Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1997.65.642

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 października 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 lipca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 140/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz działalność społeczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Frindt-Zajączkowska Anna c. Zygmunta, 2. Wiśniewska Barbara c. Mieczysława.