Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.23.333

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 lipca 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 maja 1998 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 83/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Bialskopodlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Brodacki Ryszard s. Józefa,

na wniosek Wojewody Gdańskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Stasiak Kazimierz s. Franciszka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Etmańska Ewa c. Leona, 4. Sadecka Teresa c. Wiktora. 5. Smeja Brygida c. Jana,

na wniosek Wojewody Jeleniogórskiego

za zasługi w działalności samorządowej oraz na rzecz rozwoju kółek rolniczych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Grochala Andrzej s. Edwarda,

na wniosek Wojewody Katowickiego:

za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Czaj Zbigniew s. Stanisława,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Wyrwa Edward s. Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Błaszczyk Helena c. Mieczysława, 10. Ingram Marian s. Adama, 11. Lesiuk Stanisław s. Mikołaja, 12. Puchalski Andrzej s. Mieczysława, 13. Więckowska Jadwiga c. Michała, 14. Wieczorek Krystyna c. Ludwika,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Bilińska-Reformat Katarzyna c. Jana, 16. Brzeski Jerzy s. Jana, 17. Dzierżawa Jan s. Stefana, 18. Konieczkiewicz Halina c. Zygmunta, 19. Ołtarzewski Tadeusz s. Hipolita,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Bernaś Kazimierz s. Józefa,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności w Towarzystwie Śpiewaczym "Dzwon" w Pabianicach

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Nowak Eugeniusz s. Ignacego, 22. Szczesik Barbara c. Izydora,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Pluta Stanisław s. Andrzeja, 24. Szczesik Ryszard s. Franciszka,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Leszczuk Henryk s. Stefana, 26. Mendla Rudolf s. Wawrzyńca, 27. Palus Paweł s. Antoniego,

na wniosek Wojewody Radomskiego

za zasługi w działalności artystycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Pelletier Krystyna c. Jana,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Wołowik Ewa c. Henryka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Chmielewska Maria c. Romualda,

na wniosek Wojewody Rzeszowskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Moskwa Irena c. Kazimierza, 32. Żuk Józef s. Piotra,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Antoszewski Włodzimierz s. Henryka,

na wniosek Wojewody Siedleckiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społeczno-samorządowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Mucha Stanisława c. Władysława, 35. Zielińska Janina c. Andrzeja,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Cichecka Barbara c. Józefa, 37. Dądalski Zenon s. Jana, 38. Kalisz Tadeusz s. Hieronima, 39. Kobus Hieronim s. Stanisława, 40. Kozicka Zofia c. Kazimierza, 41. Kozłowska Wanda c. Stefana, 42. Krzyśpiak Janina c. Stanisława, 43. Lipska Lucyna c. Stanisława, 44. Zalewska Eugenia c. Wojciecha,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Skwierczyński Jan s. Ludwika, 46. Szczepkowski Stanisław s. Damazego,

na wniosek Wojewody Tarnobrzeskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Fiecek Stanisław s. Władysława, 48. Garbacz Dionizy s. Antoniego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Błądek Antoni s. Błażeja, 50. Brzozowski Henryk s. Jana, 51. Domański Narcyz s. Józefa, 52. Rusinek Antoni s. Michała,

na wniosek Wojewody Tarnowskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Bartosz Anna c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Grabowski Zygmunt s. Bronisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Kalinowski Eugeniusz s. Franciszka, 56. Koziarska Janina c. Jana, 57. Kukułka Ryszard s. Kazimierza,

na wniosek Wojewody Włocławskiego

za zasługi w działalności w amatorskim ruchu artystycznym

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Ambrożewicz Jan s. Andrzeja, 59. Kozakowski Józef s. Marcelego, 60. Mierzwicka Zofia c. Stanisława, 61. Pietrzak Józef s. Mateusza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Seroczyński Kazimierz s. Leona, 63. Terpiński Antoni s. Józefa,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

64. Bednarczyk Andrzej s. Henryka.