Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1997.69.678

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 października 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lipca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 134/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

1. płk Geneja Julian s. Władysława, 2. płk Wójcik Kazimierz s. Romana,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. ppłk Baran Ryszard s. Władysława, 4. płk Bednarski Marek s. Zygmunta, 5. ppłk Bibik Stefan s. Stanisława, 6. kmdr por. Borkowski Mieczysław, s. Jana, 7. st. chor. szt. Cesarczyk Jerzy s. Stanisława, 8. ppłk Czaban Anatol s. Teodozego, 9. mjr Drapała Piotr s. Tadeusza, 10. płk Dubrawski Zbigniew s. Franciszka, 11. ppłk Dygnatowski Sławomir s. Kazimierza, 12. ppłk Dziubek Roman s. Jana, 13. ppłk Fibingier Ireneusz s. Stanisława, 14. płk Gabryś Jan s. Stanisława, 15. st. chor. szt. Gliński Jerzy s. Bernarda, 16. ppłk Gołębiowski Andrzej s. Floriana, 17. ppłk Janczyk Jerzy s. Stanisława, 18. ppłk Janicki Andrzej s. Jana, 19. Korycki Stefan s. Józefa, 20. mjr Kowalczyk Zbigniew s. Józefa, 21. ppłk Krząstek Tadeusz s. Kazimierza, 22. płk Kubiak Andrzej s. Jana, 23. ppłk Kubiak Zbigniew s. Stanisława, 24. płk Kulma Wiesław s. Czesława, 25. st. chor. szt. Łobacz Andrzej s. Bolesława, 26. mjr Olszewski Józef s. Antoniego, 27. ppłk Ostasz Zdzisław s. Romana, 28. ppłk Pinkowski Janusz s. Romana, 29. Raczkowska Elżbieta c. Mieczysława, 30. ppłk Sikora Roman s. Józefa, 31. st. chor. szt. Solarski Marian s. Władysława, 32. ppłk Stocki Gabriel s. Edwarda, 33. płk Strasburger Dominik s. Franciszka, 34. ppłk Surman Juliusz s. Romualda, 35. mjr Szlagowski Czesław s. Henryka, 36. mjr Szot Tadeusz s. Jana, 37. ppłk Szulich Ryszard s. Jana, 38. ppłk Tomaszewski Jerzy s. Andrzeja, 39. płk Wesołowski Andrzej s. Kazimierza, 40. ppłk Wodziński Zygmunt s. Henryka, 41. płk Wróblewski Ryszard s. Zygmunta, 42. ppłk Zaguła Ireneusz s. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

43. płk Demiańczuk Henryk s. Pawła, 44. st. chor. szt. Huszla Stanisław s. Michała, 45. ppłk Walczak Stanisław s. Józefa, 46. ppłk Woronkiewicz Włodzimierz s. Edwarda, 47. mjr Woźniak Władysław s. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. mjr Bauerfeind Jerzy s. Janusza, 49. st. chor. Biaduń Zbigniew s. Bronisława, 50. mjr Bilik Bronisław s. Stanisława, 51. st. chor. szt. Borowiec Edward s. Franciszka, 52. mjr Borzęcki Zbigniew s. Józefa, 53. st. chor. szt. Całka Krzysztof s. Ryszarda, 54. ppłk Garbacz Aleksander s. Franciszka, 55. chor. szt. Gąsiorek Leszek s. Ludwika, 56. mjr Gorgol Jerzy s. Ryszarda, 57. st. chor. Górski Henryk s. Stanisława, 58. chor. Hubacz Władysław s. Piotra, 59. chor. szt. Jarosiński Antoni s, Stefana, 60. mjr Jóźwik Piotr s. Henryka, 61. chor. szt. Juchniewicz Zdzisław s. Leonarda, 62. mjr Kacprzak Bogdan s. Henryka, 63. st. chor. szt. Karwowski Maciej s. Józefa, 64. st. chor. szt. Kępka Stefan s. Stefana, 65. mjr Kilim Marek s. Józefa, 66. mjr Kołodziejczyk Jerzy s. Mariana, 67. st. chor. szt. Koszołko Ryszard s. Pawła, 68. st. chor. szt. Kot Andrzej s. Mieczysława, 69. mjr Kotowski Krzysztof s. Jana, 70. kpt. Krupa Wojciech s. Jerzego, 71. kpt. Lelonek Włodzimierz s. Franciszka, 72. chor. szt. Łyczko Marek s. Zygmunta, 73. st. chor. Michalski Józef s. Stefana, 74. mjr Mordarski Bogdan s. Jórefa, 75. mjr Olejniczak Paweł s. Stanisława, 76. mjr Pawlik Dariusz s. Mariana, 77. chor. szt. Pękala Bogusław s. Mieczysława, 78. ppłk Piekarski Bogusław s. Jerzego, 79. mjr Przerwa Krzysztof s. Jana, 80. płk Ratajczak Romuald s. Józefa, 81. st. sierż. szt. Rzepka Mieczysław s. Stanisława, 82. ppłk Samulski Jacek s. Tadeusza, 83. chor. Schmidt Ryszard s. Konrada, 84. st. chor. szt. Skibiński Mieczysław s. Józefa, 85. ppłk Sułek Mirosław s. Jana, 86. mjr Suski Cezary s. Władysława, 87. chor. szt. Śliwa Zbigniew s. Wiesława, 88. ppłk Tomaszewski Leszek s. Tadeusza, 89. st. chor. szt. Trela Adam s. Aleksandra, 90. st. chor. szt. Walaszczyk Zdzisław s. Władysława, 91. st. chor. Walocha Kazimierz s. Stefana, 92. Wargin Jan s. Grzegorza, 93. st. chor. szt. Warmiński Jan s. Stanisława, 94. chor. szt. Wawrzyniak Krzysztof s. Mariana, 95. chor. szt. Wilimski Krzysztof s. Bernarda, 96. chat. szt. Wilkosz Andrzej s. Władysława, 97. st. chor. szt. Zakrzyk Janusz s. Józefa, 98. Zdybek Zygmunt s. Ignacego, 99. mjr Znojek Bogumił s. Adolfa, 100. mł. chor. Żugar Wojciech s. Władysława, 101. st. chor. szt. Żytniak Zdzisław s. Ludwika,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

102. kpt. Adamkiewicz Andrzej s. Jana, 103. mjr Adamski Mirosław s. Jana, 104. mjr Babut Ryszard s. Tadeusza, 105. mjr Badowski Grzegorz s. Marka, 106. mjr Bant Andrzej s. Tadeusza, 107. Bar Helena c. Jana, 108. kpt. Baranowski Adam s. Edwarda, 109. mjr Bartniak Ireneusz s. Jana, 110. mjr Bartoszcze Jacek s. Leona, 111. kpt. Basiński Tomasz s. Ryszarda, 112. mjr Bąk Krzysztof s. Bronisława, 113. mjr Bąkowski Paweł s. Ryszarda, 114. mjr Becker Sławomir s. Zygmunta, 115. mjr Bejtan Wacław s. Mieczysława, 116. mjr Berezowski Tomasz s. Stanisława, 117. chor. szt. Białek Kazimierz s. Stefana, 118. ppłk Bielec Krzysztof s. Wacława, 119. mjr Bielicki Bogdan s. Jerzego, 120. st. chor. szt. Bieluszewski Tomasz s. Aleksandra, 121. ppłk Bieńkowski Jerzy s. Antoniego, 122. ppłk Bilski Jerzy s. Tadeusza, 123. ppłk Biziewski Jerzy s. Henryka, 124. kpt. Błaszczuk Ireneusz s. Michała, 125. Bocian Irena c. Józefa, 126. Boruszak Krystyna c. Stanisława, 127. mjr Bronowski Sławomir s. Edmunda, 128. kpt. Bryske Zbigniew s. Jerzego, 129. mjr Bryś Czesław s. Bronisława, 130. st. chor. szt. Brzeziński Henryk s. Stanisława, 131. mjr Brzeziński Andrzej s. Jana, 132. mjr Bujak Andrzej s. Wacława, 133. mjr Buk Tadeusz s. Józefa, 134. ppłk Bulski Waldemar s. Stefana, 135. mjr Chłopecki Andrzej s. Emila, 136. mjr Chmiel Krzysztof s. Zygmunta, 137. mjr Chmielewski Tadeusz s. Rajmunda, 138. Ciapało Grażyna c. Zygmunta, 139. mjr Cieślak Andrzej s. Stanisława, 140. kpt. Cieślik Andrzej s. Kazimierza, 141. mjr Cyganik Krzysztof s. Stanisława, 142. st. chor. szt. Czajka Stanisław s. Emila, 143. kpt. Czapla Arkadiusz s. Bogusława, 144. kpt. Czarkowski Robert s. Janusza, 145. mjr Czerwiec Ryszard s. Eugeniusza, 146. mjr Czyżak Ryszard s. Franciszka, 147. mjr Ćwiklak Janusz s. Stefana, 148, st. chor. szt. Dąbrowski Ireneusz s. Zenona, 149. ppłk Derenowski Ryszard s. Józefa, 150. mjr Dębski Waldemar s. Jana, 151. mjr Dobosz Andrzej s. Henryka, 152. st. sierż. szt. Dobrzański Leon s. Stanisława, 153. mjr Droś Ryszard s. Bolesława, 154. kpt. Dusza Mariusz s. Mariana, 155. ppłk Dzik Teofil s. Mieczysława, 156. mjr Filkowski Wojciech s. Jerzego, 157. ppłk Fuks Jerzy s. Henryka, 158. mjr Gałęzowski Tomasz s. Ryszarda, 159. Geneja Anna c. Kazimierza, 160. kpt. Gieroń Kazimierz s. Stanisława, 161. mjr Gil Krzysztof s. Henryka, 162. mjr Głodek Włodzimierz s. Zdzisława, 163. kpt. Gniady Wojciech s. Aleksandra, 164. chor. szt. Godlewski Antoni s. Edmunda, 165. chor. szt. Gorczyca Wiesław s. Tadeusza, 166. chor. Grabicki Jan s. Józefa, 167. Grochowiak Henryk s. Edmunda, 168. mjr Grodzicki Mirosław s. Zbigniewa, 169, mjr Gronczewski Andrzej s. Zbyszka, 170. st. chor. szt. Grzegorczyk Władysław s. Kazimierza, 171. st. chor. szt. Grzegorczyk Wiesław s. Henryka, 172. mjr Grzejda Mirosław s. Zdzisława, 173. ppłk Grzybowski Marek s. Józefa, 174. mjr Hałaj Zbigniew s. Michała, 175. kpt. Henczel Adam s. Krzysztofa, 176. mjr Iwaniuk Władysław s. Włodzimierza, 177. Jakubczak Bożena c. Mieczysława, 178. mjr Jakusz Tomasz s. Warcisława, 179. mjr Jaworski Andrzej s. Czesława, 180. kpt. Jeż Leszek s. Stanisława, 181. mjr Jędrzejewski Wojciech s. Józefa, 182. mjr Jurczenko Mirosław s. Mieczysława, 183. kpt. Kaczmarek Marek s. Sylwestra, 184. mjr Kaczmarek Zbigniew s. Stanisława, 185. chor. szt. Kaczyński Sławomir s. Stanisława, 186. st. chor. szt. Kadłucki Cezary s. Edwarda, 187. kpt. Kalinowski Witold s. Zdzisława, 188. ppłk Kamiński Waldemar s. Gustawa, 189. ppłk Kamiński Wojciech s. Pawła, 190. mjr Kasprzycki Jarosław s. Rocha, 191. st. chor. szt. Kawa Zbigniew s. Mieczysława, 192. Kędra Mirosława c. Władysława, 193. kpt. Kilanowski Leszek s. Stanisława, 194. st. chor. szt. Kluwak Ryszard s. Czesława, 195. chor. szt. Kocełak Emilian s. Jana, 196. mjr Konik Kazimierz s. Ferdynanda, 197. mjr Kontak Wiesław s. Ryszarda, 198. sierż. szt. Kopczyński Andrzej s. Bronisława, 199. chor. szt. Korpysa Waldemar s. Ryszarda, 200. Kosmala Elżbieta c. Leona, 201. chor. szt. Kossowski Mirosław s. Henryka, 202. kpt. Kotlarz Wojciech s. Stanisława, 203. mjr Kowalczuk Marian s. Tadeusza, 204. mjr Kowalski Erwin s. Władysława, 205. mjr Kowalski Stanisław s. Henryka, 206. kpt. Kozakiewicz Franciszek s. Wiktora, 207. mjr Kozicki Henryk s. Henryka, 208. sierż. szt. Kozioł Marek s. Władysława, 209. mjr Krakowski Tadeusz s. Edwarda, 210. mjr Kraska Kazimierz s. Szymona, 211. st. chor. szt. Kraszewski Ryszard s. Ryszarda, 212. mjr Krzeczkowski Ryszard s. Adama, 213. mjr Krzyżak Tomasz s. Konstantego, 214. chor. szt. Kuberski Adam s. Tadeusza, 215. st. chor. szt. Kudrewicz Jerzy s. Teodora, 216. ppłk Kułak Zbigniew s. Józefa, 217. mjr Kurowski Jacek s. Wiesława, 218. mjr Kwiatkowski Marek s. Stanisława, 219. Kwieciak Barbara c. Czesława, 220. st. chor. szt. Leśkiewicz Maciej s. Jerzego, 221. mjr Lewandowski Antoni s. Zygmunta, 222. mjr Lewicki Wojciech s. Mikołaja, 223. mjr Lewsza Leszek s. Pawła, 224. kpt. Łunkiewicz Bogdan s. Jana, 225. mjr Majcher Janusz s. Benedykta, 226. mjr Maksymiuk Grzegorz s. Tadeusza, 227. mjr Malara Dobrosław s. Józefa, 228. Marczak Irena c. Adolfa, 229. chor. szt. Marczewski Andrzej s. Kazimierza, 230. st. chor. Maszota Stanisław s. Stanisława, 231. ppłk Mazurek Zbigniew s. Stanisława, 232. kpt. Mendak Andrzej s. Jana, 233. mjr Michalczyk Krzysztof s. Eugeniusza, 234. mjr Michałowski Stanisław s. Stanisława, 235. st. chor. Misiewicz Andrzej s. Jana, 236. Mojecka Łucja c. Romana, 237. mjr Motyka Jerzy s. Eugeniusza, 238. mjr Mróz Krzysztof s. Stanisława, 239. Musiałowski Ryszard s. Tadeusza, 240. mjr Mużelak Jan s. Konstantego, 241. chor. szt. Niedziela Henryk s. Józefa, 242. mł. chor. Niewiadomski Sławomir s. Kazimierza, 243. Nowakowska Lucyna c. Augustyna, 244. mjr Nowosad Marek s. Jerzego, 245. Nowowiejska Barbara c. Józefa, 246. kpt. Osiński Jacek s. Stanisława, 247. Ostapowicz Sabina c. Czesława, 248. mjr Ostropolski Jan s. Józefa, 249. mł. chor. Owczarek Leszek s. Henryka, 250. Ożóg Zofia c. Bronisława, 251. st. chor. szt. Paftel Jerzy s. Jana, 252. mjr Pamrowski Jan s. Kazimierza, 253. chor. szt. Panufnik Jerzy s. Jerzego, 254. mjr Pasiut Zygmunt s. Józefa, 255. chor. szt. Pazgrat Jarosław s. Alojzego, 256. Piątkowska Halina c. Józefa, 257. Piechota Genowefa c. Józefa, 258. mjr Piesik Włodzimierz s. Stefana, 259. por. Pietrzak Ryszard s. Stefana, 260. ppłk Płaczek Janusz s. Czesława, 261. mjr Politowski Szymon s. Leszka, 262. mjr Popiel Henryk s. Michała, 263. mjr Poterek Janusz s. Henryka, 264. Potrzebowski Mirosław s. Wiktora, 265. mjr Poźniak Jan s. Józefa, 266. mjr Ptasiński Piotr s. Czesława, 267. kpt. Puchała Andrzej s. Franciszka, 268. chor. szt. Puciłowski Tadeusz s. Edwarda, 269. mjr Pultowicz Ryszard s. Stanisława, 270. mjr Puławski Grzegorz s. Adolfa, 271. Putkowska Alicja c. Franciszka, 272. mjr Rachalski Mieczysław s. Michała, 273. Radzieńciak Krystyna c. Adolfa, 274. mjr Rajczyk Marek s. Janusza, 275. st. chor. szt. Rdzanek Andrzej s. Mieczysława, 276. kpt. Robak Marek s. Czesława, 277. mjr Rochewicz Zdzisław s. Czesława, 278. mjr Rogala Mirosław s. Jana, 279. st. chor. szt. Rogulski Jacek s. Józefa, 280. kpt. Rola Sławomir s. Wojciecha, 281. st. chor. szt. Ross Tadeusz s. Kazimierza, 282. mjr Rowiński Grzegorz s. Czesława, 283. st. chor. szt. Rudaś Wiesław s. Mariana, 284. chor. szt. Rybicki Jacek s. Jerzego, 285. st. chor. szt. Sak Tadeusz s. Piotra, 286. mjr Samoraj Zbigniew s. Ignacego, 287. mjr Sarnacki Ryszard s. Ryszarda, 288. Siemek Bogumiła c. Stanisława, 289. ppłk Sikora Ryszard s. Czesława, 290. mjr Sikora Józef s. Józefa, 291. mjr Sikora Michał s. Mariana, 292. mjr Skowroński Czesław s. Jana, 293. mjr Skórak Piotr s. Stanisława, 294. Skrok Zofia c. Kazimierza, 295. Sobańska Irena c. Stefana, 296. st. sierż. szt. Sobieraj Leonard s. Władysława, 297. Sokolnicki Lech s. Stefana, 298. Stęplewska Elżbieta c. Dominika, 299. mjr Stępniak Kazimierz s. Adama, 300. mjr Suliński Zygmunt s. Franciszka, 301. st. chor. szt. Szajnecki Stanisław s. Bolesława, 302. mjr Szczeblowski Marek s. Antoniego, 303. st. chor. Szczepaniak Zdzisław s. Ludwika, 304. kpt. Szczepanik Krzysztof s. Henryka, 305. ppłk Szmyd Ryszard s. Bolesława, 306. Szpulak Maria c. Ignacego, 307. st. chor. szt. Szyjka Zbigniew s. Henryka, 308. mjr Ślipiec Jeremiasz s. Stanisława, 309. mjr Świątek Zbigniew s. Józefa, 310. st. sierż. szt. Świątek Jan s. Władysława, 311. mjr Świderski Ryszard s. Zygmunta, 312. mjr Tabaka Bogdan s. Stanisława, 313. chor. szt. Tarnawczyk Andrzej s. Aleksandra, 314. chor. szt. Tempiński Mirosław s. Ryszarda, 315. kpt. Teska Jerzy s. Józefa, 316. mjr Tokarz Marian s. Władysława, 317. kpt. Tomaszewski Marian s. Kazimierza, 318. st. chor. szt. Tomczyk Andrzej s. Zygmunta, 319. st. chor. Trzaskowski Radosław s. Jakuba, 320. mjr Trzciński Jerzy s. Józefa, 321. mjr Turek Remigiusz s. Czesława, 322. st. sierż. szt. Urbaniak Ireneusz s. Stefana, 323. st. chor. szt. Urbanowicz Stanisław s. Czesława, 324. chor. szt. Urbanowicz Zdzisław s. Władysława, 325. mjr Wal Jerzy s. Michała, 326. kpt. Walancik Andrzej s. Edwarda, 327. ppłk Walenczak Marek s. Feliksa, 328. st. sierż. szt. Walicki Władysław s. Stefana, 329. ppłk Walkowiak Kazimierz s. Mariana, 330. Wańkowicz Zdzisław s. Edwarda, 331. mjr Wasiluk Anatol s. Konstantego, 332. mjr Waszkiewicz Andrzej s. Stanisława, 333. mjr Wawrzyniak Zbigniew s. Bronisława, 334. kpt. Wdawiak Zdzisław s. Henryka, 335. chor. szt. Weber Tadeusz s. Jana, 336. mjr Wełna Ryszard s. Bronisława, 337. mjr Wieczorek Jacek s. Jerzego, 338. Więcławska Anna c. Stanisława, 339. st. sierż. szt. Wilkosz Maciej s. Edmunda. 340. st. sierż. szt. Wnuk Krzysztof s. Stefana, 341. mjr Wojaczek Wacław s. Stanisława, 342. kpt. Wojdat Andrzej s. Stanisława, 343. Wojewódzka Weronika c. Edwarda, 344. mjr Wojnowski Wojciech s. Stefana, 345. Wojtaszek-Boguszewska Urszula c. Tadeusza, 346. kpt. Wojtysiak Dariusz s. Eugeniusza, 347. mjr Wolin Maciej s. Romana, 348. st. sierż. szt. Wolny Nikodem s. Mariana, 349. chor. szt. Wołtowiec Ryszard s. Władysława, 350. st. sierż. szt. Woś Jan s. Wojciecha, 351. ppłk Wójcik Krzysztof s. Jerzego, 352. Wrońska Urszula c. Edmunda, 353. mjr Wroński Bogdan s. Antoniego, 354. mjr Wrzos Waldemar s. Jerzego, 355. mjr Wyczołek Jacek s. Stanisława, 356. chor. Zachwieja Jerzy s. Mieczysława, 357. chor. Zajączkowski Wiesław s. Antoniego, 358. mjr Zarembski Marek s. Mieczysława, 359. mjr Zaręba Włodzimierz s. Mariana, 360. mjr Zarzycki Marian s. Henryka, 361. kpt. Zgrabczyński Wojciech s. Czesława, 362. chor. Zieliński Paweł s. Sławomira, 363. Zięba Wanda c. Franciszka, 364. mjr Zwierzchowski Leszek s. Czesława, 365. mjr Żmijewski Janusz s. Stanisława, 366. sierż. szt. Żylski Roman s. Józefa,

na wniosek Wojewody Kaliskiego

za zasługi w działalności na rzecz spółdzielczości mleczarskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

367. Choja Zenon s. Franciszka,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

368. Jankowski Stanisław s. Józefa,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz potrzebujących pomocy

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

369. Baranek Andrzej s. Antoniego,

na wniosek Wojewody Płockiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

370. Borzewski Józef s. Tadeusza, 371. Ciarka Stanisław s. Stefana, 372. Jakubowski Jan s. Józefa, 373. Kijanowski Ryszard s. Stanisława, 374. Marciszewski Wojciech s. Henryka, 375. Tarnowski Henryk s. Tomasza,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

376. Rosiak Marek s. Zdzisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

377. Rubacha Marek s. Zdzisława, 378. Wyrębkowski Piotr s. Kazimierza.