Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1995.57.628

Akt indywidualny
Wersja od: 9 listopada 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 1995 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 32/95 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. .426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POZYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Bydgoskiego:

1. Bazela Zygmunt s. Stanisława, 2. Bazela Jolanta c. Jana, 3. Bereźnicki Paweł s. Mikołaja, 4. Bereźnicka Franciszka c. Michała, 5. Borowski Kazimierz s. .Jana, 6. Borowska Helena c. Leona, 7. Dudczak Roman s. Michała, 8. Dudczak Marianna c. Stanisława, 9. Feter Edmund s. Jana, 10. Feter Józefa c. Andrzeja, 11. Fudziński Bogdan s. Ignacego, 12. Fudzińska Genowefa c. Józefa, 13. Gałęza Jan s. Bronisława, 14. Gałęza Monika c. Władysława, 15. Gardzielewski Zygmunt, 16. Gardzielewska tucja, 17. Gawron Józef s. Franciszka, 18. Gawron Marianna c. Kazimierza, 19. Janik Leopold s. Jana, 20. Janik Zofia c. Stefana, 21. Jurkiewicz Paweł, 22. Jurkiewicz Marta, 23. Kamiński Jan s. Franciszka, 24. Kamińska Maria c. Franciszka, 25. Kopowski Kazimierz s. Bronisława, 26. Kopowska Anna c. Bolesława, 27. Kościelniak Jan s. Jana, 28. Kościelniak Stefania c. Wawrzyna, 29. Krause Leon s. Grzegorza, 30. Krause Elżbieta c. Józefa, 31. Kurzyński Franciszek, 32. Kurzyńska Stefania, 33. Lampka Tadeusz s. Jana, 34. Lampka Zofia c. Walentego, 35. Leba Józef s. Wojciecha, 36. Leba Józefa c. Bartłomieja, 37. Lęgowski Józef s. Wincentego, 38. Lęgowska Jadwiga c. Aleksego, 39. Liberski Józef s. Waleriana, 40. Liberska Krystyna c. Stanisława, 41. Łaski Jan s. Franciszka, 42. Łaska Władysława c. Michała, 43. Malankowski Franciszek s. Marcina, 44. Malankowska Katarzyna c. Antoniego, 45. Malchrowicz Florian s. Stanisława, 46. Malchrowicz Irena c. Kazimierza, 47. Marciniak Bronisław s. Jakuba, 48. Marciniak Wiktoria c. Jana, 49. Matczyński Tadeusz s. Franciszka, 50. Matczyńska Feliksa c. Wojciecha, 51. Maternowski Franciszek s. Tomasza, 52. Maternowska Maria c. Juliusza, 53. Mielcarek Edmund s. Walentego, 54. Mielcarek Irena c. Władysława, 55. Mrówczyński Józef s. Andrzeja, 56. Mrówczyńska Agata c. Romana, 57. Musiat Benedykt s. Władysława, 58. Musiat Elżbieta c. Karola, 59. Niemczewski Tadeusz s. Piotra, 60. Niemczewska Janina c. Franciszka, 61. Ożdżyński Stefan, 62. Ożdżyńska Jadwiga, 63. Pacholski Stanisław s. Franciszka, 64. Pacholska Stanisława c. Kazimierza, 65. Pachulski Franciszek s. Jana, 66. Pachulska tucja c. Józefa, 67. Padzik Franciszek s. Stanisława, 68. Padzik Regina c. Ignacego, 69. Palacz Bolesław s. Jana, 70. Palacz Katarzyna c. Stanisława, 71. Paliwoda Czesław s. Jakuba, 72. Paliwoda Agnieszka c. Władysława, 73. Piechotki Kazimierz s. Ignacego, 74. Piechotka Elżbieta c. Ferdynanda, 75. Płaczek Edmund s. Józefa, 76. Płaczek Janina c. Stefana, 77. Przybylski Tadeusz s. Władysława, 78. Przybylska Halina c. Stanisława, 79. Roszak Edmund s. Jana, 80. Roszak Zofia c. Stanisława, 81. Sarnecki Bernard s. Piotra, 82. Sarnecka Edwina c. Wacława, 83. Smagliński Bernard s. Józefa, 84. Smaglińska Helena c. Stefana, 85. Smarz Józef s. Sebastiana, 86. Smarz Helena c. Franciszka, 87. Stańczak Ignacy s. Andrzeja, 88. Stańczak Janina c. Józefa, 89. Stasiak Stanisław s. Józefa, 90. Stasiak Maria c. Józefa, 91. Syka Wiktor s. Jana, 92. Syka Genowefa c. Franciszka, 93. Szalski Paweł s. Jana, 94. Szalska Anna c. Romana, 95. Szatkowski Zygmunt s. Jana, 96. Szatkowska Monika c. Teodora, 97. Szramkowski Leon, 98. Szramkowska Kazimiera, 99. Śliwiński Franciszek s. Władysława, 100. Śliwińska Zofia c. Kazimierza, 101. Tyrolczyk Józef s. Walentego, 102. Tyrolczyk Janina c. Wojciecha, 103. Woźniak Kazimierz s. Nikodema, 104. Woźniak Stanisława c. Józefa, 105. Zaremba Henryk s. Michała, 106. Zaremba Władysława c. Leona, 107. Ziółkowski Edward s. Stanisława, 108. Ziółkowska Marta c. Jana, 109. Żarna Hieronim s. Hieronima, 110. Żarna Stanisława c. Wincentego,

na wniosek Wojewody Krakowskiego:

111. Aleksandrowicz Stanisław s. Aleksandra, 112. Aleksandrowicz Krystyna c. Franciszka, 113. Baran Leon s. Tomasza, 114. Baran Pelagia c. Mateusza, 115. Babiuch Paweł s. Jakuba, 116. Babiuch Helena c. Mateusza, 117. Dudek Stanisław, 118. Dudek Marianna, 119. Dziwak Franciszek s. Jana, 120. Dziwak Marianna c. Jana, 121. Ferdek Stanisław s. Andrzeja, 122. Ferdek Zofia c. Andrzeja, 123. Fuksiewicz Mieczysław s. Józefa, 124. Fuksiewicz Janina c. Marcina, 125. Gołąbek Stefan, 126. Gołąbek Elźbieta, 127. Grzyb Mieczysław s. Józefa, 128. Grzyb Zofia c. Józefa, 129. Izdebski Franciszek s. Józefa, 130. Izdebska Marianna c. Andrzeja, 131. Janik Jan s. Jana, 132. Janik Maria c. Pawła 133. Kasprzyk Józef s. Jana, 134. Kasprzyk Marianna c. Izydora, 135. Klich Jan s. Feliksa, 136. Klich Genowefa c. Stanisława, 137. Kozera Stanisław s. Andrzeja, 138. Kozera Waleria c. Franciszka, 139. Kordaszewski Jan s. Kacpra, 140. Kordaszewska Stanisława c. Piotra, 141. Kozioł Józef s. Jana, 142. Kozioł Maria c. Łukasza, 143. Krzystanek Franciszek s. Józefa, 144. Krzystanek Aniela c. Jana, 145. Krauze Czesław s. Stanisława, 146. Krauze Maria c. Jacka, 147. Mosurek Stanisław s. Józefa, 148. Mosurek Zofia c. Jana, 149. Mirek Stanisław s. Pawła, 150. Mirek Genowefa c. Kacpra, 151. Rógóż Józef s. Mateusza, 152. Rógóż Józefa c. Wawrzyńca, 153. Serda Tadeusz s. Józefa, 154. Serda Jadwiga c. Józefa, 155. Skóra Stanisław s. Michała, 156. Skóra Stanisława c. Józefa, 157. Skrzypek Władysław s. Józefa, 158. Skrzypek Janina c. Bartłomieja, 159. Szumera Władysław s. Stanisława, 160. Szumera Zofia c. Antoniego, 161. Śmigielski Alfred s. Kacpra, 162. Śmigielska Władysława c. Franciszka, 163. Wypart Piotr s. Franciszka, 164. Wypart Janina c. Jana, 165. Wypart Wojciech s. Franciszka, 166. Wypart Zofia c. Wojciecha, 167. Zurek Władysław s. Michała, 168. Żurek Janina c. Jana,

na wniosek Wojewody Leszczyńskiego:

169. Adamczak Józef s. Józefa, 170. Adamczak Stanisława c. Wojciecha, 171. Adamczewski Józef s. Ludwika, 172. Adamczewska Maria c. Piotra, 173. Adamczyk Jan s. Stanisława, 174. Adamczyk Halina c. Stanisława, 175. Andrzejewski Stanisław s. Mateusza, 176. Andrzejewska Maria c. Nikodema, 177. Babski Stanisław s. Michała, 178. Babska Helena c. Wincentego, 179. Bańkowiak Leon s. Andrzeja, 180. Bańkowiak Wanda c. Ignacego, 181. Baranowski Hieronim s. Antoniego, 182. Baranowska Irena c. Antoniego, 183. Bąkowski Władysław s. Stanisława, 184. Bąkowska Rozalia c. Jakuba, 185. Biniak Władysław s. Wojciecha, 186. Biniak Józefa c. Andrzeja, 187. Blimel Jan s. Wawrzyna, 188. Blimel Władysława c. Wojciecha, 189. Borowiak Maksymilian s. Piotra, 190. Borowiak Zofia c. Watentego, 191. Borowik Eugeniusz s. Bazylego, 192. Bonowik Marta c. Antoniego, 193. Brzozowski Franciszek s. Stanisława, 194. Brzozowska Pelagia c. Piotra, 195. Buśko Piotr s. Michała, 196. Buśko Marianna c. Franciszka, 197. Chwierot Wacław s. Ignacego, 198, Chwierot Marianna c. Jana, 199. Cichoński Edmund s. Ignacego, 200. Cichońska Genowefa c. Jana, 201. Cielebąk Czesław s. Michała, 202. Cielebąk Marianna c. Jana, 203. Cierniak Józef s. Jana, 204. Cierniak Teresa c. Władysława, 205. Czajka Feliks s. Michała, 206. Czajka Stanisława c. Aleksego, 207. Czapczyński Jan s. Władysława, 208. Czapczyńska Stanisława c. Jana, 209. Demski Albin s. Stefana, 210. Demska Kazimiera c. Piotra, 211. Demski Szczepan s. Szczepana, 212. Demska Krystyna c. Jana, 213. Demuth Jan, 214. Demuth Marianna, 215. Donaj Stefan s. Antoniego, 216. Donaj Józefa c. Michała, 217. Dowhań Piotr s. Jana, 218. Dowhań Rozalia c. Antoniego, 219. Dudziak Stanisław s. Józefa, 220. Dudziak Cecylia c. Jana, 221. Frąckowiak Tomasz s. Tomasza, 222. Frąckowiak Marianna c. Tomasza, 223. Gajowezyk Stanisław s. Stanisława, 224. Gajowczyk Janina c. Józefa, 225. Gil Jan s. Józefa, 226. Gil Genowefa c. Michała, 227. Glapa Andrzej s. Jana, 228. Glapa Antonina c. Franciszka, 229. Gnat Wacław s. Antoniego, 230. Gnat Peiagia c. Franciszka, 231. Gniłka Władysław s. Franciszka, 232. Gniłka Helena c. Andrzeja, 233. Gościniak Edmund s. Franciszka, 234. Gościniak Helena c. Michała, 235. Górny Franciszek s. Jana, 236. Górna Zofia c. Franciszka, 237. Górny Józef s. Wojciecha, 238. Górna Jadwiga c. Antoniego, 239. Guciński Józef s. Stefana, 240. Gucińska Helena c. Antoniego, 241. Guzik Franciszek s. Franciszka, 242. Guzik Joanna c. Franciszka, 243. Hampel Władysław s. Jana, 244. Hampel Helena c. Wiktora, 245. Hanćkowiak Antoni s. Jana, 246. Hanćkowiak Antonina c. Michała, 247. Handkiewicz Czesław s. Franciszka, 248. Handkiewicz Pelagia c. Marcina, 249. Herkt Mieczysław s. Franciszka, 250. Herkt Władysława c. Jana, 251. Hornicki Mieczysław s. Władysława, 252. Hornicka Jadwiga c. Szczepana, 253, Ilmer Stefan s. Antoniego, 254. Ilmer Halina c. Apolinarego, 255. iwański Józef s. Stanisława, 256. Iwańska Feliksa c. Tomasza, 257. Jakubowski Jan s. Piotra, 258. Jakubowska Pelagia c. Jana, 259. Jankowski Ignacy s. Szczepana, 260. Jankowska Zofia c. Józefa, 261. Janowicz Józef, 262. Janowicz Jadwiga, 263. Jaszczak Walenty s. Adama, 264. Jaszczak Władysława c. Michała, 265. Jerzyk Leon s. Seweryna, 266. Jerzyk Zofia c. Edwarda, 267. Kabała Franciszek s. Michała, 268. Kabała Józefa c. Ludwika, 269. Kaczmarek Franciszek, 270. Kaczmarek HeJena, 271. Kasperski Piotr s. Piotra, 272. Kasperska Leokadia c. Walentego, 273. Kaźmierczak Czesław s. Czesława, 274. Kaźmierczak Zofia c. Leona, 275, Kędzierski Kazimierz s. Franciszka, 276. Kędzierska Anna c. Marcina, 277. Klimpel Antoni s. Antoniego, 278. Klimpel Helena c. Wojciecha, 279. Kociucki Stanisław, 280. Kociuctca Józefa, 281. Koła Jan s. Mikołaja, 282, Koła Władysława c. Franciszka, 283. Kołata Antoni s. Antoniego, 284. Kołata Jadwiga c. Jana, 285. Konieczny Edmund s. Stanisława, 286. Konieczna Marianna c. Andrzeja, 287. Kowalski Jan s. Franciszka, 288. Kowalska Pelagia c. Stanisława, 289. Kozłowski Stanisław s. Józefa, 290. Kozłowska Jolanta c. Leona, 291. Kozłowski Władysław s. Ignacego, 292. Kozłowska Walenia c. Józefa, 293. Kubiak Ignacy s. Andrzeja, 294. Kubiak Jadwiga c. Nikodema, 295. Kucharczak Stanisław s. Wincentego, 296. Kucharczak Pelagia c. Michała, 297. Kulas Bernard s. Jakuba, 298. Kulas Stefania c. Stefana, 299. Kulus Stanisław s. Jana, 300. Kulus Florentyna c. Adama, 301. Kurz Aleksander s. Benona, 302, Kurz Maria c. Jana, 303. Langner Jan s. Wawrzyna, 304. Langner Franciszka c. Jana, 305. Liberski Ludwik s. Władysława, 306. Liberska Janina c. Michała, 307. Lutowicz Józef s. Jana, 308. Lutowicz Pelagia c. Walentego, 309. Łabęcki Stefan s. Józefa, 310. Łabęcka Florentyna c. Stefana, 311, Łukaszyk Józef s. Władysława, 312. Łukaszyk Władysława c. Jana, 313. Maćkowiak Bolesław s. Marcina, 314. Maćkowiak Leokadia c. Piotra, 315. Maćkowski Jan s. Wincentego, 316. Maćkowska Felicja c. Walentego, 317. Majer Jan s. Jana, 318. Majer Władysława c. Władysława, 319, Majorczyk Franciszek s. Andrzeja, 320. Majorczyk Helena c. Szczepana, 321. Malepszy Ludwik s. Tomasza, 322. Malepsza Marianna c. Marcina, 323. Malesiński Marian s. Walentego, 324. Malesińska Józefa c. Adama, 325. Marciniak Aleksy s. Stanisława, 326. Marciniak Pelagia c. Czesława, 327. Marciniak Stanisław s. Walentego, 328. Marciniak Władysława c. Stanisława, 329. Marcinkowski Stefan s. Marcina, 330. Marcinkowska Maria c. Jana, 331. Markowiak Jan s. Wawrzyna, 332. Markowiak Pelagia c. Pawła, 333. Masztalerz Ignacy s. Piotra, 334. Masztalerz Gertruda c. Franciszka, 335. Matuszewski Józef s. Andrzeja, 336. Matuszewska Stanisława c. Stanisława, 337. Mielcarek Władysław s. Ludwika, 338. Mielcarek Stanisława c. Ignacego, 339. Mikołajezak Marian s. Władysława, 340. Mikołajezak Antonina c. Jana, 341. Mocek Stanisław s. Wojciecha, 342. Mocek Władysława c. Tomasza, 343. Mochalski Edmund s. Ignacego, 344. Mochalska Nadzieja c. Grzegorza, 345. Nadrowski Brunon s. Józefa, 346. Nadrowska Helena c. Władystawa, 347. Niwczyk Teodor s. Juliana, 348. Niwczyk Marianna c. Wojciecha, 349. Niziołek Edmund s. Stanisława, 350. Niziołek Regina c. Jana, 351. Nowak Alojzy s. Michała, 352. Nowak Maria c. Teodora, 353. Nowak Józef s. Józefa, 354. Nowak Marta c. Józefa, 355. Nowak Leon, 356. Nowak Barbara, 357. Olejnik Władysław s. Jana, 358. Olejnik Wanda c. Leona, 359. Oleszak Jan s. Stefana, 360. Oleszak Joanna c. Ignacego, 361. Orzech Jan s. Andrzeja, 362. Orzech Marianna c. Stanisława, 363. Papme) Stanisław s. Michała, 364. Papmel Eleonora c. Ignacego, 365. Piasecki Henryk s. Bronisława, 366. Piasecka Władysława c. Kazimierza, 367. Pietrzak Albin s. Albina, 368. Pietrzak Bolesława c. Ignacego, 369. Pijanowski Wiktor s. Józefa,, 370. Pijanowska Anna c. Jana, 371. Plewa Walenty ś. Wojciecha, 372. Plewa Stanisława c. Wincentego, 373. Plewka Feliks s. Ignacego, 374. Plewka Anna c. Ludwika, 375. Podrzycki Stanisław s. Franciszka, 376. Podrzycka Helena c. Ludwika, 377. Poprawa Roman s. Romana, 378. Poprawa Zofia c. Marcina, 379. Przybyt Jan s. Wiktora, 380. Przybyt Marianna c. Ignacego, 381. Radojewski Kazimierz s. Piotra, 382. Radojewska Felicja c. Józefa, 383. Ratajczak Władysław s. Wojciecha, 384. Ratajczak Zofia c. Stanisława, 385. Rosa Stanisław s. Konstantego, 386. Rosa Natalia c. Franciszka, 387. Rozwalka Józef s. Adama, 388. Rozwalka Eleonora c. Michała, 389. Rumiński Ignacy s. Walentego, 390. Rumińska Zofia c. Ludwika, 391. Sadowski Franciszek s. Wawrzyńca, 392. Sadowska Zofia c. Józefa, 393. Sarbinowski Tomasz s. Wawrzyna, 394. Sarbinowska Jadwiga c. Franciszka, 395. Sawicki Zenon s. Wacława, 396. Sawicka Salomea c. Michała, 397. Sekuła Józef s. Marcina, 398. Sekuła Helena c. Walentego, 399. Sibiński Franciszek s. Wojciecha, 400. Sibińska Zofia c. Stanisława, 401. Skopiński Franciszek s. Piotra, 402. SkoPińska Michalina c. Kaspra, 403. Skorupiński Józef s. Franciszka, 404. Skorupińska Marianna c. Jana, 405. Skrzypczak Marian s. Stanisława, 406. Skrzypczak Stanisława c. Wojciecha, 407. Smolibowski Julian s. Tomasza, 408. Smolibowska Waleria c. Stefana, 409. Stachowiak Antoni s. Michała, 410. Stachowiak Teodora c. Michała, 411. Stachowiak Ludwik s. Stanisława, 412. Stachowiak Teresa c. Józefa, 413. Stanisławski Franciszek s. Andrzeja, 414. Stanisławska Helena c. Franciszka, 415. Stróżyk Edward s. Francis?ka, 416. Stróżyk Magdalena c. Jana, 417. Struś Tadeusz s. Michała, 418. Struś Wanda c. Jana, 419. Strzelczyk Ludwik s. Wawrzyńca, 420. Strzelczyk Irena c. Piotra, 421. Sza~trowski Bolesław s. Jerzego, 422. Szatrowska Anna c. Jana, 423. Szewczyk Bronisław s. Jakóba, 424. Szewczyk Czesława c. Franciszka, 425. Szklarski Konstanty s. Antoniego, 426. Szklarska Czesława c. Jana, 427. Szkudlarek Jan s. Szczepana, 428. Szkudlarek Anna c. Józefa, 429. Szłapka Stanisław s. Józefa, 430. Szłapka Władysława c. Jakuba, 431. Szymański Antoni s. Piotra, 432. Szymańska Pelagia c. Walentego, 433. Świtalski Franciszek s. Józefa, 434. Świtalska Marianna c. Sylwestra, 435. Turkowiak Feliks s. Walentego, 436. Turkowiak Janina c. Bolesława, 437. Tuszyński Stefan s. Antoniego, 438. Tuszyńska Wanda c. Franciszka, 439. Waszyk Józef s. Władysława, 440. Waszyk Anna c. Tomasza, 441. Wawrzyniak Feliks s. Franciszka, 442. Wawrzyniak Karolina c. Jakuba, 443. Wiśniewski Ignacy s. Józefa, 444. Wiśniewska Marianna c. Józefa, 445. Witkiewicz Stefan s. Stanisława, 446. Witkiewicz Stefania c. Onufrego, 447. Wlekliński Franciszek s. Wawrzyna, 448. Wleklińska Stanisława c. Jana, 449. Woziński Wacław s. Walentego, 450. Wozińska Rozalia c. Stanisława, 451. Woziwodzki Jan s. Franciszka, 452. Woziwodzka Teodozja c. Klemensa, 453. Wróbel Franciszek s. Michała, 454. Wróbel Anna c. Stanisława, 455. Wrzesiński Stanisław s. Franciszka, 456. Wrzesińska Anna c. Jana, 457. Zabrydny Piotr s. Władysława, 458. Zabrydna Maria c. Stefana, 459. Zmuda Ludwik s. Franciszka, 460. Zmuda Agnieszka c. Franciszka, 461. Zyber Stanisław s. Joachima, 462. Zyber Marianna c. Tomasza,

na wniosek Wojewody łódzkiego:

463. Adamczewski Józef s. Konstantego, 464. Adamczewska Julianna c. Rocha, 465. Bedełek Mieczysław s. Józefa, 466. Bedełek Janina c. Jana, 467. Błazik Władysław s. Andrzeja, 468. Błazik Anna c. Władysława, 469. Byczyński Franciszek s. Michała, 470. Byczyaska Stanisława c. Wincentego, 471. Bystrzycki Józef s. Franciszka, 472. Bystrzycka Wiera c. Sidora, 473. Chanas Jan s. Maksymiliana, 474. Chanas Serafina c. Stefana, 475. Chępiński Józef s. Andrzeja, 476. Chępińska Alicja c. Erwina, 477. Cieślak Zygmunt s. Stanisława, 478. Cieślak Maria c. Józefa, 479. Dłubak Feliks s. Michała, 480. Dłubak Maria c. Władysława, 481. Dobiecki Franciszek s. Antoniego, 482. Dobiecka Czesława c. Antoniego, 483. Drobiński Józef s. Tomasza, 484. Drobińska Helena c. Michała, 485. Dubczak Stanisław s. Stefana, 486. Dubczak Genowefa c. Kazimierza, 487. Dzięcielewski Tadeusz s. Piotra, 488. Dzięcielewska Maria c. Lasora, 489. Frandzel Jan s. Józefa, 490. Frandzel Weronika c. Jana, 491. Gruza Antoni s. Jana, 492. Gruza Pelagia c. Szczepana, 493. Grzegorzewski Antoni s. Antoniego, 494. Grzegorzewska Donata c. Józefa, 495. Helbik Adam s. Stanisława, 496. Helbik Maria c. Stanisława, 497. Horbaczewski Wszechwład s. Pawła, 498. Horbaczewska Wiktoria c. Włodzimierza, 499. Jagas Stanisław s. Grzegorza, 500. Jagas Marianna c. Józefa, 501. Janecki Tadeusz s. Antoniego, 502. Janecka Stanisława c. Antoniego, 503. Janiec Bronisław s. Franciszka, 504. Janiec Salomea c. Stanisława, 505. Kacprzak Jan s. Piotra, 506. Kacprzak Weronika c. Klemensa, 507. Kaczmarek Józef s. Jana, 508. Kaczmarek Eugenia c. Aleksandra, 509. Kamiński Józef s. Antoniego, 510. Kamińska Zofia c. Antoniego, 511. Kowal Robert s. Ignacego, 512. Kowal Stanisława c. Józefa, 513. Kozłowski Józef s. Antoniego, 514. Kozłowska Helena c. Antoniego, 515. Kuchnicki Wincenty s. Władysława, 516. Kuchnicka Zofia c. Stanisława, 517. Kukulak Tadeusz s. Antoniego, 518. Kukulak Genowefa c. Franciszka, 519. Lewandowski Izydor s. Pawła, 520. Lewandowska Kazimiera c. Stanisława, 521. Libuda Józef s. Józefa, 522. Libuda Danuta c. Józefa, 523. Majchrzak Władysław s. Franciszka, 524. Majchrzak Danuta c. Jana, 525. Makowski Edward s. Alojzego, 526. Makowska Daniela c. Jana, 527. Malcen Józef s. Alfreda, 528. Malcen Aldona c. Jana, 529. Nowakowski Zygfryd s. Jana, 530. Nowakowska Janina c. Wojciecha, 531. Nowicki Ksawery s. Jana, 532. Nowicka Janina c. Władysława, 533. Owczarek Józef s. Rocha, 534. Owczarek Stanisława c. Franciszka, 535. Pankowski Zdzisław s. Jana, 536. Pankowska Maria c. Bolesława, 537. Pasik Jan s. Józefa, 538. Pasik Zofia c. Mieczysława, 539. Pastusiak Stefan s. Jana, 540. Pastusiak Zofia c. Władysława, 541. Pawłowski Alfred s. Alfreda, 542. Pawłowska Maria c. Wacława, 543. Pokorski Stanisław s. Józefa, 544. Pokorska Natalia c. Antoniego, 545. Polak Zdzisław s. Piotra, 546. Polak Krystyna c. Władysława, 547. Rogalewicz Józef s. Piotra, 548. Rogalewicz Marianna c. Antoniego, 549. Sadurski Marian s. Franciszka, 550. Sadurska Anna c. Stanisława, 551. Siennicki Franciszek s. Henryka, 552. Siennicka Maria c. Jana, 553. Sikora Józef s. Feliksa, 554. Sikora Stefania c. Stanisława, 555. Sikorski Władysław s. Michała, 556. Sikorska Fotia c. Jana, 557. Skrobisz Henryk, 558. Skrobisz Stefania, 559. Sobecki Radosław s. Józefa, 560. Sobecka Barbara c. Kazimierza, 561. Szejner Józef s. Władysława, 562. Szejner Eugenia c. Franciszka, 563. Szymacha Władysław s. Andrzeja, 564. Szymacha Lucyna c. Jana, 565. Szydłowski Kazimierz s. Józefa, 566. Szydłowska Bronisława c. Bernarda, 567. Wilanow~ski Marian s. Władysława, 568. Wilanowska Jadwiga c. Józefa, 569. Widerkiewicz Józef s. Antoniego, 570. Widerkiewicz Weronika c. Marcina, 571. Wclniakowski Józef s. Antoniego, 572. Wolniakowska Janina c. Antoniego, 573. Witek Wilhelm s. Jana, 574. Witek Zofia c. Stanisława, 575. Woźniak Leon s. Jakuba, 576. Woźniak Stanisława c. Aleksandra, 577. Wyrzykowski Tadeusz s. Stefana, 578. Wyrzykowska Helena c. Leona, 579. Wysota Czesław s. Jana, 580. Wysota Janina c. Andrzeja, 581. Żebryk Wacław s. Józefa, 582. Żebryk Halina c. Lucjana,

na wniosek Wojewody Przemyskiego:

583. Bąk Kazimierz s. Juliana, 584. Bąk Helena c. Błażeja, 585. Błaszkiewicz Jan s. Andrzeja, 586. Błaszkiewicz Janina c. Michała, 587. Borowiec Antoni, 588. Borowiec Aniela, 589. Depa Franciszek s. Antoniego, 590. Depa Maria c. Stefana, 591. Janik Zygmunt s. Władysława, 592. Janik Helena c. Michała, 593. Koba Bolesław s. Franciszka, 594. Koba Julia c. Jerzego, 595. Lambora Stanisław s. Józefa, 596. Lambora Olga c. Michała, 597. Matusz Adolf s. Leona, 598. Matusz Władysława c. Izydora, 599. Puchacz Paweł s. Teodora, 600. Puchacz Julia c. Andrzeja, 601. Rybski Antoni s. Macieja, 602. Rybska Józefa c. Henryka, 603. Skupień Tomasz s. Józefa, 604. Skupień Kazimiera c. Kaspra,

ńa wniosek Wojewody Siedleckiego:

605. Chibowski Stanisław s. Wacława, 606. Chibowska Rozalia c. Franciszka, 607. Demiańczuk Jan s. Franciszka, 608. Demiańczuk Janina c. Henryka, 609. Doktór Antoni s. Mikołaja, 610. Doktór Wanda c. Józefa, 611. Goworek Józef s. Józefa, 612. Goworek Eugenia c. Józefa, 613. Grzyb Julian s. Stanisława, 614. Grzyb Wfadysława c. Juliana, 615. Jastrzębski Jan s. Antoniego, 616. Jastrzębska Janina c. Juliana, 617. Kamiński Stanisław s. Józefa, 618. Kamińska Sabina c. Jana, 619. Kose) Stanisław s. Marcina, 620. Kosel Irena c. Józefa, 621. Krasuski Wacław s. Karola, 622. Krasuska Apolonia c. Aleksandra, 623. Lipiński Marian s. Władysława, 624. Lipińska Helena c. Franciszka, 625. Lipiński Wacław s. Juliana, 626. Lipińska Alfreda c. Tomasza, 627. Majek Franciszek s. Jana, 628. Majek Józefa c. Józefa, 629. Materkowski Feliks s. Władysława, 630. Materkowska Janina c. Jana, 631. Murawski Józef s. Jana, 632. Murawska Henryka c. Stanisława, 633. Nowak Władysław s. Wojciecha, 634. Nowak Marianna c. Franciszka, 635. Okniński Bronisław s. Józefa, 636. Oknińska Jadwiga c. Józefa, 637. Pietrzak Marian s. Marcina, 638. Pietrzak Helena c. Konstantego, 639. Pniewski Jan s. Józefa, 640. Pniewska Janina c. Piotra, 641. Przesmycki Henryk s. Seweryna, 642. Przesmycka Bogumiła c. Michała, 643. Pytlak Józef s. Stanisława, 644. Pytlak Stanisława c. Michała, 645. Rzewuski Henryk s. Adolfa, 646. Rzewuska Lucyna c. Jana, 647. Stankiewicz Józef s. Stanisława, 648. Stankiewicz Anna c. Władysława, 649. Szakowski Zdzisław s. Józefa, 650. Szakowska Eugenia c. Józefa, 651. Szybka Piotr s. Bronisława, 652. Szybka Stanisława c. Józefa, 653. Trzeciak Bolesław s. Wojciecha, 654. Trzeciak Zofia c. Antoniego, 655. Warmiński Stanisław s. Stanisława, 656. Warmińska Stefania c. Ludwika, 657. Wrona Stanisławs. Sylwestra, 658. Wrona Genowefa c. Józefa, 659. Zadrożniak Antoni s. Stanisława, 660. Zadrożniak Janina c. Jana,

na wniosek Wojewody Tarnowskiego:

661. Alfawicki Roman s. Jana, 662. Alfawicka Krystyna c. Franciszka, 663. Blaschke Jerzy s. Ignacego, 664. Blaschke Janina c. Wojciecha, 665. Cieślik Stanisław s. Jana, 666. Cieślik Kazimiera c. Antoniego, 667. Czarnecki Antoni s. Jana, 668. Czarnecka Zofia c. Józefa, 669. Gacoń Stanisław s. Andrzeja, 670. Gacoń Stanisława c. Franciszka, 671. Gawąd Leon s. Stanisława, 672. Gawąd Maria c. Józefa, 673. Krawiec Józef s. Jana, 674. Krawiec Antonina c. Jana, 675. Krzykalski Tomasz s. Wincentego, 676. Krzykalska Zofia c. Stanisława, 677. Latawski Czesław s. Czesława, 678. Latawska Janina c. Adolfa, 679. Martyka Feliks s. Stanisława, 680. Martyka Stefania c. Jakuba, 681. Michalczyk Piotr s. Piotra, 682. Michalczyk Aleksandra c. Kazimierza, 683. Pyciak Józef s. JanG, 684. Pyciak Irena c. Stanisława, 685. Rybicki Franciszek s. Wojciecha, 686. Rybicka Barbara c. Jana, 687. Seredyński Michat s. Władysława, 688. Seredyńska Maria c. Jana, 689. Struzik Józef s. Jana, 690. Struzik Janina c. Jana, 691. Tokarz Augustyn s. Wojciecha, 692. Tokarz Irena c. Władysława, 693. Warzecha Stanisław s. Macieja, 694. Warzecha Emilia c. Jana, 695. Więcek Władysław s. Franciszka, 696. Więcek Józefa c. Franciszka, 697. Wójcik Czesław s. Sebastiana, 698. Wójcik Kazimiera c. Ignacego, 699. Żołądź Adam s. Marcina, 700. Żołądź Julianna c. Jana,

na wniosek Wojewody Toruńskiego:

701. Białek Julian s. Józefa, 702. Białek Zofia c. Andrzeja, 703. Chamela Władysław s. Jana, 704. Chamela Joanna c. Stanisława, 705. Chyliński Franciszek s. Romana, 706. Chylińska Maria c. Kazimierza, 707. Cieszyński Włodzimierz s. Józefa, 708. Cieszyńska Stanisława c. Adama, 709. Cybulski Franciszek s. Tomasza, 710. Cybulska Helena c. Wawrzyńca 711. Gawarkiewicz Leon s. Szymona, 712. Gawarkiewicz Sabina c. Romualda, 713. Grabowski Zygmunt s. Kazimierza, 714. Grabowska Antonina c. Jana, 715. Jerchewicz Jan s. Aleksandra, 716. Jerchewicz Jadwiga c. Franciszka, 717. Kawczyński Roman s. Mieczysława, 718. Kawczyńska Kazimiera c. Wojciecha, 719. Kryszczyński Edward s. Józefa, 720. Kryszczyńska Wiktoria c. Tomasza, 721. Linowiecki Feliks s. Wincentego, 722. Linowiecka Gertruda c. Franciszka, 723. Madeja Aleksander s. Wawrzyńca, 724. Madeja Regina c. Andrzeja, 725. Malec Zygmunt s. Jana, 726. Malec Zofia c. Zygmunta, 727. Malinowski Jan s. Franciszka, 728. Malinowska Rozalia c. Jakuba, 729. Mondrzejewski Konrad, 730. Mondrzejewska Władysława, 731. Okońiewski Zygmunt s. Mieczysława, 732. Okoniewska Regina c. Jana, 733. Paszek Julian s. Andrzeja, 734. Paszek Janina c. Józefa, 735. Piotrowski Władysław s. Stanisława, 736. Piotrowska Zofia c. Józefa, 737. Rusak Aleksander s. Józefa, 738. Kusak Genowefa c. Szczepana, 739. Stochmal Julian s. Józefa, 740. Stochmal Stanisława c. Józefa, 741. Stolarczyk Józef s. Józefa, 742. Stolarczyk Regina c. Józefa, 743. Stopyra Jan s. Marcina, 744. Stopyra Olga c. Ludwika, 745. Suszyński Zygmunt s. Bronisława, 746. Suszyńska Agata c. Waleriana, 747. Szczepański Tadeusz s. Józefa, 748. Szczepańska Anna c. Pawła, 749. Trela Antoni s. Stanisława, 750. Trela Zofia c. Marcina, 751. Wieczerzak Jan s. Józefa, 752. Wieczerzak Feliksa c. Anastazego, 753. Wojas Stanisław s. Jana, 754. Wojas Wanda c. Ignacego, 755. Wójcik Józef s. Franciszka, 756. Wójcik Irena c. Józefa, 757. Zakrzewski Jan s. Kazimierza, 758. Zakrzewska Helena c. Józefa,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

759. Barcz Karol s. Józefa, 760. Barcz Irena c. Stefana, 761. Cimoszewicz Marian s. Wincentego, 762. Cimoszewicz Teresa c. Hieronima, 763. Domański Jan s. Bolesława, 764. Domańska Jadwiga c. Józefa, 765. Jachymski Stefan s. Andrzeja, 766. Jachymska Zofia c. Władysława, 767. Kłos Wacław s. Jana, 768. Kłos Henryka c. Józefa, 769. Kośmider-Orzelski Edward s. Ksawerego, 770. Kośmider-Orzelska Dobrosława c. Jana, 771. Korzeniewski Aleksander s. Zygmunta, 772. Korzeniewska Helena c. Wiktora, 773. Królak Franciszek s. Antoniego, 774. Królak Stanisława c. Władysława, 775. Liwski Czesław s. Józefa, 776. Liwska Czesława c. Jana, 777. Milewski Stanisław s. Józefa, 778. Milewska Krystyna c. Stefana, 779. Opolski Józef s. Władysława, 780. Opolska Wanda c. Jana, 781. Piekarski Antoni s. Adama, 782. Piekarska Irena c. Władysława, 783. Szymański Stanisław s. Władysława, 784. Szymańska Zofia c. Bolesława.