Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1998.5.79

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 lutego 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 listopada 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 184/97

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, za zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

1. Jackowski Andrzej s. Jana, 2. Olbrycht Stanisław s. Leona,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Banasiak Jerzy s. Eugeniusza, 4. Kapela Józef s. Walentego, 5. Klinkosz Hubert s. Leona, 6. Komar Henryk s. Jana, 7. Krawczyk Czesław s. Józefa, 8. Kręcichwost Tadeusz s. Tadeusza, 9. Lidzbarski Jerzy s. Bolesława, 10. Mamoń Antoni s. Mariana, 11. Markowski Zdzisław s. Jerzego, 12. Miksza Walerian s. Tadeusza, 13. Nowak Stanisław s. Filipa, 14. Nowak Wojciech s. Mariana, 15. Olszanowski Zbigniew s. Henryka, 16. Pudłowski Józef s. Józefa, 17. Rozner Jan s. Kazimierza, 18. Siadak Stefan s. Kazimierza, 19. Susfał Włodzimierz s. Stanisława, 20. Tarnowski Józef s. Czesława, 21. Warchalewski Zbigniew s. Czesława, 22. Wykręt Adam s. Bronisława, 23. Zawistowski Władysław s. Mariana, 24. Żyliński Mirosław s. Juliana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

25. Laszczak Tadeusz s. Edmunda,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Adamczewski Marek s. Zenona, 27. Adamiec Kazimierz s. Kazimierza, 28. Bałdo Sławomir s. Władysława, 29. Banasiak Kazimierz s. Eugeniusza, 30. Bielesz Roman s. Tadeusza, 31. Brzykcy Jan s. Waleriana, 32. Cader Włodzimierz s. Władysława, 33. Celka Aleksander s. Wincentego, 34. Chromik Jan s. Józefa, 35. Chwierut Wiesław s. Józefa, 36. Dmitrzak Ryszard s. Michała, 37. Dobrzyński Zdzisław s. Stanisława, 38. Fornal Adam s. Witolda, 39. Frąckiewicz Janina c. Henryka, 40. Gacek Henryk s. Franciszka, 41. Gogler Aleksander s. Stanisława, 42. Golanowski Ryszard s. Jakuba, 43. Górowski Jan s. Jana, 44. Grabarek Janusz s. Stefana, 45. Grolik Edward s. Józefa, 46. Grzywacz Marian s. Jana, 47. Hanc Zbigniew s. Franciszka, 48. Jasiński Jan s. Jana, 49. Jurasek Marek s. Romana, 50. Kamiński Jan s. Mariana, 51. Kliper Stanisław s. Waltera, 52. Kłoszewski Stanisław s. Antoniego, 53. Kocięcki Sławomir s. Ryszarda, 54. Kołakowski Zdzisław s. Kazimierza, 55. Konowalski Jan s. Wacława, 56. st. sierż. Kowalewski Marek s. Jerzego, 57. Kozicki Wiesław s. Dominika, 58. Leśniak Andrzej s. Ludwika, 59. Liwak Leszek s. Andrzeja, 60. Łochina Zbigniew s. Karola, 61. Malarz Adam s. Edwarda, 62. Mazgaj Grzegorz s. Jana, 63. Nowak Zbigniew s. Łucjana, 64. Odachowski Andrzej s. Stanisława, 65. Olczyk Sławomir s. Stanisława, 66. Orczyk Edward s. Henryka, 67. Paluszkiewicz Krzysztof s. Mikołaja, 68. Panicz Henryk s. Ignacego, 69. Perkowski Andrzej s. Kazimierza, 70. Płochocki Jerzy s. Władysława, 71. Pochylski Ireneusz s. Mariana, 72. Popławski Julian s. Piotra, 73. Rogala Jan s. Stefana, 74. Rusakiewicz Ryszard s. Konstantego, 75. Sokołowski Władysław s. Jana, 76. Sołtysiak Ryszard s. Wiktora, 77. Strzelecki Krzysztof s. Bogdana, 78. Szafarz Wiesław s. Bronisława, 79. Ślęczek Józef s. Maksymiliana, 80. Śliwiński Czesław s. Romana, 81. Zagórski Józef s. Józefa, 82. Zawistowski Mirosław s. Mariana, 83. Żerucha Kazimierz s. Michała, 84. Żuchowski Kazimierz s. Floriana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Adamczewska Dorota c. Mariana, 86. Angowski Benedykt s. Alojzego, 87. Antosiewicz Ryszard s. Czesława, 88. Barciński Zbigniew s. Tadeusza, 89. Benkowski Czesław s. Franciszka, 90. Białecki Roman s. Władysława, 91. Bocian Józef s. Stanisława, 92. Bojanowski Andrzej s. Jana, 93. Bratkowski Bogusław s. Zenona, 94. Brudzyński Szymon s. Mariana, 95. Budziszewski Władysław s. Józefa, 96. Ciborowski Antoni s. Henryka, 97. Cybulski Józef s. Stanisława, 98. Czerniakiewicz Albin s. Jana, 99. Czerwiński Jerzy s. Zenona, 100. Czylok Maria c. Adolfa, 101. Drewniak Andrzej s. Władysława, 102. Dubij Józef s. Piotra, 103. Dudyk Wanda c. Józefa, 104. Finokiet Stanisław s. Jana, 105. Florczyk Adam s. Stanisława, 106. Frąk Stanisław s. Bronisława, 107. Gaszyński Mieczysław s. Mieczysława, 108. Gąsiorowski Zenon s. Stanisława, 109. Głąb Zbigniew s. Jana, 110. Golczenko Mirosław s. Mikołaja, 111. Grzelak Zbigniew s. Kazimierza, 112. Grzeszczak Arnold s. Zenobiusza, 113. Grzyb Andrzej s. Aleksandra, 114. Grzybek Piotr s. Michała, 115. Humięcki Adam s. Franciszka, 116. Janik Marek s. Stanisława, 117. Kajstura Bronisław s. Jana, 118. Karpiuk Sławomir s. Dymitra, 119. Kasperek Jan s. Józefa, 120. Kasprzak Grzegorz s. Henryka, 121. Kaszczuk Krystyna c. Jana, 122. Klain Marek s. Janusza, 123. Knapek Stanisław s. Józefa, 124. Kochanowicz Zdzisław s. Stanisława, 125. Kociołek Edward s. Michała, 126. Kopka Bogusław s. Sylwestra, 127. Korek Lech s. Mieczysława, 128. Kowalski Jacek s. Zygmunta, 129. Kowalski Mariusz s. Józefa, 130. Koza Roman s. Jana, 131. Kruczek Marian s. Henryka, 132. Kubiak Lech s. Mirosława, 133. Lica Jarosław s. Jana, 134. Lica Stanisław s. Józefa, 135. Lisiewicz Wojciech s. Edmunda, 136. Lisowski Marek s. Stanisława, 137. Ładyński Marek s. Stefana, 138. Łukjaniuk Kazimierz s. Witolda, 139. Łuniewski Jan s. Jana, 140. Łyczko Mirosław s. Edwarda, 141. Makowski Waldemar s. Dominika, 142. Maksymiuk Krzysztof s. Bronisława, 143. Małaszewski Mirosław s. Wacława, 144. Maroń Henryk s. Teodora, 145. Mikłowski Remigiusz s. Stanisława, 146. Mikołajewicz Anna c. Mieczysława, 147. Mioduszewski Jerzy s. Stefana, 148. Mroczkowski Lech s. Przemysława, 149. Mudlaff Kazimierz s. Jana, 150. Nast Anna c. Franciszka, 151. Nawrot Andrzej s. Kazimierza, 152. Niewiński Andrzej s. Jana, 153. Niewiński Andrzej s. Kazimierza, 154. Niewiński Leszek s. Stanisława, 155. Ogrodowczyk Wojciech s. Eugeniusza, 156. Olszewski Leon s. Stanisława, 157. Orliński Zdzisław s. Kazimierza, 158. Orzoł Janina c. Stanisława, 159. Osmański Leszek s. Wacława, 160. Pantow Paweł s. Czesława, 161. Patynowski Jerzy s. Andrzeja, 162. Pawłowski Wojciech s. Antoniego, 163. Pazdan Bogdan s. Jana, 164. Piechocki Zbigniew s. Edwarda, 165. Pietruszewski Tadeusz s. Wacława, 166. Piwowarski Zbigniew s. Ryszarda, 167. kpt. Potyszka Józef s. Emila, 168. Prusinowski Piotr s. Władysława, 169. Rengajło Mikołaj s. Jana, 170. Roszkowski Tadeusz s. Stanisława, 171. Rudnicki Jan s. Józefa, 172. Sawicki Wojciech s. Stanisława, 173. Sederski Leszek s. Henryka, 174. Sielski Andrzej s. Zbigniewa, 175. Siemaszko Arkadiusz s. Andrzeja, 176. Słonina Jan s. Stanisława, 177. Sobieraj Roman s. Józefa, 178. Sobociński Józef s. Mariana, 179. Sojka Tadeusz s. Antoniego, 180. Solarski Jan s. Stanisława, 181. Soska Henryk s. Henryka, 182. Sowiński Sławomir s. Czesława, 183. Stankiewicz Andrzej s. Jarosława, 184. Staszewski Jarosław s. Eugeniusza, 185. Strypling Janusz s. Stanisława, 186. Szałowicz Arkadiusz s. Józefa, 187. Szymański Józef s. Czesława, 188. Szynkowski Stanisław s. Jana, 189. Trębacz Jan s. Jana, 190. Trzeciak Adam s. Włodzimierza, 191. Turowski Piotr s. Józefa, 192. Tyrpa Zygmunt s. Jana, 193. Ujma Nikodem s. Bernarda, 194. Uściński Mirosław s. Stanisława, 195. Walczuk Kazimierz s. Jana, 196. Wardziński Jerzy s. Czesława, 197. Wasztyl Wiesław s. Stanisława, 198. Wejnerd Jerzy s. Henryka, 199. Wilga Władysław s. Władysława, 200. Wingert Mirosław s. Kazimierza, 201. Woźniewski Wojciech s. Henryka, 202. Wronowski Piotr s. Mieczysława, 203. Zalewska Halina c. Bolesława, 204. Zapolny Jerzy s. Mariana, 205. Zasępa Marian s. Antoniego, 206. Żukowski Grzegorz s. Kazimierza, 207. Żylewicz Mirosław s. Ryszarda.