Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.6.120

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lutego 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 grudnia 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej.244/97

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Sztuki

za zasługi w działalności artystycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Smoleń Bohdan s. Bronisława,

za zasługi w propagowaniu czytelnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Rzeczkowska Barbara c. Piotra, 3. Szymańska Jolanta c. Ryszarda,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju budownictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

4. Szmitkowska Krystyna c. Mariana, 5. Szydło Włodzimierz s. Tadeusza,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Kornet Tadeusz s. Aleksandra,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Matuszewska-Heliasińska Halina c. Teodora,

na wniosek Wojewody Białostockiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Bućko Helena c. Bolesława,

na wniosek Wojewody Gdańskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz działalność społeczną

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Czabański Tomasz s. Stefana,

na wniosek Wojewody Krakowskiego

za zasługi w pracy zawodowej oraz działalność społeczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Chamielec Stefania c. Piotra, 11. Haak-Adamczyk Bogumiła c. Edmunda,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Orzeszek Irena c. Władysława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Adamski Piotr s. Mieczysława, 14. Balcer-Stoch Zofia c. Franciszka, 15. Cieśla Izydor s. Jana, 16. Glica Bogumiła c. Stanisława, 17. Król Jan s. Władysława, 18. Pauli Jadwiga c. Tytusa, 19. Tarnawska Anna c. Włodzimierza, 20. Wrzosek-Wójtowicz Mirosława c. Piotra, 21. Zwoliński Jerzy s. Władysława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Bazarnik Zbigniew s. Stanisława, 23. Chechelski Mirosław s. Stanisława, 24. Kurek Bogusław s. Antoniego, 25. Liptak Ewa c. Franciszka, 26. Nowok Piotr s. Edwarda, 27. Okoński Dariusz s. Ryszarda,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Jaglarz Maria c. Józefa, 29. Zachorowska Maria c. Jana,

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Mleczko Maria c. Józefa,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Czupa Bronisław s. Franciszka, 32. Subik Stanisław s. Władysława,

na wniosek Wojewody Legnickiego

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Compel Lubomir s. Bazylego,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Kiziuk Stanisław s. Ludwika,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Pazdro Tadeusz s. Wawrzyńca,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Cieniuch Adam s. Jana, 37. Jachimski Marian s. Aleksandra, 38. Saczuk Tadeusz s. Stanisława,

za zasługi w działalności artystycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Leszczyńska Beata c. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Jankiewicz Beata c. Zbigniewa, 41. Wołodko Krzysztof s. Kazimierza,

za zasługi w pracy zawodowej oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Grykałowska Krystyna c. Michała, 43. Kaliński Józef s. Tomasza, 44. Rakuś Teresa c. Tadeusza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Dudziński Kazimierz s. Władysława, 46. Feldman Teresa c. Hieronima, 47. Kukiełka Jan s. Mateusza, 48. Marciniuk Stanisław s. Jana, 49. Nieleszczuk Bogumiła c. Edwarda,

na wniosek Wojewody Olsztyńskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Bastek Wojciech s. Wojciecha,

na wniosek Wojewody Piotrkowskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Dujka Józef s. Józefa,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Kaczmarek Józef s. Antoniego, 53. Stasiak Bogdan s. Mariana,

na wniosek Wojewody Poznańskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia oraz osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Wrocławski Andrzej s. Stefana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Bruszyński Marek s. Brunona, 56. Dudek Bronisława c. Franciszka, 57. Kałucka-Łukowiak Teresa c. Franciszka, 58. Szulczyńska Elżbieta c. Marcelego, 59. Włodarczyk Zbigniew s. Zygmunta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Maciejewska Stanisława c. Ignacego, 61. Młynek Sylwestra c. Ignacego, 62. Niedzielski Henryk s. Antoniego,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Abrahamczyk Mariola c. Kazimierza, 64. Juszczak Marek s. Czesława,

za zasługi w propagowaniu czytelnictwa, za działalność na rzecz środowiska lokalnego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Ambroży Janusz s. Edmunda,

za zasługi w pracy zawodowej oraz działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Klorek Zenon s. Czesława,

na wniosek Wojewody Siedleckiego

za zasługi na rzecz środowiska lokalnego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Głogowski Jacek s. Bolesława, 68. Gogolewski Marek s. Szczepana, 69. Kossakowska Stanisława c. Stanisława, 70. Kuligowski Sławomir s. Czesława, 71. Parol Małgorzata c. Józefa, 72. Wocial Lucyna c. Józefa, 73. Zwierzyński Franciszek s. Szymona,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Dzienio Mariusz s. Jana, 75. Paluch Krzysztof s. Eugeniusza,

na wniosek Wojewody Wrocławskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Kochanowska Jadwiga c. Józefa, 77. Wilk Jan,

na wniosek Ministra Łączności

za zasługi w ratowaniu życia i mienia ludzkiego podczas akcji przeciwpowodziowej

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

78. Chruściak Stanisław s. Jana, 79. Kłonowski Wiesław s. Edwarda, 80. Kmiecik Waldemar s. Ireneusza, 81. Kowalik Marian s. Jana, 82. Murawski Leszek s. Andrzeja, 83. Niewodniczański Tomasz s. Olgierda, 84. Piwek Marek s. Czesława, 85. Skupień Edmund s. Szczepana, 86. Szarkowicz Jerzy s. Jana.