Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1997.62.603

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 czerwca 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 92/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Sztuki

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Eckert Zofia c. Karola, 2. Malinowska Sabina c. Kazimierza, 3. Radomska Gabriela c. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Mazur Stanisława c. Antoniego, 5. Sosińska-Kalata Barbara c. Jacka, 6. Zybert Elżbieta c. Tadeusza,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Lipski Józef s. Alojzego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Artyszewicz Ryszard s. Aleksandra, 9. Dziadek Irena c. Stefana, 10. Jabłoński Zbigniew s. Franciszka, 11. Jocz Ludwik s. Pawła, 12. Karbowiak Andrzej s. Stefana, 13. Kłek Roman s. Piotra, 14. Kruszewska Daniela c. Edmunda, 15. Kucharska-Czorny Halina c. Wacława, 16. Niemira Mirosława c. Franciszka, 17. Sachryń Maria c. Bazylego, 18. Skorupski Zdzisław s. Alojzego, 19. Stankiewicz Jacek s. Czesława, 20. Trzeciakowska Irena c. Wacława, 21. Woźniak Adam s. Franciszka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Grabowski Bogdan s. Franciszka, 23. Jarysz Edmund s. Stanisława, 24. Kiedrowska Zofia c. Zbigniewa, 25. Kopeć Stefan s. Kazimierza, 26. Krysińska-Szymkowiak Maria c. Emanuela, 27. Libera-Karbowiak Maria c. Aleksandra, 28. Młodziejowska Maria c. Teodora, 29. Plamowska Urszula c. Bronisława, 30. Podkowska Maria c. Kazimierza, 31. Słoma Anna c. Józefa,

na wniosek Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Borkowski Witold s. Władysława, 33. Grzegorczyk Franciszek s. Rudolfa, 34. Malicki Wiesław s. Karola, 35. Ślęzak Jerzy s. Mieczysława, 36. Zapart Mirosław s. Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Kulawik Jan s. Jana, 38. Omachel Jan s. Stanisława, 39. Przystaś Jerzy s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Duda Bogdan s. Jana, 41. Jeziorowski Wojciech s. Ryszarda, 42. Koziura Mirosław s. Władysława,

na wniosek Wojewody Bialskopodlaskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Chwalczuk Józef s. Piotra, 44. Gabrylewicz Franciszek s. Jana, 45. Pawłowski Marian s. Feliksa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Maniowiec Franciszek s. Franciszka, 47. Raboszuk Henryk s. Romana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Jaroszkiewicz Jan s. Piotra, 49. Toczko Wiesław s. Józefa,

na wniosek Wojewody Kaliskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Adamczak Ryszard s. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Jaśniewicz Jadwiga c. Józefa, 52. Marczak Mirosława c. Henryka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Pietrzycka Teresa c. Władysława, 54. Supińska Maria c. Leona,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Frątczak Wacław s. Kazimierza, 56. Ugorny Józef s. Pawła,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Konecki Zenon s. Romana,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Grzesiuk Andrzej s. Władysława, 59. Matyś Stanisław s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Kuchciewicz Aleksander s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Cholewa Roman s. Zenona,

na wniosek Wojewody Olsztyńskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Chmielewski Mirosław s. Antoniego, 63. Stafiniak Jan s. Emiliana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Kozłowski Czesław s. Józefa, 65. Rzeszutek Jan s. Wojciecha, 66. Wasylów Helena c. Ignacego,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Gąsiorowski Stefan s. Stefana, 68. Jachimowicz Hanna c. Józefa, 69. Marcinkowski Jan s. Jerzego, 70. Polkowski Kazimierz s. Romualda,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Goździewski Stefan s. Henryka, 72. Mikulak Jan s. Lucjana, 73. Osiński Adam s. Jana,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Hulin Gerhard s. Józefa, 75. Rajnosz Alojzy s. Pawła,

za zasługi w działalności społecznej

76. Grzesica Herbert s. Pawła 77. Kałuża Bronisława c. Jacka, 78. Urbaniec Norbert s. Alfonsa,

na wniosek Wojewody Płockiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju kultury:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Ligowski Zenon s. Antoniego, 80. Urbaniak Andrzej s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Badowska Marianna c. Tadeusza, 82. Jaworska Wanda c. Władysława, 83. Wójkowski Marek s. Zygmunta,

na wniosek Wojewody Tarnowskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Gawłowicz Jerzy s. Bronisława, 85. Mrugacz Danuta c. Leona, 86. Pałka Wojciech s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Halberda Zofia c. Michała, 88. Jęczmiński Mieczysław s. Antoniego, 89. Sadkiewicz Ewa c. Mieczysława, 90. Stachowicz Stanisława c. Stanisława,

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Sztorc Julian s. Józefa,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

92. Łukaszewicz Konstanty s. Michała,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Buchwald Krystyna c. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Kurek Barbara c. Zygmunta,

na wniosek Wojewody Warszawskiego

za zasługi w pracy instruktorskiej w Związku Harcerstwa Polskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Matusiak Dariusz s. Mariana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Oporski Dariusz s. Edwarda,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Bąbel Krzysztof s. Aleksandra, 98. Winiarski Andrzej s. Jacka,

na wniosek Wojewody Włocławskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

99. Pińkowska Cecylia c. Franciszka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

100. Chojnacki Jerzy s. Tadeusza, 101. Czajkowska Anna c. Jana, 102. Jaskólski Tadeusz s. Romana, 103. Mańkowska Melania c. Jana, 104. Sieklicka Elżbieta c. Teodora.