Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1995.33.386

Akt indywidualny
Wersja od: 17 lipca 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 maja 1995 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 14/95 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE

POŻYCIE MAŁŻENSKIE

na wniosek Wojewody Elbląskiego:

1.
Chętnik Franciszek s. Aleksandra, 2. Chętnik Jadwiga c. Władysława, 3. Gerej Tadeusz s. Karola, 4. Gerej Anna c. Józefa, 5. Grajkowski Mieczysław s. Wacława, 6. Grajkowska Bronisława c. Stanisława, 7. Kisielewski Bronisław s. Franciszka, 8. Kisielewska Augustyna c. Adolfa, 9. Lerch Ewald s. Gustawa, 10. Lerch Małgorzata c. Andrzeja, 11. Nowatkowski Bolesław s. Władysława, 12. Nowatkowska Stanisława c. Józefa, 13. Reszka Zbigniew s. Jana, 14. Reszka Salomea c. Antoniego, 15. Ronewicz Tadeusz s. Jana, 16. Ronewicz Wanda c. Marcina, 17. Sierżęga Bronisław s. Jana, 18. Sierżęga Bronisława c. Mateusza, 19. Urbaniak Florian s. Ignacego, 20. Urbaniak Rozalia c. Mariana, 21. Wiśniewski Tadeusz s. Franciszka, 22. Wiśniewska Zofia c. Jakuba, 23. Wolak Aleksander s. Stanisława, 24. Wolak Helena c. Wojciecha, 25. Zabojszcz Tadeusz s. Jana, 26. Zabojszcz Alina c. Jana, 27. Zarzeczny Paweł s. Wojciecha, 28. Zarzeczna Czesława c. Feliksa,

na wniosek Wojewody Gdańskiego:

29.
Antczak Władysław s. Stefana, 30. Antczak Helena c. Szymona, 31. Bladowski Aleksander s. Aleksandra, 32. Bladowska Waleria c. Jana, 33. Charzyński Tadeusz s. Konstantego, 34. Charzyńska Aleksandra c. Stanisława, 35. Ciachorowski Henryk s. Ignacego, 36. Ciachorowska Otylia c. Leona, 37. Cyman Leon s. Jakuba, 38. Cyman Agnieszka c. Leona, 39. Czupryński Czesław s. Warzyńca, 40. Czupryńska Halina c. Stefana, 41. Dampc Piotr s. Adama, 42. Dampc Helena c. Jana, 43. Dąbkowski Bolesław s. Jakuba, 44. Dąbkowska Stefania c. Stanisława, 45. Ebertowski Bronisław s. Franciszka, 46. Ebertowska Jadwiga c. Władysława, 47. Fedorczyk Bronisław s. Jana, 48. Fedorczyk Honorata c. Antoniego, 49. Fercenloben Stanisław s. Michała, 50. Fercenloben Romualda c. Władysława, 51. Frankowski Władysław s. Jana, 52. Frankowska Gertruda c. Augustyna, 53. Gańczarczyk Tadeusz s. Stanisława, 54. Gańczarczyk Halina c. Władysława, 55. Giezek Albin s. Józefa, 56. Giezek Janina c. Wacława, 57. Gorzkowski Jan s. Juliana, 58. Gorzkowska Ludwika c. Franciszka, 59. Grzona Leon s. Leona, 60. Grcona Wanda c. Leonarda, 61. Hirsz Franciszek s. Antoniego, 62. Hirsz Helena c. Józefa, 63. Janke Jerzy s. Hermana, 64. Janke Łucja c. Piotra, 65. Jankowski Bolesław s. Franciszka, 66. Jankowska Małgorzata c. Augustyna, 67. Jankowski Józef s. Jana, 68. Jankowska Anna c. Antoniego, 69. Kacprzak Eugeniusz s. Stanisława, 70. Kacprzak Apolonia c. Leona, 71. Knibba Jan s. Jana, 72. Knibba Helena c. Teofila, 73. Kornath Paweł s. Józefa, 74. Kornath Klara c. Franciszka, 75. Kotwica Bolesław s. Józefa, 76. Kotwica Henryka c. Franciszka, 77. Kożyczkowski Klemens s. Roberta, 78. Koźyczkowska Stefania c. Józefa, 79. Kreft Józef s. Józefa, 80. Kreft Stefania c. Jana, 81. Kreft Józef s. Jana, 82. Kreft Urszula c. Michała, 83. Krużycki Antoni s. Jana, 84. Krużycka Urszula c. Karola, 85. Kurant Tadeusz s. Józefa, 86. Kurant Irena c. Wincentego, 87. Lewandowski Stefan s. Tomasza, 88. Lewandowska Maria c. Jakuba, 89. Liedtke Franciszek s. Franciszka, 90. Liedtke Bronisława c. Augustyna, 91. Madej Jan s. Juliana, 92. Madej Genowefa c. Piotra, 93. Majewski Roman s. Piotra, 94. Majewska Otylia c. Leona, 95. Marecki Władysław s. Władysława, 96. Marecka Krystyna c. Michała, 97. Markowski Józef s. Franciszka, 98. Markowska Helena c. Jana, 99. Mateńko Władysław s. Michała, 100. Mateńko Zuzanna c. Franciszka, 101. Mądrzak Jan s. Wojciecha, 102. Mądrzak Kazimiera c. Stefana, 103. Meyer Stefan s. Augustyna, 104. Meyer Anna c. Józefa, 105. Michałowski Ignacy s. Antoniego, 106. Michałowska Franciszka c. Antoniego, 107. Mielcarek Józef, 108. Mielcarek Felicja, 109. Nowicki Franciszek s. Jakuba, 110. Nowicka Anna c. Augustyna, 111. Opala Edward s. Ludwika, 112. Opala Janina c. Rocha, 113. Osowski Cyryl s. Józefa, 114. Osowska Janina c. Jana, 115. Pawelczyk Władysław s. Augustyna, 116. Pawelczyk Stanisława c., Jakuba, 117. Pawelec Mateusz s. Stanisława, 118. Pawelec Marianna c. Stanisława, 119. Perszon Klemens s. Wojciecha, 120. Perszon Gertruda c. Leona, 121. Plata Józef s. Józefa, 122. Plata Kazimiera c. Andrzeja, 123. Plitt Albert s. Alberta, 124. Plitt Anna c. Józefa, 125. Potrykus Bernard s. Franciszka, 126. Potrykus Rozalia c. Józefa, 127. Prusiewicz Czesław s. Józefa, 128. Prusiewicz Jadwiga c. Ludwika, 129. Radzanowski Bronisław s. Jana, 130. Radzanowska Irena c. Franciszka, 131. Rapińczuk Jan s. Mikołaja, 132. Rapińczuk Jadwiga c. Walentego, 133. Selonke. Teodor s. Franciszka, 134. Selonke Aniela c. Józefa, 135. Socha Antoni s. Leona, 136. Socha Helena c. Jana, 137. Sokołowski Alojzy s. Franciszka, 138. Sokołowska Helena c. Walentego, 139. Stasieczek Jan s. Ludwika, 140. Stasieczek Janina c. Władysława, 141. Staniszewski Franciszek s. Marcina, 142. Staniszewska Helena c. Franciszka, 143. Stefański Leon s. Franciszka, 144. Stefańska Józefa c. Roberta, 145. Stobba Bronisław s. Aleksandra, 146. Stobba Elżbieta c. Bolesława, 147. Suberlak Michat s. Antoniego, 148. Suberlak Franciszka c. Franciszka, 149. Sychowski Leon s. Feliksa, 150. Sychowska Gertruda c. Władysława, 151. Szynal Franciszek s. Jana, 152. Szynal Halina c. Jana, 153. Ślósarski Zygmunt s. Jana, 154. Ślósarska Zofia c. Adama, 155. Tomaszewski Bronisław s. Bolesława, 156. Tomaszewska Aniela c. Michała, 157. Tomaszewski Stanisław s. Jana, 158. Tomaszewska Anna c. Antoniego, 159. Tyszko Henryk s. Kazimierza, 160. Tyszko Gertruda c. Franciszka, 161. Wica Lucjan s. Ignacego, 162. Wica Anna c. Tomasza, 163. Wojtczak Bolesław s. Wincentego, 164. Wojtczak Irena c. Bernarda, 165. Zieliński Adam s. Jana, 166. Zielińska Maria c, Idziego,

na wniosek Wojewody Gorzowskiego:

167.
Bochniak Ludwik s. Franciszka, 168. Bochniak Marta c. Józefa, 169. Ciszak Czesław s. Szczepana, 170. Ciszak Zofia c. Walentego, 171. Czaja Kazimierz s. Piotra, 172. Czaja Eugenia c. Jana, 173. Czerniecki Józef s. Jana, 174. Czarniecka Zofia c. Franciszka, 175. Drąg Antoni s. Józefa, 176. Drąg Gertruda c. Andrzeja, 177. Dudek Stanisław s. Pawła, 178. Dudek Otyiia c. Pawła, 179. Flieger Stanisław s. Andrzeja, 180. Flieger Pelagia c. Wincentego, 181. Hruszowiec Edward s. Stanisława, 182. Hruszowiec Natalia c. Jana, 183. Janas Józef s. Antoniego, 184. Janas Irena c. Ludwika, 185. Kałek Józef s. Andrzeja, 186. Kałek Teofila c. Jana, 187. Kłos Piotr s. Pawła, 188. Kłos Maria c. Karola, 189. Kruszewski Stanisław s. Andrzeja, 190. Kruszewska Jadwiga c. Adama, 191. Kuczyński Leon s. Jana, 192. Kuczyńska Magdalena c. Jana, 193. Kujawa Franciszek s. Francśszka, 194. Kujawa Jadwiga c. Stanisława, 195. Łodyga Stefan s. Wincentego, 196. Łodyga Zofia c. Wincentego, 197. Maliszewski Jan s. Mikołaja, 198. Maliszewska Aniela c. Stefana, 199. Michalak Ignacy s. Stanisława, 200. Michalak Klara c. Stanisława, 201. Mielcarek Kazimierz s. Wawrzyna, 202. Mielcarek Wanda ć. Jakuba, 203. Muller Mieczysław, 204. Muller Marianna, 205. Nowakowski Jan s. Michała, 206. Nowakowska Julia c. Marcina, 207. Ochowicz Józef s. Andrzeja, 208. Ochowicz Matylda c. Franciszka, 209. Oppeln-Bronikowski Leopold s. Ignacego, 210. Oppeln-Bronikowska Eleonora c. Józefa, 211. Patela Stanisław s. Jana, 212. Patefa Marianna c. Józefa, 213. Pyrka Adam s. Stanisława, 214. Pyrka Stanisława c. Piotra, 215. Rembacz Leon s. Franciszka, 216. Rembacz Melania c. Efiha, 217. Reszka Czesław s. Michała, 218. Reszka Zofia c: Pawła, 219. Różycki Richardt, 220. Różycka lrena, 221. Skarupski Antoni-s. Stanisława, 222. Skarupska Bolestawa c. Stanistawa; 223. Sobota Władysław s. Wawrzyna, 224. Sobota Franciszka c. Stanisława, 225. Stachuła Paweł s. Józefa, 226. Stachuła Anastazja c. Stanisława, 227. Stodolniak Tadeusz s. Józefa, 228. Stodolniak Czesława c. Marcina, 229. Stonowski Rudolf s. Rudolfa, 230. Stonowska Anna c. Piotra, 231. Tomczak Bolesław s. Adama, 232. Tomczak Stanisława c. Michała, 233. Waligórski Stefan s. Józefa, 234. Waligórska Kazimiera c. Jana, 235. Wojtaszek Antoni s. Jana, 236. Wojtaszek Marianna c. Andrzeja, 237. Woldan Józef s. Andrzeja, 238. Woldan Maria c. Antoniego, 239. Wrzesiński Józef s. Marcin8, 240. Wrzesińska Janina c. Józefa, 241. Wyszogrodzki Piotr s. Frąnciszka, 242. Wyszogrodzka Apofonia c. Jana, 243. Żurawiecki Michał s. Bronisława, 244. Żurawiecka Aniela c. Walentego,

na wniosek Wojewody Legnickiego:

245.
Kaczor Wojciech s. Wojciecha, 246. Kaczor Prakseda c. Wojciecha, 247. Sytek Czesław s. Stanisława, 248. Sytek Waleria c. Michała,

na wniosek Wojewody Leszczyńskiego:

249.
Bednarek Ludwik s. Rocha, 250. Bednarek Marianna c. Antoniego, 251. Dąbrowski Stanisław s. Stanisława, 252. Dąbrowska Cecylia c. Jana, 253. Domagała Jan s. Franciszka, 254. Domagała Walentyna c. Jana, 255. Dymarski Kazimierz s. Stanisława, 256. Dymarska Zofia c. Jana, 257. Fabisiak Władysław s. Jana, 258. Fabisiak Marianna c. Michała, 259. Fahner Wacław s. Jana, 260. Fahner Wanda c. Wojciecha, 261. Gryga Bronisław s. Wojciecha, 262. Gryga Cecylia c. Stanisława, 263. Jarczewski Stefan s. Michała, 264. Jarczewska Helena c. Walentego, 265. Jendrek Stanisław s. Jana, 266. Jendrek Wiktoria c. Michała, 267. Jurga Józef s. Stanisława, 268. Jurga Anna c. Franciszka, 269. Kapelski Antoni s. Franciszka, 270. Kapelska Teresa c. Franciszka, 271. Kempa Franciszek s. Józefa, 272. Kempa Zofia c. Antoniego, 273. Konarczak Antoni s. Antoniego, 274. Konarczak Cecylia c. Antoniego, 275. Kopejkin Franciszek s. Mikołaja, 276. Kopejkin Helena c. Romana, 277. Kowalak Klemens s. Jana, 278. Kowalak Zofia c. Michała, 279. Krzywniak Władysław s. Władysława, 280. Krzywniak Maria c. Jana, 281. Kubinka Józef s. Kazimierza, 282. Kubinka Zofia c. Piotra, 283. Lembicz Czesław s. Wojciecha, 284. Lembicz Wiktoria c. Pawła, 285. Majewski Tomasz s. Stanisława, 286. Majewska Anna c. Franciszka, 287. Małacki tucjan s. Stanisława, 288. Małacka Władysława c. Franciszka, 289. Marcinkowski Antoni s. Antoniego, 290. Marcinkowska Pelagia c. Jana, 291. Marczewski Szczepan s. Michała, 292. Marczewska Józefa c. Walentego, 293. Mikołajczyk Józef s. Jana, 294. Mikołajczyk Gabriela c. Jana, 295. Pięta Wiktor s. Michała, 296. Pięta Marianna c. Ignacego, 297. Pijaczyński Czesław s. Stanisława, 298. Pijaczyńska Marianna c. Stanisława, 299. Roszczak Józef s. Stanisława, 300. Roszczak Pelagia c. Jana, 301. Rusiniak Ryszard s. Ignacego, 302. Rusiniak Teresa c. Władysława, 303. Siama Franciszek s. Filipa, 304. Siama Maria c. Jana, 305. Szklanny Jan s. fgnacego, 306. Szklanna Marianna c. Andrzeja, 307. Tałajczyk Franciszek s. Tomasza, 308. Tałajczyk Maria c. Józefa, 309. Trawiński Józef s. Jana, 310. Trawińska Antonina c. Antoniego, 311. Tyliński Alojzy s. Andrzeja, 312. Tylińska Florentyna c. Floriana, 313. Tyliński Stefan s. Andrzeja, 314. Tylińska Franciszka c. Franciszka, 315. Wachowiak Piotr s. Józefa, 316. Wachowiak Józefa c. Józefa, 317. Walczak Ignacy s. Piotra, 318. Walczak-Antonina c. Jana, 319. Waśkowiak Stanisław s. Jana, 320. Waśkowiak Maria c. Franciszka 321. Zawada-.Czesłiaw s. Tomasza, 322. Zawada Antonina c. Michała

na wniosek Wojewody Olsztyńskiego:

323.
Choiński Jan s. Józefa, 324. Choińska Zofia c. Ignacego, 325. Drzewiński Kazimierz s. Adama, 326. Drzewińska Honorata c. Władysława, 327. Gratunik Stefan s. Jana, 328. Gratunik Stanisława c. Franciszka, 329. Kisielewski Władysław s. Józefa, 330. Kisielewska Helena c. Antoniego, 331. Kowalczyk Józef s. Michała, 332. Kowalczyk Stanisława c. Wincentego, 333. Kucewicz Stanśsław s. Edwarda, 334. Kucewicz Marianna c. Adolfa, 335. Ławrynowicz Eugeniusz s. Aleksandra, 336. Ławrynowicz Julia c. Jana, 337. Podlewski Władysław s. Stefana, 338. Podlewska Marianna c. Onufrego, 339. Rudnik Władysław s. Piotra, 340. Rudnik Zofia c. Józefa, 341. Skórko Jan s. Aleksandra, 342. Skórko Salomea c. Jerzego, 343. Woźniak Władysław s. Władysława, 344. Woźniak Marianna c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Ostrołęckiego:

345.
Bączek Stanisław s. Mikołaja, 346. Bączek Lucyna c. Aleksandra, 347. Berk Stanisław s. Franciszka, 348. Berk Zofia c. Jana, 349. Brzozowy Stanisław s. Józefa, 350. Brzozowa Marianna c. Antoniego, 351. Kaszewski Franciszek s. Stanisława, 352. Kaszewska Wiktoria c. Józefa, 353. Kocenko Czesław s. Władysława, 354. Kocenko Zofia c. Stanisława, 355. Kuczyński Stanisław s. Józefa, 356. Kuczyńska Marianna c. Stanisława, 357. Obrębski Bronisław s. Grzegorza, 358. Obrębska Marianna c. Franciszka, 359. Obrębski Stanisław s. Stanisława, 360. Obrębska Kazimiera c. Aleksandra, 361. Piotrak Władysław s. Mateusza, 362. Piotrak Stanisława c. Antoniego, 363. Romanowski Marian s. Leonarda, 364. Romanowska Stanisława c. Walentego, 365. Rykowski Władysław s. Stanisława, 366. Rykowiska Czesława c. Jana, 367. Stawowski Czesław s. Ignacego, 368. Stawowska Marianna c. Józefa, 369. Stępkowski Władysław s. Jana, 370. Stępkowska Genowefa c. Franciszka, 371. Ściągaj Stanisław s. Władysława, 372. Ściągaj Jadwiga c. Wincentego, 373. Wilga Stanisław s. Franciszka, 374. Wilga Władysława c. Władystawa, 375. Wronowski Aleksander s. Franciszka, 376. Wronowska Czesława c. Jana, 377. Zadrożny Edward s. Jana, 378. Zadrożna Eugenia c. Bronisława,

na wniosek Wojewody Płockiego:

379.
Brudnowski Franciszek s. Wawrzyńca, 380. Srudnowska Urszula c. Jana, 381. Cieślik Jan s. Mikołaja, 382. Cieślik Marianna c. Leona, 383. Dzięgielewski Marian s. Stanisława, 384. Dzięgielewska Janina c. Piotra, 385.' Falkowski Antoni s. Franciszka, 386. Falkowska Aniela c. Stefana, 387. Frączak Mieczysław s. Ignacego, 388. Frączak Jadwiga c. Władysława, 389. Hiszpański Stanisław s. Franciszka, 390. Hiszpańska Henryka c. Adama, 391. Kikolski Henryk s. Józefa, 392. Kikolska Marianna c. Władysława, 393. Kukowski Stanisław s. Jana, 394. Kukowska Helena c. Jana. 395. Marciniak Bolesław s. Wawrzyńca, 396. Marciniak Jadwiga c. Józefa, 397. Milewski Czesław s. Bronisława, 398. Milewska Sabina c. Antoniego, 399. Mirecki Czesław s. FraMciszka, 400. Mirecka Teresa c. Józefa, 401. Olesiński Wacław s. Wawrzyńca, 402. Olesińska Franciszka c. Stanisława, 403. Paźgier Adam s. Wawrzyńca, 404. Paźgier Stefania c. Franciszka, 405. Przygucki Józef s. Franciszka, 406. Przygucka Helena c. Józefa, 407. Rembowski Jan s. Ludwika, 408. Rembowska Helena c. Wactawa, 409. Róg Eugeniusz s. Józefa, 410. Róg Agnieszka c. Stanisława, 411. Róg Stanisław s. Andrzeja; 412. Róg Józefa c. Walentego, 413. Rutkowski Leon s. Jana, 414. Rutkowska Genowefa: c. Stanisława, 415. Rychliński Kazimierz s. Adama, 416. Rychlińska Jadwiga c. Bronisława, 417. Skonieczny Jan s: Stanisława, 418. Skonieczna Marianna c. Jana, 419. Smardzewski Bolesław s. Mariana, 420. Smardzewska Emilia c. Ignacego, 421. Tylki Michat s. Walentego, 422. Tylki Anna c. Andrzeja, 423. Waśkiewicz Władysław s. Stanisława, 424. Waśkiewicz Czesława c. Szczepana, 425. Wawrzonkowski Wacław s. Antoniego, 426. Wawrzonkowska Feliksa c. Feliksa, 427. Wiliński Wincenty s. Piotra, 428. Wilińska Zofia c. Józefa, 429. Wronkowski Franciszek s. Antoniego, 430. Wronkowska Jadwiga c. Mateusza, 431. Zielak Wincenty s. Walentego, 432. Zielak Marianną c. Stanisława, 433. Żakowski Jan s. Antoniego, 434. Żakowśka Zofia c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Poznańskiego:

435.
Adamczak Jan s. Andrzeja, 436. Adamczak Helena c. Szczepana, 437. Ambroży Franciszek s. Franciszka, 438. Ambroży Seweryna c. Zygmunta, 439. Andrzejewski Józef s. Józefa, 440. Andrzejewska Helena c. Antoniego, 441. Aniot Feliks s. Franciszka, 442. Aniot Bronisława c. Walentego, 443. Augustyniak Maksymilian s. Wawrzyna, 444. Augustyniak Zofia c. Ignacego, 445. Balcerzak Kazimierz s. Mieczysława, 446. Balcerzak Marianna c. Stanisława, 447. Bulczyński Marian s. Jana, 448. Bulczyńska Maria c. Antoniego, 449. Bunk Jan s. Mariana, 450. Bunk Antonina c. Jana, 451. Chudziński Józef s. Józefa, 452. Chudzińska Stefania c. Franciszka, 453. Ciesielczyk Jan s. Adama, 454. Ciesielczyk Izabela c. Franciszka, 455. Cieślak Antoni s. Franciszka, 456. Cieślak Janina c. Stanisława, 457. Cieślak Jan s. Ignacego, 458. Cieślak Leokadia c. Wincentego, 459. Czapczyk Michat s. Jakuba, 460. Czapczyk Jadwiga c. Szczepana, 461. Deierling Henryk s. Hieronima, 462. Deierling Jadwiga c. Franciszka, 463. Derengowski Edmund s. Wojciecha, 464. Derengowska Aniela c. Wojciecha, 465. Dłubała Zygmunt s. Jana, 466. Dłubała Leokadia c. Jana, 467. Drzymała Feliks s. Stanisława, 468. Drzymała Marta c. Andrzeja, 469. Duda Wacław s. Władysława, 470. Duda Maria c. Jana, 471. Dwiecki Bolesław, 472. Dwiecka Zofia, 473. Dybizbański Tadeusz s. Czesława, 474. Dybizbańska Józefa c. Marcina, 475. Dydymski Roman s. Romana, 476. Dydymska Janina c. Wojciecha, 477. Frąckowiak Władysław s. Stanisława, 478. Frąckowiak Genowefa c. Wojciecha, 479. Fujak Rudolf s. Jana, 480. Fujak Cecyfia c. Andrzeja, 481. Furjan Władysław s. Michała, 482. Furjan Pelagia c. Adama, 483. Gapiński Józef s. Jana, 484. Gapińska Pelagia c. Jakuba, 485. Goiński Kazimierz s. Stanisława, 486. Goińska Genowefa c. Jana, 487. Goślinski Czesław s. Teodora, 488. Goślinska Marianna c. Jana, 489. Górny Władysław s. Stanisława, 490. Górna Agnieszka c. Piotra, 491. Grajczyński Jan, 492. Grajczyńska Pelagia, 493. Gucia Feliks s. Szczepana, 494. Gucia Maria c. Józefa, 495. Janas Jan s. Maksymiliana, 496. Janas Marta c. Michała, 497. Jankowski Teofil s. Michała, 498. Jankowska Teresa c. Michała, 499. Judek Jan s. Józefa, 500. Judek Marianna c. Marcelego, 501. Kaczmarek Leon s. Andrzeja, 502. Kaczmarek Anastazja c. Jana, 503. Kałek Jan s. Walentego, 504. Kałek Pelagia c. Stanisława, 505. Kapcinski Edmund s. Jana, 506. Kapcinska Maria c. Antoniego, 507. Kardasz Michat s. Józefa, 508. Kardasz Cecylia c. Kazimierza, 509. Karolczak Wiktor, 510. Karolczak Jadwiga, 511. Kawczyński Jan s. Wincentego, 512. Kawczyńska Zofia c. Romana, 513. Kilanowski Franciszek s. Michała, 514. Kilanowska Helena c. Michała, 515. Kleszcz Franciszek s. Franciszka, 516. Kleszcz Katarzyna c. Walentego, 517. Klupczyński Bogdan s. Tomasza, 518. Klupczyńska Jadwiga c. Wojciecha, 519. Kmieć Marian s. Wojciecha, 520. Kmieć Maria c. Franciszka, 521. Konieczny Hieronim s. Marcina, 522. Konieczna Czesława c. Feliksa, 523. Kornaszewski Sylwester s. Władysława, 524. Kornaszewska Stanisława c. Michała, 525. Kotkowiak Andrzej s. Franciszka, 526. Kotkowiak Joanna c. Piotra, 527. Kozłowski Feliks s. Wojciecha, 528. Kozłowska Helena c. Franciszka, 529. Krzeszczak Ludwik s. Walentego, 530. Krzeszczak Bronisława c. Stanisława, 531. Kucz Stanisław s. Stanisława, 532. Kucz Joanna c. Ignacego, 533. Lewandowski Stanisław s. Jana, 534. Lewandowska Stefania c. Władysława, 535. Lubik Michat s. Jana, 536. Lubik Zofia c. Wawrzyńca, 537. Ludwiczak Józef s. Wojciecha, 538. Ludwiczak Waleria c. Michała, 539. Łuczak Maksymilian s. Franciszka, 540. Łuczak Anna c. Jana, 541. Maik Józef s. Piotra, 542. Maik Józefa c. Antoniego, 543. Manoch Czesław s. Mikołaja, 544. Manoch Helena c. Antoniego, 545. Matuszak Antoni s. Franciszka, 546. Matuszak Marianna c. Michała, 547. Matuszak Stanisław s. Ignacego, 548. Matuszak Antonina c. Andrzeja, 549. Mazurek Jan s. Michała, 550. Mazurek Marianna c. Jana, 551. Mazurek Jan s. Sebastiana, 552. Mazurek Anna c. Władysława, 553. Michałowski Hieronim, 554. Michałowska Elżbieta, 555. Mikołajewicz Edmund s. Ludwika, 556. Mikołajewicz Marianna c. Andrzeja, 557. Młodzikowski Stanisław s. Ignacego, 558. Młodzikowska Pelagia c. Tomasza, 559. Niemczal Józef s. Ludwika, 560. Niemczal Marianna c. Wojciecha, 561. Niewiadomski Adam s. Władysława, 562. Niewiadomska Helena c. Teofila, 563. Nowak Władysław, 564. Nowak Wanda, 565. Orwat Tadeusz s. Franciszka, 566. Orwat Pelagia c. Stanisława, 567. Owocki Jan s. Michała, 568. Owocka Stanisława c. Władysława, 569. Pentkowski Józef s. Walentego, 570. Pentkowska Helena c. Władysława, 571. Piatek Józef s. Józefa, 572. Piątek Anna c. Władysława, 573. Pigla Alojzy s. Franciszka, 574. Pigla Katarzyna c. Antoniego, 575. Popielarski Tadeusz s. Piotra, 576. Popielarska Janina c. Jana, 577. Ptaszyński Józef s. Antoniego, 578. Ptaszyńska Pelagia c. Szczepana, 579. Radziński Maksymilian s. Józefa, 580. Radzińska Bronisława c. Antoniego, 581. Refermat Feliks s. Mikołaja, 582. Refermat Stanisława c. Piotra, 583. Samson Kazimierz s. Józefa, 584. Samson Józefa c. Feliksa, 585. Sikora Bolesław s. Stanisława, 586. Sikora Aniela c. Stefana, 587. Skarupa Stefan s. Andrzeja, 588. Skarupa Anna c. Stanisława, 589. Skorupski Władysław s. Antoniego, 590. Skorupska Janina c. Jana, 591. Skotarczak Antoni s. Antoniego, 592. Skotarczak Stanisława c. Stanisławą, 593. Skowroński Jerzy s. Stanisława, 594. Skowrońska Maria c. Kajetana, 595. Skrobiszewski Władysław s. Jana, 596. Skrobiszewska Marianna c. Szczepana, 597. Speidel Feliks s. Gustawa, 598. Speidel Helena c. Łucjana, 599. Stankowiak Henryk s. Ignacego, 600. Stankowiak Helena c. Franciszka, 601. Stefaniak Mikołaj s. Tomasza, 602. Stefaniak Anna c. Franciszka, 603. Stefański Marian s. Michała, 604. Stefańska Maria c. Ignacego, 605. Stokłosa Jan s. Franciszka, 606. Stokłosa Maria c. Feliksa, 607. Stróżyk Franciszek s. Józefa, 608. Stróżyk Pelagia c. Franciszka, 609. Surdyk Stanisław s. Jana, 610. Surdyk Marta c. Józefa, 611. Szymanowski Feliks, 612. Szymanowska Janina, 613. Tadeusz Stanisław s. Józefa, 614. Tadeusz Helena c. Michała, 615. Utecht Tadeusz s. Józefa, 616. Utecht Regina c. Walentego, 617. Wencławiak Kazimierz s. Michała, 618. Wencławiak Marianna c. Michała, 619. Wieczorek Zygfryd s. Józefa, 620. Wieczorek Stefania c. Bolesława; 621. Wojciechowski Włodzimierz s. Władysława, 622. .Wojciechowska Teodora c. Piotra, 623. Wójciński Marian s. Walentego, 624. Wójcińska Kazimiera c. Jana, 625. Zbierski Roman s. Józefa, 626. Zbierska Zofia c. Antoniego, 627. Zys Stanisław s. Michała, 628. Zys Władysława c. Józefa,

na wniosek Wojewody Radomskiego:

629.
Adach Henryk s. Jana, 630. Adach Zofia c. Michała, 631. Adach Stanisław s. Apolinarego, 632. Adach Marianna c. Jana, 633. Baran Jan s. Jana, 634. Baran Józefa c. Józefa, 635. Bielawski Władysłavy s. Jana, 636. Bielawska Helena c. Wincentego, 637. Bińkowski Stanisław s. Jana, 638. Bińkowska Marianna c. Wojciecha, 639. Błachnio Piotr s. Piotra, 640. Błachnio Władysława c. Antoniego, 641. Goryczka Jan, 642. Goryczka Zofia, 643. Brociek Jan s. Jana, 644. Brociek Kazimiera c. Michała, 645. Brudes Jan s. Władysława, 646. Brudes Stanisława c. Antoniego, 647. Centkowski Edward s. Stanisława, 648. Centkowska Stanisława c. Jana, 649. Chrząstowski Stefan s. Piotra. 650. Chrząstowska Janina c. Józefa, 651. Czarnecki Piotr s. Wawrzyńca, 652. Czarnecka Cecylia c. Stanisława, 653. Dąbrowski Jan s. Andrzeja, 654. Dąbrowska Stanisława c. Adama, 655. Dobiasz Franciszek s. Wincentego, 656. Dobiasz Stefania c. Władysława, 657. Dolina Wojciech s. Wojciecha, 658. Dolina Genowefa c. Juliana, 659. Domagała Stanisław s. Franciszka, 660. Domagała Stanisława c. Józefa, 661. Gaca Władysław s. Józefa, 662. Gaca Józefa c. Andrzeja, 663. Gębski Mieczysław s. Józefa, 664. Gębska Marianna c. Romana, 665. Głąb Stanisław s. Pawła, 666. Głąb Anna c. Wojciecha, 667. Gniadzik Stefan s. Józefa, 668. Gniadzik Irena c. Antoniego, 669. Górka Jan s. Józefa, 670. Górka Marianna c. Józefa, 671. Górzyński Henryk s. Jana, 672. Górzyńska Wacława c. Bolesława, 673. Grzegorczyk Jan s. Adama, 674. Grzegorczyk Helena c. Adama, 675. Jabłoński Jan s. Józefa, 676. Jabłońska Janina c. Ignacego, 677. Jankowski Henryk s. Jana, 678. Jankowska Stanisława c. Antoniego, 679. Kaleta Stanisław s. Franciszka, 680. Kaleta Zuzanna c. Andrzeja, 681. Kaliński Tadeusz s. Antoniego, 682. Kalińska Irena c. Feliksa, 683. Kołacz Jan s. Józefa, 684. Kołacz Zofia c. Augustyna, 685. Kołacz Stanisław s. Jana, 686. Kołacz Kazimiera c. Ignacego, 687. Konarski Józef s. Antoniego, 688. Konarska Eleonora c. Stanisława, 689. Kowalski Pius s. Michała, 690. Kowalska Helena c. Andrzeja, 691. Kozera Stanisław s. Franciszka, 692. Kozera Marianna c. Antoniego, 693. Krawczyk Stanisław s. Antoniego, 694. Krawczyk Zofia c. Franciszka, 695. Kwiecień Kazimierz s. Józefa, 696. Kwiecień Stanisława c. Feliksa, 697. Lewandowski Stanisław s. Franciszka, 698. Lewandowska Helena c. Konstantego, 699. Lubański Jan s. Michata, 700. Lubańska Wanda c. Józefa, 701. Mikołajczyk Stanisław s. Piotra, 702. Mikołajczyk Zofia c. Walentego, 7.03. Muranowicz Józef s. Józefa, 704. Muranowicz Zofia c. Władysława, 705. Nauman Józef s. Adolfa, 706. Nauman Marianna c. Władysława, 707. Nawrocki Franciszek s. Pawła, 708. Nawrocka Helena c. Konstantego, 709. Ogiński Franciszek s. Józefa, 710. Ogińska Janina c. Ludwika, 711. Olborski Franciszek s. Józefa, 712. Olborska Helena c. Stanisława, 713. Opszalski Józef s. Józefa, 714. Opszalska Jadwiga c. Szczepana, 715. Pacholik Jan s. Michała, 716. Pacholik Janina c. Michała, 717. Pawłowski Józef s. Stanisława, 718. Pawłowska Helena c. Antoniego, 719. Puchalski Roman s. Jana, 720. Puchalska Jadwiga c. Józefa, 721. Raczyński Wincenty s. Józefa, 722. Raczyńska Zofia c. Józefa, 723. Rafałowicz Mieczysław, 724. Rafałowicz Zofia, 725. Regulski Władysław s. Walentego, 726. Regulska Marianna c. Stanisława, 727. Różański Jan s. Jana, 728. Różańska Stanisława c. Franciszka, 729. Rupiewicz Józef s. Jana, 730. Rupiewicz Irena c. Wiktora, 731. Rutkowski Jan s. Antoniego, 732. Rutkowska Zofia c. Józefa, 733. Sieradzan Stefan s. Szczepana, 734. Sieradzan Zofia c. Jana, 735. Snopek Władysław s. Stanisława, 736. Snopek Anna c. Józefa, 737. Sobczak Stanisław s. Jana, 738. Sobczak Maria c. Stanisława, 739. Sobczak Stanisław s. Michała, 740. Sobczak Zofia c. Stanisława, 741. Sobczak Stefan s. Adama, 742. Sobczak Janina c. Jana, 743. Soból Antoni s. Antoniego, 744. Soból Wacława c. Antoniego, 745. Stachura Wacław s. Jana, 746. Stachura Marianna c. Jana, 747. Stańczykowski Adam s. Stanisława, 748. Stańczykowska Stanisława c.. Hieronima, 749. Surowiecki Józef s. Jana, 750. Surowicka Jadwiga c. Jana, 751. Tatar Feliks s. Ignacego, 752. Tatar Janina c. Michała, 753. Turzyński Feliks s. Jana, 754. Turzyńska Ewa c. Józefa, 755. Wilk Stanisław s. Michała, 756. Wilk Julianna c. Feliksa, 757. Wojtczak Stanisław s. Franciszka, 758. Wojtczak Helena c. Józefa, 759. Wójcik Jan s. Adama, 760. Wójcik Marianna c. Jana, 761. Wójcik Wawrzyniec s. Tomasza, 762. Wójcik Jadwiga c. Stanisława, 763. Zając Kazimierz s. Pawła, 764. Zając Aniela c. Jana, 765. Zasiewski Leon s. Ignacego, 766. Zasiewska Marianna c. Władysława, 767. Ziółek Stanisław s. Antoniego, 768. Ziółek Ewa c. Piotra,

na wniosek Wojewody Rzeszowskiego:

769.
Ciemięga Jan s. Józefa, 770. Ciemięga Józefa c. Jana, 771. Dolisz Stanisław s. Kazimierza, 772. Dolisz Zofia c. Ludwika, 773. Golis Jan s. Stefana, 774. Golis Maria c. Jana, 775. Guła Józef s. Jana, 776. Guła Katarzyna c. Franciszka, 777. Jurek Andrzej s. Józefa, 778. Jurek Helena c. Michała, 779. Juwa Szczepan s. Wojciecha, 780. Juwa Rozalia c. Karola, 781. Kupiec Wojciech s. Sebastiana, 782. Kupiec Katarzyna c. Jana, 783. Latawiec Władysław s. Tomasza, 784. Latawiec Marianna c. Andrzeja, 785. Łuc Władysław s. Wawrzyńca, 786. Łuc Zofia c. Jana, 787. Motwicki Ryszard s. Stanisława, 788. Motwicka Stefania c. Józefa, 789. Nosal Stefan s. Władysława, 790. Nosal Bronisława c. Walentego, 791. Orzech Michał s. Józefa, 792. Orzech Bronistawa c. Stanisława, 793. Pieróg Jan s. Jana, 794. Pieróg Wacława c. Stanisława, 795. Płeszka Jan s. Ignacego796: Płeszka Zofia c. Franciszka, 797. Popiołek Józef s: Mateusza, 798. Popiołek Zofia c. Tomasza, 799. Rzeźnik Józef s. Józefa, 800. Rzeźnik Maria c. Andrzeja, 801. Sączawa Jan s. Teofila, 802. Sączawa Maria c. Piotra, 803. Skiba Czesław s. Józefa, 804. Skiba Emilia c. Jana, 805. Skowron Stanisław s. Józefa, 806. Skowron Katarzyna c. Jakuba, 807. Słaby Jan s. Tomasza, 808. Słaba Stefania c. Jana, 809. Sowa Józef s. Tomasza, 810. Sowa Karolina c. Franciszka, 811. Tabor Franciszek s. Jana, 812. Tabor Czesława c. Franciszka, 813. Wąsik Władysław s. Marcina, 814. Wąsik Emilia c. Józefa,

na wniosek Wojewody Skierniewickiego:

815.
Szymaniak Władysław s. Józefa, 816. Szymaniak Krystyna c. Stanisława, 817. Wnykowicz Konstanty s. Ludwika, 818. Wnykowicz Marianna c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Suwalskiego:

819.
Borysewicz Sergiusz s. Jana, 820. Borysewicz Kazimiera c. Józefa, 821. Chmurkowski Władysław s. Józefa, 822. Chmurkowska Aleksandra c. Władysława, 823. Girek Jan s. Jana, 824. Girek Antonina c. Franciszka, 825. Medykiewicz Józef s. Władysława, 826. Medykiewicz Wacława c. Franciszka, 827. Sieraniewicz Piotr s. Józefa, 828. Sieraniewicz Jadwiga c. Piotra, 829. Stachniewicz Władysław s. Józefa, 830. Stachniewicz Bronisława c. Stanisława, 831. Strzeliński Franciszek s. Józefa, 832. Strzelińska Maria c. Franciszka, 833. Witkowski Wacław s. Antoniego, 834. Witkowska Janina c. Aleksandra, 835. Wondołowski Stanisław s. Aleksandra, 836. Wondołowska Marianna c. Adama,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego:

837.
Jasionowski Piotr s. Feliksa, 838. Jasionowska Zofia c. Michała, 839. Kubara Władysław s. Stanisława, 840. Kubara Stanisława c. Wawrzyńca, 841. Niedźwiedzki Tadeusz s. Józefa, 842. Niedźwiedzka Helena c. Adolfa,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

843.
Butkiewicz Zygmunt s. Rajmunda, 844. Butkiewicz Janina c. Stanisława, 845. Kozierkiewicz Ryszard s. Antoniego, 846. Kozierkiewicz Maria c. Ignacego, 847. Kuśmierz Bronisław s. Franciszka, 848. Kuśmierz Daniela c. Aleksandra, 849. Łabędzki Zygmunt s. Michała, 850. Łabędzka Janina c. Stanisława, 851. Minicz Adam s. Jakuba; 852. Minicz Sabina c. Aleksandra, 853. Nowak Piotr s. Michała, 854. Nowak Teresa c. Adama, 855. Podbielski Józef s. Bolesława, 856. Podbielska Wiktoria c. Adama, 857. Sadocha Marian s. Stanisława, 858. Sadocha Sabina c. Jana, 859. Sułek Roch s. Juliana, 860. Sutek Weronika c. Jana, 861. Szynka Stefan s. Franciszka, 862. Szynka Marianna c. Franciszka, 863. Wesołowski Leon s. Stanisława, 864. Wesołowska Janina c. Jana,

na wniosek Wojewody Wrocławskiego:

865.
Dziadyk Antoni s. Józefata, 866. Dziadyk Maria c. Wojciecha, 867. Fąfara Mieczysław s. Andrzeja, 868. Fąfara Michalina c. Jana, 869. Frysztak Tadeusz s. Jakuba, 870. Frysztak Stanisława c. Franciszka, 871. Grzesiak Andrzej s. Wincentego, 872. Grzesiak Anna c. Antoniego, 873. Jeziorowski Edward s. Franciszka, 874. Jeziorowska Józefa c. Antoniego, 875. Kolanko Włodzimierz s. Bolesława, 876. Kolanko Irena c. Emila, 877. Łakomy Edward s. Stanisława, 878. Łakomy Teodozja c. Stanisława, 879. Odelski Wiktor s. Stanisława, 880. Odelska Otylia c. Adama, 881. Wesołowski Józef s. Michała, 882. Wesołowska Emilia c. Antoniego, 883. Wicha Jan s. Józefa, 884. Wicha Maria c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

885.
Bąkowski Andrzej s. Andrzeja, 886. Bąkowska Agnieszka c. Jana, 887. Cieślik Czesław s. Józefa, 888. Cieślik Stanisława c. Jana, 889. Fabiś Paweł s. Władysława, 890. Fabiś Czesława c. Ignacego, 891. Głowacki Tadeusz s. Bolesława, 892. Głowacka Helena c. Szczepana, 893. Jankowiak Julian s. Stanisława, 894. Jankowiak Agnieszka c. Walentego, 895. Jobke Leonard s. Jana, 896. Jobke Helena c. Antoniego, 897. Nowaczyk Czesław s. Marcina, 898. Nowaczyk Bronisława c. Władysława, 899. Olak Bogusław s. Wojciecha, 900. Olak Stefania c. Franciszka, 901. Opaska Jan s. Józefa, 902. Opaska Jadwiga c. Jana, 903. Piosik Stanisław s. Jakuba, 904. Piosik Władysława c. Stefana, 905. Piotrowski Czesław s. Leona, 906. Piotrowska Zofia c. Antoniego, 907. Rugała Władysław s. Ignacego, 908. Rugała Marianna c. Jana, 909. Rzepa Ludwik s. Michała, 910. Rzepa Marta c. Antoniego, 911. Słoczyński Aleksander s. Franciszka, 912. Słoczyńska Jadwiga c. Józefa, 913. Strażyński Stanisław s. Marcina, 914. Strażyńska Helena c. Józefa, 915. Wróblewski Leon s. Piotra, 916. Wróblewska Balbina c. Jana, 917. Żurek Leon, 918. Żurek Wiktoria