Monitor Polski

M.P.1997.14.140

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 marca 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 grudnia 1996 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 31/96 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, który przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM

ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Bielskiego:

1. Banda Stanisław s. Marcelego, 2. Banda Stanisława c. Tomasza, 3. Bernacik Józef s. Jana, 4. Bernacik Janina c. Jana, 5. Bienia Henryk s. Józefa, 6. Bienia Janina c. Antoniego, 7. Buchała Stanisław s. Franciszka, 8. Buchała Bronisława c. Jana, 9. Bułaj Piotr s. Stanisława, 10. Bułaj Józefa c. Piotra, 11. Bzibziak Stanisław s. Jakóba, 12. Bzibziak Anna c. Franciszka, 13. Chrapczyński Stanisław s. Hieronima, 14. Chrapczyńska Zofia c. Piotra, 15. Dominikowski Stefan s. Jana, 16. Dominikowska Helena c. Rudolfa, 17. Duda Józef s. Piotra, 18. Duda Rozalia c. Wojciecha, 19. Foks Stanisław s. Franciszka, 20. Foks Zofia c. Franciszka, 21. Foks Szczepan s. Franciszka, 22. Foks Stefania c. Jana, 23. Formas Edward s. Franciszka, 24. Formas Zofia c. Karola, 25. Gębala Władysław s. Jana, 26. Gębala Janina c. Jana, 27. Grabowski Mieczysław s. Władysława, 28. Grabowska Rozalia c. Jana, 29. Kasperczyk Leopold s. Leopolda, 30. Kasperczyk Bronisława c. Piotra, 31. Kojdecki Marian, 32. Kojdecka Helena, 33. Kolasa Stanisław s. Andrzeja, 34. Kolasa Stanisława c. Józefa, 35. Kolasa Władysław s. Andrzeja, 36. Kolasa Janina c. Jana, 37. Komendera Feliks s. Franciszka, 38. Komendera Stanisława c. Ludwika, 39. Kostro Michał, 40. Kostro Urszula, 41. Kotfis Jan s. Aleksandra, 42. Kotfis Danuta c. Wawrzyńca, 43. Kramarczyk Józef s. Józefa, 44. Kramarczyk Maria c. Karola, 45. Krzemień Jan s. Jana, 46. Krzemień Teresa c. Jana, 47. Kwarciak Kazimierz s. Ludwika, 48. Kwarciak Stefania c. Stefana, 49. Lach Józef, 50. Lach Aniela, 51. Łuczyński Adam s. Stanisława, 52. Łuczyńska Zofia c. Augustyna, 53. Malinowski Wojciech s. Wojciecha, 54. Malinowska Janina c. Jana, 55. Marcak Marian s. Jana, 56. Marcak Władysława c. Władysława, 57. Matyja Józef s. Jana, 58. Matyja Maria c. Mikołaja, 59. Michałowski Jan s. Kazimierza, 60. Michałowska Maria c. Gustawa, 61. Mrzygłód Franciszek s. Jana, 62. Mrzygłód Stefania c. Karola, 63. Oczkowski Kazimierz s. Stanisława, 64. Oczkowska Halina c. Jana, 65. Paszek Stanisław s. Walentego, 66. Paszek Genowefa c. Edwarda, 67. Pędziwiatr Jan, 68. Pędziwiatr Aleksandra, 69. Podolski Jan s. Damiana, 70. Podolska Rozalia c. Tomasza, 71. Poznański Alojzy s. Jana, 72. Poznańska Marianna c. Anastazego, 73. Ptaszek Emil s. Józefa, 74. Ptaszek Emilia c. Józefa, 75. Radwan Stanisław, 76. Radwan Klara, 77. Religa Jan s. Pawła, 78. Religa Zofia c. Stefana, 79. Rodak Henryk s. Adama, 80. Rodak Helena c. Józefa, 81. Ruszała Jan s. Franciszka, 82. Ruszała Maria c. Grzegorza, 83. Smętek Ferdynand s. Andrzeja, 84. Smętek Zofia c. Jana, 85. Spyt Jan s. Józefa, 86. Spyt Bronisława c. Jana, 87. Stablewski Wacław s. Marcina, 88. Stablewska Jadwiga c. Jakóba, 89. Szałaśny Jan s. Franciszka, 90. Szałaśna Emilia c. Wawrzyńca, 91. Szeliga Adam s. Kazimierza, 92. Szeliga Anna c. Jana, 93. Szymakowski Stanisław s. Wojciecha, 94. Szymakowska Helena c. Jana, 95. Urbańczyk Władysław s. Władysława, 96. Urbańczyk Maria c. Władysława, 97. Więcek Roman s. Kazimierza, 98. Więcek Zofia c. Piotra, 99. Woszczyna Andrzej, 100. Woszczyna Kazimiera,

na wniosek Wojewody Chełmskiego:

101. Buks Henryk s. Kazimierza, 102. Buks Antonina c. Walentego, 103. Chabros Jan s. Ignacego, 104. Chabros Genowefa c. Wojciecha, 105. Czekalski Jan s. Wincentego, 106. Czekalska Helena c. Szczepana, 107. Dąbrowski Jan s. Pawła, 108. Dąbrowska Stefania c. Romana, 109. Dziatko Paweł s. Pawła, 110. Dziatko Aleksandra c. Mikołaja, 111. Górski Bolesław s. Józefa, 112. Górska Janina c. Juliana, 113. Grzywaczewski Walenty s. Piotra, 114. Grzywaczewska Marianna c. Józefa, 115. Harmasz Jan s. Franciszka, 116. Harmasz Kazimiera c. Jana, 117. Jóźwiak Izydor s. Teofila, 118. Jóźwiak Helena c. Piotra, 119. Kaczmarczyk Marian s. Jana, 120. Kaczmarczyk Regina c. Józefa, 121. Kowalczuk Piotr s. Jana, 122. Kowalczuk Albina c. Józefa, 123. Kowalik Józef s. Kazimierza, 124. Kowalik Marianna c. Jana, 125. Krasuń Michał s. Łukasza, 126. Krasuń Eleonora c. Władysława, 127. Kurlak Stanisław s. Józefa, 128. Kurlak Olga c. Piotra, 129. Kuźmicz Bolesław s. Franciszka, 130. Kuźmicz Marianna c. Andrzeja, 131. Kwiatkowski Jan s. Jakuba, 132. Kwiatkowska Tatiana c. Wasyla, 133. Łukowiecki Stefan s. Aleksego, 134. Łukowiecka Maria c. Eustachego, 135. Olszyna Izydor s. Józefa, 136. Olszyna Anna c. Jana, 137. Pękała Stanisław s. Jana, 138. Pękała Kazimiera c. Jana, 139. Puczyk Józef s. Stefana, 140. Puczyk Helena c. Nestora, 141. Romaszewski Wacław s. Stanisława, 142. Romaszewska Katarzyna c. Wojciecha, 143. Rzeźnik Roman s. Wawrzyńca, 144. Rzeźnik Janina c. Jana, 145. Siwek Tadeusz s. Antoniego, 146. Siwek Celina c. Leona, 147. Słowik Piotr s. Piotra, 148. Słowik Maria c. Stefana, 149. Stacharski Józef s. Tomasza, 150. Stacharska Maria c. Michała, 151. Staszewski Józef s. Józefa, 152. Staszewska Marianna c. Jana, 153. Szumiło Jan s. Ignacego, 154. Szumiło Anastazja c. Onufrego, 155. Wójcik Czesław s. Pawła, 156. Wójcik Eugenia c. Teodora,

na wniosek Wojewody Elbląskiego:

157. Bryning Michał s. Sylwestra, 158. Bryning Sabina c. Jakuba, 159. Hnitecki Kazimierz s. Adolfa, 160. Hnitecka Irena c. Feliksa, 161. Kulczyński Kazimierz s. Piotra, 162. Kulczyńska Julia c. Jana, 163. Marek Władysław s. Antoniego, 164. Marek Jadwiga c. Franciszka, 165. Milczarek Władysław s. Jana, 166. Milczarek Aleksandra c. Henryka, 167. Muszalski Henryk s. Józefa, 168. Muszalska Marta c. Józefa, 169. Pruski Kazimierz s. Piotra, 170. Pruska Cecylia c. Władysława, 171. Słomiński Klemens s. Jana, 172. Słomińska Stanisława c. Antoniego, 173. Tański Jan s. Józefa, 174. Tańska Teresa c. Jana,

na wniosek Wojewody Jeleniogórskiego:

175. Bielewicz Stanisław s. Jana, 176. Bielewicz Bronisława c. Szymona, 177. Kossowski Paweł s. Antoniego, 178. Kossowska Zofia c. Leopolda, 179. Kozak Eugeniusz s. Władysława, 180. Kozak Helena c. Pawła, 181. Krupa Jan s. Karola, 182. Krupa Zofia c. Karola, 183. Krzystek Karol s. Andrzeja, 184. Krzystek Władysława c. Zygmunta, 185. Kumosz Antoni s. Wojciecha, 186. Kumosz Anna c. Stanisława, 187. Lubiak Marian s. Wincentego, 188. Lubiak Marianna c. Waleriana, 189. Owsiak Michał s. Józefa, 190. Owsiak Helena c. Grzegorza, 191. Paraszczyniec Teodor s. Bazylego, 192. Paraszczyniec Kunegunda c. Jana, 193. Rudkowski Grzegorz s. Grzegorza, 194. Rudkowska Jadwiga c. Józefa, 195. Zakrzewski Alojzy, 196. Zakrzewska Józefa,

na wniosek Wojewody Kaliskiego:

197. Azierski Henryk s. Bronisława, 198. Azierska Jadwiga c. Franciszka, 199. Baum Józef s. Wojciecha, 200. Baum Gertruda c. Andrzeja, 201. Butkiewicz Leon s. Stanisława, 202. Butkiewicz Janina c. Wawrzyna, 203. Drzazga Wiktor s. Leona, 204. Drzazga Helena c. Jana, 205. Duży Stanisław s. Wincentego, 206. Duża Cecylia c. Wojciecha, 207. Dylak Marian, 208. Dylak Lidia, 209. Franikowski Marian s. Józefa, 210. Franikowska Stanisława c. Wincentego, 211. Grabarek Franciszek s. Stanisława, 212. Grabarek Walentyna c. Stanisława, 213. Idzikowski Ignacy s. Ignacego, 214. Idzikowska Helena c. Antoniego, 215. Jańczak Bolesław s. Stanisława, 216. Jańczak Teresa c. Stanisława, 217. Jarzębowski Franciszek, 218. Jarzębowska Irena, 219. Kamiński Bolesław s. Jakuba, 220. Kamińska Helena c. Wojciecha, 221. Kowalewicz Edmund s. Józefa, 222. Kowalewicz Gertruda c. Jana, 223. Krzywaźnia Wacław s. Jana, 224. Krzywaźnia Pelagia c. Piotra, 225. Kusicielek Michał, 226. Kusicielek Marianna, 227. Łebski Stanisław s. Leona, 228. Łebska Kazimiera c. Franciszka, 229. Niewiejski Józef s. Franciszka, 230. Niewiejska Marianna c. Andrzeja, 231. Nowak Stefan s. Franciszka, 232. Nowak Anna c. Jana, 233. Nowicki Kazimierz s. Antoniego, 234. Nowicka Józefa c. Adama, 235. Pawlak Władysław s. Józefa, 236. Pawlak Józefa c. Pawła, 237. Poziemba Edward s. Józefa, 238. Poziemba Helena c. Andrzeja, 239. Puchalski Stanisław s. Marcina, 240. Puchalska Joanna c. Ignacego, 241. Rau Łucjan, 242. Rau Władysława, 243. Smółka Jan s. Józefa, 244. Smółka Marianna c. Tomasza, 245. Stafecki Stanisław s. Aleksandra, 246. Stafecka Janina c. Ignacego, 247. Szajdak Stanisław s. Wojciecha, 248. Szajdak Teodozja c. Antoniego, 249. Śródka Stanisław s. Ludwika, 250. Śródka Helena c. Piotra, 251. Taras Stanisław s. Michała, 252. Taras Leokadia c. Michała, 253. Wachowiak Franciszek s. Józefa, 254. Wachowiak Maria c. Andrzeja, 255. Wiatrowski Józef s. Stanisława, 256. Wiatrowska Jadwiga c. Jana, 257. Wiśniewski Emil s. Mikołaja, 258. Wiśniewska Kazimiera c. Kazimierza, 259. Wojciechowski Józef s. Michała, 260. Wojciechowska Elżbieta c. Szczepana, 261. Zagórski Józef s. Stanisława, 262. Zagórska Marianna c. Jana, 263. Zakrzewski Józef s. Stanisława, 264. Zakrzewska Maria c. Marcina,

na wniosek Wojewody Katowickiego:

265. Adamuszek Ignacy s. Władysława, 266. Adamuszek Lucja c. Jana, 267. Anczykowski Edward s. Stanisława, 268. Anczykowska Honorata c. Michała, 269. Banaś Teodor s. Pawła, 270. Banaś Róża c. Maksymiliana, 271. Barski Władysław s. Stanisława, 272. Barska Genowefa c. Szczepana, 273. Bartkiewicz Edmund s. Stanisława, 274. Bartkiewicz Benedykta c. Ignacego, 275. Brożek Antoni s. Emila, 276. Brożek Bronisława c. Stanisława, 277. Brzeziński Paweł s. Teodora, 278. Brzezińska Józefina c. Jana, 279. Budkiewicz Józef s. Józefa, 280. Budkiewicz Marianna c. Józefa, 281. Cierpka Jerzy s. Szczepana, 282. Cierpka Irena c. Piotra, 283. Dąbek Edward s. Stanisława, 284. Dąbek Lucyna c. Józefa, 285. Dębiec Antoni s. Józefa, 286. Dębiec Daniela c. Antoniego, 287. Drela Czesław s. Aleksandra, 288. Drela Alicja c. Jana, 289. Droźniak Witold s. Wawrzyńca, 290. Droźniak Cecylia c. Pawła, 291. Dyląg Władysław s. Józefa, 292. Dyląg Bronisława c. Władysława, 293. Dymel Bolesław s. Wincentego, 294. Dymel Anna c. Władysława, 295. Dziura Wincenty s. Wincentego, 296. Dziura Jadwiga c. Wilhelma, 297. Faska Wincenty s. Jerzego, 298. Faska Gertruda c. Jana, 299. Fronia Leon s. Antoniego, 300. Fronia Helena c. Józefa, 301. Ganszczyk Józef s. Marcina, 302. Ganszczyk Stefania c. Michała, 303. Garcarczyk Wiktor s. Wilhelma, 304. Garcarczyk Helena c. Jana, 305. Gąsiorczyk Paweł s. Michała, 306. Gąsiorczyk Bronisława c. Pawła, 307. Głowacki Władysław s. Kazimierza, 308. Głowacka Irmina c. Franciszka, 309. Głowacz Stanisław s. Stanisława, 310. Głowacz Władysława c. Karola, 311. Godula Czesław s. Franciszka, 312. Godula Berta c. Jana, 313. Grela Zdzisław s. Bolesława, 314. Grela Irena c. Bolesława, 315. Hess Emil s. Józefa, 316. Hess Katarzyna c. Pawła, 317. Hofelmajer Edward s. Stanisława, 318. Hofelmajer Antonina c. Jakuba, 319. Hoffman Tadeusz s. Stefana, 320. Hoffman Barbara c. Jana, 321. Hołyszko Eugeniusz s. Marcina, 322. Hołyszko Stanisława c. Jakuba, 323. Jaksender Roman s. Kajetana, 324. Jaksender Hermina c. Franciszka, 325. Janowski Jan s. Franciszka, 326. Janowska Kazimiera c. Franciszka, 327. Jedynak Paweł s. Macieja, 328. Jedynak Barbara c. Franciszka, 329. Jedynak Władysław s. Ludwika, 330. Jedynak Maria c. Jana, 331. Jędrusik Jan s. Jana, 332. Jędrusik Wiesława c. Władysława, 333. Kamiński Kazimierz s. Jana, 334. Kamińska Maria c. Franciszka, 335. Karlik Roman s. Piotra, 336. Karlik Helena c. Kazimierza, 337. Karmański Franciszek s. Teodora, 338. Karmańska Łucja c. Maksymiliana, 339. Kaszuba Michał s. Józefa, 340. Kaszuba Felicja c. Kazimierza, 341. Kaszycki Józef, 342. Kaszycka Janina, 343. Kincer Eryk, 344. Kincer Berta, 345. Klemens Paweł s. Władysława, 346. Klemens Aniela c. Henryka, 347. Kniaziew Wiktor s. Antoniego, 348. Kniaziew Wacława c. Józefa, 349. Kościelny Józef s. Józefa, 350. Kościelny Małgorzata c. Pawła, 351. Kowalski Adam, 352. Kowalska Helena, 353. Koziołek Bernard s. Wiktora, 354. Koziołek Krystyna c. Tomasza, 355. Kozub Julian s. Piotra, 356. Kozub Władysława c. Józefa, 357. Kudła Ewald s. Jana, 358. Kudła Leokadia c. Karola, 359. Krupa Józef s. Michała, 360. Krupa Władysława c. Mikołaja, 361. Kupczak Józef s. Piotra, 362. Kupczak Anna c. Jana, 363. Kupiec Tadeusz s. Jana, 364. Kupiec Franciszka c. Franciszka, 365. Kurdziel Józef s. Stefana, 366. Kurdziel Irena c. Józefa, 367. Kuzia Stefan s. Kryspiana, 368. Kuzia Stanisława c. Józefa, 369. Lenkiewicz Paweł s. Stanisława, 370. Lenkiewicz Julia c. Józefa, 371. Lukosek Roman s. Piotra, 372. Lukosek Gertruda c. Leopolda, 373. Łabuz Stefan s. Adama, 374. Łabuz Stanisława c. Jana, 375. Łoś Juliusz s. Leszka, 376. Łoś Krystyna c. Adama, 377. Maroszek Stanisław s. Kazimierza, 378. Maroszek Leokadia c. Józefa, 379. Maziarz Józef s. Marcina, 380. Maziarz Maria c. Szymona, 381. Michalski Jan s. Franciszka, 382. Michalska Zofia c. Jana, 383. Moczyński Józef s. Jana, 384. Moczyńska Halina c. Piotra, 385. Mościński Bolesław s. Juliana, 386. Mościńska Bronisława c. Andrzeja, 387. Musiał Józef s. Stanisława, 388. Musiał Otylia c. Aleksandra, 389. Musioł Augustyn s. Jana, 390. Musioł Monika c. Pawła, 391. Myśliwiec Franciszek s. Józefa, 392. Myśliwiec Róża c. Alojzego, 393. Noworyta Jan s. Franciszka, 394. Noworyta Janina c. Augustyna, 395. Odróbka Maksymilian s. Franciszka, 396. Odróbka Maria c. Franciszka, 397. Okrent Ernest s. Wincentego, 398. Okrent Agnieszka c. Franciszka, 399. Olecha Tadeusz s. Władysława, 400. Olecha Janina c. Andrzeja, 401. Pabis Jan s. Andrzeja, 402. Pabis Apolonia c. Jana, 403. Pająk Robert s. Pawła, 404. Pająk Cecylia c. Franciszka, 405. Pakosz Alfred s. Franciszka, 406. Pakosz Gertruda c. Józefa, 407. Palka Franciszek s. Jana, 408. Palka Emilia c. Jana, 409. Pałubski Józef s. Stanisława, 410. Pałubska Helena c. Piotra, 411. Pawłowski Tadeusz s. Józefa, 412. Pawłowska Feliksa c. Stanisława, 413. Piecha Remigiusz s. Edwarda, 414. Piecha Helena c. Teodora, 415. Pietyra Ludwik s. Augustyna, 416. Pietyra Rozalia c. Dominika, 417. Pioskowik Henryk s. Augustyna, 418. Pioskowik Berta c. Józefa, 419. Połetek Marian s. Stefana, 420. Połetek Stanisława c. Wawrzyńca, 421. Komik Wacław s. Józefa, 422. Komik Stanisława c. Stanisława, 423. Samul Henryk s. Antoniego, 424. Samul Krystyna c. Stanisława, 425. Schaefer Ryszard s. Alfonsa, 426. Schaefer Leonia c. Jana, 427. Sewera Franciszek s. Józefa, 428. Sewera Anna c. Pawła, 429. Sielańczyk Czesław s. Stanisława, 430. Sielańczyk Janina c. Bazylego, 431. Sikora Michał s. Wawrzyńca, 432. Sikora Janina c. Michała, 433. Sinica Jan s. Józefa, 434. Sinica Zofia c. Józefa, 435. Sitko Jerzy s. Stanisława, 436. Sitko Aniela c. Tomasza, 437. Siwiec Konrad s. Emanuela, 438. Siwiec Łucja c. Teodora, 439. Skowronek Adam s. Stanisława, 440. Skowronek Stanisława c. Władysława, 441. Skrzypiciel Andrzej s. Andrzeja, 442. Skrzypiciel Danuta c. Aleksandra, 443. Skrzypulec Hubert s. Józefa, 444. Skrzypulec Klara c. Karola, 445. Smółka Kazimierz s. Stanisława, 446. Smółka Stanisława c. Stanisława, 447. Sojka Alojzy s. Konrada, 448. Sojka Wanda c. Franciszka, 449. Sowa Bronisław, 450. Sowa Gertruda, 451. Surowiec Roman s. Antoniego, 452. Surowiec Henryka c. Nikifora, 453. Szastok Ryszard s. Piotra, 454. Szastok Anna c. Szymona, 455. Szkutnik Mieczysław s. Franciszka, 456. Szkutnik Elżbieta c. Franciszka, 457. Szlęzak Witold s. Jakuba, 458. Szlęzak Stanisława c. Antoniego, 459. Szota Adam s. Stanisława, 460. Szota Janina c. Piotra, 461. Szpek Józef s. Pawła, 462. Szpek Rozalia c. Jana, 463. Sztuka Lucjan s. Leona, 464. Sztuka Feliksa c. Stefana, 465. Szybalski Andrzej s. Wilhelma, 466. Szybalska Ewa c. Jerzego, 467. Szymfeld Mirosław s. Antoniego, 468. Szymfeld Stefania c. Józefa, 469. Tatarczyk Franciszek s. Augustyna, 470. Tatarczyk Zofia c. Jana, 471. Trefon Jan s. Józefa, 472. Trefon Cecylia c. Wiktora, 473. Tułecki Stanisław s. Zygmunta, 474. Tułecka Józefa c. Jakuba, 475. Urbańczyk Stanisław s. Józefa, 476. Urbańczyk Joanna c. Emila, 477. Wanat Józef s. Jana, 478. Wanat Pelagia c. Jana, 479. Wanglorz Józef s. Karola, 480. Wanglorz Emilia c. Franciszka, 481. Warwas Henryk s. Aleksandra, 482. Warwas Helena c. Józefa, 483. Wawrosz Jerzy s. Ignacego, 484. Wawrosz Helena c. Piotra, 485. Wąs Ignacy s. Wawrzyńca, 486. Wąs Genowefa c. Jana, 487. Wiera Ludwik s. Klemensa, 488. Wiera Zofia c. Pawła, 489. Witoszek Józef s. Jana, 490. Witoszek Maria c. Roberta, 491. Włosiński Alojzy s. Antoniego, 492. Włosińska Klara c. Jana, 493. Wosnica Maks s. Wilhelma, 494. Wosnica Gertruda c. Franciszka, 495. Zaród Tadeusz s. Wawrzyńca, 496. Zaród Leokadia c. Stanisława, 497. Ziętarski Jan s. Mikołaja, 498. Ziętarska Helena c. Antoniego, 499. Żurawicki Michał s. Franciszka, 500. Żurawicka Zofia c. Wincentego,

na wniosek Wojewody Krakowskiego:

501. Białota Stanisław s. Teofila, 502. Białota Maria c. Michała, 503. Binecki Henryk, 504. Binecka Józefa, 505. Bułat Bronisław s. Karola, 506. Bułat Józefa c. Konstantego, 507. Chanek Stanisław s. Andrzeja, 508. Chanek Stanisława c. Jakuba, 509. Chanek Władysław s. Stanisława, 510. Chanek Joanna c. Ludwika, 511. Dradrach Zbyszko s. Józefa, 512. Dradrach Wanda c. Józefa, 513. Dulik Franciszek s. Franciszka, 514. Dulik Władysława c. Władysława, 515. Fliśnik Michał s. Stanisława, 516. Fliśnik Anna c. Andrzeja, 517. Gruszecki Franciszek s. Franciszka, 518. Gruszecka Julia c. Jana, 519. Kmita Józef s. Marcina, 520. Kmita Emilia c. Piotra, 521. Kołos Józef s. Wiktora, 522. Kołos Władysława c. Karola, 523. Konieczny Bronisław s. Ludwika, 524. Konieczna Zofia c. Jana, 525. Kostaś Władysław s. Andrzeja, 526. Kostaś Daniela c. Ludwika, 527. Kozela Władysław s. Franciszka, 528. Kozela Leonarda c. Jana, 529. Kubicki Józef s. Piotra, 530. Kubicka Stanisława c. Ignacego, 531. Kurzawa Władysław s. Michała, 532. Kurzawa Kunegunda c. Walentego, 533. Łaciak Stefan s. Antoniego, 534. Łaciak Maria c. Jana, 535. Ładyga Józef s. Józefa, 536. Ładyga Anna c. Antoniego, 537. Łanoszka Antoni s. Franciszka, 538. Łanoszka Ludwika c. Michała, 539. Łosiowski Andrzej s. Stanisława, 540. Łosiowska Bronisława c. Jana, 541. Malarczyk Franciszek s. Franciszka, 542. Malarczyk Waleria c. Józefa, 543. Marciniak Wojciech s. Wojciecha, 544. Marciniak Anna c. Piotra, 545. Mętel Stanisław s. Jakuba, 546. Mętel Stanisława c. Pawła, 547. Moroz Franciszek s. Józefa, 548. Moroz Stanisława c. Walentego, 549. Obruśnik Stanisław s. Jana, 550. Obruśnik Marianna c. Józefa, 551. Palonek Jan s. Franciszka, 552. Palonek Emilia c. Stanisława, 553. Pieculewicz Klemens s. Klemensa, 554. Pieculewicz Wanda c. Antoniego, 555. Piekara Stanisław s. Pawła, 556. Piekara Stanisława c. Jakuba, 557. Rolka Stanisław s. Jana, 558. Rolka Stanisława c. Józefa, 559. Roś Julian s. Marka, 560. Roś Otylia c. Macieja, 561. Rudek Stanisław s. Stefana, 562. Rudek Franciszka c. Piotra, 563. Stachnik Andrzej s. Franciszka, 564. Stachnik Anna c. Stanisława, 565. Substelny Stanisław s. Andrzeja, 566. Substelna Janina c. Jana, 567. Szymański Józef s. Stanisława, 568. Szymańska Stanisława c. Marcina, 569. Ślęczek Adam s. Stanisława, 570. Ślęczek Maria c. Józefa, 571. Ślęczek Piotr s. Stanisława, 572. Ślęczek Janina c. Jana, 573. Trojański Józef s. Jana, 574. Trojańska Władysława c. Franciszka, 575. Wilk Stanisław s. Franciszka, 576. Wilk Władysława c. Jana, 577. Włodarczyk Kazimierz s. Józefa, 578. Włodarczyk Alfreda c. Ludwika, 579. Woźniak Franciszek s. Antoniego, 580. Woźniak Helena c. Wojciecha, 581. Zawiślan Edward s. Jana, 582. Zawiślan Helena c. Jana, 583. Żak Tadeusz s. Józefa, 584. Żak Waleria c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

585. Bagazja Michał s. Feliksa, 586. Bagazja Aniela c. Jana, 587. Gofryk Franciszek s. Piotra, 588. Gofryk Aniela c. Mikołaja, 589. Spychała Eugeniusz s. Andrzeja, 590. Spychała Zofia c. Jana, 591. Zieliński Alojzy s. Wojciecha, 592. Zielińska Józefa c. Wincentego,

na wniosek Wojewody Leszczyńskiego:

593. Bachórz Kazimierz s. Kazimierza, 594. Bachórz Helena c. Ignacego, 595. Bąk Telesfor s. Jana, 596. Bąk Gertruda c. Stefana, 597. Dobraś Piotr s. Piotra, 598. Dobraś Stefania c. Tomasza, 599. Dworczak Franciszek s. Józefa, 600. Dworczak Marianna c. Stanisława, 601. Golina Stanisław s. Marcina, 602. Golina Marianna c. Wawrzyna, 603. Jakubowicz Stanisław s. Ignacego, 604. Jakubowicz Gertruda c. Józefa, 605. Jankowski Stanisław s. Michała, 606. Jankowska Walentyna c. Piotra, 607. Jędrzejczak Jan s. Andrzeja, 608. Jędrzejczak Helena c. Tomasza, 609. Jurga Stanisław s. Piotra, 610. Jurga Joanna c. Stanisława, 611. Kaczmarek Antoni s. Michała, 612. Kaczmarek Seweryna c. Ludwika, 613. Kaczmarek Bronisław s. Józefa, 614. Kaczmarek Zofia c. Walentego, 615. Korona Jan s. Jana, 616. Korona Jadwiga c. Marcina, 617. Kosmacz Stanisław s. Michała, 618. Kosmacz Helena c. Marcina, 619. Kwieciński Aleksy s. Mikołaja, 620. Kwiecińska Wiktoria c. Wacława, 621. Lorenz Walenty s. Antoniego, 622. Lorenz Helena c. Antoniego, 623. Maćkowiak Bolesław s. Wincentego, 624. Maćkowiak Monika c. Szczepana, 625. Napierała Czesław s. Stanisława, 626. Napierała Stefania c. Jana, 627. Nowak Franciszek s. Franciszka, 628. Nowak Helena c. Stefana, 629. Piotrowiak Kazimierz s. Feliksa, 630. Piotrowiak Waleria c. Telesfora, 631. Pomykała Ignacy s. Jana, 632. Pomykała Teodozja c. Jana, 633. Ptak Ludwik s. Wojciecha, 634. Ptak Zofia c. Stanisława, 635. Stasiński Czesław s. Antoniego, 636. Stasińska Zofia c. Stanisława, 637. Walkowiak Józef s. Ignacego, 638. Walkowiak Wanda c. Tomasza, 639. Walkowiak Stanisław s. Wojciecha, 640. Walkowiak Wanda c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

641. Kowalski Jan s. Grzegorza, 642. Kowalska Halina c. Władysława, 643. Kurowski Szczepan s. Antoniego, 644. Kurowska Stanisława c. Dominika, 645. Łazuka Tadeusz s. Jana, 646. Łazuka Alicja c. Juliana, 647. Małek Edward s. Jana, 648. Małek Bogusława c. Wojciecha, 649. Nowakowski Józef s. Michała, 650. Nowakowska Eugenia c. Tadeusza, 651. Paśnik Stanisław s. Hipolita, 652. Paśnik Michalina c. Antoniego, 653. Sidor Mieczysław s. Stanisława, 654. Sidor Helena c. Bronisława, 655. Wasiak Tadeusz s. Andrzeja, 656. Wasiak Wiktoria c. Bronisława, 657. Wysocki Czesław s. Antoniego, 658. Wysocka Maria c. Władysława,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

659. Ciesielski Stanisław s. Józefa, 660. Ciesielska Kazimiera c. Ignacego, 661. Drożdżeński Maciej s. Stanisława, 662. Drożdżeńska Stefania c. Stefana, 663. Duraj Tadeusz s. Wojciecha, 664. Duraj Genowefa c. Antoniego, 665. Filipczak Mieczysław s. Stefana, 666. Filipczak Helena c. Stanisława, 667. Gajek Mieczysław s. Franciszka, 668. Gajek Stanisława c. Franciszka, 669. Gajewski Antoni s. Stanisława, 670. Gajewska Wiesława c. Stanisława, 671. Gładysz Mieczysław s. Tomasza, 672. Gładysz Julianna c. Andrzeja, 673. Gradowski Feliks s. Jana, 674. Gradowska Anna c. Bolesława, 675. Grzelak Hieronim s. Michała, 676. Grzelak Pelagia c. Józefa, 677. Haraś Leonard s. Romana, 678. Haraś Maria c. Adama, 679. Hofman Aleksy s. Antoniego, 680. Hofman Genowefa c. Aleksandra, 681. Kacperski Kazimierz s. Andrzeja, 682. Kacperska Feliksa c. Feliksa, 683. Karasiński Czesław s. Czesława, 684. Karasińska Mirosława c. Bronisława, 685. Karolewski Kazimierz s. Wincentego, 686. Karolewska Marianna c. Wawrzyńca, 687. Kidziński Zygmunt s. Stanisława, 688. Kidzińska Władysława c. Franciszka, 689. Klamżyński Stanisław s. Romana, 690. Klamżyńska Janina c. Wawrzyńca, 691. Kolasa Zygmunt s. Józefa, 692. Kolasa Helena c. Bolesława, 693. Konikowski Jan s. Kazimierza, 694. Konikowska Zofia c. Romana, 695. Kotkowski Sylwester s. Sylwestra, 696. Kotkowska Zofia c. Ignacego, 697. Kowalczyk Stanisław s. Stanisława, 698. Kowalczyk Zenobia c. Edwarda, 699. Krupiński Jan s. Wojciecha, 700. Krupińska Zofia c. Franciszka, 701. Kubczak Jan s. Kazimierza, 702. Kubczak Eugenia c. Wacława, 703. Kuś Władysław s. Wojciecha, 704. Kuś Stanisława c. Jana, 705. Kuzimski Wacław s. Franciszka, 706. Kuzimska Marta c. Józefa, 707. Kwiatkowski Tadeusz s. Antoniego, 708. Kwiatkowska Maria c. Emiliana, 709. Leśniak Jerzy s. Alfonsa, 710. Leśniak Zofia c. Stanisława, 711. Małyszka Mieczysław s. Augustyna, 712. Małyszka Irena c. Jana, 713. Musiałowski Mieczysław s. Stanisława, 714. Musiałowska Genowefa c. Józefa, 715. Niewiadomy Stanisław s. Michała, 716. Niewiadoma Janina c. Kazimierza, 717. Otocki Eugeniusz s. Macieja, 718. Otocka Marianna c. Józefa, 719. Patora Marian s. Michała, 720. Patora Alicja c. Stefana, 721. Piekarski Władysław s. Aleksandra, 722. Piekarska Janina c. Franciszka, 723. Pietras Stefan s. Jana, 724. Pietras Stanisława c. Szczepana, 725. Poreda Hieronim, 726. Poreda Jadwiga, 727. Radziejewski Kazimierz s. Wincentego, 728. Radziejewska Irena c. Franciszka, 729. Rajchert Józef s. Józefa, 730. Rajchert Leonia c. Stefana, 731. Sikorski Lucjan s. Leona, 732. Sikorska Genowefa c. Franciszka, 733. Stępniak Jan s. Jana, 734. Stępniak Zofia c. Jana, 735. Szczepański Adam s. Andrzeja, 736. Szczepańska Bronisława c. Stanisława, 737. Szparadowski Szczepan s. Jana, 738. Szparadowska Anna c. Józefa, 739. Szymański Józef s. Ludwika, 740. Szymańska Irena c. Stanisława, 741. Wdowiak Marian s. Władysława, 742. Wdowiak Daniela c. Leona, 743. Wierzbowski Henryk s. Franciszka, 744. Wierzbowska Lucyna c. Bronisława, 745. Wiśniewski Leon s. Leonarda, 746. Wiśniewska Janina c. Stanisława, 747. Wyrzuc Tadeusz s. Stanisława, 748. Wyrzuc Helena c. Mikołaja, 749. Zabłocki Władysław s. Bronisława, 750. Zabłocka Maria c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego:

751. Adamczyk Tomasz s. Walentego, 752. Adamczyk Zofia c. Wojciecha, 753. Arendarczyk Stanisław s. Michała, 754. Arendarczyk Rozalia c. Franciszka, 755. Chorągwicki Józef s. Marcina, 756. Chorągwicka Wiktoria c. Jana, 757. Chrustek Andrzej s. Jana, 758. Chrustek Anna c. Piotra, 759. Ciężak Stanisław s. Józefa, 760. Ciężak Stefania c. Franciszka, 761. Czepielik Józef s. Antoniego, 762. Czepielik Zofia c. Wojciecha, 763. Domin Stanisław s. Pawła, 764. Domin Stefania c. Stanisława, 765. Drąg Józef s. Sebastiana, 766. Drąg Helena c. Antoniego, 767. Dziedzic Adam s. Franciszka, 768. Dziedzic Janina c. Wojciecha, 769. Dziedzina Józef s. Jana, 770. Dziedzina Maria c. Michała, 771. Forczek Józef s. Jakuba, 772. Forczek Zofia c. Pawła, 773. Gacal Bronisław s. Wojciecha, 774. Gacal Florentyna c. Franciszka, 775. Gawroński Józef s. Jakuba, 776. Gawrońska Stanisława c. Piotra, 777. Grzyb Teofil s. Stanisława, 778. Grzyb Franciszka c. Jana, 779. Górowski Jan s. Władysława, 780. Górowska Stanisława c. Jana, 781. Janik Władysław s. Jana, 782. Janik Maria c. Teodora, 783. Jasiurkowski Wojciech s. Jakuba, 784. Jasiurkowska Stanisława c. Józefa, 785. Kaleciak Stanisław s. Ludwika, 786. Kaleciak Aniela c. Jana, 787. Kawecki Piotr s. Andrzeja, 788. Kawecka Zofia c. Andrzeja, 789. Konicki Stanisław s. Jana, 790. Konicka Zofia c. Józefa, 791. Kolarczyk Ludwik s. Michała, 792. Kolarczyk Józefa c. Jana, 793. Kołodziej Jan s. Wojciecha, 794. Kołodziej Katarzyna c. Antoniego, 795. Kosiński Władysław s. Michała, 796. Kosińska Wincentyna c. Franciszka, 797. Kowalski Jakub s. Józefa, 798. Kowalska Rozalia c. Stanisława, 799. Król Józef s. Jana, 800. Król Zofia c. Stanisława, 801. Krzysztofiak Alojzy s. Stanisława, 802. Krzysztofiak Anna c. Marcina, 803. Kubowicz Michał s. Jana, 804. Kubowicz Katarzyna c. Błażeja, 805. Kupiec Antoni s. Piotra, 806. Kupiec Zofia c. Józefa, 807. Łajka Aleksander s. Jana, 808. Łajka Maria c. Jana, 809. Łaniak Tomasz s. Stanisława, 810. Łaniak Anna c. Andrzeja, 811. Mirzyński Stanisław s. Jana, 812. Mirzyńska Janina c. Juliana, 813. Mrówka Andrzej s. Andrzeja, 814. Mrówka Maria c. Jakuba, 815. Myjak Jan s. Alojzego, 816. Myjak Aniela c. Jakuba, 817. Nawara Władysław s. Józefa, 818. Nawara Józefa c. Jana, 819. Nowak Józef s. Andrzeja, 820. Nowak Zofia c. Wojciecha, 821. Opyd Stanisław s. Wawrzyńca, 822. Opyd Eleonora c. Jana, 823. Owsianka Piotr s. Jakuba, 824. Owsianka Waleria c. Andrzeja, 825. Pawlikowski Jan s. Franciszka, 826. Pawlikowska Helena c. Franciszka, 827. Pazdan Ludwik s. Franciszka, 828. Pazdan Józefa c. Józefa, 829. Potaczek Jan s. Andrzeja, 830. Potaczek Władysława c. Józefa, 831. Rymarczyk Józef s. Jana, 832. Rymarczyk Ewa c. Antoniego, 833. Salawa Władysław s. Józefa, 834. Salawa Anna c. Stefana, 835. Sarka Józef, 836. Sarka Klara, 837. Skowronek Antoni s. Józefa, 838. Skowronek Maria c. Marcina, 839. Sowa Jan s. Jakuba, 840. Sowa Wiktoria c. Marcina, 841. Sowa Jan s. Wojciecha, 842. Sowa Genowefa c. Andrzeja, 843. Sułowicz Edward s. Władysława, 844. Sułowicz Zofia c. Józefa, 845. Szlag Franciszek s. Jana, 846. Szlag Stefania c. Stanisława, 847. Śliwa Tadeusz s. Józefa, 848. Śliwa Józefa c. Stanisława, 849. Tomczyk Jan s. Józefa, 850. Tomczyk Maria c. Józefa, 851. Tylka Bronisław s. Andrzeja, 852. Tylka Aniela c. Dyonizego, 853. Wesołowicz Jan, 854. Wesołowicz Maria, 855. Wojnarowski Antoni s. Bartłomieja, 856. Wojnarowska Zofia c. Michała, 857. Wróbel Aleksander s. Jana, 858. Wróbel Michalina c. Jana, 859. Zarecki Antoni s. Józefa, 860. Zarecka Teresa c. Józefa, 861. Zakrzewski Michał s. Michała, 862. Zakrzewska Krystyna c. Józefa, 863. Zięcina Stanisław s. Kazimierza, 864. Zięcina Anna c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Pilskiego:

865. Babaryko Borys s. Jana, 866. Babaryko Eleonora c. Stanisława, 867. Blicharz Kazimierz s. Wojciecha, 868. Blicharz Jadwiga c. Augustyna, 869. Brzeziński Jan s. Wincentego, 870. Brzezińska Aniela c. Wojciecha, 871. Galuba Józef s. Franciszka, 872. Galuba Władysława c. Władysława, 873. Gierszewski Bernard s. Franciszka, 874. Gierszewska Genowefa c. Józefa, 875. Graj Maksymilian s. Jana, 876. Graj Kazimiera c. Kazimierza, 877. Hachuj Stefan s. Stanisława, 878. Hachuj Teresa c. Andrzeja, 879. Idzikowski Kazimierz s. Antoniego, 880. Idzikowska Janina c. Ewarysta, 881. Jankowski Michał s. Dionizego, 882. Jankowska Czesława c. Franciszka, 883. Konieczny Józef s. Marcina, 884. Konieczna Krystyna c. Tomasza, 885. Kopienka Alojzy s. Leona, 886. Kopienka Zofia c. Stanisława, 887. Kośmider Feliks s. Franciszka, 888. Kośmider Józefa c. Andrzeja, 889. Krysztapowicz Stanisław s. Jana, 890. Krysztapowicz Jadwiga c. Wincentego, 891. Krzepisz Władysław s. Wawrzyńca, 892. Krzepisz Sabina c. Konstantego, 893. Łapa Jan s. Juliana, 894. Łapa Stanisława c. Afchanazego, 895. Napierała Florian s. Wincentego, 896. Napierała Zofia c. Wojciecha, 897. Nowak Tadeusz s. Jana, 898. Nowak Marianna c. Wincentego, 899. Pośpiech Władysław s. Stanisława, 900. Pośpiech Jadwiga c. Pawła, 901. Ryczek Józef s. Józefa, 902. Ryczek Stefania c. Romana, 903. Senska Alfons s. Jakuba, 904. Senska Janina c. Konstantego, 905. Sitarek Alfons s. Józefa, 906. Sitarek Anna c. Józefa, 907. Sójkowski Jan s. Józefa, 908. Sójkowska Helena c. Szczepana, 909. Stachyra Roman s. Wacława, 910. Stachyra Marianna c. Jana, 911. Teska Franciszek s. Józefa, 912. Teska Jadwiga c. Stefana, 913. Wielga Władysław s. Józefa, 914. Wielga Janina c. Franciszka, 815. Witkowski Feliks, 916. Witkowska Helena,

na wniosek Wojewody Poznańskiego:

917. Zbierski Stanisław s. Józefa, 918. Zbierska Halina c. Józefa,

na wniosek Wojewody Siedleckiego:

919. Adamczyk Ludwik s. Józefa, 920. Adamczyk Stefania c. Edwarda, 921. Pogorzelski Stanisław s. Józefa, 922. Pogorzelska Józefa c. Franciszka, 923. Rek Czesław s. Wincentego, 924. Rek Teofila c. Arona, 925. Zasłona Stanisław s. Jana, 926. Zasłona Irena c. Heronima,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego:

927. Adrianowski Franciszek s. Ignacego, 928. Adrianowska Maria c. Józefa, 929. Bernaciak Wacław s. Wacława, 930. Bernaciak Stanisława c. Michała, 931. Chachuła Roman s. Jana, 932. Chachuła Janina c. Ignacego, 933. Dudzisz Franciszek s. Michała, 934. Dudzisz Leokadia c. Józefa, 935. Feliniak Czesław s. Michała, 936. Feliniak Irena c. Franciszka, 937. Jarociński Wacław s. Franciszka, 938. Jarocińska Marianna c. Wincentego, 939. Michalak Adam s. Piotra, 940. Michalak Józefa c. Marcina, 941. Olaszek Jan s. Józefa, 942. Olaszek Joanna c. Stanisława, 943. Pacześniak Józef s. Jana, 944. Pacześniak Bolesława c. Jakuba, 945. Pytel Józef s. Jana, 946. Pytel Zofia c. Józefa, 947. Rusiecki Stefan s. Antoniego, 948. Rusiecka Regina c. Wawrzyńca, 949. Sasko Stanisław s. Łazarza, 950. Sasko Anna c. Franciszka, 951. Skoniecka Józef s. Stanisława, 952. Skoniecka Józefa c. Stanisława, 953. Sztyler Ignacy s. Władysława, 954. Sztyler Cecylia c. Wacława, 955. Więclewski Władysław s. Antoniego, 956. Więclewska Zofia c. Jana, 957. Winczewski Roman s. Stefana, 958. Winczewska Eleonora c. Jana, 959. Zawiasa Michał s. Wawrzyńca, 960. Zawiasa Marianna c. Walentego,

na wniosek Wojewody Słupskiego:

961. Anioł Henryk s. Stefana, 962. Anioł Stanisława c. Stanisława, 963. Chmura Stefan s. Stanisława, 964. Chmura Janina c. Józefa, 965. Cichy Feliks s. Michała, 966. Cicha Helena c. Bronisława, 967. Duda Władysław s. Szczepana, 968. Duda Józefa c. Franciszka, 969. Kaczor Mieczysław s. Karola, 970. Kaczor Helena c. Stanisława, 971. Klassa Michał s. Franciszka, 972. Klassa Elżbieta c. Jana, 973. Korotkiewicz Bronisław s. Agafona, 974. Korotkiewicz Jadwiga c. Władysława, 975. Matycyn Bernard s. Władysława, 976. Matycyn Helena c. Jana, 977. Mołdoch Jan s. Wincentego, 978. Mołdoch Zofia c. Stanisława, 979. Perszewski Franciszek s. Józefa, 980. Perszewska Jadwiga c. Piotra, 981. Rolbiecki Bogdan s. Marcelego, 982. Rolbiecka Anna c. Józefa, 983. Sikorski Antoni s. Franciszka, 984. Sikorska Róża c. Jana, 985. Sobiech Władysław s. Józefa, 986. Sobiech Genowefa c. Bronisława, 987. Syldatk Józef s. Józefa, 988. Syldatk Stefania c. Franciszka, 989. Szewczyk Lucjan s. Jana, 990. Szewczyk Janina c. Kazimierza, 991. Szyca Jan s. Jana, 992. Szyca Irena c. Maksymiliana, 993. Zieliński Marian s. Franciszka, 994. Zielińska Irena c. Antoniego, 995. Żuraw Józef s. Wojciecha, 996. Żuraw Władysława c. Piotra,

na wniosek Wojewody Szczecińskiego:

997. Adamkiewicz Władysław s. Bolesława, 998. Adamkiewicz Stanisława c. Rocha, 999. Anyszewski Józef s. Jana, 1000. Anyszewska Elżbieta c. Franciszka, 1001. Burzyński Czesław s. Adama, 1002. Burzyńska Maria c. Adama, 1003. Galas Alojzy s. Romana, 1004. Galas Jadwiga c. Ignacego, 1005. Gdak Józef s. Jana, 1006. Gdak Marianna c. Jana, 1007. Kantorek Marian s. Romana, 1008. Kantorek Regina c. Feliksa, 1009. Kiwior Mieczysław s. Marcina, 1010. Kiwior Józefa c. Antoniego, 1011. Kopiecki Władysław s. Stefana, 1012. Kopiecka Helena c. Antoniego, 1013. Lubowiecki Zygmunt s. Józefa, 1014. Lubowiecka Halina c. Jana, 1015. Magier Zenon s. Józefa, 1016. Magier Helena c. Władysława, 1017. Niewadził Roman s. Stanisława, 1018. Niewadził Józefa c. Józefa, 1019. Rychter Roman s. Józefa, 1020. Rychter Helena c. Dawida, 1021. Stokowski Stanisław s. Edwarda, 1022. Stokowska Maria c. Antoniego, 1023. Szymelfenig Henryk s. Alojzego, 1024. Szymelfenig Zofia c. Jakuba, 1025. Śliwiński Jan s. Jakuba, 1026. Śliwińska Jadwiga c. Józefa, 1027. Świercz Stanisław s. Antoniego, 1028. Świercz Katarzyna c. Jana, 1029. Wieczorek Henryk s. Wincentego, 1030. Wieczorek Cecylia c. Władysława, 1031. Wilkaniec Stanisław s. Juliana, 1032. Wilkaniec Wanda c. Józefa, 1033. Witulski Stefan s. Stanisława, 1034. Witulska Stefania c. Stanisława, 1035. Wrzyszcz Józef s. Antoniego, 1036. Wrzyszcz Cecylia c. Józefa, 1037. Wydrzyński Henryk s. Stanisława, 1038. Wydrzyńska Feliksa c. Wincentego, 1039. Zapotoczny Mirosław s. Michała, 1040. Zapotoczna Zofia c. Dymitra, 1041. Żywica Eugeniusz s. Adama, 1042. Żywica Eleonora c. Stefana,

na wniosek Wojewody Toruńskiego:

1043. Barański Franciszek, 1044. Barańska Józefa, 1045. Błaszkiewicz Konrad s. Konstantego, 1046. Błaszkiewicz Jadwiga c. Adama, 1047. Chojnowski Zygmunt s. Wojciecha, 1048. Chojnowska Janina c. Antoniego, 1049. Falkowski Alfons, 1050. Falkowska Anna, 1051. Grochowalski Piotr s. Jana, 1052. Grochowalska Joanna c. Stanisława, 1053. Grzybowski Edmund s. Władysława, 1054. Grzybowska Klotylda c. Józefa, 1055. Kasprowicz Tadeusz s. Jana, 1056. Kasprowicz Regina c. Franciszka, 1057. Kolczyński Jan s. Marka, 1058. Kolczyńska Genowefa c. Adama, 1059. Kraśniewski Alfons s. Leona, 1060. Kraśniewska Genowefa c. Franciszka, 1061. Krzywdziński Jan s. Stanisława, 1962. Krzywdzińska Marta c. Antoniego, 1063. Mańkowski Jan s. Macieja, 1064. Mańkowska Kazimiera c. Antoniego, 1065. Rószczka Stanisław s. Michała, 1066. Rószczka Maria c. Wawrzyńca, 1067. Rutkowski Franciszek s. Jana, 1068. Rutkowska Leokadia c. Antoniego, 1069. Rygielski Feliks s. Stanisława, 1070. Rygielska Urszula c. Ludwika, 1071. Rygielski Stanisław s. Andrzeja, 1072. Rygielska Domicela c. Jana, 1073. Sawicki Bolesław s. Bolesława, 1074. Sawicka Jadwiga c. Ignacego, 1075. Strzałkowski Henryk s. Jana, 1976. Strzałkowska Jadwiga c. Stanisława, 1077. Suszyński Julian s. Władysława, 1078. Suszyńska Bronisława c. Franciszka, 1079. Szymański Klemens s. Władysława, 1080. Szymańska Jadwiga c. Jana, 1081. Świdzicki Ludwik s. Grzegorza, 1082. Świdzicka Józefa c. Wojciecha, 1083. Thiemann Józef s. Konrada, 1084. Thiemann Władysława c. Władysława, 1085. Wiśniewski Tadeusz s. Jana, 1086. Wiśniewska Genowefa c. Władysława, 1087. Zdrojewski Leonard s. Leona, 1088. Zdrojewska Kunegunda c. Jana,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego:

1089. Drąg Stanisław s. Wojciecha, 1090. Drąg Katarzyna c. Tadeusza, 1091. Gajda Marian s. Tomasza, 1092. Gajda Halina c. Józefa, 1093. Galant Wacław s. Wojciecha, 1094. Galant Józefa c. Marcina, 1095. Karwan Jan s. Wincentego, 1096. Karwan Zofia c. Józefa, 1097. Lepak Stanisław s. Jana, 1098. Lepak Józefa c. Karola,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

1099. Adamczyk Stanisław s. Michała, 1100. Adamczyk Maria c. Stanisława, 1101. Balcerzak Kazimierz s. Jana, 1102. Balcerzak Helena c. Ludwika, 1103. Cichocki Zygmunt s. Leona, 1104. Cichocka Anna c. Ludwika, 1105. Ciziel Bronisław s. Michała, 1106. Ciziel Janina c. Jana, 1107. Daberko Antoni s. Maksymiliana, 1108. Daberko Maria c. Włodzimierza, 1109. Duda Mieczysław s. Michała, 1110. Duda Maria c. Józefa, 1111. Grochowski Henryk s. Bronisława, 1112. Grochowska Janina c. Jana, 1113. Homenda Kazimierz s. Mariana, 1114. Homenda Marianna c. Adama, 1115. Jagiełło Marian s. Józefa, 1116. Jagiełło Stanisława c. Józefa, 1117. Jardzioch Stanisław s. Stanisława, 1118. Jardzioch Celina c. Ludwika, 1119. Lichucki Tadeusz s. Andrzeja, 1120. Lichucka Marianna c. Marcina, 1121. Lussa Jan s. Franciszka, 1122. Lussa Alicja c. Bronisława, 1123. Łuczkiewicz Stanisław s. Stanisława, 1124. Łuczkiewicz Krystyna c. Józefa, 1125. Maćkowiak Tymoteusz s. Stanisława, 1126. Maćkowiak Halina c. Antoniego, 1127. Orłowski Zbigniew s. Stanisława, 1128. Orłowska Zofia c. Jana, 1129. Sadurski Franciszek s. Jakuba, 1130. Sadurska Anna c. Leona, 1131. Turski Jacenty s. Adolfa, 1132. Turska Ewa c. Kazimierza, 1133. Węgrzyn Józef s. Adama, 1134. Węgrzyn Barbara c. Józefa, 1135. Życiński Zygmunt s. Stanisława, 1136. Życińska Irena c. Edmunda.