Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.6.125

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lutego 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 grudnia 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej.73/97 MPM

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Katowickiego:

1. Bajda Mieczysław s. Antoniego, 2. Bajda Janina c. Władysława, 3. Baran Antoni s. Piotra, 4. Baran Genowefa c. Władysława, 5. Biegański Bronisław s. Jana, 6. Biegańska Helena c. Stefana, 7. Bogacki Ryszard s. Józefa, 8. Bogacka Łucja c. Karola, 9. Bondaruk Franciszek s. Franciszka, 10. Bondaruk Zygfryda c. Wacława, 11. Dubiniewicz Stanisław s. Jana, 12. Dubiniewicz Bronisława c. Tomasza, 13. Dudajek Jan s. Jana, 14. Dudajek Helena c. Bartłomieja, 15. Flak Stanisław s. Augustyna, 16. Flak Stanisława c. Macieja, 17. Gacek Stefan s. Antoniego, 18. Gacek Maria c. Józefa, 19. Gruszka Czesław s. Piotra, 20. Gruszka Irena c. Stanisława, 21. Grzyb Tadeusz s. Antoniego, 22. Grzyb Kazimiera c. Jana, 23. Jarno Jan s. Antoniego, 24. Jarno Genowefa c. Pawła, 25. Jędryczek Władysław s. Władysława, 26. Jędryczek Czesława c. Franciszka, 27. Kałuziński Eugeniusz s. Stanisława, 28. Kałuzińska Alina c. Franciszka, 29. Kawalec Tadeusz s. Piotra, 30. Kawalec Stefania c. Józefa, 31. Kiwior Antoni s. Jakuba, 32. Kiwior Helena c. Wincentego, 33. Klusa Zygmunt s. Jana, 34. Klusa Henryka c. Stanisława, 35. Kocot Jerzy s. Jana, 36. Kocot Marta c. Hieronima, 37. Kołaczyk Stanisław s. Stefana, 38. Kołaczyk Alfreda c. Ignacego, 39. Kosiński Józef s. Józefa, 40. Kosińska Władysława c. Jana, 41. Kowalski Mieczysław s. Feliksa, 42. Kowalska Zofia c. Jana, 43. Kozik Zdzisław s. Stanisława, 44. Kozik Teresa c. Konstantego, 45. Krasnodębski Tadeusz s. Józefa, 46. Krasnodębska Apolonia c. Józefa, 47. Krawczyk Feliks s. Feliksa, 48. Krawczyk Zenobia c. Wojciecha, 49. Kurek Andrzej s. Wincentego, 50. Kurek Zofia c. Józefa, 51. Maliba Tadeusz s. Teodora, 52. Maliba Helena c. Franciszka, 53. Mazurek Jan s. Antoniego, 54. Mazurek Kazimiera c. Andrzeja, 55. Musiał Wacław s. Piotra, 56. Musiał Stanisława c. Józefa, 57. Ostrowski Wacław s. Józefa, 58. Ostrowska Władysława c. Franciszka, 59. Pająk Czesław s. Ludwika, 60. Pająk Henryka c. Zygmunta, 61. Pajdak Henryk s. Augusta, 62. Pajdak Janina c. Wincentego, 63. Paluchiewicz Antoni s. Franciszka, 64. Paluchiewicz Janina c. Walentego, 65. Przybylski Jan s. Jana, 66. Przybylska Helena c. Jana, 67. Sakowski Henryk s. Józefa, 68. Sakowska Janina c. Wojciecha, 69. Skubiszewski Kazimierz s. Józefa, 70. Skubiszewska Janina c. Jana, 71. Staroń Jerzy s. Antoniego, 72. Staroń Olga c. Michała, 73. Ślusarczyk Stanisław s. Teodora, 74. Ślusarczyk Maria c. Wincentego, 75. Waluga Jan s. Jana, 76. Waluga Janina c. Romana, 77. Zalewski Bronisław s. Józefa, 78. Zalewska Genowefa c. Piotra, 79. Zawadzki Józef s. Stanisława, 80. Zawadzka Helena c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Kieleckiego:

81. Antas Edward s. Jana, 82. Antas Katarzyna c. Jakuba, 83. Banaś Franciszek s. Leona, 84. Banaś Władysława c. Michała, 85. Białas Jan s. Antoniego, 86. Białas Helena c. Franciszka, 87. Bik Stefan s. Stanisława, 88. Bik Mieczysława c. Józefa, 89. Borowiec Edward s. Ignacego, 90. Borowiec Genowefa c. Władysława, 91. Chrzanowski Stanisław s. Wojciecha, 92. Chrzanowska Marianna c. Jana, 93. Cygan Kazimierz s. Stanisława, 94. Cygan Marianna c. Piotra, 95. Czerwiński Franciszek s. Jana, 96. Czerwińska Zofia c. Władysława, 97. Donica Tadeusz s. Józefa, 98. Donica Bolesława c. Bolesława, 99. Dróżdż Bolesław s. Antoniego, 100. Dróżdż Zofia c. Tomasza, 101. Dziułka Wiktor s. Piotra, 102. Dziułka Zofia c. Antoniego, 103. Górski Antoni s. Franciszka, 104. Górska Petronela c. Wojciecha, 105. Grad Jan s. Feliksa, 106. Grad Ligia c. Wincentego, 107. Heba Mieczysław s. Jana, 108. Heba Teresa c. Wawrzyńca, 109. Jakubczyk Jan s. Kazimierza, 110. Jakubczyk Julianna c. Wojciecha, 111. Janus Antoni s. Stanisława, 112. Janus Leokadia c. Seweryna, 113. Kałużny Jan s. Franciszka, 114. Kałużna Janina c. Franciszka, 115. Kania Zygmunt s. Jana, 116. Kania Cecylia c. Stanisława, 117. Konofalski Stanisław s. Floriana, 118. Konofalska Marianna c. Władysława, 119. Kowalik Bronisław s. Jana, 120. Kowalik Janina c. Wojciecha, 121. Kowalski Stanisław s. Józefa, 122. Kowalska Marianna c. Władysława, 123. Kozieł Jan s. Ignacego, 124. Kozieł Janina c. Stanisława, 125. Kuchta Władysław s. Józefa, 126. Kuchta Genowefa c. Józefa, 127. Kurczych Franciszek s. Józefa, 128. Kurczych Leonia c. Stanisława, 129. Kurzyński Marian s. Józefa, 130. Kurzyńska Henryka c. Piotra, 131. Kwieciński Stanisław s. Macieja, 132. Kwiecińska Małgorzata c. Jana, 133. Lato Franciszek s. Wincentego, 134. Lato Julianna c. Jana, 135. Makuch Marian s. Stanisława, 136. Makuch Marianna c. Leona, 137. Masaczyński Józef s. Józefa, 138. Masaczyńska Cecylia c. Szczepana, 139. Mazur Antoni s. Józefa, 140. Mazur Eugenia c. Jana, 141. Miernik Jan s. Jana, 142. Miernik Helena c. Stanisława, 143. Miniór Edward s. Jana, 144. Miniór Genowefa c. Antoniego, 145. Miodek Marian s. Jana, 146. Miodek Zofia c. Józefa, 147. Morawski Edward s. Wincentego, 148. Morawska Genowefa c. Józefa, 149. Moskwa Jan s. Jana, 150. Moskwa Irena c. Wojciecha, 151. Mucha Czesław s. Józefa, 152. Mucha Helena c. Stanisława, 153. Mucharski Stanisław s. Andrzeja, 154. Mucharska Janina c. Bolesława, 155. Niewiara Mieczysław s. Jana, 156. Niewiara Zofia c. Franciszka, 157. Niewiara Stanisław s. Michała, 158. Niewiara Salomea c. Jana, 159. Nogaj Stanisław s. Jana, 160. Nogaj Stanisława c. Antoniego, 161. Nowak Stanisław s. Józefa, 162. Nowak Feliksa c. Mikołaja, 163. Nowak Tadeusz s. Stanisława, 164. Nowak Marianna c. Wincentego, 165. Obara Tadeusz s. Józefa, 166. Obara Helena c. Stanisława, 167. Oleksiak Jan s. Stanisława, 168. Oleksiak Marianna c. Klemensa, 169. Oleś Jan s. Jana, 170. Oleś Stanisława c. Antoniego, 171. Pacak Edward s. Józefa, 172. Pacak Bronisława c. Franciszka, 173. Pach Józef s. Ignacego, 174. Pach Julianna c. Stanisława, 175. Pater Józef s. Władysława, 176. Pater Kazimiera c. Jana, 177. Pela Teofil s. Jana, 178. Pela Aniela c. Michała, 179. Pietrzyk Stefan s. Karola, 180. Pietrzyk Marianna c. Jana, 181. Pisarek Czesław s. Romana, 182. Pisarek Maria c. Józefa, 183. Poznalski Feliks s. Macieja, 184. Poznalska Julianna c. Jana, 185. Pypno Stanisław s. Stanisława, 186. Pypno Alfreda c. Franciszka, 187. Sajdak Zygmunt s. Franciszka, 188. Sajdak Helena c. Kazimierza, 189. Salwa Stanisław s. Michała, 190. Salwa Władysława c. Władysława, 191. Skwirowski Jan s. Antoniego, 192. Skwirowska Kazimiera c. Jana, 193. Sobczyk Władysław s. Adama, 194. Sobczyk Aniela c. Józefa, 195. Spera Edward s. Stanisława, 196. Spera Marianna c. Jana, 197. Stachera Bolesław s. Jana, 198. Stachera Janina c. Jana, 199. Stachura Franciszek s. Jana, 200. Stachura Janina c. Stanisława, 201. Sławiec Czesław s. Józefa, 202. Sławiec Maria c. Józefa, 203. Storzysz Jerzy s. Bronisława, 204. Storzysz Michalina c. Józefa, 205. Stradowski Jan s. Michała, 206. Stradowska Agnieszka c. Franciszka, 207. Szcześniak Jan s. Józefa, 208. Szcześniak Jadwiga c. Stanisława, 209. Szczurek Władysław s. Stanisława, 210. Szczurek Stefania c. Józefa, 211. Szwedo Jan s. Adama, 212. Szwedo Władysława c. Tomasza, 213. Szwedo Stanisław s. Adama, 214. Szwedo Leokadia c. Jana, 215. Szyszka Józef s. Leona, 216. Szyszka Krystyna c. Stanisława, 217. Ślusarczyk Walerian s. Jana, 218. Ślusarczyk Józefa c. Franciszka, 219. Tomczyk Edward s. Józefa, 220. Tomczyk Marianna c. Michała, 221. Tomczyk Piotr s. Józefa, 222. Tomczyk Zofia c. Karola, 223. Toporek Józef s. Stanisława, 224. Toporek Janina c. Stanisława, 225. Walczak Tadeusz s. Stanisława, 226. Walczak Józefa c. Jana, 227. Wilczyński Henryk s. Henryka, 228. Wilczyńska Władysława c. Władysława, 229. Winiarski Antoni s. Stanisława, 230. Winiarska Marianna c. Antoniego, 231. Włodyga Edward s. Jana, 232. Włodyga Janina c. Mikołaja, 233. Wojtal Stanisław s. Stanisława, 234. Wojtal Helena c. Andrzeja, 235. Wyszyński Zdzisław s. Antoniego, 236. Wyszyńska Helena c. Stanisława, 237. Znojek Józef s. Jana, 238. Znojek Julia c. Antoniego, 239. Zwadło Tadeusz s. Jana, 240. Zwadło Stefania c. Franciszka, 241. Zych Zdzisław, 242. Zych Janina, 243. Żebro Tadeusz s. Wawrzyńca, 244. Żebro Pelagia c. Jana,

na wniosek Wojewody Konińskiego:

245. Adamek Stanisław s. Ignacego, 246. Adamek Helena c. Grzegorza, 247. Fordon Kazimierz s. Marcina, 248. Fordon Weronika c. Jana, 249. Gozdalik Józef s. Władysława, 250. Gozdalik Marianna c. Stanisława, 251. Graczyk Józef s. Jana, 252. Graczyk Zofia c. Walentego, 253. Grzywacz Bronisław s. Franciszka, 254. Grzywacz Zofia c. Michała, 255. Kolański Józef s. Wojciecha, 256. Kolańska Marianna c. Piotra, 257. Kowalski Stanisław s. Wojciecha, 258. Kowalska Kazimiera c. Stefana, 259. Lebioda Bolesław s. Jana, 260. Lebioda Marianna c. Andrzeja, 261. Lipiński Kazimierz s. Jana, 262. Lipińska Eugenia c. Władysława, 263. Nawrocki Stanisław s. Wawrzyńca, 264. Nawrocka Marianna c. Antoniego, 265. Rosiak Zygmunt s. Michała, 266. Rosiak Helena c. Michała, 267. Rzepka Zygmunt, 268. Rzepka Zdzisława, 269. Skonieczny Jan s. Stefana, 270. Skonieczna Józefa c. Stanisława, 271. Smuła Stanisław s. Franciszka, 272. Smuła Marianna c. Józefa, 273. Stanny Stefan s. Walentego, 274. Stanna Józefa c. Adama, 275. Stasiak Jan s. Franciszka, 276. Stasiak Helena c. Stanisława, 277. Wińczyk Edward s. Ignacego, 278. Wińczyk Anna c. Kazimierza, 279. Wiśniewski Wacław s. Stanisława, 280. Wiśniewska Genowefa c. Adama,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

281. Borek Mieczysław s. Stanisława, 282. Borek Zofia c. Aleksandra, 283. Chiryk Wiktor s. Mariana, 284. Chiryk Aniela c. Ignacego, 285. Chrzan Antoni, 286. Chrzan Urszula, 287. Cybulski Witold s. Jana, 288. Cybulska Irena c. Ignacego, 289. Czech Jan s. Piotra, 290. Czech Adela c. Alojzego, 291. Dziedzic Walenty s. Józefa, 292. Dziedzic Maria c. Jana, 293. Feret Zbigniew s. Michała, 294. Feret Jadwiga c. Jana, 295. Franków Michał s. Alojzego, 296. Franków Zofia c. Tomasza, 297. Gawlik Władysław s. Jana, 298. Gawlik Anna c. Jana, 299. Gęsior Gabriel s. Józefa, 300. Gęsior Helena c. Bartłomieja, 301. Giza Wojciech s. Franciszka, 302. Giza Aniela c. Piotra, 303. Górny Jan s. Andrzeja, 304. Górna Anna c. Kazimierza, 305. Gruszka Bronisław s. Zygmunta, 306. Gruszka Stefania c. Kazimierza, 307. Grzegorczyk Czesław s. Tomasza, 308. Grzegorczyk Anna c. Pawła, 309. Ingram Władysław s. Jana, 310. Ingram Irena c. Piotra, 311. Konrad Włodzimierz s. Michała, 312. Konrad Janina c. Józefa, 313. Kowalczyk Józef s. Józefa, 314. Kowalczyk Helena c. Józefa, 315. Kowalski Stefan, 316. Kowalska Maria, 317. Latawski Longin s. Józefa, 318. Latawska Natalia c. Józefa, 319. Lewicki Kazimierz s. Marcelego, 320. Lewicka Maria c. Eugeniusza, 321. Michel Mieczysław s. Augustyna, 322. Michel Wanda c. Antoniego, 323. Mróżek Jan s. Wojciecha, 324. Mróżek Anna c. Franciszka, 325. Pajor Jan s. Michała, 326. Pajor Małgorzata c. Jana, 327. Paskal Kazimierz s. Józefa, 328. Paskal Stanisława c. Jana, 329. Pawluk Edmund s. Władysława, 330. Pawluk Stefania c. Tadeusza, 331. Piasecki Marian s. Antoniego, 332. Piasecka Anna c. Pawła, 333. Radziej Alojzy s. Wiktora, 334. Radziej Irmgarda c. Pawła, 335. Rola Kazimierz s. Antoniego, 336. Rola Irena c. Adolfa, 337. Różak Henryk s. Józefa, 338. Różak Mieczysława c. Józefa, 339. Słobodzian Tadeusz s. Mariana, 340. Słobodzian Józefa c. Eliasza, 341. Sobiech Jan s. Jana, 342. Sobiech Łucja c. Józefa, 343. Sowa Stefan s. Józefa, 344. Sowa Anna c. Jana, 345. Stera Stanisław s. Stanisława, 346. Stera Anna c. Józefa, 347. Szkoda Stanisław, 348. Szkoda Cecylia, 349. Szmerdt Mieczysław s. Henryka, 350. Szmerdt Stefania c. Piotra, 351. Uryga Tadeusz s. Piotra, 352. Uryga Stefania c. Michała, 353. Walek Wiktor s. Andrzeja, 354. Walek Maria c. Wiktora, 355. Węgier Jan, 365. Węgier Anna, 357. Wolny Władysław s. Józefa, 358. Wolna Maria c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Płockiego:

359. Bonisławski Jan s. Juliana, 360. Bonisławska Stanisława c. Stanisława, 361. Cichosz Stanisław s. Wawrzyńca, 362. Cichosz Zofia c. Jana, 363. Cieniewski Stefan s. Feliksa, 364. Cieniewska Franciszka c. Franciszka, 365. Czyżewski Eugeniusz s. Stanisława, 366. Czyżewska Helena c. Stanisława, 367. Dołkiewicz Antoni s. Franciszka, 368. Dołkiewicz Zofia c. Piotra, 369. Dudkiewicz Czesław s. Władysława, 370. Dudkiewicz Stanisława c. Piotra, 371. Dylewski Władysław s. Adolfa, 372. Dylewska Lucyna c. Teodora, 373. Dymowski Zygmunt s. Antoniego, 374. Dymowska Marianna c. Stanisława, 375. Fabisiak Jan s. Andrzeja, 376. Fabisiak Stanisława c. Władysława, 377. Frączkowski Jerzy s. Franciszka, 378. Frączkowska Helena c. Jana, 379. Furmanek Stanisław s. Czesława, 380. Furmanek Alicja c. Piotra, 381. Gościniak Jan s. Antoniego, 382. Gościniak Marta c. Feliksa, 383. Gralewski Władysław s. Wacława, 384. Gralewska Helena c. Jana, 385. Januszewski Jan s. Jana, 386. Januszewska Sabina c. Stanisława, 387. Jastrzębski Adam s. Jana, 388. Jastrzębska Helena c. Feliksa, 389. Jóźwik Tomasz s. Tomasza, 390. Jóźwik Czesława c. Edwarda, 391. Kłys Józef s. Tomasza, 392. Kłys Marianna c. Józefa, 393. Kowalczyk Henryk s. Jana, 394. Kowalczyk Genowefa c. Józefa, 395. Kowalczyk Stanisław s. Marcjana, 396. Kowalczyk Janina c. Wincentego, 397. Kuczborski Zygmunt s. Antoniego, 398. Kuczborska Lucyna c. Wacława, 399. Kwiatkowski Feliks s. Wacława, 400. Kwiatkowska Halina c. Jana, 401. Lewandowski Feliks s. Feliksa, 402. Lewandowska Sabina c. Stefana, 403. Malejko Tadeusz s. Jana, 404. Malejko Helena c. Antoniego, 405. Mikołajczyk Władysław s. Franciszka, 406. Mikołajczyk Irena c. Stanisława, 407. Milewski Andrzej s. Mariana, 408. Milewska Genowefa c. Feliksa, 409. Olejniczak Marian s. Władysława, 410. Olejniczak Jadwiga c. Jana, 411. Pakulski Józef s. Antoniego, 412. Pakulska Janina c. Konstantego, 413. Pasturak Jan s. Józefa, 414. Pasturak Marianna c. Klemensa, 415. Pawlina Jan s. Wojciecha, 416. Pawlina Marianna c. Franciszka, 417. Radecki Stefan s. Józefa, 418. Radecka Jadwiga c. Michała, 419. Rokicki Józef s. Franciszka, 420. Rokicka Irena c. Józefa, 421. Ronowski Leopold s. Antoniego, 422. Ronowska Halina c. Jana, 423. Rypiński Kazimierz s. Stanisława, 424. Rypińska Jadwiga c. Władysława, 425. Sobótka Józef s. Leona, 426. Sobótka Stefania c. Wacława, 427. Stańczak Adam s. Wojciecha, 428. Stańczak Marianna c. Józefa, 429. Stelmaszczyk Stefan s. Piotra, 430. Stelmaszczyk Janina c. Stanisława, 431. Strzelecki Józef s. Ignacego, 432. Strzelecka Helena c. Jana, 433. Szałkiewicz Antoni s. Józefa, 434. Szałkiewicz Czesława c. Michała, 435. Szaradowski Kazimierz s. Jana, 436. Szaradowska Adela c. Feliksa, 437. Szczepaniak Stanisław s. Józefa, 438. Szczepaniak Marianna c. Józefa, 439. Taube Czesław s. Józefa, 440. Taube Teresa c. Henryka, 441. Tomaszewski Jerzy s. Józefa, 442. Tomaszewska Krystyna c. Józefa, 443. Traczyk Stanisław, 444. Traczyk Emilia, 445. Wąsowski Stanisław s. Stanisława, 446. Wąsowska Zofia c. Stefana, 447. Wróblewski Czesław s. Józefa, 448. Wróblewska Genowefa c. Ludwika, 449. Wróblewski Michał s. Mateusza, 450. Wróblewska Irena c. Jana, 451. Zieliński Jan s. Adama, 452. Zielińska Helena c. Adama, 453. Zielonka Józef s. Władysława, 454. Zielonka Daniela c. Leonarda, 455. Znajewski Jerzy s. Stanisława, 456. Znajewska Alicja c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Toruńskiego:

457. Weyna Bogdan s. Stanisława, 458. Weyna Urszula c. Józefa,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

459. Albin Wiktor s. Jana, 460. Albin Helena c. Franciszka, 461. Bartosiewicz Jan s. Stanisława, 462. Bartosiewicz Leokadia c. Stanisława, 463. Borodziuk Kazimierz s. Józefa, 464. Borodziuk Halina c. Piotra, 465. Bosko Michał s. Józefa, 466. Bosko Maria c. Jana, 467. Chaciński Zygmunt s. Franciszka, 468. Chacińska Helena c. Michała, 469. Cieślak Bolesław s. Józefa, 470. Cieślak Marianna c. Stanisława, 471. Dudziński Kazimierz s. Apolinarego, 472. Dudzińska Anna c. Kazimierza, 473. Gniadek Stanisław s. Karola, 474. Gniadek Marianna c. Jana, 475. Guba Józef s. Marcina, 476. Guba Marta c. Filipa, 477. Gutt Julian s. Józefa, 478. Gutt Jadwiga c. Stanisława, 479. Heistein Adam s. Szymona, 480. Heistein Pelagia c. Wincentego, 481. Hofman Stanisław s. Aleksandra, 482. Hofman Alina c. Konstantego, 483. Kowalczyk Czesław s. Aleksandra, 484. Kowalczyk Zofia c. Józefa, 485. Kot Antoni s. Ignacego, 486. Kot Marianna c. Jana, 487. Kulisa Kazimierz s. Piotra, 488. Kulisa Erna c. Alojzego, 489. Litwiński Julian s. Józefa, 490. Litwińska Krystyna c. Jana, 491. Machczyński Tadeusz s. Mikołaja, 492. Machczyńska Zenona c. Jana, 493. Misztal Marian s. Walentego, 494. Misztal Helena c. Wojciecha, 495. Morawski Kazimierz s. Jana, 496. Morawska Maria c. Mieczysława, 497. Muszyński Jan s. Tomasza, 498. Muszyńska Jadwiga c. Franciszka, 499. Nosowski Eugeniusz s. Michała, 500. Nosowska Stefania c. Wojciecha, 501. Nowakowski Jerzy s. Cezarego, 502. Nowakowska Zofia c. Floriana, 503. Odziemczyk Henryk s. Piotra, 504. Odziemczyk Janina c. Aleksandra, 505. Opaliński Władysław s. Jana, 506. Opalińska Jadwiga c. Władysława, 507. Piskorz Marian s. Walerego, 508. Piskorz Bogumiła c. Piotra, 509. Pniewski Tadeusz s. Antoniego, 510. Pniewska Anna c. Pawła, 511. Prusak Teofil s. Władysława, 512. Prusak Janina c. Jana, 513. Pucek Jerzy s. Bolesława, 514. Pucek Janina c. Jana, 515. Rybiński Zbigniew s. Franciszka, 516. Rybińska Wiesława c. Pawła, 517. Salach Stanisław s. Jana, 518. Salach Wanda c. Jana, 519. Sarnecki Zdzisław s. Marcina, 520. Sarnecka Lidia c. Piotra, 521. Siczek Mieczysław s. Józefa, 522. Siczek Jadwiga c. Bolesława, 523. Szlubowski Aleksander s. Jana, 524. Szlubowska Józefa c. Andrzeja, 525. Szydełko Franciszek s. Józefa, 526. Szydełko Sabina c. Edmunda, 527. Winober Michał s. Feliksa, 528. Winober Alina c. Władysława, 529. Włodarczak Stanisław s. Michała, 530. Włodarczak Regina c. Antoniego, 531. Woźniak Jan s. Franciszka, 532. Woźniak Amelia c. Szymona,

na wniosek Wojewody Włocławskiego:

533. Ćwikliński Kazimierz s. Wincentego, 534. Ćwiklińska Teresa c. Antoniego, 535. Drużyński Leon s. Józefa, 536. Drużyńska Anna c. Władysława, 537. Filipiak Józef s. Stefana, 538. Filipiak Władysława c. Franciszka, 539. Golenia Bronisław s. Kazimierza, 540. Golenia Janina c. Jana, 541. Grabowski Władysław s. Stanisława, 542. Grabowska Marianna c. Józefa, 543. Gralewski Władysław s. Jana, 544. Gralewska Wanda c. Stanisława, 545. Junatowski Antoni s. Adama, 546. Junatowska Maria c. Jana, 547. Król Czesław s. Jana, 548. Król Czesława c. Stanisława, 549. Lejman Edward s. Stefana, 550. Lejman Helena c. Stanisława, 551. Ochmański Wacław s. Władysława, 552. Ochmańska Stanisława c. Jana, 553. Organiściak Eugeniusz s. Jana, 554. Organiściak Zofia c. Ignacego, 555. Przybyszewski Stanisław s. Stanisława, 556. Przybyszewska Janina c. Marcina, 557. Szymański Henryk s. Józefa, 558. Szymańska Karolina c. Stefana,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

559. Morawski Edward s. Stanisława, 560. Morawska Helena c. Pawła.