Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1997.69.682

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 października 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 lipca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 144/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

1. asp. szt. Bednarek Zdzisław s. Władysława,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. podinsp. Adamczyk Adam s. Stanisława, 3. nadkom. Adamek Jan s. Jana, 4. podinsp. Apanasewicz Anna c. Stanisława, 5. nadkom. Banaś Józef s. Józefa, 6. st. asp. Basak Marian s. Franciszka, 7. podinsp. Batkiewicz Mieczysław s. Franciszka, 8. nadkom. Bęczkowski Zdzisław s. Franciszka, 9. asp. szt. Będkowski Michał s. Jana, 10. podinsp. Białkowski Jerzy s. Adama, 11. mł. insp. Bileńki Marian s. Włodzimierza, 12. nadkom. Binek Roman s. Józefa, 13. Borek Barbara c. Jana, 14. mł. insp. Borucki Ryszard s. Mariana, 15. nadkom. Bryndal Andrzej s. Józefa, 16. podkom. Buczko Dionizy s. Stanisława, 17. nadkom. Bugajski Czesław s. Józefa, 18. nadkom. Byzdra Wiesław s. Edwarda, 19. podinsp. Cetera Zbigniew s. Jana, 20. podinsp. Chabrowski Krzysztof s. Tadeusza, 21. mł. insp. Chamielec Ireneusz s. Władysława, 22. asp. szt. Cichopek Alicja c. Henryka, 23. podinsp. Cieśla Jerzy s. Stefana, 24. podinsp. Ćwiek Andrzej s. Władysława, 25. mł. insp. Drożdżewski Wacław s. Józefa, 26. asp. szt. Dybikowski Antoni s. Franciszka, 27. insp. Dziśnieński Henryk s. Henryka, 28. nadkom. Fabiański Jan s. Zygmunta, 29. podinsp. Falon Waldemar s. Piotra, 30. insp. Filipowicz Bogdan s. Aleksandra, 31. nadkom. Fiut Stanisław s. Wojciecha, 32. podinsp. Frasoński Eugeniusz, s. Mariana, 33. Gaura Jerzy s. Józefa, 34. podinsp. Gierałt Witold s. Tadeusza, 35. nadkom. Giers Kazimierz s. Henryka, 36. nadkom. Goliszewski Wiesław s. Kazimierza, 37. podinsp. Góra Ryszard s. Henryka, 38. podinsp. Grygiel Marian s. Wincentego, 39. nadkom. Hallmann Roman s. Brunona, 40. podinsp. Iglicki Marian s. Józefa, 41. podinsp. Inglot Antoni s. Tomasza, 42. podinsp. Jabłonowski Andrzej s. Józefa, 43. podinsp. Jagusiak Włodzimierz s. Mariana, 44. nadkom. Jankiewicz Adam s. Jerzego, 45. podinsp. Jaskólski Kazimierz s. Stanisława, 46. kom. Jędrzejewski Jan s. Feliksa, 47. st. asp. Jodłowski Tadeusz s. Leona, 48. asp. szt. Jóźwik Wojciech s. Józefa, 49. Karaśkiewicz Włodzimierz s. Zygmunta, 50. podinsp. Karolczyk Marek s. Bolesława, 51. podinsp. Karwowski Henryk s. Pawła, 52. podinsp. Kędziak Władysław s. Józefa, 53. nadkom. Knyż Krzysztof s. Mariana, 54. podinsp. Koch Marian s. Kazimierza, 55. podinsp. Kogut Zdzisław s. Augustyna, 56. nadkom. Kostrzewa Ryszard s. Antoniego, 57. nadkom. Kotelczuk Mikołaj s. Włodzimierza, 58. insp. Kowalski Jan s. Tadeusza, 59. insp. Koweszko Andrzej s. Witolda, 60. asp. szt. Krzyżanowski Marian s. Feliksa, 61. podinsp. Kudryński Tadeusz s. Władysława, 62. mł. insp. Kura Eugeniusz s. Władysława, 63. Kurek Marian s. Franciszka, 64. asp. szt. Lech Zbigniew s. Jana, 65. podinsp. Littwin Ryszard s. Pawła, 66. podinsp. Luber Józef s. Antoniego, 67. st. asp. Łobacz Stanisław s. Eugeniusza, 68. podinsp. Łosowski Stanisław s. Bolesława, 69. asp. szt. Łucka Stanisław s. Władysława, 70. mł. insp. Marcinkowski Zdzisław s. Jana, 71. mł. insp. Matuszewski Krzysztof s. Franciszka, 72. nadkom. Mikołajek Daniel s. Jakuba, 73. asp. szt. Młynarczyk Witold s. Jana, 74. kom. Momot Henryk s. Jana, 75. podinsp. Nielipiński Roman s. Jana, 76. st. asp. Niewiński Bolesław s. Józefa, 77. podinsp. Nowak Jan s. Stanisława, 78. podinsp. Nowakowski Henryk s. Zdzisława, 79. kom. Olejnik Henryk s. Floriana, 80. podinsp. Olewnik Wojciech s. Bronisława, 81. podinsp. Orzechowski Tadeusz s. Stanisława, 82. sierż. szt. Ożdżyński Zygmunt s. Jana, 83. asp. szt. Pawlicki Henryk s. Stanisława, 84. podinsp. Piątkowski Jerzy s. Jana, 85. podinsp. Pierzga Jan s. Wojciecha, 86. mł. insp. Piliszek Bogdan s. Stanisława, 87. podkom. Plęs Stanisław s. Władysława, 88. mł. insp. Płoński Jan s. Czesława, 89. podinsp. Popek Zbigniew s. Tadeusza, 90. nadkom. Potrykus Jolanty s. Brunona, 91. nadkom. Przybylski Henryk s. Jana, 92. mł. insp. Puchacz Jan s. Franciszka, 93. podinsp. Ramota Tadeusz s. Karola, 94. podinsp. Romaldowski Paweł s. Henryka, 95. podinsp. Rudnik Henryk s. Jana, 96. kom. Rutkowski Alfred s. Zygmunta, 97. asp. szt. Rutkowski Włodzimierz s. Leonarda, 98. podinsp. Sambor Wojciech s. Wacława, 99. nadkom. Sierpiński Ryszard s. Władysława, 100. nadkom. Skóra Jerzy s. Eugeniusza, 101. podinsp. Skóra Jerzy s: Mieczysława, 102. nadkom. Solejdowicz vel Solejda Jacenty s. Janusza, 103. nadkom. Sołek Ignacy s. Józefa, 104. mł. insp. Stach Wiesław s. Edmunda, 105. podinsp. Starnawski Jerzy s. Stanisława, 106. podinsp. Stefanowicz Jerzy s. Władysława, 107. asp. Szczotka Henryk s. Jana, 108. podinsp. Szmigiel Edward s. Piotra, 109. st. asp. Sznek Jerzy s. Emila, 110. podkom. Szymurski Piotr s. Stanisława, 111. nadkom. Ścigalski Zbigniew s. Leona, 112. nadkom. Śmigielski Antoni s. Antoniego, 113. podinsp. Świtkowski Andrzej s. Jana, 114. podinsp. Tarnas Andrzej s. Stefana, 115. insp. Totoń Mieczysław s. Wincentego, 116. mł. insp. Trocha Edward s. Ignacego, 117. podinsp. Walendziak Wojciech s. Wacława, 118. st. asp. Węsierski Edmund s. Józefa, 119. asp. szt. Więsek Stanisław s. Jana, 120. podinsp. Wojcicki Janusz s. Andrzeja, 121. podinsp. Wojciechowski Roman s. Witolda, 122. podinsp. Wojtaszek Zbigniew s. Macieja, 123. asp. szt. Woźniak Józef s. Andrzeja, 124. nadkom. Wójcik Stanisław s. Juliana, 125. podinsp. Wroński Leon s. Leona, 126. podinsp. Zajda Zenon s. Marcina, 127. podinsp. Zieliński Janusz s. Karola, 128. nadkom. Zieliński Józef s. Stanisława, 129. mł. insp. Ziółkowski Jacek s. Włodzimierza, 130. podinsp. Żbikowski Tadeusz s. Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

131. Burkowski Tadeusz s. Tomasza, 132. asp. szt. Dziewięcki Krzysztof s. Władysława, 133. asp. szt. Marchewka Lucjan s. Mariana, 134. asp. szt. Żyliński Tadeusz s. Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

135. podinsp. Borkowski Witold s. Franciszka, 136. Czapiewski Jerzy s. Leona, 137. Czarnowski Grzegorz s. Jerzego, 138. Ćwieka Michał s. Jana, 139. podinsp. Dobija Krzysztof s. Stanisława, 140. nadkom. Duch Janusz s. Zdzisława, 141. nadkom. Dzwonkowski Andrzej s. Mieczysława, 142. asp. szt. Fitowski Zbigniew s. Franciszka, 143. kom. Forczek Jerzy s. Stanisława, 144. nadkom. Fujnicki Józef s. Jana, 145. asp. szt. Gawron Edward s. Karola, 146. asp. szt. Golke Janusz s. Władysława, 147. podinsp. Gozdek Jan s. Bolesława, 148. podkom. Groń Józef s. Edwarda, 149. podinsp. Gutowski Stanisław s. Czesława, 150. podinsp. Hawruto Józef s. Adama, 151. nadkom. Jankowiak Sławomir s. Zdzisława, 152. podinsp. Jusza Marian s. Antoniego, 153. asp. szt. Kanik Jerzy s. Antoniego, 154. nadkom. Karolak Alfred s. Stanisława, 155. podinsp. Karp Andrzej s. Władysława, 156. podinsp. Kierul Jan s. Leonarda, 157. podinsp. Klimek Bogdan s. Stefana, 158. nadkom. Kłosek Józef s. Jana, 159. podinsp. Kondracki Henryk s. Czesława, 160. mł. insp. Kornalewski Leszek s. Jana, 161. nadkom. Korzeb Leszek s. Janusza, 162. st. asp. Kosicińska Janina c. Tadeusza, 163. podinsp. Kotarski Maciej s. Romana, 164. podinsp. Kotuła Tadeusz s. Eugeniusza, 165. podkom. Kowalczyk Mariusz s. Jana, 166. asp. szt. Kowalik Jan s. Jana, 167. nadkom. Kozieł Marian s. Józefa, 168. mł. insp. Krasnodębski Mirosław s. Ewarysta, 169. podkom. Kubajek Jerzy s. Henryka, 170. kom. Kubas Józef s. Józefa, 171. asp. Kubiak Jan s. Franciszka, 172. kom. Kucybała-Piskorz Ewa c. Mieczysława, 173. podinsp. Kulik Leszek s. Jana, 174. nadkom. Kurtyka Krzysztof s. Tadeusza, 175. asp. szt. Kurzeja Wawrzyniec s. Jana, 176. asp. szt. Lesiuk Stanisław s. Jana, 177. nadkom. Lewandowski Marian s. Władysława, 178. podkom. Lipnik Bożenna c. Mieczysława, 179. nadkom. Liszewski Krzysztof s. Bohdana, 180. nadkom. Liwoch Krzysztof s. Mariana, 181. kom. Łabuz Janusz s. Stanisława, 182. podinsp. Łacina Jerzy s. Józefa, 183. podinsp. Łukaszuk Dariusz s. Romana, 184. asp. szt. Łyp Stanisław s. Jana, 185. asp. szt. Machnicki Zygmunt s. Mieczysława, 186. asp. Maćkowski Zygmunt s. Tadeusza, 187. asp. szt. Madej Zenon s. Jana, 188. st. asp. Matyjek Eugeniusz s. Tadeusza, 189. podinsp. Mirski Jerzy s. Włodzimierza, 190. podinsp. Misiuk Andrzej s. Anatola, 191. asp. szt. Modrzejewski Jan s. Czesława, 192. nadkom. Morawski Ryszard s. Tadeusza, 193. podinsp. Nalepa Janusz s. Alojzego, 194. nadkom. Naruk Józef s. Jana, 195. st. asp. Niedźwiedź Jan s. Józefa, 196. kom. Niemiro-Konecka Danuta c. Witolda, 197. kom. Nitka Urszula c. Stanisława, 198. asp. szt. Nowak Józef s. Stanisława, 199. nadkom. Nowosielski Andrzej s. Stanisława, 200. podinsp. Ogdowski Ryszard s. Bernarda, 201. asp. szt. Olszewski Romuald s. Pawła, 202. nadkom. Ostrowski Wojciech s. Ryszarda, 203. podkom. Pęsiek Maria c. Czesława, 204. podinsp. Pierzchała Jan s. Wincentego, 205. nadkom. Piwoński Wiesław s. Mariana, 206. sierż. szt. Płanecki Andrzej s. Lecha, 207. nadkom. Polikowski Marek s. Eustachego, 208. nadkom. Pomietło Leszek s. Rudolfa, 209. asp. szt. Poremba Tadeusz s. Bronisława, 210. kom. Przewłocki Jan s. Kazimierza, 211. sierż. szt. Przybyszewski Zygmunt s. Stanisława, 212. podinsp. Pyszczek Andrzej s. Mieczysława, 213. nadkom. Radomiński Konrad s. Włodzimierza, 214. pod kom. Rawa Zbigniew s. Mieczysława, 215. sierż. szt. Raźniewski Jan s. Władysława, 216. kom. Redczuk Waldemar s. Michała, 217. st. asp. Romańczuk Jerzy s. Józefa, 218. podinsp. Różyński Mirosław s. Tadeusza, 219. podinsp. Rudnicki Jan s. Leszka, 220. nadkom. Rybusiński Jarosław s. Jana, 221. podkom. Rynkiewicz Witold s. Henryka, 222. st. asp. Sajdak Jan s. Jana, 223. podinsp. Siegień Eugeniusz s. Romana, 224. asp. szt. Sitek Aleksander s. Jana, 225. asp. szt. Siwek Jan s. Jana, 226. podinsp. Smoliński Damian s. Stanisława, 227. nadkom. Sokołowski Tadeusz s. Mariana, 228. podinsp. Solnica Andrzej s. Leonarda, 229. sierż. szt. Sołtys Henryk s. Stanisława, 230. nadkom. Sornat Julian s. Juliana, 231. mł. insp. Staniecki Jacek s. Leona, 232. nadkom. Stasiak Roman s. Edwarda, 233. st. asp. Stawosz Władysław s. Kazimierza, 234. podinsp. Stecz Zygmunt s. Antoniego, 235. nadkom. Strzemecki Józef s. Jana, 236. podinsp. Sumara Tadeusz s. Tadeusza, 237. Sumera Józef s. Jana, 238. st. asp. Szady Krzysztof s. Bronisława, 239. asp. Szeliga Andrzej s. Tomasza, 240. Szymandera Jerzy s. Jana, 241. nadkom. Szymczak Wiesław s. Andrzeja, 242. podkom. Ślesiński Leszek s. Wacława, 243. asp. szt. Śliwa Jan s. Władysława, 244. nadkom. Tarnawiecki Krzysztof s. Adama, 245. asp. szt. Traczyk Ryszard s. Mariana, 246. sadkom. Trzcionka Arkadiusz s. Edmunda, 247. sierż. szt. Ufnal Witold s. Mieczysława, 248. kom. Urbaniak Barbara c. Adama, 249. podinsp. Wakulewski Andrzej s. Mikołaja, 250. podinsp. Walacik Waldemar s. Jana, 251. podinsp. Wawrzyniak Bogumił s. Henryka, 252. nadkom. Węgrzyńska Wiesława c. Joachima, 253. podinsp. Wierzbicki Adam s. Wacława, 254. st. asp. Witecki Lucjan s. Jana, 255. asp. szt. Witomski Ryszard s. Józefa, 256. asp. szt. Ziaja Marian s. Józefa, 257. asp. szt. Zimoch Roman s. Romana, 258. kom. Żymańczyk Stanisław s. Piotra,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

259. nadkom. Achramowicz Zbigniew s. Stefana, 260. podkom. Adamczyk Ryszard s. Ryszarda, 261. podinsp. Adamiak Krzysztof s. Jana, 262. st. asp. Antonik Eugeniusz s. Roberta, 263. st. asp. Bajor Mieczysław s. Józefa, 264. Bakalarz Tadeusz s. Władysława, 265. st. asp. Balewski Krzysztof s. Stanisława, 266. st. asp. Banasiak Tadeusz s. Henryka, 267. kom. Banaszkiewicz Hanna c. Stanisława, 268. podinsp. Bartula Zdzisław s. Tadeusza, 269. podinsp. Bąkiewicz Jacenty s. Jana, 270. nadkom. Berger Ryszard s. Kazimierza, 271. Bielenia Romuald s. Józefa, 272. kom. Bieliński Jarosław s. Ludwika, 273. nadkom. Bielski Waldemar s. Wacława, 274. podkom. Bigaj Adam s. Leonarda, 275. nadkom. Bigielmajer Marian s. Bronisława, 276. podinsp. Błażejewski Piotr s. Czesława, 277. Błażewicz Stanisław s. Edmunda, 278. asp. szt. Bochenek Sławomir s. Jerzego, 279. nadkom. Boguszyńska Bożena c. Edmunda, 280. podinsp. Bojakowski Grzegorz s. Bolesława, 281. asp. szt. Bończyk Alojzy s. Pawła, 282. nadkom. Borkowski Jacek s. Zbigniewa, 283. podinsp. Borycki Roman s. Zdzisława, 284. nadkom. Bruderek Tadeusz s. Stanisława, 285. asp. szt. Brzozowski Zygmunt s. Mieczysława, 286. nadkom. Bukowiński Waldemar s. Bohdana, 287. Bukraba Henryka c. Jana, 288. nadkom. Burchardt Jolanta c. Stefana, 289. st. asp. Busz Mirosław s. Jana, 290. Butrym Grzegorz s. Mieczysława, 291. nadkom. Cegielski Aleksander s. Eugeniusza, 292. nadkom. Charycki Zbigniew s. Jana, 293. kom. Chmielewski Grzegorz s. Józefa, 294. podinsp. Chmielowiec Anna c. Zygmunta, 295. sierż. szt. Chudziński Tadeusz s. Ignacego, 296. Cicharska Helena c. Stanisława, 297. asp. szt. Cichocki Janusz s. Zdzisława, 298. kom. Cisek Stanisław s. Władysława, 299. sierż. szt. Ciszewski Andrzej s. Adama, 300. asp. szt. Cybulski Adam s. Mieczysława, 301. st. asp. Cytowski Waldemar s. Stefana, 302. nadkom. Czajkowski Dariusz s. Antoniego, 303. kom. Czech Wiesław s. Eugeniusza, 304. podinsp. Czekaj Lesław s. Karola, 305. kom. Czesek Zbigniew s. Zbigniewa, 306. podinsp. Czuba Wiesław s. Antoniego, 307. nadkom. Czyżewski Maciej s. Fryderyka, 308. kom. Dąbrowski Robert s. Jana, 309. podinsp. Dela Jerzy s. Zygmunta, 310. nadkom. Dendor-Rybak Urszula c. Tadeusza, 311. sierż. szt. Derewecki Leszek s. Witolda, 312. nadkom. Długoszek Edward s. Edwarda, 313. podkom. Drzymała Zbigniew s. Mariana, 314. kom. Dudzik Ryszard s. Stefana, 315. st. asp. Dulniak Sławomir s. Stanisława, 316. mł. asp. Dymet Krzysztof s. Bolesława, 317. podinsp. Dymowski Tadeusz s. Mariana, 318. nadkom. Dzieliński Marek s. Zbigniewa, 319. sierż. szt. Dziurzyński Krzysztof s. Jana, 320. asp. szt. Figura Stanisław s. Ryszarda, 321. nadkom. Fisiak Marek s. Adama, 322. Fleming Krystyna c. Jana, 323. sierż. szt. Folmer Zenon s. Franciszka, 324. st. asp. Gabrysz Gustaw s. Józefa, 325. st. asp. Gadziński Bogusław s. Jana, 326. podkom. Gadziński Waldemar s. Czesława, 327. Gancarz Józef s. Józefa, 328. asp. szt. Garecki Tomasz s. Stanisława, 329. nadkom. Garncarz Andrzej s. Jana, 330. kom. Gaweł Henryk s. Andrzeja, 331. Gawin Stanisław s. Józefa, 332. podinsp. GawIik Józef s. Joachima, 333. nadkom. Gdański Józef s. Stanisława, 334. st. asp. Gęborys Jerzy s. Edwarda, 335. Ginel Anatoliusz s. Henryka, 336. podinsp. Gładysz Bogusław s. Józefa, 337. nadkom. Głąb Tadeusz s. Czesława, 338. nadkom. Głos Waldemar s. Zygmunta, 339. st. asp. Głuszczak Paweł s. Kazimierza, 340. st asp. Golcew Bogdan s. Jerzego, 341. nadkom. Gołębiewski Jacek s. Mieczysława, 342. asp. szt. Góral Henryk s. Mieczysława, 343. kom. Górniak Mirosław s. Zdzisława, 344. podinsp. Górski Ryszard s. Eugeniusza, 345. nadkom. Grabiński Stanisław s. Włodzimierza, 346. asp. Graf Wiktor s. Kazimierza, 347. kom. Grobelski Wiktor s. Władysława, 348. podinsp. Gruszka Marek s. Władysława, 349. Grzegorczyk Jan s. Michała, 350. st. sierż. Grzesik Piotr s. Ignacego, 351. podinsp. Grześkowiak Paweł s. Mariana, 352. nadkom. Guzek Jerzy s. Franciszka, 353. nadkom. Gwóźdź Józef s. Józefa, 354. nadkom. Horodko Waldemar s. Kazimierza, 355. Iłczyk Bogumiła c. Franciszka, 356. st. asp. Iwanów Waldemar s. Rudolfa, 357. nadkom. Jabłkowski Tadeusz s. Dionizego, 358. sierż. szt. Jach Henryk s. Bernarda, 359. sierż. szt. Jakubczyk Henryk s. Władysława, 360. sierż. szt. Jamka Andrzej s. Aleksandra, 361. sierż. szt. Janiszek Stanisław s. Tadeusza, 362. podinsp. Jankowiak Grzegorz s. Henryka, 363. nadkom. Jankowski Ireneusz s. Władysława, 364. podinsp. Jankowski Kazimierz s. Ignacego, 365. kom. Jankowski Kazimierz s. Józefa, 366. st. asp. Jasiński Jerzy s. Józefa, 367. kom. Jaskólski Andrzej s. Stanisława, 368. podinsp. Jaśkiewicz Zbigniew s. Ryszarda, 369. st. asp. Jawoszek Elżbieta c. Tadeusza, 370. st. sierż. Jeleń Zbigniew s. Stanisława, 371. st. asp. Jeliński Wacław s. Piotra, 372. asp. szt. Jerzyk Marek s. Franciszka, 373. st. asp. Jędrzejak Jerzy s. Kazimierza, 374. nadkom. Jędrzejewski Benedykt s. Leonarda, 375. Joachimiak Józef s. Józefa, 376. asp. szt. Jóźwiak Natalia c. Józefa, 377. podinsp. Jóźwiak Ryszard s. Edmunda, 378. kom. Judziński Ryszard s. Ludwika, 379. st. asp. Jurkiewicz Zbigniew s. Zygmunta, 380, podinsp. Juzala Włodzimierz s. Jana, 381. st. asp. Kabaja Marian s. Stanisława, 382, asp. szt. Kaczmarek Mieczysław s. Edwarda, 383. nadkom. Kalejnik Jan s. Czesława, 384. nadkom. Kalenko Józef s. Piotra, 385. sierż. szt. Kamińska Teresa c. Wasyla, 386. kom. Kamiński Henryk s. Mieczysława, 387. podinsp. Kiciński Krzysztof s. Henryka, 388. asp. szt. Klaja Jacek s. Bronisława, 389. nadkom. Kląskała Andrzej s. Czesława, 390. Kloc Jan s. Wojciecha, 391. st. asp. Kłeczek Andrzej s. Jana, 392. st. asp. Kłubowicz Wiesław s. Władysława, 393. Konopka Henryk s. Stanisława, 394. st. asp. Konopka Marek s. Mieczysława, 395. nadkom. Kossakowski Zbigniew s. Jana, 396. mł. asp. Kostek Jan s. Stanisława, 397. asp. szt. Kostrzewa Edward s. Mieczysława, 398. podinsp. Kotlicki Zbigniew s. Józefa, 399. nadkom. Kozicki Wojciech s. Zdzisława, 400. podkom. Kozłowska Ewa c. Józefa, 401. nadkom. Kozub Andrzej s. Jana, 402. nadkom. Krawcewicz Wanda c. Feliksa, 403. podkom. Krawczuk Henryk s. Aleksego, 404. nadkom. Krawczyński Tadeusz s. Jana, 405. kom. Kreft Leszek s. Jana, 406. podkom. Królik Wojciech s. Józefa, 407. st. asp. Krynicki Adam s. Karola, 408. sierż. szt. Kryszewski Benedykt s. Jana, 409. kom. Kryś Mirosław s. Jana, 410. Kubajka Grzegorz s. Franciszka, 411. podinsp. Kuc Piotr s. Henryka, 412. nadkom. Kuć Tadeusz s. Antoniego, 413. Kukliński Mirosław s. Eugeniusza, 414. Kula Maria c. Józefa, 415. asp. szt. Kuligowski Ryszard s. Stanisława, 416. podinsp. Kurek Marian s. Stanisława, 417. st. asp. Kurowski Antoni s. Adama, 418. st. asp. Kuś Stefan s. Fryderyka, 419. podinsp. Kwiatkowski Andrzej s. Jerzego, 420. podkom. Kwiatkowski Marek s. Henryka, 421. kom. Landowski Józef s. Bronisława, 422. st. asp. Lange Mirosław s. Henryka, 423. kom. Lemański Michał s. Arkadiusza, 424. nadkom. Lenarczyk-Dutkiewicz Helena c. Bogdana, 425. nadkom. Lewandowski Waldemar s. Józefa, 426. Lewicka Małgorzata c. Władysława, 427. nadkom. Lubiński Bogusław s. Jerzego, 428. nadkom. Łoboda Jacek s. Jerzego, 429. nadkom. Łukasik Tadeusz s. Stanisława, 430. kom. Łukaszczuk Marek s. Adama, 431. asp. Łuszczek Jan s. Mariana, 432. podinsp. Malchar Zdzisław s. Franciszka, 433. podinsp. Malesa Piotr s. Jerzego, 434. podinsp. Malewski Zdzisław s. Tadeusza, 435. Malinowski Zygmunt s. Stanisława, 436. kom. Maliszewski Antoni s. Władysława, 437. asp. szt. Mamona Wiesław s. Czesława, 438. sierż. szt. Marczuk Roman s. Teodora, 439. podinsp. Marmol Roman s. Juliana, 440. st. asp. Matczak Janusz s. Jana, 441. nadkom. Matusiak Jan s. Franciszka, 442, nadkom. Mazur Stanisław s. Edwarda, 443. Mazurek Mirosław s. Jana, 444. asp. szt. Migut Stanisław s. Andrzeja, 445. asp. szt. Mikołajek Jan s. Jana, 446. kom. Mikołajczyk Sławomir s. Stanisława, 447. podinsp. Miksa Andrzej s. Stanisława, 448. nadkom. Mikulski Zdzisław s. Wacława, 449. st. asp. Milewska Mirosława c. Alojzego, 450. asp. Misiewicz Czesław s. Jana, 451. nadkom. Mistewicz Krzysztof s. Stanisława, 452. nadkom. Miśkiewicz Barbara c. Mariana, 453. kom. Mitręga Krzysztof s. Franciszka, 454. kom. Młyński Sławomir s. Bronisława, 455. Mróz Marian s. Pawła, 456. nadkom. Murczkiewicz Zdzisław s. Adama, 457. asp. szt. Musiałek Aleksander s. Jana, 458. podinsp. Mysiński Andrzej s. Romana, 459. kom. Myślin Marek s. Józefa, 460. podkom. Naróg Marian s. Marcelego, 461. podkom. Nawrotek Zygmunt s. Jana, 462. nadkom. Nejman Piotr s. Józefa, 463. st. asp. Nietupski Józef s. Lonarda, 464. st. asp. Nocko Zbigniew s. Stanisława, 465. asp. Nowak Marek s. Henryka, 466. sierż. szt. Okrasa Władysław s. Władysława, 467. sierż. szt. Oślizło Piotr s. Alfreda, 468. podkom. Opiłka Urszula c. Jędrzeja, 469. podinsp. Ostrowski Adam s. Władysława, 470. st. asp. Pacyna Lesław s. Wojciecha, 471. asp. Paluch Marian s. Mariana, 472. nadkom. Pasieczny Wojciech s. Jana, 473. nadkom. Paszun Tadausz s. Tadeusza, 474. asp. szt. Pawlik Witold s. Mariana, 475. nadkom. Pawluk Jan s. Stanisława, 476. mł. asp. Pekacki Jerzy s. Edmunda, 477. podinsp. Pęk-Odyńska Tatiana c. Józefa, 478. kom. Pieczyński Andrzej s. Henryka, 479. st. asp. Pietrowski Wiesław s. Józefa, 480. nadkom. Piętka Andrzej s. Stanisława, 481. st. asp. Pindor Andrzej s. Franciszka, 482. nadkom. Piński Ryszard s. Tadeusza, 483. nadkom. Pisarek Zbigniew s. Stanisława, 484. nadkom. Pobiedzińska Anna c. Władysława, 485. sierż. szt. Podgórny Andrzej s. Jana, 486. podinsp. Pok Jacek s. Ryszarda, 487. asp. szt. Połosak Elżbieta c. Henryka, 488. asp. szt. Prucia Jerzy s. Jerzego, 489. st. asp. Przebinda Franciszek s. Józefa, 490. Przyjemski Jan s. Czesława, 491. nadkom. Psarski Albert s. Franciszka, 492. kom. Puchała Dariusz s. Józefa, 493. podkom. Putek Irena c. Władysława, 494. sierż. szt. Radomski Mirosław s. Józefa, 495. st. asp. Rajczakowski Stanisław s. Piotra, 496. asp. szt. Rajchert Andrzej s. Edwarda, 497. asp. szt. Raszka Mirosław s. Stanisława, 498. st. asp. Raukuć Andrzej s. Michała, 499. Reichelt Dorota c. Jana, 500. nadkom. Rogowski Tomasz s. Stanisława, 501. st. asp. Rogoziński Krzysztof s. Edwarda, 502. st. asp. Rosa Wiesław s. Jana, 503. nadkom. Rozbicki Mirosław s. Mieczysława, 504. nadkom. Rozumek Mirosław s. Tadeusza, 505. podinsp. Róg Mariusz s. Adama, 506. Rusin Bogusław s. Władysława, 507. asp. Rybicki Andrzej s. Jerzego, 508. kom. Rybińska Agnieszka c. Franciszka, 509. sierż. szt. Rydzewski Piotr s. Piotra, 510. st. asp. Rynk Włodzimierz s. Jana, 511. asp. szt. Sadowski Bogdan s. Franciszka, 512. nadkom. Sak Ryszard s. Konstantego, 513. st. asp. Sarna Tadeusz s. Józefa, 514. nadkom. Serdakowski Jan s. Bronisława, 515. asp. szt. Siara Szczepan s. Jana, 516. podinsp. Siek Mirosław s. Eugeniusza, 517. nadkom. Sieradzan Jerzy s. Ignacego, 518. podkom. Sienicki Jerzy s. Mieczysława, 519. st. asp. Sikorska Wanda c. Władysława, 520. podinsp. Skowyra Włodzimierz s. Józefa, 521. asp. szt. Smolarski Witold s. Lucjana, 522. st. asp. Smyl Feliks s. Feliksa, 523. asp. szt. Sobczak Krzysztof s. Władysława, 524. podkom. Sobczak Zygmunt s. Józefa, 525. nadkom. Sołczykiewicz Stanisław s. Andrzeja, 526. st. asp. Sowińska Irena c. Władysława, 527. Springer Teresa c. Ignacego, 528. podinsp. Sroka Zbigniew s. Zenona, 529. podkom. Stachnik Anna c. Stanisława, 530. Studnicka Maria c. Stanisława, 531. asp. Suski Leszek s. Wojciecha, 532. asp. szt. Szawan Jan s. Bolesława, 533. st. asp. Szczypiński Cezary s. Tadeusza, 534. Szewczyk Czesław s. Józefa, 535. nadkom. Szmerek Kazimierz s. Stanisława, 536. asp. szt. Szpala Jerzy s. Piotra, 537. kom. Szustakiewicz Izabella c. Tadeusza, 538. asp. Szwajczewski Andrzej s. Stefana, 539. st. sierż. Szybowski Mirosław s. Mariana, 540. asp. szt. Szymanek Mirosław s. Tadeusza, 541. kom. Szymańska Izabela c. Kazimierza, 542. st. asp. Ślefarski Edward s. Józefa, 543. kom. Świrk Zbigniew s. Jana, 544. asp. Tarajda Roman s. Kazimierza, 545. Tarnowski Andrzej s. Franciszka, 546. asp. szt. Trocha Zenon s. Szczepana, 547. Turała Marek s. Mieczysława, 548. nadkom. Tutak Ireneusz s. Witolda, 549. nadkom. Uliasz Zbigniew s. Tadeusza, 550. podinsp. Wartacz Michał s. Czesława, 551. nadkom. Waśniewski Andrzej s. Jerzego, 552. Wieczorek Jerzy s. Leonarda, 553. asp. szt. Wierzbicki Stanisław s. Stanisława, 554. nadkom. Wierzbicki Waldemar s. Eugeniusza, 555. sierż. szt. Wilczyńska Grażyna c. Jana, 556. podinsp. Wirowska-Adamiec Magdalena c. Jana, 557. nadkom. Witkowski Jerzy s. Jana, 558. st. asp. Wojtal Marian s. Władysława, 559. kom. Wojtowicz Cezary s. Remigiusza, 560. podinsp. Woliński Andrzej s. Kazimierza, 561. podkom. Wołodko Adam s. Władysława, 562. podinsp. Woźniak Anna c. Kazimierza, 563. nadkom. Woźniak Ireneusz s. Mariana, 564. sierż. szt. Zagórski Grzegorz s. Józefa, 565. podkom. Załuska Krzysztof s. Ireneusza, 566. nadkom. Zaorska Małgorzata c. Tadeusza, 567. nadkom. Zawartka Marek s. Tadeusza, 568. Zys Edward s: Józefa, 569. nadkom. Żebrowski Tomasz s. Kazimierza, 570. kom. Żmudzki Ryszard s. Ryszarda, 571. st. asp. Żurek Zbigniew s. Andrzeja,

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

572. sierż. Chrapek Adam s. Stefana, 573. post. Nowak Marek s. Jerzego.