Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.6.134

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lutego 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 stycznia 1998 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 2/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Finansów

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Błońska Barbara c. Józefa, 2. Chuchro Władysław s. Ignacego, 3. Jakubiak Bogdan s. Kazimierza, 4. Meller Eugenia c. Jana, 5. Stańczyk Krzysztof s. Aleksandra,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Bafia Stanisław s. Karola, 7. Bodnar Krystyna c. Włodzimierza, 8. Bojarczuk Jan s. Juliana, 9. Cisek Andrzej s. Teodora, 10. Czejkowski Edward s. Walerego, 11. Dembicki Piotr s. Zygmunta, 12. Flejszar Bronisław s. Piotra, 13. Gawin Barbara c. Mariana, 14. Jaroszyńska Alicja c. Czesława, 15. Kałafut Andrzej s. Stanisława, 16. Lewandowska Bożena c. Krystyna, 17. Niczyporuk Konstanty s. Romualda, 18. Nowak Jerzy s. Kazimierza, 19. Pawłowski Henryk s. Franciszka, 20. Słowik Maria c. Władysława, 21. Sternik Mirosław s. Stefana, 22. Swarcewicz Mieczysław s. Aleksandra, 23. Turkowska Anna c. Henryka, 24. Urbańska Krystyna c. Bolesława, 25. Zrałek Jan s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Balawejder Kazimiera c. Mariana, 27. Białek Marek s. Edmunda, 28. Czyż Jan s. Władysława, 29. Danieluk Jarosław s. Zygmunta, 30. Dolecka-Siedzik Halina c. Wojciecha, 31. Dreziński Andrzej s. Zdzisława, 32. Filip Barbara c. Stanisława, 33. Gałaś Elżbieta c. Stanisława, 34. Gilas Andrzej s. Władysława, 35. Górecka Hanna c. Bonifacego, 36. Hofman Teresa c. Romana, 37. Jakubowski Saturnin s. Saturnina, 38. Jurczuk Krystyna c. Władysława, 39. Juszczyk Wanda c. Jana, 40. Kaczmarczyk Andrzej s. Jana, 41. Kaczmarczyk Wiesława c. Władysława, 42. Kisiel Paweł s. Wacława, 43. Korczak Ewa c. Władysława, 44. Korczak Remigiusz s. Jana, 45. Kuc Anna c. Władysława, 46. Kupiński Sławomir s. Tadeusza, 47. Lewandowski Adam s. Czesława, 48. Lipińska Ewa c. Czesława, 49. Lipoński Bolesław s. Stefana, 50. Luto Marian s. Leona, 51. Madzia Jan s. Teodora, 52. Makowski Andrzej s. Waleriana, 53. Młynarczyk Renata c. Zdzisława, 54. Piech Karol s. Ryszarda, 55. Płonka Bogusław s. Antoniego, 56. Podniesińska Danuta c. Jana, 57. Podradziński Józef s. Kazimierza, 58. Radziewicz Jadwiga c. Adama, 59. Seiler Grażyna c. Tadeusza, 60. Semeniuk Krzysztof s. Aleksandra, 61. Sikorska-Szyk Benedykta c. Hieronima, 62. Solarek Barbara c. Stanisława, 63. Starski Janusz s. Józefa, 64. Stuba Jarosław s. Norberta, 65. Wencel Dariusz s. Jerzego,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Kowalska Violetta c. Henryka, 67. Muchowski Grzegorz s. Leona,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Antoniewicz Honorata c. Romana, 69. Michalik Ewa c. Jerzego,

na wniosek Wojewody Bialskopodlaskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Brożek Jan s. Edmunda, 71. Makaruk Tadeusz s. Piotra,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Domański Zygmunt s. Józefa, 73. Rzemieniecki Władysław s. Mikołaja,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Waszczuk Teresa c. Feliksa, 75. Wawryniuk Wiesław s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Białostockiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Adamski Jan s. Lucjana,

na wniosek Wojewody Bydgoskiego

za zasługi w działalności na rzecz popularyzacji nauk technicznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Myśliwiec Andrzej s. Józefa,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Brzeziński Andrzej s. Henryka, 79. Erdmann Jerzy s. Anzelma, 80. Falańczyk Ignacy s. Jana, 81. Januszkiewicz Grażyna c. Tadeusza, 82. Kłoda Marian s. Wiesława, 83. Noworacki Witold s. Bonifacego, 84. Stephan-Różańska Henryka c. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Karpowicz Stanisław s. Kazimierza, 86. Kowalski Krzysztof s. Jerzego, 87. Miesała Zbigniew s. Jana, 88. Mindikowski Zbigniew s. Stefana,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz osiągnięcia w pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Sas Bogdan s. Henryka,

na wniosek Wojewody Kieleckiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Olchawa Jadwiga c. Władysława, 91. Sierawska Bożenna c. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Kraiński Marian s. Józefa, 93. Wąż Roman s. Piotra,

na wniosek Wojewody Koszalińskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Kamiński Edmund s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Legnickiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Tomaszewski Bronisław s. Mariana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Cerekwicka Wanda c. Józefa,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz środowiska lokalnego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Gozdalski Sylwester s. Antoniego, 98. Twardowski Jan s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Gallant Jacek s. Bronisława, 100. Szajnocha Juliusz s. Kazimierza,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Przepióra Andrzej s. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

102. Banaszek Stanisław, 103. Berliński Cezary s. Stanisława, 104. Przybińska Bożena c. Józefa, 105. Tetych Waldemar s. Józefa,

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

106. Cybulski Ryszard s. Alojzego, 107. Węgrzyk Maria c. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Basta Danuta c. Jana, 109. Pawlica Janina c. Stefana, 110. Poręba Władysław s. Józefa, 111. Storch Urszula c. Stefana,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Korol Józef s. Stefana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Dajczak Witold s. Franciszka,

na wniosek Wojewody Piotrkowskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

114. Kwiatek Jadwiga c. Zygmunta, 115. Stasiak Sylwia c. Władysława, 116. Wyban Maria c. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Dżuła Genowefa c. Jana, 118. Moskalczuk Janina c. Józefa,

na wniosek Wojewody Radomskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

119. Mąkola Jan s. Mikołaja, 120. Piwoński Stanisław s. Józefa, 121. Przybyś Janusz s. Bolesława, 122. Pytlas Jerzy s. Józefa, 123. Pytliński Roman s. Ireneusza, 124. Wójcik Stanisław s. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

125. Borkiewicz Tadeusz s. Jana, 126. Frączyk Tadeusz s. Stanisława, 127. Grudzińska Jadwiga c. Zbigniewa, 128. Pyszczek Halina c. Marcina, 129. Zięć Zofia c. Jana,

na wniosek Wojewody Warszawskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju sportu i turystyki

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

130. Sokołowska Małgorzata c. Zygmunta,

na wniosek Wojewody Zamojskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

131. Kowalczyk Szczepan s. Józefa, 132. Szczerba Tadeusz s. Piotra,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

133. Wręga Józef s. Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

134. Kostrubiec Ryszard s. Jana, 135. Ostojski Zygmunt s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

136. Skiba Czesław s. Jana, 137. Sucharski Henryk s. Jana,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

138. Prus Barbara c. Władysława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

139. Nizioł Jerzy s. Stanisława, 140. Seroka Marianna c. Henryka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

141. Jurgielewicz Barbara c. Henryka, 142. Rajtar Jan s. Józefa, 143. Rymarz Ryszard s. Adama.