Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.18.264

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 czerwca 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 marca 1998 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 10/98 MPM

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Chełmskiego:

1. Iwańczuk Józef s. Stefana, 2. Iwańczuk Joanna c. Jana,

na wniosek Wojewody Ciechanowskiego:

3. Adamiak Roman s. Stanisława, 4. Adamiak Emilia c. Bronisława, 5. Baranowski Stanisław s. Jana, 6. Baranowska Helena c. Józefa, 7. Gutkowski Stanisław s. Pawła, 8. Gutkowska Zuzanna c. Bronisława, 9. Jękalski Jan s. Konstantego, 10. Jękalska Janina c. Stefana, 11. Konkowski Tadeusz s. Jana, 12. Konkowska Regina c. Szczepana, 13. Kowalski Ignacy s. Stanisława, 14. Kowalska Józefa c. Juliana, 15. Krzywnicki Kazimierz s. Ignacego, 16. Krzywnicka Halina c. Władysława, 17. Miłoszewski Wacław s. Aleksandra, 18. Miłoszewska Daniela c. Aleksandra, 19. Pawłowski Stanisław s. Jana, 20. Pawłowska Irena c. Stanisława, 21. Pytkowski Stanisław s. Stefana, 22. Pytkowska Aniela c. Jana, 23. Salach Władysław s. Józefa, 24. Salach Zofia c. Władysława, 25. Wenderaus Ryszard s. Antoniego, 26. Wenderaus Stanisława c. Stanisława, 27. Wiśniewski Stanisław s. Jana, 27. Wiśniewska Marianna c. Aleksandra, 29. Wrotniak Edmund s. Karola, 30. Wrotniak Marianna c. Józefa, 31. Zalewski Tadeusz s. Antoniego, 32. Zalewska Jadwiga c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Gorzowskiego:

33. Brendel Władysław s. Józefa, 34. Brendel Wanda c. Pawła, 35. Cimek Tadeusz s. Michała, 36. Cimek Janina c. Franciszka, 37. Dibelka Aleksander s. Karola, 38. Dibelka Helena c. Feliksa, 39. Dreczkowski Józef s. Stanisława, 40. Dreczkowska Helena c. Wincentego, 41. Dziembowski Czesław, 42. Dziembowska Stanisława, 43. Jaskólski Ignacy s. Ignacego, 44. Jaskólska Marta c. Walentego, 45. Klofta Ignacy s. Ignacego, 46. Klofta Maria c. Konstantego, 47. Kłopski Stanisław s. Władysława, 48. Kłopska Henryka c. Józefa, 49. Krajewski Leon s. Kazimierza, 50. Krajewska Helena c. Józefa, 51. Marciniak Mikołaj s. Michała, 52. Marciniak Zofia c. Antoniego, 53. Marczuk Włodzimierz s. Mikołaja, 54. Marczuk Maria c. Stefana, 55. Mikuczewski Czesław s. Wacława, 56. Mikuczewska Czesława c. Józefa, 57. Olczak Edward s. Józefa, 58. Olczak Czesława c. Antoniego, 59. Ozimek Stefan s. Franciszka, 60. Ozimek Maria c. Jana, 61. Piechocki Józef s. Jana, 62. Piechocka Stanisława c. Michała, 63. Pospieszała Alfons, 64. Pospieszała Irena, 65. Rejter Władysław s. Stanisława, 66. Rejter Stanisława c. Piotra, 67. Sanok Franciszek s. Wojciecha, 68. Sanok Stanisława c. Franciszka, 69. Sawala Stanisław, 70. Sawala Genowefa, 71. Sidorowicz Mirosław s. Jana, 72. Sidorowicz Irena c. Macieja, 73. Sidorowicz Witold s. Józefa, 74. Sidorowicz Wanda c. Stanisława, 75. Sobkowski Roman s. Antoniego, 76. Sobkowska Halina c. Jana, 77. Szeremet Teodor s. Jana, 78. Szeremet Maria c. Jana, 79. Szymański Antoni s. Ludwika, 80. Szymańska Bogumiła c. Michała, 81. Świercz Józef s. Stanisława, 82. Świercz Joanna c. Józefa, 83. Wiarus Edward s. Sylwestra, 84. Wiarus Krystyna c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Jeleniogórskiego:

85. Bartczak Kazimierz s. Ignacego, 86. Bartczak Salomea c. Józefa, 87. Ciepłowski Jan s. Leona, 88. Ciepłowska Lucyna c. Józefa, 89. Czernecki Władysław s. Szymona, 90. Czernecka Maria c. Szymona, 91. Kostrzewa Feliks s. Wawrzyńca, 92. Kostrzewa Helena c. Franciszka, 93. Lewko Feliks s. Andrzeja, 94. Lewko Irena c. Jana, 95. Panasiuk Stefan s. Piotra, 96. Panasiuk Bronisława c. Wincentego, 97. Paradowski Sergiusz s. Józefa, 98. Paradowska Janina c. Władysława, 99. Skibiński Wacław s. Pawła, 100. Skibińska Helena c. Stanisława, 101. Skowronek Andrzej s. Michała, 102. Skowronek Kazimiera c. Jana, 103. Staszczuk Stanisław s. Michała, 104. Staszczuk Maria c. Józefa, 105. Tonder Jan s. Jana, 106. Tonder Weronika c. Dymitra, 107. Trzebucki Leon s. Dawida, 108. Trzebucka Romualda c. Zygmunta, 109. Turczyn Alfred s. Piotra, 110. Turczyn Rozalia c. Michała, 111. Wróblewski Jan s. Franciszka, 112. Wróblewska Anna c. Andrzeja,

na wniosek Wojewody Kieleckiego:

113. Adamski Stanisław s. Jakuba, 114. Adamska Maria c. Andrzeja, 115. Bartosz Władysław s. Franciszka, 116. Bartosz Anna c. Stanisława, 117. Bator Stefan s. Tomasza, 118. Bator Dioniza c. Józefa, 119. Bilski Władysław s. Pawła, 120. Bilska Leokadia c. Władysława, 121. Błaszkiewicz Adam s. Wincentego, 122. Błaszkiewicz Emilia c. Andrzeja, 123. Bujnowski Bronisław s. Józefa, 124. Bujnowska Wanda c. Ignacego, 125. Capaja Jan, 126. Capaja Janina, 127. Cela Józef s. Piotra, 128. Cela Stanisława c. Antoniego, 129. Chojnacki Stanisław s. Franciszka, 130. Chojnacka Jadwiga c. Ignacego, 131. Czerwiec Józef s. Jana, 132. Czerwiec Waleria c. Stanisława, 133. Derela Tadeusz s. Jana, 134. Derela Irena c. Bronisława, 135. Domagalski Zdzisław s. Daniela, 136. Domagalska Marianna c. Pawła, 137. Drab Mieczysław s. Jakuba, 138. Drab Wanda c. Marcina, 139. Foltyn Roman s. Stanisława, 140. Foltyn Pelagia c. Szczepana, 141. Franczyk Piotr s. Jana, 142. Franczyk Julianna c. Piotra, 143. Gawron Czesław s. Antoniego, 144. Gawron Zofia c. Kazimierza, 145. Gościński Tadeusz s. Teofila, 146. Gościńska Kazimiera c. Józefa, 147. Góral Marian s. Stanisława, 148. Góral Zofia c. Adama, 149. Grabek Zdzisław s. Aleksandra, 150. Grabek Aniela c. Władysława, 151. Gruszczyński Edmund s. Bolesława, 152. Gruszczyńska Danuta c. Karola, 153. Grzęda Franciszek s. Józefa, 154. Grzęda Sabina c. Wincentego, 155. Jach Marian s. Wojciecha, 156. Jach Kazimiera c. Franciszka, 157. Jachna Józef s. Józefa, 158. Jachna Kazimiera c. Józefa, 159. Janiec Jan s. Józefa, 160. Janiec Marianna c. Juliana, 161. Kapuśniak Zygmunt s. Józefa, 162. Kapuśniak Czesława c. Romana, 163. Karp Tadeusz s. Tomasza, 164. Karp Helena c. Józefa, 165. Kasperek Piotr s. Mateusza, 166. Kasperek Helena c. Józefa, 167. Kasprzyk Jan s. Władysława, 168. Kasprzyk Janina c. Józefa, 169. Kędzierski Jan s. Jana, 170. Kędzierska Zofia c. Stefana, 171. Kliszewski Leon, 172. Kliszewska Stanisława, 173. Koper Eugeniusz s. Wincentego, 174. Koper Kazimiera c. Kazimierza,175. Koselnik Franciszek s. Józefa, 176. Koselnik Krystyna c. Józefa, 177. Koszarski Stefan s. Józefa, 178. Koszarska Janina c. Jana, 179. Kotarski Julian s. Franciszka, 180. Kotarska Halina c. Stanisława, 181. Kowalczyk Bolesław s. Ignacego, 182. Kowalczyk Zofia c. Bolesława, 183. Kowalik Stefan s. Franciszka, 184. Kowalik Helena c. Wojciecha, 185. Kowalski Stefan s. Andrzeja, 186. Kowalska Stefania c. Stanisława, 187. Kozanecki Mieczysław s. Jana, 188. Kozanecka Katarzyna c. Błażeja, 189. Kozior Stanisław s. Jana, 190. Kozior Anna c. Stanisława, 191. Krawczyk Antoni s. Stanisława, 192. Krawczyk Leokadia c. Wincentego, 193. Król Marian s. Jana, 194. Król Helena c. Stanisława, 195. Król Marian s. Stanisława, 196. Król Marianna c. Stanisława, 197. Król Zygmunt s. Jana, 198. Król Otolia c. Wojciecha, 199. Kuban Stanisław s. Jana, 200. Kuban Marianna c. Jana, 201. Kubicza Henryk s. Stanisława, 202. Kubicza Zuzanna c. Andrzeja, 203. Kustra Czesław s. Stefana, 204. Kustra Janina c. Franciszka, 205. Kutera Eugeniusz s. Władysława, 206. Kutera Janina c. Piotra, 207. Kwaśniak Stanisław s. Mikołaja, 208. Kwaśniak Marianna c. Jana, 209. Kwiatek Leszek s. Jana, 210. Kwiatek Maria c. Tadeusza, 211. Lubczyński Władysław s. Wincentego, 212. Lubczyńska Katarzyna c. Michała, 213. Madej Marian s. Stanisława, 214. Madej Genowefa c. Walentego, 215. Majchrzyk Stefan s. Józefa, 216. Majchrzyk Genowefa c. Jana, 217. Makulski Tadeusz s. Michała, 218. Makulska Genowefa c. Stanisława, 219. Mazur Tadeusz s. Władysława, 220. Mazur Sabina c. Jana, 221. Mączka Stanisław s. Franciszka, 222. Mączka Józefa c. Pawła 223. Milczarz Józef s. Jana, 224. Milczarz Helena c. Józefa, 225. Młyński Jan s. Kacpra, 226. Młyńska Zdzisława c. Franciszka, 227. Mysiara Stefan s. Adama, 228. Mysiara Helena c. Władysława, 229. Noga Eugeniusz s. Józefa, 230. Noga Adela c. Stanisława, 231. Nowak Tadeusz s. Leona, 232. Nowak Józefa c. Michała, 233. Orczyk Jan s. Józefa, 234. Orczyk Władysława c. Józefa, 235. Palmączyński Aleksander s. Wojciecha, 236. Palmączyńska Janina c. Józefa, 237. Pałasiński Piotr s. Wincentego, 238. Pałasińska Zofia c. Józefa, 239. Pardała Władysław s. Jana, 240. Pardała Janina c. Jana, 241. Pawlak Stanisław s. Adama, 242. Pawlak Helena c. Walentego, 243. Pazera Stefan s. Wincentego, 244. Pazera Marianna c. Jana, 245. Paździerz Bronisław s. Adama, 246. Paździerz Lucyna c. Franciszka, 247. Pilawski Stanisław s. Izydora, 248. Pilawska Janina c. Tadeusza, 249. Pokigo Mieczysław s. Józefa, 250. Pokigo Zofia c. Wincentego, 251. Połowniak Marian s. Stanisława, 252. Połowniak Teodozja c. Rocha, 253. Porzuczek Jan s. Jana, 254. Porzuczek Krystyna c. Jana, 255. Przybylski Marian s. Jana, 256. Przybylska Marianna c. Jana, 257. Rogus Stanisław s. Wacława, 258. Rogus Janina c. Michała, 259. Rycąbel Feliks s. Franciszka, 260. Rycąbel Leokadia c. Jana, 261. Rynio Stanisław s. Józefa, 262. Rynio Regina c. Konstantego, 263. Rysiński Józef s. Aleksandra, 264. Rysińska Jadwiga c. Józefa, 265. Sala Stefan s. Stanisława, 266. Sala Zofia c. Wojciecha, 267. Sasak Antoni s. Stanisława, 268. Sasak Marianna c. Józefa, 269. Serwata Józef s. Jana, 270. Serwata Władysława c. Stanisława, 271. Sękowski Józef s. Sylwestra, 272. Sękowska Helena c. Antoniego, 273. Sidło Stanisław s. Jana, 274. Sidło Henryka c. Jana, 275. Siwonia Władysław s. Stanisława, 276. Siwonia Julianna c. Jana, 277. Skowron Marian s. Jana, 278. Skowron Józefa c. Tomasza, 279. Skóra Jan s. Piotra, 280. Skóra Stanisława c. Tomasza, 281. Stachurski Antoni s. Stanisława, 282. Stachurska Marianna c. Józefa, 283. Stępień Bolesław s. Władysława, 284. Stępień Ludwika c. Władysława, 285. Surowiec Władysław s. Jana, 286. Surowiec Pelagia c. Michała, 287. Szcześniak Stanisław s. Antoniego, 288. Szcześniak Krystyna c. Andrzeja, 289. Trzciński Tadeusz s. Jana, 290. Trzcińska Zofia c. Stanisława, 291. Walas Paweł s. Tomasza, 292. Walas Zofia c. Władysława, 293. Wilwer Kazimierz s. Witolda, 294. Wilwer Sabina c. Józefa, 295. Wojtasik Adam s. Władysława, 296. Wojtasik Wacława c. Andrzeja, 297. Wołosiak Zdzisław s. Władysława, 298. Wołosiak Aniela c. Jana, 299. Wołowiec Stanisław s. Stanisława, 300. Wołowiec Agnieszka c. Michała, 301. Wójcik Roman s. Józefa, 302. Wójcik Władysława c. Wojciecha, 303. Wójcik Stanisław s. Franciszka, 304. Wójcik Władysława c. Tomasza, 305. Zając Kazimierz s. Stanisława, 306. Zając Leokadia c. Józefa, 307. Zapała Stanisław s. Franciszka, 308. Zapała Weronika c. Franciszka, 309. Zygała Stefan s. Marcina, 310. Zygała Janina c. Antoniego, 311. Żołądek Henryk s. Fabiana, 312. Żołądek Felicja c. Feliksa,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

313. Adamczyk Tadeusz s. Józefa, 314. Adamczyk Krystyna c. Józefa, 315. Amsolik Jan s. Franciszka, 316. Amsolik Zdzisława c. Korneliusza, 317. Barylak Roman s. Teofila, 318. Barylak Zofia c. Stefana, 319. Barylski Edward s. Józefa, 320. Barylska Franciszka c. Leona, 321. Biały Michał s. Stanisława, 322. Biała Zofia c. Józefa, 323. Bibel Konstanty s. Antoniego, 324. Bibel Władysława c. Józefa, 325. Bogdański Mieczysław s. Bolesława, 326. Bogdańska Daniela c. Stanisława, 327. Bojanowski Stanisław s. Rocha, 328. Bojanowska Stanisława c. Stanisława, 329. Boruń Józef s. Jana, 330. Boruń Barbara c. Feliksa, 331. Cieplucha Wacław s. Jana, 332. Cieplucha Zofia c. Józefa, 333. Fabjańczyk Jan s. Antoniego, 334. Fabjańczyk Adelina c. Jana, 335. Fibak Stanisław s. Wojciecha, 336. Fibak Apolonia c. Szczepana, 337. Frątczak Henryk s. Wawrzyńca, 338. Frątczak Michalina c. Jana, 339. Frontczak Władysław s. Pawła, 340. Frontczak Kazimiera c. Józefa, 341. Gajzler Alojzy s. Władysława, 342. Gajzler Irena c. Jana, 343. Garnysz Stanisław s. Franciszka, 344. Garnysz Leokadia c. Franciszka, 345. Gazewski Jan s. Adama, 346. Gazewska Władysława c. Piotra, 347. Gieraga Józef s. Wojciecha, 348. Gieraga Marianna c. Józefa, 349. Gliński Sergiusz s. Konstantego, 350. Glińska Marianna c. Michała, 351. Głowacki Eugeniusz s. Stanisława, 352. Głowacka Zofia c. Teofila, 353. Górecki Tadeusz s. Stanisława, 354. Górecka Jadwiga c. Adama, 355. Grzelecki Jan s. Kazimierza, 356. Grzelecka Halina c. Piotra, 357. Huchler Stanisław s. Franciszka, 358. Huchler Marianna c. Antoniego, 359. Ignaczak Andrzej s. Józefa, 360. Ignaczak Marianna c. Bronisława, 361. Jędrzejczak Stefan s. Stanisława, 362. Jędrzejczak Sabina c. Józefa, 363. Jędrzejczyk Ludwik s. Antoniego, 364. Jędrzejczyk Stanisława c. Józefa, 365. Karp Franciszek s. Józefa, 366. Karp Zofia c. Stanisława, 367. Kluszewski Zdzisław s. Józefa, 368. Kluszewska Marianna c. Józefa, 369. Kolasa Marian s. Franciszka, 370. Kolasa Filomena c. Stefana, 371. Kołodziejczak Feliks s. Jana, 372. Kołodziejczak Janina c. Józefa, 373. Kurek Ryszard s. Bolesława, 374. Kurek Daniela c. Marcina, 375. Kuźma Stanisław s. Józefa, 376. Kuźma Leokadia c. Adama, 377. Kwiatkowski Bronisław s. Antoniego, 378. Kwiatkowska Janina c. Józefa, 379. Kwiatkowski Marian s. Jana, 380. Kwiatkowska Maria c. Feliksa, 381. Lenczewski Jan s. Józefa, 382. Lenczewska Mieczysława c. Stanisława, 383. Leszko Zbigniew s. Jana, 384. Leszko Stanisława c. Józefa, 385. Leśniczak Kazimierz s. Stefana, 386. Leśniczak Antonina c. Edwarda, 387. Łuczak Stefan s. Stanisława, 388. Łuczak Jadwiga c. Jana, 389. Łytka Józef s. Antoniego, 390. Łytka Stanisława c. Andrzeja, 391. Marcinkowski Mirosław s. Michała, 392. Marcinkowska Janina c. Kazimierza, 393. Mardofel Tadeusz s. Stanisława, 394. Mardofel Marianna c. Stanisława, 395. Marzenda Antoni s. Wincentego, 396. Marzenda Zofia c. Józefa, 397. Matejczyk Władysław s. Józefa, 398. Matejczyk Józefa c. Stanisława, 399. Matusiak Jan s. Józefa, 400. Matusiak Teresa c. Józefa, 401. Matusiak Ludwik s. Wojciecha, 402. Matusiak Leokadia c. Antoniego, 403. Michalak Jan s. Aleksandra, 404. Michalak Helena c. Feliksa, 405. Michalak Stanisław s. Jana, 406. Michalak Zofia c. Jana, 407. Michalski Józef s. Andrzeja, 408. Michalska Janina c. Andrzeja, 409. Mroziński Czesław s. Leona, 410. Mrozińska Janina c. Władysława, 411. Muszyński Eugeniusz s. Stanisława, 412. Muszyńska Jadwiga c. Franciszka, 413. Niedzielewski Stefan s. Stefana, 414. Niedzielewska Anna c. Antoniego, 415. Nowicki Zdzisław s. Ignacego, 416. Nowicka Danuta c. Lucjana, 417. Obreda Józef s. Józefa, 418. Obreda Helena c. Stanisława, 419. Olczak Zenon s. Jana, 420. Olczak Halina c. Ludwika, 421. Oleski Wacław s. Piotra, 422. Oleska Genowefa c. Stanisława, 423. Pach Jan s. Jana, 424. Pach Marianna c. Jana, 425. Przybylak Kazimierz s. Jana, 426. Przybylak Zofia c. Edwarda, 427. Przybysz Stanisław s. Walentego, 428. Przybysz Leokadia c. Stanisława, 429. Raczyński Edward s. Kazimierza, 430. Raczyńska Zofia c. Jana, 431. Rogalski Piotr s. Sylwestra, 432. Rogalska Maria c. Feliksa, 433. Różycki Ryszard s. Bolesława, 434. Różycka Henryka c. Witolda, 435. Rygiel Tadeusz s. Eugeniusza, 436. Rygiel Anna c. Bolesława, 437. Rzetelski Henryk s. Władysława, 438. Rzetelska Helena c. Andrzeja, 439. Sikorski Władysław s. Romana, 440. Sikorska Genowefa c. Stanisława, 441. Skowroński Hieronim s. Antoniego, 442. Skowrońska Wacława c. Franciszka, 443. Staniewski Kazimierz s. Mariana, 444. Staniewska Alina c. Andrzeja, 445. Stawiński Stanisław s. Antoniego, 446. Stawińska Zyta c. Stanisława, 447. Stegliński Józef s. Józefa, 448. Steglińska Marianna c. Antoniego, 449. Stegliński Stanisław s. Stanisława, 450. Steglińska Zyta c. Walerego, 451. Stibbe Leopold s. Józefa, 452. Stibbe Irena c. Aleksandra, 453. Stopczyk Stanisław s. Józefa, 454. Stopczyk Krystyna c. Franciszka, 455. Stójkowski Aleksander s. Seweryna, 456. Stójkowska Aniela c. Tomasza, 457. Suśniło Władysław s. Jana, 458. Suśniło Leonarda c. Michała, 459. Szmigiera Stanisław s. Piotra, 460. Szmigiera Antonina c. Józefa, 461. Świątczak Czesław s. Stanisława, 462. Świątczak Wiktoria c. Józefa, 463. Tomaszewski Andrzej s. Jana, 464. Tomaszewska Marianna c. Jana, 465. Tomaszewski Zdzisław s. Antoniego, 466. Tomaszewska Jadwiga c. Tadeusza, 467. Urbański Jurek s. Ignacego, 468. Urbańska Barbara c. Stanisława, 469. Wira Ludwik, 470. Wira Anna, 471. Wasiak Kazimierz s. Jana, 472. Wasiak Marianna c. Franciszka, 473. Witasik Ignacy s. Tomasza, 474. Witasik Marianna c. Stanisława, 475. Wlaźlik Jan s. Adama, 476. Wlaźlik Anna c. Mieczysława, 477. Włodarek Kazimierz s. Władysława, 478. Włodarek Józefa c. Józefa, 479. Wojciechowski Marian s. Adama, 480. Wojciechowska Daniela c. Franciszka, 481. Wroniecki Tadeusz s. Jana, 482. Wroniecka Wiesława c. Franciszka, 483. Wypchło Józef s. Franciszka, 484. Wypchło Janina c. Józefa, 485. Wypych Wiesław s. Stanisława, 486. Wypych Barbara c. Jana, 487. Zasina Kazimierz s. Ignacego, 488. Zasina Irena c. Władysława, 489. Zawadzki Wacław s. Kazimierza, 490. Zawadzka Jadwiga c. Władysława, 491. Zawierski Zdzisław s. Wojciecha, 492. Zawierska Stanisława c. Józefa, 493. Zduniak Jan s. Stanisława, 494. Zduniak Krystyna c. Bolesława, 495. Zdziechowiak Tadeusz s. Jana, 496. Zdziechowiak Eugenia c. Piotra,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

497. Banach Włodzimierz s. Jana, 498. Banach Halina c. Jana, 499. Brawata Witold s. Kwiryna, 500. Brawata Helena c. Kazimierza, 501. Bukwa Mieczysław s. Władysława, 502. Bukwa Zofia c. Józefa, 503. Guziński Wacław s. Józefa, 504. Guzińska Maria c. Leona, 505. Hyla Wacław s. Stanisława, 506. Hyla Helena c. Aleksego, 507. Jacukowicz Kazimierz s. Jana, 508. Jacukowicz Karolina c. Józefa, 509. Kontny Ryszard s. Edwarda, 510. Kontna Janina c. Józefa, 511. Kosowicz Wacław s. Bolesława, 512. Kosowicz Emilia c. Jana, 513. Krukar Kazimierz s. Jana, 514. Krukar Anna c. Wincentego, 515. Kucharski Czesław s. Franciszka, 516. Kucharska Cecylia c. Franciszka, 517. Leda Marian s. Wincentego, 518. Leda Irena c. Justyna, 519. Lirek Stefan s. Ignacego, 520. Lirek Marianna c. Antoniego, 521. Martyńczuk Michał s. Leona, 522. Martyńczuk Zofia c. Michała, 523. Mazur Marian s. Andrzeja, 524. Mazur Genowefa c. Józefa, 525. Mikołajczak Marian s. Franciszka, 526. Mikołajczak Bogumiła c. Franciszka, 527. Miniszewski Zdzisław s. Zygmunta, 528. Miniszewska Ludwika c. Józefa, 529. Ogryczak Bolesław s. Michała, 530. Ogryczak Marianna c. Wojciecha, 531. Panek Edmund s. Andrzeja, 532. Panek Irena c. Lucjana, 533. Piątkowiak Franciszek s. Franciszka, 534. Piątkowiak Felicja c. Wojciecha, 535. Skiba Eugeniusz s. Józefa, 536. Skiba Kazimiera c. Władysława, 537. Sorochan Piotr s. Jana, 538. Sorochan Stanisława c. Stanisława, 539. Stęchły Władysław s. Józefa, 540. Stęchły Stanisława c. Tadeusza, 541. Szypiłko Józef s. Józefa. 542. Szypiłko Weronika c. Antoniego, 543. Weroniczak Marian s. Walentego, 544. Weroniczak Zofia c. Tomasza, 545. Wiatrowski Józef s. Juliana, 546. Wiatrowska Helena c. Michała, 547. Wróblewski Aleksander s. Stefana, 548. Wróblewska Emilia c. Stefana, 549. Zaporowski Kazimierz s. Józefa, 550. Zaporowska Julianna c. Gabriela.