Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1995.59.659

Akt indywidualny
Wersja od: 17 listopada 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 sierpnia 1995 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 119/95

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZtOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1.
Masiak Marek s. Leona,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2.
Okła Wiesława c. Wacława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

3.
Długa Elżbieta c. Michała, 4. Winkler Wacława c. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5:
Niedzielski Antoni s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Jeleniogórskiego

ta wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej

ZtOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6.
Dębicki Edward s. Józefa, 7. Wachowski Zygmunt s. Mieczysława, 8. Wajcht Józef s. Kazimierza, 9. Walczak Antoni s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

10.
Koselak Marian s. Adama. 11, tobos Stanisław s. Jana, 12. Macios Stanisław s. Stefana, 13. Musiat Eugeniusz s. Władysława, 14. Żak Józef s. Michała,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15.
Helman Waldemar s. Franciszka, 16. Krasicki Czesław s. Ignacego, 17. Nowak Jan s. Władysława, 18. Przybylski Franciszek s. Stanisława, 19. Rzepka Włodzimierz s. Kazimierza, 20. Rzeszutek Zbigniew s. Michała, 21. Smoter Marian s. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

22.
Grot Ryszard s. Ryszarda, 23. Kaniuk Zofia c. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24.
Antoszewska Zofia c. Zygmunta, 25. ~anaszak Jadwiga c. Czesława, 26. Białowąs Stanisław s. tukasza, 27. Boguszewski Krzysztof s. Antoniego, 28. Chyta-Falkowska Wanda c. Józefa, 29. Grzegorzewska Wanda c. Wiktora, 30. Janik Pelagia c. Konstantego, 31. Kapłon Edmund s. Stanisława, 32. Kras Zdzisław s. Stanisfawa, 33. Kucharska Krystyna c. Czesława, 34. Makuchowska Halina c. Mariana, 35. Olszewski Franciszek s. Jana, 36. Pochłód Tadeusz s. Stanisława, 37. Preizner Ryszard s. Andrzeja, 38. Prokop Władysław s. Józefa, 39. Rzezik Norbert s. Leona, 40. Sośnik Piotr s. Pawła 41. Wądołowska Stanisława c. Michała,

na wniosek Wojewody Kaliskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

42.
Andraszczyk Olesława c. Antoniego, 43. Kaczmarek Walerian s Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44.
Fibingier Barbara c. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45.
Biela Mirosława c. Jana, 46. Chlebowska Helena c. Stanisława, 47. Czyżak Maria c. Jana, 48. Ekiert Maria c. Józefa, 49. Kmiecik Marian s. Bronisława, 50. Leka Mirosława c. Franciszka, 51. Redlich Jerzy s. Jana, 52. Sosnowski Włodzimierz s. Henryka, 53. Świątek Irena c. Leona, 54. Turska Jolanta c. Edwarda, 55. Tylczyński Andrzej s. Stanisława, 56. Włodarczyk Janina c. Władysława,

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57.
Broda Elżbieta c. Józefa, 58. Dudek Helena c. Franciszka, 59. Grześkiewicz Daniel s. Józefa, 60. Karolewska Helena c. Jana, 61. Kondziak Joanna c. Stanisława, 62. Kula Marianna c. Franciszka, 63. Makowski Ryszard s. Rocha, 64. Makowski Zbigniew s. Rocha, 65. Pelikant Józefa c. Henryka, 66. Pietrzak Pelagia c. Andrzeja, 67. Stryjak Jadwiga c. Wincentego, 68. Udzik Helena c. Valentina, 69. Walczak Stanisława c. Henryka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70.
Hoffmann Gertruda c. Józefa, 71. Morawska Teresa c. Ignacego, 72. Szymczak Józef s. Józefa,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

73.
Flendrich Zygmunt s. Rudolfa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74.
Felsztyński Marian s. Piotra, 75. Lejman Ryszard s. Tadeusza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76.
Giebułtowicz Zbigniew s. Leona, 77. Kunikowski Zenon s. Jana, 78. Michalczuk Andrzej s. Jana,

za zasługi w działalności w organizacjach samorządu rzemieślniczego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79.
Chucholska Elżbieta c. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80.
Kurowski Lechosław s. Jana,

na wniosek Wojewody Olsztyńskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81.
Fabieński Antoni s. Józefa, 82. Maksymiuk Anna c. Pawła, 83. Palczak Urszula c. Henryka, 84. Stefańska Helena c. Wacława, 85. Tunkiewicz Stanisfaw s. Czesława,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

86.
Marcinkowski Andrzej s. Piotra,

na wniosek Wojewody Słupskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju,.rzemiosła

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

87.
Rycko Stanisław s. Mikołaja, 88. Żriiuda-Trzebiatowski Marian s. Alojzego,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89.
Baranowski Czesław s. Witolda, 90. Kołaszewski Lech s. Michała,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91.
Klentak Olgierd s. Mikołaja, 92. Szycka Irena c. Władysława,

na wniosek Wojewody Warszawskiego

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania miejsc pamięci narodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93.
Jeznach Marian s. Stanisława, 94. ks. Konowrocki Kazimierz s. Józefa, 95. Lesińska Anna c. Seweryna, 96. Przybysz Józef s. Jana.