 100. Kaźmierczak Benedykta c. Józefa, 101. Kąkol Jan s. Pawła, 102. Kąkol Aniela c. Franciszka, 103. Kąkol Paweł s. Józefa, 104. Kąkol Zofia c. Wiktora, 105. Klahs Paweł, 106. Klahs Teofila, 107. Kolendo Edward s. Józefa, 108. Kolendo Józefa c. Stefana, 109. Konkol Hubert s. Edwarda, 110. Konkol Bronisława c. Franciszka, 111. Konofał Jan s. Antoniego, 112. Konofał Janina c. Piotra, 113. Kosznik Augustyn s. Pawła, 114. Kosznik Monika c. Szczepana, 115. Kowalewski Bernard s. Franciszka, 116. Kowalewska Stefania c. Stefana, 117. Kowalewski Jan s. Jana, 118. Kowalewska Elżbieta c. Antoniego, 119. Kugiel Stefan s. Piotra, 120. Kugiel Dorota c. Franciszka, 121. Lakowski Brunon s. Adolfa, 122. Lakowska Jadwiga c. Augustyna, 123. Lewandowski Marian s. Franciszka, 124. Lewandowska Danuta c. Henryka, 125. Lipiński Jan s. Leona, 126. Lipińska Jadwiga c. Augustyna, 127. Lipski Alojzy s. Marcelego, 128. Lipska Józefa c. Józefa, 129. Łysień Benedykt s. Jana, 130. Łysień Bożena c. Bolesława, 131. Makowski Wiktor s. Franciszka, 132. Makowska Erna c. Józefa, 133. Marzejon Władysław s. Jana, 134. Marzejon Jadwiga c. Walentyna, 135. Mateja Jan s. Leona, 136. Mateja Łucja c. Franciszka, 137. Mazurkiewicz Stanisław s. Wojciecha, 138. Mazurkiewicz Teodora c. Wojciecha, 139. Michaiik Władysław s. Józefa, 140. Michalik Alicja c. Waleriana, 141. Mielewski Maksymilian, 142. Mielewska Stefania, 143. Mientki Franciszek s. Bronisława, 144. Mientka Władysława c. Stanisława, 145. Migus Piotr s. Michała, 146. Migus Zofia c. Franciszka, 147. Miotke Brunon s. Franciszka, 148. Miotke Helena c. Antoniego, 149. Misiak Zenon s. Jana, 150. Misiak Władysława c. Ignacego, 151. Nadolski Helmut s. Bernarda, 152. Nadolska Wanda c. Jakuba, 153. Noch Benedykt s. Ksawerego, 154. Noch Jadwiga c. Jana, 155. Otrombke Hubert s. Józefa, 156. Otrombke Jadwiga c. Józefa, 157. Patyk Edmund s. Jana, 158. Patyk Anna c. Augustyna, 159. Pawłowski Jan s. Jana, 160. Pawłowska Jadwiga c. Maksymiliana, 161. Piekut Franciszek s. Jana, 162. Piekut Maria c. Józefa, 163. Pienczk Jan s. Augustyna, 164. Pienczk Halina c. Franciszka, 165. Pieper Brunon s. Feliksa, 166. Pieper Anna c. Stefana, 167. Plaur Czesław s. Franciszka, 168. Plaur Wanda c. Józefa, 169. Ponczek Antoni s. Antoniego, 170. Ponczek Stefania c. Jana, 171. Potrykus Alojzy s. Bernarda, 172. Potrykus Wanda c. Jana, 173. Rankiewicz Alfons s. Antoniego, 174. Rankiewicz Jadwiga c. Anastazego, 175. Rożyński Henryk s. Maksymiliana, 176. Rożyńska Helena c. Pawła, 177. Senger Józef s. Józefa, 178. Senger Maria c. Bernarda, 179. Sielecki Antoni s. Wojciecha, 180. Sielecka Bolesława c. Antoniego, 181. Smoliński Czesław s. Kajetana, 182. Smolińska Janina c. Stanisława, 183. Szmidt Paweł s. Franciszka, 184. Szmidt Anna c. Józefa, 185. Szweda Paweł s. Franciszka,186. Szweda Irena c. Tomasza, 187. Szyjer Ireneusz s. Feliksa, 188. Szyjer Kazimiera c. Stanisława, 189. Szymański Włodzimierz s. Leonarda, 190. Szymańska Elżbieta c. Bernarda, 191. Szymski Franciszek s. Jana, 192. Szymska Maria c. Feliksa, 193. Teszner Franciszek s. Alojzego, 194. Teszner Gertruda c. Antoniego, 195. Tracewicz Władysław s. Macieja, 196. Tracewicz Józefa c. Jana, 197. Traczyk Tadeusz s. Leopolda, 198. Traczyk Kornelia c. Franciszka, 199. Treder Antoni s. Aleksandra, 200. Treder Maria c. Jana, 201. Treder Feliks s. Feliksa, 202. Treder Brygida c. Jana, 203. Wąsicki Tadeusz s. Zygmunta, 204. Wąsicka Anna c. Bolesława, 205. Wicki Władysław s. Franciszka, 206. Wicka Helena c. Franciszka, 207. Wittbrodt Jan s. Jana, 208. Wittbrodt Jadwiga c. Jana, 209. Wrzałka Stanisław, 210. Wrzałka Helena, 211. Zgoda Leonard s. Józefa, 212. Zgoda Zofia c. Jana, 213. Zieliński Alfons s. Józefa, 214. Zielińska Agnieszka c. Jana, 215. Zieliński Jan s. Franciszka, 216. Zielińska Aleksandra c. Jana, 217. Zielke Klemens s. Józefa, 218. Zielke Gertruda c. Jana, 219. Ziółek Jan s. Franciszka, 220. Ziółek Maria c. Andrzeja, 221. Żalikowski Brunon s. Jana, 222. Żalikowska Bronisława c. Maksymiliana,

na wniosek Wojewody Kieleckiego:

223. Czarny Józef s. Michała, 224. Czarny Waleria c. Antoniego, 225. Kuliński Stefan s. Michała, 226. Kulińska Janina c. Jakuba,

na wniosek Wojewody Koszalińskiego:

227. Andrzejczuk Henryk s. Jana, 228. Andrzejczuk Kazimiera c. Michała, 229. Balonis Józef s. Adama, 230. Balonis Irena c. Stefana, 231. Banasiński Józef s. Wawrzyńca, 232. Banasińska Eugenia c. Jana, 233. Bączkowski Kazimierz s. Franciszka, 234. Bączkowska Eligia c. Franciszka, 235. Bełzowski Ludwik s. Jana, 236. Bełzowska Jadwiga c. Bronisława, 237. Bielecki Kazimierz s. Józefa, 238. Bielecka Władysława c. Michała, 239. Bojara Edward s. Antoniego, 240. Bojara Irena c. Jana, 241. Borutyński Napoleon s. Jana, 242. Borutyńska Irena c. Ksawerego, 243. Celniak Feliks s. Bolesława, 244. Celniak Aleksandra c. Jana, 245. Chabera Zygmunt s. Jana, 246. Chabera Alfreda c. Michała, 247. Curyl Piotr s. Antoniego, 248. Curyl Stanisława c. Stanisława, 249. Czeszun Stanisław s. Bronisława, 250. Czeszun Janina c. Piotra, 251. Drużbiński Zdzisław s. Leona, 252. Drużbińska Krystyna c. Stanisława, 253. Dziemitko Cezary s. Bronisława, 254. Dziemitko Stefania c. Kazimierza, 255. Dziurdź Henryk s. Józefa, 256. Dziurdź Halina c. Józefa, 257. Fajgier Walenty s. Tomasza, 258. Fajgier Krystyna c. Aleksandra, 259. Fociński Władysław s. Józefa, 260. Focińska Stanisława c. Jana, 261. Frankowski Alfred s. Ignacego, 262. Frankowska Klara c. Józefa, 263. Frankowski Bolesław s. Ignacego, 264. Frankowska Zofia c. Jana, 265. Gawlik Henryk s. Stanisława, 266. Gawlik Katarzyna c. Jana, 267. Głuszak Ryszard s. Władysława, 268. Głuszak Józefa c. Bolesława, 269. Gostomski Leon s. Leona, 270. Gostomska Genowefa c. Franciszka, 271. Grad Marian s. Stanisława, 272. Grad Aniela c. Jana, 273. Grykień Wacław s. Konstantego, 274. Grykień Olimpia c. Alfonsa, 275. Grzebel Paweł s. Józefa, 276. Grzebel Zofia c. Józefa, 277. Gutnik Kazimierz s. Jana, 278. Gutnik Zofia c. Józefa, 279. Hanusiak Ireneusz s. Stanisława, 280. Hanusiak Jadwiga c. Jana, 281. Jasiul Konstanty s. Jerzego, 282. Jasiul Zofia c. Franciszka, 283. Jędrzejewski Stanisław s. Ignacego, 284. Jędrzejewska Maria c. Ignacego, 285. Kaczor Andrzej s. Jana, 286. Kaczor Anna c. Jana, 287. Kaczmarczyk Mieczysław s. Jakuba, 288. Kaczmarczyk Helena c. Franciszka, 289. Karpiński Marian s. Aleksandra, 290. Karpińska Genowefa c. Stanisława, 291. Kawalec Józef s. Franciszka, 292. Kawalec Genowefa c. Antoniego, 293. Kaźmierczak Jan s. Stanisława, 294. Kaźmierczak Irena c. Franciszka, 295. Klimczak Alfons s. Szymona, 296. Klimczak Stanisława c. Pawła, 297. Kopka Piotr s. Kazimierza, 298. Kopka Marianna c. Józefa, 299. Kowalski Julian s. Józefa, 300. Kowalska Anna c. Michała, 301. Krawczyk Tadeusz s. Walentego, 302. Krawczyk Helena c. Marcina, 303. Kucharski Jan s. Jana, 304. Kucharska Halina c. Ludwika, 305. Kujawski Stanisław s. Władysława, 306. Kujawska Gabriela c. Józefa, 307. Kuwałek Marian s. Jakuba, 308. Kuwałek Marianna c. Izydora, 309. Kwaśnik Jan s. Gabriela, 310. Kwaśnik Bronisława c. Józefa, 311. Lenart Władysław s. Franciszka, 312. Lenart Maria c. Jakuba, 313. Macewicz Zygmunt s. Aleksandra, 314. Macewicz Irena c. Antoniego, 315. Magda Stefan s. Józefa, 316. Magda Henryka c. Marcina, 317. Mańkiewicz Antoni s. Wojciecha, 318. Mańkiewicz Zofia c. Stanisława, 319. Maras Bolesław s. Wojciecha, 320. Maras Cecylia c. Stanisława, 321. Marko Kazimierz s. Józefa, 322. Marko Zofia c. Stanisława, 323. Michalski Wacław s. Michała, 324. Michalska Janina c. Stefana, 325. Michułka Kazimierz s. Jana, 326. Michułka Bronisława c. Aleksandra, 327. Mikołajczuk Czesław s. Jana, 328. Mikołajczuk Krystyna c. Michała, 329. Miłek Stanisław s. Franciszka, 330. Miłek Marianna c. Szymona, 331. Możejko Wiktor s. Stanisława, 332. Możejko Stanisława c. Franciszka, 333. Mroziński Tadeusz s. Jana, 334. Mrozińska Janina c. Michała, 335. Mrówczyński Józef s. Kazimierza, 336. Mrówczyńska Wanda c. Grzegorza, 337. Mućka Kazimierz s. Szymona, 338. Mućka Maria c. Jana, 339. Muzyczuk Aleksander s. Dymitra, 340. Muzyczuk Wiera c. Aleksandra, 341. Nuckowski Edward s. Karola, 342. Nuckowska Zenobia c. Piotra, 343. Olkowicz Stanisław s. Walentego, 344. Olkowicz Genowefa c. Józefa, 345. Osoś Edward s. Władysława, 346. Osoś Kunegunda c. Bronisława, 347. Ozga Stanisław s. Michała, 348. Ozga Kornela c. Franciszka, 349. Piecyk Edmund s. Stanisława, 350. Piecyk Maria c. Józefa, 351. Pietrasiewicz Zenon s. Alfonsa, 352. Pietrasiewicz Wanda c. Jana, 353. Pietrzak Aleksander s. Jana, 354. Pietrzak Feliksa c. Władysława, 355. Pinda Władysław s. Józefa, 356. Pinda Marianna c. Antoniego, 357. Pleban Stanisław s. Władysława, 358. Pleban Wanda c. Dymitrjusza, 359. Płocienniczak Henryk s. Franciszka, 360. Płocienniczak Helena c. Wawrzyna, 361. Psiuch Karol s. Adama, 362. Psiuch Marianna c. Stanisława, 363. Ryglewicz Bronisław s. Stefana, 364. Ryglewicz Jadwiga c. Czesława, 365. Skalski Janusz s. Andrzeja, 366. Skalska Janina c. Szymona, 367. Słomiński Władysław, 368. Słomińska Helena, 369. Solecki Antoni s. Pawła, 370. Solecka Helena c. Jana, 371. Stosio Józef s. Jana, 372. Stosio Weronika c. Józefa, 373. Sudak Tadeusz s. Albina, 374. Sudak Joanna c. Stanisława, 375. Szczuchniak Franciszek s. Jana, 376. Szczuchniak Wacława c. Józefa, 377. Śliwiński Bronisław s. Pawła 378. Śliwińska Filipina c. Jana, 379. Święcicki Izydor s. Stefana, 380. Święcicka Krystyna c. Aleksandra, 381. Wisłocki Michał s. Grzegorza, 382. Wisłocka Maria c. Grzegorza, 383. Witkowski Marian s. Andrzeja, 384. Witkowska Władysława c. Jana,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego:

385. Bużanowski Jan s. Bolesława, 386. Bużanowska Joanna c. Andrzeja, 387. Cupak Władysław s. Piotra, 388. Cupak Kazimiera c. Bartłomieja, 389. Dańko Józef s. Kazimierza, 390. Dańko Genowefa c. Stanisława, 391. Dąbrowski Piotr s. Andrzeja, 392. Dąbrowska Stanisława c. Tomasza, 393. Dobosz Stanisław s. Piotra, 394. Dobosz Katarzyna c. Michała, 395. Doszak Stanisław s. Michała, 396. Doszak Katarzyna c. Michała, 397. Duda Michał s. Wojciecha, 398. Duda Maria c. Władysława, 399. Duda Władysław s. Stanisława, 400. Duda Zofia c. Macieja, 401. Dudek Józef s. Walentego, 402. Dudek Mieczysława c. Józefa, 403. Dymek Franciszek s. Józefa, 404. Dymek Stanisława c. Józefa, 405. Gratkowski Józef s. Antoniego, 406. Gratkowska Józefa c. Antoniego, 407. Gwizdała Augustyn s. Tomasza, 408. Gwizdała Anna c. Franciszka, 409. Klecha Julian s. Jana, 410. Klecha Katarzyna c. Jana, 411. Kociuba Ludwik s. Antoniego, 412. Kociuba Kazimiera c. Walentego, 413. Kołacz Jan s. Andrzeja, 414. Kołacz Maria c. Stanisława, 415. Kosztyła Edward s. Pawła, 416. Kosztyła Bronisława c. Walentego, 417. Kozubal Władysław s. Stanisława, 418. Kozubal Alfreda c. Jana, 419. Kudła Walenty s. Tomasza, 420. Kudła Katarzyna c. Pawła, 421. Kuś Tadeusz s. Jana, 422. Kuś Józefa c. Jana, 423. Makoś Andrzej s. Jana, 424. Makoś Anna c. Ignacego, 425. Matwijczyk Stefan s. Jerzego, 426. Matwijczyk Maria c. Wojciecha, 427. Mermon Władysław s. Józefa, 428. Mermon Alfreda c. Franciszka, 429. Muszyński Stanisław s. Antoniego, 430. Muszyńska Janina c. Piotra, 431. Paluch Dominik s. Michała, 432. Paluch Maria c. Władysława, 433. Pietruszka Bronisław s. Jana, 434. Pietruszka Władysława c. Jana, 435. Potoczny Stanisław s. Piotra, 436. Potoczna Helena c. Antoniego, 437. Rymarowicz Stanisław s. Jana, 438. Rymarowicz Józefa c. Kaspra, 439. Serwatka Bolesław s. Antoniego, 440. Serwatka Zofia c. Stanisława, 441. Skotnicki Jan s. Jakuba, 442. Skotnicka Kazimiera c. Tomasza, 443. Skrzęta Jakub s. Stanisława, 444. Skrzęta Maria c. Marcelego, 445. Smaroń Józef s. Walentego, 446. Smaroń Maria c. Stanisława, 447. Starzak Franciszek s. Antoniego, 448. Starzak Helena c. Józefa, 449. Szmyd Józef s. Jana, 450. Szmyd Władysława c. Jakuba, 451. Szpiech Bronisław s. Jana, 452. Szpiech Zofia c. Macieja, 453. Szydło Józef s. Tadeusza, 454. Szydło Stanisława c. Antoniego, 455. Śnieżek Stanisław s. Wojciecha, 456. Śnieżek Helena c. Aleksandra, 457. Toczek Karol s. Tomasza, 458. Toczek Helena c. Jana, 459. Tomoński Kazimierz s. Jana, 460. Tomońska Kazimiera c. Michała, 461. Torba Zygmunt s. Jana, 462. Torba Antonina c. Piotra, 463. Waliszko Stanisław s. Tomasza, 464. Waliszko Jadwiga c. Grzegorza, 465. Węgrzyn Kazimierz s. Jana, 466. Węgrzyn Helena c. Jana, 467. Wojtowicz Wojciech s. Tomasza, 468. Wojtowicz Stanisława c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego:

469. Badyla Jan s. Antoniego, 470. Badyla Janina c. Józefa, 471. Błażusiak Józef s. Wojciecha, 472. Błażusiak Maria c. Józefa, 473. Chlipała Jan s. Walentego, 474. Chlipała Maria c. Macieja, 475. Firek Franciszek s. Pawła, 476. Firek Zofia c. Wojciecha, 477. Galas Józef, 478. Galas Małgorzata, 479. Gąsienica Stanisław s. Jana, 480. Gąsienica Marianna c. Jana, 481. Gondek Jan s. Ignacego, 482. Gondek Cecylia c. Jakuba, 483. Grapa Eugeniusz s. Eugeniusza, 484. Grapa Teresa c. Jana, 485. Gruca Piotr s. Kazimierza, 486. Gruca Marianna c. Andrzeja, 487. Grzybacz Ignacy s. Floriana, 488. Grzybacz Irena c. Ignacego, 489. Jabłoński Alojzy s. Antoniego, 490. Jabłońska Józefina c. Andrzeja, 491. Jabłoński Karol s. Karola, 492. Jabłońska Maria c. Józefa, 493. Klimczak Kazimierz s. Jana, 494. Klimczak Zofia c. Jana, 495. Kubacka Józef s. Jana, 496. Kubacka Maria c. Wendelina, 497. Kubacka Stefan s. Karola, 498. Kubacka Cecylia c. Ignacego, 499. Kubala Alojzy s. Ignacego, 500. Kubala Anastazja c. Ignacego, 501. Kubatek Józef s. Jana, 502. Kubatek Genowefa c. Józefa, 503. Kubicz Leon s. Jana, 504. Kubicz Rozalia c. Józefa, 505. Kuś Alojzy s. Andrzeja, 506. Kuś Maria c. Floriana, 507. Lichosyt Ignacy s. Floriana, 508. Lichosyt Rozalia c. Alojzego, 509. Łaciak Jan s. Ignacego, 510. Łaciak Anna c. Jana, 511. Machaj Józef s. Józefa, 512. Machaj Cecylia c. Józefa, 513. Możdżeń Antoni s. Jana, 514. Możdżeń Bronisława c. Piotra, 515. Niedzielak Józef, 516. Niedzielak Cecylia, 517. Nowak Jan s. Jana, 518. Nowak Maria c. Józefa, 519. Oleksy Jan s. Jana, 520. Oleksy Bronisława c. Jana, 521. Paniak Ignacy s. Ignacego, 522. Paniak Maria c. Jana, 523. Pardel Józef s. Andrzeja, 524. Pardel Anna c. Stefana, 525. Rodak Marian s. Franciszka, 526. Rodak Genowefa c. Jana, 527. Rysz Zygmunt s. Jana, 528. Rysz Czesława c. Leona, 529. Siepak Bronisław s. Piotra, 530. Siepak Bronisława c. Ludwika, 531. Smoleń Władysław s. Stanisława, 532. Smoleń Genowefa c. Jakuba, 533. Stec Jan s. Franciszka, 534. Stec Maria c. Józefa, 535. Stercuła Ignacy s. Ignacego, 536. Stercuła Emilia c. Antoniego, 537. Stercuła Wendelin s. Witalisa, 538. Stercuła Maria c. Ignacego, 539. Sutor Franciszek s. Jana, 540. Sutor Maria c. Józefa, 541. Suwada Alojzy s. Ignacego, 542. Suwada Maria c. Karola, 543. Szpak Emil s. Józefa, 544. Szpak Maria c. Ignacego, 545. Świdroń-Słoboda Jan s. Stefana, 546. Świdroń-Słoboda Anna c. Antoniego, 547. Tisończyk Jan s. Jana, 548. Tisończyk Joanna c. Stefana, 549. Wolski Antoni s. Jakuba, 550. Wolska Regina c. Stanisława, 551. Wolski Bazyli s. Teodora, 552. Wolska Maria c. Antoniego, 553. Zając Stefan s. Wilhelma, 554. Zając Irena c. Karola, 555. Zoń Józef s. Michała, 556. Zoń Anna c. Franciszka, 557. Zubrzycki Jan s. Franciszka, 558. Zubrzycka Karolina c. Karola, 559. Żądło Józef, 560. Żądło Florianna,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

561. Dutkiewicz Alfred s. Jana, 562. Dutkiewicz Wiera c. Józefa,

na wniosek Wojewody Wrocławskiego:

563. Broniecki Adam s. Michała, 564. Broniecka Krystyna c. Antoniego, 565. Dudzik Leon s. Andrzeja, 566. Dudzik Katarzyna c. Kaspra, 567. Głogowski Stanisław s. Franciszka, 568. Głogowska Natalia c. Nikity, 569. Kosz Julian s. Jana, 570. Kosz Zofia c. Aleksandra, 571. Lewandowski Ludwik s. Bronisława, 572. Lewandowska Kazimiera c. Michała, 573. Mika Jan s. Józefa, 574. Mika Rozalia c. Fryderyka, 575. Musiał Henryk s. Stanisława, 576. Musiał Irena c. Stanisława, 577. Orłowski Bolesław s. Władysława, 578. Orłowska Maria c. Kazimierza, 579. Pikuła Władysław s. Adama, 580. Pikuła Helena c. Aleksandra, 581. Piętak Czesław, 582. Piętak Michalina, 583. Puknel Tadeusz s. Stanisława, 584. Puknel Sabina c. Stanisława, 585. Rohatyński Kazimierz s. Wincentego, 586. Rohatyńska Maria c. Mariana, 587. Szydłowski Zbigniew s. Andrzeja, 588. Szydłowska Bolesława c. Izydora, 589. Ślusarz Henryk s. Kazimierza, 590. Ślusarz Ewa c. Kornela, 591. Świątek Bronisław s. Jana, 592. Świątek Bronisława c. Michała, 593. Widziński Marian s. Józefa, 594. Widzińska Marta c. Maksymiliana,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

595. Łyskowicz Stefan s. Franciszka, 596. Łyskowicz Bolesława c. Jana, 597. Majewski Bronisław s. Stefana, 598. Majewska Janina c. Józefa, 599. Piotrowski Ignacy s. Józefa, 600. Piotrowska Anna c. Mikołaja, 601. Ripa Zbigniew s. Dymitra, 602. Ripa Henryka c. Czesława, 603. Walczak Zygmunt s. Andrzeja, 604. Walczak Regina c. Floriana.