Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.20.306

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 czerwca 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 kwietnia 1998 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 21/98 MPM

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Jeleniogórskiego:

1. Adamkiewicz Edward s. Stefana, 2. Adamkiewicz Marianna c. Wincentego, 3. Bartków Paweł s. Zygmunta, 4. Bartków Maria c. Albina, 5. Bogusław Tadeusz s. Feliksa, 6. Bogusław Stanisława c. Aleksandra, 7. Chamielec Władysław s. Alojzego, 8. Chamielec Maria c. Adolfa, 9. Cieślak Andrzej s. Andrzeja, 10. Cieślak Józefa c. Aleksandra, 11. Dębicki Władysław s. Juliana, 12. Dębicka Klementyna c. Idziego, 13. Dobrychłop Stanisław s. Józefa, 14. Dobrychłop Salomeja c. Józefa, 15. Ferenc Stanisław, 16. Ferenc Maria, 17. Grzywo-Dąbrowski Eugeniusz s. Józefa, 18. Grzywo-Dąbrowska Elżbieta c. Józefa, 19. Jackowski Marian s. Władysława, 20. Jackowska Anna c. Józefa, 21. Januszewicz Jan s. Feliksa, 22. Januszewicz Józefa c. Adama, 23. Laskowski Stanisław s. Stanisława, 24. Laskowska Barbara c. Edwarda, 25. Mazur Józef s. Piotra, 26. Mazur Stanisława c. Jana, 27. Mazur Józef s. Adama, 28. Mazur Julianna c. Wojciecha, 29. Onyśko Jan s. Ignacego, 30. Onyśko Helena c. Józefa, 31. Poźniak Wincenty s. Wincentego, 32. Poźniak Katarzyna c. Michała, 33. Skirtun Władysław s. Ludwika, 34. Skirtun Lucyna c. Jana, 35. Sowa Jan s. Anastazego, 36. Sowa Genowefa c. Józefa, 37. Stanisz Julian s. Stanisława, 38. Stanisz Anna c. Piotra, 39. Stępniak Antoni s. Franciszka, 40. Stępniak Barbara c. Józefa, 41. Szuter Michał s. Albina, 42. Szuter Janina c. Michała, 43. Szylko Władysław s. Jana, 44. Szylko Helena c. Józefa, 45. Turek Władysław s. Jana, 46. Turek Wiktoria c. Jana, 47. Waszkiewicz Walerian s. Stefana, 48. Waszkiewicz Jadwiga c. Władysława, 49. Zając Jan s. Franciszka, 50. Zając Bronisława c. Stanisława, 51. Zatchiej Michał s. Szymona, 52. Zatchiej Helena c. Franciszka, 53. Zawadzki Fabian s. Tomasza, 54. Zawadzka Kazimiera c. Józefa, 55. Złotek Józef s. Jana, 56. Złotek Bronisława c. Ludwika,

na wniosek Wojewody Konińskiego:

57. Antecki Tadeusz s. Franciszka, 58. Antecka Urszula c. Mariana, 59. Bączkiewicz Stanisław s. Stanisława, 60. Bączkiewicz Łucja c. Stanisława, 61. Bednarek Edmund s. Antoniego, 62. Bednarek Zenobia c. Józefa, 63. Bucikiewicz Stanisław s. Antoniego, 64. Bucikiewicz Jadwiga c. Andrzeja, 65. Buda Bolesław s. Szczepana, 66. Buda Marianna c. Ignacego, 67. Frontczak Józef s. Józefa, 68. Frontczak Helena c. Bronisława, 69. Goiński Franciszek s. Józefa, 70. Goińska Zofia c. Józefa, 71. Gruszczyński Bernard s. Wojciecha, 72. Gruszczyńska Stefania c. Jana, 73. Guziak Józef s. Ludwika, 74. Guziak Zofia c. Stanisława, 75. Hajt Władysław s. Wawrzyńca, 76. Hajt Helena c. Józefa, 77. Janiak Zygmunt s. Franciszka, 78. Janiak Genowefa c. Rocha, 79. Jurkiewicz Edward, 80. Jurkiewicz Regina, 81. Kantarowski Kazimierz s. Stanisława, 82. Kantarowska Jadwiga c. Stanisława, 83. Kiciński Zdzisław s. Michała, 84. Kicińska Lucyna c. Walentego, 85. Kosiński Bolesław s. Ignacego, 86. Kosińska Marianna c. Antoniego, 87. Kowalski Antoni s. Tomasza, 88. Kowalska Aniela c. Władysława, 89. Krukowski Jan s. Adolfa, 90. Krukowska Pelagia c. Wojciecha, 91. Kruszczak Ignacy s. Antoniego, 92. Kruszczak Regina c. Andrzeja, 93. Kulesa Józef s. Stanisława, 94. Kulesa Feliksa c. Józefa, 95. Kuliński Antoni s. Stanisława, 96. Kulińska Stanisława c. Michała, 97. Liczbiński Kazimierz s. Antoniego, 98. Liczbińska Irena c. Teodora, 99. Łączkowski Jan s. Aleksandra, 100. Łączkowska Władysława c. Józefa, 101. Łuczak Kazimierz s. Józefa, 102. Łuczak Genowefa c. Józefa, 103. Mikołajczyk Aleksy s. Michała, 104. Mikołajczyk Marianna c. Walentego, 105. Młotkiewicz Józef s. Wawrzyńca, 106. Młotkiewicz Aniela c. Ignacego, 107. Modrzyński Zygmunt s. Juliana, 108. Modrzyńska Marianna c. Józefa, 109. Pacholski Adam s. Stanisława, 110. Pacholska Aurelia c. Walentego, 111. Pasternak Edward s. Jana, 112. Pasternak Zofia c. Walentego, 113. Pietryga Stefan s. Walentego, 114. Pietryga Pelagia c. Michała, 115. Potasiński Mieczysław s. Michała, 116. Potasińska Kazimiera c. Wawrzyńca, 117. Prybacki Jan s. Jana, 118. Prybacka Helena c. Adama, 119. Przybyła Józef s. Józefa, 120. Przybyła Genowefa c. Antoniego, 121. Rodowski Stanisław s. Józefa, 122. Rodowska Bolesława c. Michała, 123. Rusin Jan s. Wincentego, 124. Rusin Janina c. Józefa, 125. Rybicki Stanisław s. Józefa, 126. Rybicka Klara c. Kazimierza, 127. Simiński Józef s. Franciszka, 128. Simińska Stefania c. Józefa, 129. Skalski Aleksander s. Jana, 130. Skalska Czesława c. Józefa, 131. Słodkiewicz Czesław s. Franciszka, 132. Słodkiewicz Helena c. Józefa, 133. Smakowski Czesław s. Stanisława, 134. Smakowska Janina c. Adama, 135. Szymański Adam s. Michała, 136. Szymańska Irena c. Józefa, 137. Świnka Bolesław s. Błażeja, 138. Świnka Bronisława c. Jana, 139. Tomczak Tadeusz s. Bolesława, 140. Tomczak Jadwiga c. Jana, 141. Tygielski Eugeniusz s. Wawrzyńca, 142. Tygielska Marianna c. Józefa, 143. Wielogórka Józef s. Konstantego, 144. Wielogórka Janina c. Ludwika, 145. Wichrzyński Franciszek s. Józefa, 146. Wichrzyńska Marianna c. Ignacego, 147. Wiktorski Ryszard s. Józefa, 148. Wiktorska Janina c. Stanisława, 149. Wojtysiak Stanisław s. Antoniego,150. Wojtysiak Janina c. Józefa,

na wniosek Wojewody Olsztyńskiego:

151. Bartosiewicz Ludomir s. Henryka, 152. Bartosiewicz Anastazja c. Ignacego, 153. Borkowski Stanisław s. Kazimierza, 154. Borkowska Jadwiga c. Wincentego, 155. Czaplo Witold s. Sylwestra, 156. Czaplo Weronika c. Minaja, 157. Czujak Czesław s. Stefana, 158. Czujak Halina c. Stefana, 159. Jaroczyński Jerzy s. Antoniego, 160. Jaroczyńska Barbara c. Walerego, 161. Korol Jan s. Aleksandra, 162. Korol Stanisława c. Józefa, 163. Korybut Franciszek s. Ludwika, 164. Korybut Stanisława c. Franciszka, 165. Kościelniak Wacław s. Józefa, 166. Kościelniak Janina c. Władysława, 167. Kowalczyk Czesław s. Antoniego, 168. Kowalczyk Celina c. Józefa, 169. Mokwiński Albert s. Marcina, 170. Mokwińska Marianna c. Jana, 171. Mynyk Grzegorz s. Andrzeja, 172. Mynyk Helena c. Jana, 173. Nowiński Henryk s. Józefa, 174. Nowińska Jadwiga c. Antoniego, 175. Ostrowski Władysław s. Klemensa, 176. Ostrowska Helena c. Wincentego, 177. Paradowski Tadeusz s. Ludwika, 178. Paradowska Joanna c. Fryderyka, 179. Prak Paweł s. Piotra, 180. Prak Stefania c. Wojciecha, 181. Pupkiewicz Marian s. Ignacego, 182. Pupkiewicz Anna c. Juliana, 183. Surowiec Stanisław s. Józefa, 184. Surowiec Maria c. Ludwika, 185. Trzaska Józef s. Jana, 186. Trzaska Janina c. Ignacego, 187. Weremczuk Jerzy s. Teodora, 188. Weremczuk Walentyna c. Mikołaja,

na wniosek Wojewody Radomskiego:

189. Broda Sergiusz, 190. Broda Władysława, 191. Bukalski Stanisław s. Jana, 192. Bukalska Kazimiera c. Jana, 193. Dembowski Jerzy s. Zygmunta, 194. Dembowska Kazimiera c. Stanisława, 195. Dziedzic Jan s. Michała, 196. Dziedzic Marianna c. Piotra, 197. Gniadek Józef s. Stanisława, 198. Gniadek Kazimiera c. Władysława, 199. Gołąbek Leon s. Wojciecha, 200. Gołąbek Ewa c. Walentego, 201. Grudzień Józef s. Józefa, 202. Grudzień Marianna c. Andrzeja, 203. Hernik Stanisław s. Tomasza, 204. Hernik Aniela c. Michała, 205. Jakubczak Stanisław s. Antoniego, 206. Jakubczak Janina c. Ignacego, 207. Janczewski Stanisław s. Jana, 208. Janczewska Natalia c. Józefa, 209. Jerski Stefan s. Stanisława, 210. Jerska Zofia c. Władysława, 211. Kasiak Józef s. Antoniego, 212. Kasiak Stefania c. Walentego, 213. Kępa Henryk s. Franciszka, 214. Kępa Irena c. Stanisława, 215. Kolibabski Kazimierz s. Ignacego, 216. Kolibabska Helena c. Wincentego, 217. Korycki Stefan s. Marcina, 218. Korycka Władysława c. Jana, 219. Kowalski Stanisław s. Antoniego, 220. Kowalska Władysława c. Ludwika, 221. Koziński Jan s. Jana, 222. Kozińska Helena c. Jana, 223. Krześniak Stanisław s. Łukasza, 224. Krześniak Zofia c. Stanisława, 225. Kucharski Kazimierz s. Józefa, 226. Kucharska Zofia c. Jana, 227. Kucharski Władysław s. Mikołaja, 228. Kucharska Stefania c. Antoniego, 229. Kucman Henryk s. Władysława, 230. Kucman Katarzyna c. Jana, 231. Lis Edward s. Jana, 232. Lis Janina c. Kacpra, 233. Macierzyński Wincenty s. Jana, 234. Macierzyńska Zofia c. Franciszka, 235. Michalski Józef s. Franciszka, 236. Michalska Genowefa c. Franciszka, 237. Michalski Józef s. Stanisława, 238. Michalska Marianna c. Franciszka, 239. Miedziechowski Bronisław s. Wojciecha, 240. Miedziechowska Genowefa c. Antoniego, 241. Morawski Wacław, 242. Morawska Stefania, 243. Murawski Jan s. Piotra, 244. Murawska Anna c. Wincentego, 245. Natorski Wacław s. Adama, 246. Natorska Helena c. Kazimierza, 247. Nosowski Kazimierz s. Józefa, 248. Nosowska Marianna c. Józefa, 249. Olczykowski Władysław s. Jana, 250. Olczykowska Regina c. Mikołaja, 251. Otulak Edward s. Stanisława, 252. Otulak Halina c. Michała, 253. Piwowarczyk Józef s. Józefa, 254. Piwowarczyk Cecylia c. Franciszka, 255. Ptaszyński Józef s. Władysława, 256. Ptaszyńska Zofia c. Stanisława, 257. Rosiński Jan s. Teofila, 258. Rosińska Marianna c. Antoniego, 259. Różycki Mieczysław s. Józefa, 260. Różycka Leokadia c. Jana, 261. Skałbania Tadeusz s. Józefa, 262. Skałbania Alfreda c. Stanisława, 263. Socha Adam s. Stanisława, 264. Socha Alicja c. Jana, 265. Sołkowicz Wacław s. Franciszka, 266. Sołkowicz Stefania c. Antoniego, 267. Spulniak Tadeusz s. Walentego, 268. Spulniak Janina c. Teodora, 269. Stanik Adam s. Antoniego, 270. Stanik Krystyna c. Marcina, 271. Stańczykowski Zygmunt s. Pawła, 272. Stańczykowska Genowefa c. Wincentego, 273. Stefańczyk Franciszek s. Józefa, 274. Stefańczyk Genowefa c. Józefa, 275. Stefański Józef s. Jana, 276. Stefańska Anna c. Konstantego, 277. Szewczyk Bronisław s. Andrzeja, 278. Szewczyk Genowefa c. Antoniego, 279. Szewczyk Stefan s. Antoniego, 280. Szewczyk Janina c. Ignacego, 281. Trybusiński Józef s. Antoniego, 282. Trybusińska Marianna c. Andrzeja, 283. Ulaski Stefan s. Mateusza, 284. Ulaska Julianna c. Adama, 285. Waligórski Antoni s. Mikołaja, 286. Waligórska Franciszka c. Józefa, 287. Włodarczyk Kazimierz s. Sylwestra, 288. Włodarczyk Zofia c. Marcina, 289. Woźniak Adam s. Antoniego, 290. Woźniak Józefa c. Józefa, 291. Wójcik Bolesław s. Wincentego, 292. Wójcik Rozalia c. Adama, 293. Wrzesień Stefan s. Wojciecha, 294. Wrzesień Marianna c. Jana, 295. Zagroda Stefan s. Andrzeja, 296. Zagroda Franciszka c. Jana, 297. Zieliński Marian s. Józefa, 298. Zielińska Stanisława c. Franciszka, 299. Ziółek Marian s. Andrzeja, 300. Ziółek Julianna c. Mikołaja, 301. Ziółek Władysław s. Andrzeja, 302. Ziółek Irena c. Jana,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego:

303. Bartnik Zdzisław s. Stanisława, 304. Bartnik Alfreda c. Emila, 305. Bylica Antoni s. Antoniego, 306. Bylica Dorota c. Antoniego, 307. Galicki Roman s. Jana, 308. Galicka Stanisława c. Piotra, 309. Gerula Andrzej s. Stefana, 310. Gerula Hildegarda c. Aleksandra, 311. Hruszowiec Józef s. Stanisława, 312. Hruszowiec Franciszka c. Bartłomieja, 313. Iwasiów Stefan s. Bazylego, 314. Iwasiów Helena c. Franciszka, 315. Janiec Józef s. Adama, 316. Janiec Janina c. Klemensa, 317. Jurek Michał s. Łukasza, 318. Jurek Genowefa c. Jana, 319. Kamysz Józef s. Józefa, 320. Kamysz Feliksa c. Jana, 321. Klimek Antoni s. Jana, 322. Klimek Maria c. Macieja, 323. Koba Mieczysław s. Józefa, 324. Koba Łucja c. Józefa, 325. Kopczyński Czesław s. Józefa, 326. Kopczyńska Mieczysława c. Wincentego, 327. Kopeć Jan s. Jana, 328. Kopeć Genowefa c. Feliksa, 329. Kosiur Julian s. Piotra, 330. Kosiur Helena c. Wawrzyńca, 331. Koszmider Władysław, 332. Koszmider Helena, 333. Krupa Marian s. Szymona, 334. Krupa Aldona c. Zygmunta, 335. Kupny Bolesław s. Bronisława, 336. Kupny Irmgarda c. Ernesta, 337. Łazan Bolesław s. Andrzeja, 338. Łazan Maria c. Jana, 339. Łątka Tadeusz s. Jana, 340. Łątka Larisa c. Jerzego, 341. Maciejewski Jan s. Władysława, 342. Maciejewska Bolesława c. Jana, 343. Makarski Wojciech s. Franciszka, 344. Makarska Genowefa c. Adama, 345. Marchacz Jan s. Błażeja, 346. Marchacz Janina c. Jakuba, 347. Michalski Jerzy s. Ludwika, 348. Michalska Krystyna c. Stanisława, 349. Nowak Karol s. Andrzeja, 350. Nowak Helena c. Franciszka, 351. Obielak Józef s. Michała, 352. Obielak Anna c. Stanisława, 353. Pieczonka Jan s. Antoniego, 354. Pieczonka Waleria c. Franciszka, 355. Pietkiewicz Kazimierz s. Franciszka, 356. Pietkiewicz Janina c. Jana, 357. Pietrzak Czesław s. Stanisława, 358. Pietrzak Marianna c. Franciszka, 359. Pisarczyk Kazimierz s. Józefa, 360. Pisarczyk Anna c. Stefana, 361. Radzik Eugeniusz s. Józefa, 362. Radzik Weronika c. Józefa, 363. Rybka Antoni s. Wacława, 364. Rybka Kazimiera c. Jana, 365. Rymarczyk Józef s. Błażeja, 366. Rymarczyk Katarzyna c. Jana, 367. Sitarz Franciszek s. Michała, 368. Sitarz Janina c. Jana, 369. Skoniecki Stefan s. Władysława, 370. Skoniecka Janina c. Jana, 371. Smagacz Antoni s. Stanisława, 372. Smagacz Teresa c. Ludwika, 373. Soja Józef s. Jana, 374. Soja Zofia c. Piotra, 375. Stawera Stanisław s. Bronisława, 376. Stawera Józafa c. Józefa, 377. Surowiec Stanisław s. Grzegorza, 378. Surowiec Zofia c. Władysława, 379. Susło Ignacy s. Mikołaja, 380. Susło Leokadia c. Stanisława, 381. Szymanowski Jan s. Ignacego, 382. Szymanowska Nadzieja c. Juliana, 383. Śmiałkowski Kazimierz s. Józefa, 384. Śmiałkowska Aleksandra c. Franciszka, 385. Tomaszewski Władysław s. Mikołaja, 386. Tomaszewska Józefa c. Jakuba, 387. Wardal Władysław s. Benedykta, 388. Wardal Maria c. Feliksa, 389. Węgrzyn Mieczysław s. Michała, 390. Węgrzyn Krystyna c. Stanisława, 391. Wieczorek Aleksander s. Józefa, 392. Wieczorek Janina c. Stanisława, 393. Wolski Stanisław s. Jana, 394. Wolska Regina c. Mateusza, 395. Wrześniewski Józef s. Ludwika, 396. Wrześniewska Stefania c. Teofila, 397. Zalewski Bronisław s. Mateusza, 398. Zalewska Irena c. Bogumiła, 399. Zalewski Wincenty s. Antoniego, 400. Zalewska Anna c. Andrzeja,

na wniosek Wojewody Zamojskiego:

401. Badach Wiktor s. Feliksa, 402. Badach Bernardyna c. Stanisława, 403. Bartoń Stanisław s. Walentego, 404. Bartoń Stefania c. Antoniego, 405. Bednarz Stefan s. Franciszka, 406. Bednarz Bronisława c. Stanisława, 407. Budzyński Piotr, 408. Budzyńska Leokadia, 409. Chołota Stanisław s. Seweryna, 410. Chołota Stanisława c. Antoniego, 411. Chołota Leon s. Ksawerego, 412. Chołota Genowefa c. Pawła, 413. Filipowicz Zygmunt s. Jana, 414. Filipowicz Kazimiera c. Leonarda, 415. Futyma Stanisław s. Jana, 416. Futyma Janina c. Marka, 417. Gajewski Jan s. Jana, 418. Gajewska Marianna c. Dominika, 419. Karczmarzyk Adam s. Pawła, 420. Karczmarzyk Bronisława c. Andrzeja, 421. Książek Jan s. Ludwika, 422. Książek Marianna c. Józefa, 423. taszkiewicz Tadeusz s. Wincentego, 424. Łaszkiewicz Zofia c. Włodzimierza, 425. Moskwa Władysław s. Franciszka, 426. Moskwa Józefa c. Pawła, 427. Nizioł Stanisław s. Józefa, 428. Nizioł Emilia c. Stanisława, 429. Olik Stanisław s. Wincentego, 430. Olik Weronika c. Pawła, 431. Ostrowski Stanisław s. Andrzeja, 432. Ostrowska Leokadia c. Ignacego, 433. Sirko Tadeusz s. Antoniego, 434. Sirko Władysława c. Pawła, 435. Sosnowy Jan s. Józefa, 436. Sosnowa Stefania c. Tomasza, 437. Stepkowski Mieczysław s. Stanisława, 438. Stepkowska Janina c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

439. Czajka Szczepan s. Wawrzyna, 440. Czajka Weronika c. Eugeniusza, 441. Ćwieczkowski Jan s. Antoniego, 442. Ćwieczkowska Helena c. Kazimierza, 443. Dulat Stanisław s. Tomasza, 444. Dulat Irena c. Franciszka, 445. Flaczyński Tadeusz s. Filipa, 446. Flaczyńska Henryka c. Michała, 447. Flisak Piotr s. Michała, 448. Flisak Maria c. Józefa, 449. Gajdecki Franciszek s. Adama, 450. Gajdecka Elżbieta c. Jana, 451. Gieracz Feliks s. Jana, 452. Gieracz Zuzanna c. Wawrzyna, 453. Gmiąt Stanisław s. Franciszka, 454. Gmiąt Władysława c. Antoniego, 455. Hara Feliks s. Józefa, 456. Hara Władysława c. Władysława, 457. Hardel Tadeusz s. Stefana, 458. Hardel Leokadia c. Jana, 459. Jarowicz Kazimierz s. Aleksandra, 460. Jarowicz Maria c. Antoniego, 461. Jastrzębski Stanisław s. Władysława, 462. Jastrzębska Zenona c. Michała, 463. Kaczor Piotr s. Walentego, 464. Kaczor Bronisława c. Michała, 465. Kamiński Bronisław s. Wilhelma, 466. Kamińska Ludgarda c. Czesława, 467. Kotlarz Stanisław s. Stefana, 468. Kotlarz Marianna c. Ignacego, 469. Korolik Mieczysław s. Andrzeja, 470. Korolik Krystyna c. Bronisława, 471. Kuros Stanisław s. Jakuba, 472. Kuros Ewdokia c. Drofieja, 473. Kuryłowicz Piotr s. Władysława, 474. Kuryłowicz Edwarda c. Gabryela, 475. Łopatka Tadeusz s. Cyryla, 476. Łopatka Marta c. Józefa, 477. Łuczyński Władysław s. Michała, 478. Łuczyńska Maria c. Wojciecha, 479. Martynowski Stanisław s. Jana, 480. Martynowska Ewa c. Piotra, 481. Marusiak Jan s. Grzegorza, 482. Marusiak Władysława c. Antoniego 483. Mendel Antoni s. Jana, 484. Mendel Maria c. Piotra, 485. Nieradka Jan s. Józefa, 486. Nieradka Emilia c. Jana, 487. Nowacki Bronisław s. Czesława, 488. Nowacka Zofia c. Piotra, 489. Pas Stanisław s. Jana, 490. Pas Władysława c. Władysława, 491. Pawłowski Antoni s. Pawła, 492. Pawłowska Mieczysława c. Zygmunta, 493. Początek Stanisław s. Adama, 494. Początek Marianna c. Edwarda, 495. Post Alfred s. Fryderyka, 496. Post Marianna c. Jana, 497. Prokopek Władysław s. Ludwika, 498. Prokopek Maria c. Józefa, 499. Prządka Brunon, 500. Prządka Leokadia, 501. Rejszel Henryk s. Józefa, 502. Rejszel Antonina c. Wandalina, 503. Rychły Józef s. Feliksa, 504. Rychła Agnieszka c. Wincentego, 505. Salus Adam s. Jana, 506. Salus Kazimiera c. Stanisława, 507. Skrzyński Wilhelm s. Franciszka, 508. Skrzyńska Franciszka c. Franciszka, 509. Słociński Ignacy s. Franciszka, 510. Słocińska Pelagia c. Jana, 511. Smelkowski Kazimierz s. Antoniego, 512. Smelkowska Zofia c. Michała, 513. Stadnik Stanisław s. Wojciecha, 514. Stadnik Stanisława c. Władysława, 515. Szaszkiewicz Jan s. Piotra, 516. Szaszkiewicz Zofia c. Aleksandra, 517. Szymański Zygmant s. Stefana, 518. Szymańska Maria c. Feliksa, 519. Wargan Jan s. Filipa, 520. Wargan Zofia c. Bazylego, 521. Waszak Stanisław s. Józefa, 522. Waszak Janina c. Mariana, 523. Westfal Andrzej s. Rudolfa, 524. Westfal Maria c. Jana, 525. Włódarczyk Augustyn s. Jana, 526. Włódarczyk Jadwiga c. Franciszka.