Monitor Polski

M.P.1995.6.87

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lutego 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 listopada 1995 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 186/94

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 18 października 1992 r, o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 460) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,

za zasługi dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Gnas Elźbieta c. Władysława, 2. Kopkowski Henryk s. Franciszka, 3. Łobejko Marian s. Stanisława, 4. Pachocki Robert s. Tadeusza, 5. Smoleń Józefa c. Józefa,

na wniosek Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki,

za zasługi dla ratownictwa górskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Białek Zygmunt s. Zygmunta, 7. Chrustek Julian s. Józefa, 8. Dettloff Bogdan s. Godzisława, 9. Komornicki Andrzej s. Tomasza, 10. Koszarek Stanisław s. Jana, 11. Kwiatek Jerzy s. Józefa, 12. Luty Marek s. Sylwestra, 13. Petruszka Bolesław s. Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Górowski Andrzej s. Jana, 15. Kita Stanisław s. Stanisława, 16. Kurzeja Mieczysław s. Franciszka, 17. Matras Adam s. Stanisława, 18. Mlekodaj Stanisław s. Józefa, 19. Pisiewicz Krzysztof s. Zbigniewa, 20. Zaród Mariusz s. Tomasza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Dawiec Józef s. Adama, 22. Handzel Zbigniew s M ieczysława,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu i turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Kurzydło Władysław s. Jana, 24. Kwiatkowska Elżbieta c. Henryka, 25. Zaremba Maciej s. Czesława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

26. Borsukowska-Stefaniczek Małgorzata c. Ryszarda, 27. Sitek Jan s. Bernarda,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Jeziorska Krystyna c. Franciszka, 29. Miśkiewicz Andrzej s. Henryka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Banasiak Andrzej s. Bogdana, 31. Buzek Piotr s. Jana, 32. Dziubanik Marian s. Tadeusza, 33. Karmelita Stefan s. Franciszka, 34. Koszewska Marzenna c. Roberta, 35. Krynicka Wanda c. Jana, 36. Rejf Gertruda c. Włodzimierza, 37. Szotek Zygmunt s. Józefa, 38. Szwed Zdzisław s. Edmunda,

na wniosek Wojewody Białostockiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikajacych z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

39. Bochenek Mieczysław s. Jana, 40. Ignatowski Józef s. Piotra, 41. Olszewski Tadeusz s. Władysława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Odachowski Bogusław s. Kazimierza, 43. Puławska-Breś Elżbieta c. Piotra, 44. Szamborski Zbigniew s. Mieczysława, 45. Szulga Maria c. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

46. Lech Krystyna c. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Czajkowski Ryszard s. Feliksa, 48. Lesiuk Kazimiera c. Wincentego, 49. Saniewska Jadwiga c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Bydgoskiego,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

50. Kozłowski Henryk s. Franciszka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Bartz Aleksander s. Konstantego, 52. Ciechacki Wacław s. Ludwika, 53. Echaust Ryszard s. Wincentego, 54. Górka Edmund s. Bronisława, 55. Karbowiak Stanisław s. Eugeniusza, 56. Kotarski Stanisław s. Jana, 57. Kozak Antoni s. Romana, 58. Łuczak Stefan s. Józefa, 59. OkorSski Wincenty s. Wojciecha, 60. Siewert Henryk s. Mieczysława, 61. Stankiewicz Mieczysław s. Stanisława, 62. Szyszka Stanisław s. Józefa, 63. Walczak Gerard s. Mikołaja, 64. Wrus Antoni s. Jana, 65. Zakórzewski Leon s. Stanisława, 66. Zieliński Henryk s. Władysława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

67. Gasiorowski Stanisław s. Floriana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Kujawa Stanisław s. Józefa, 69. Makowski Bogdan s. Władysława, 70. Moskal Henryk s. Jana, 71. Uleryk Stanisław s. Marcelego,

na wniosek Wojewody Kaliskiego,

za zasługi w krzewieniu kultury fizycznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

72. Morawiak Stanisław s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Dąbrowski Krzysztof s. Jana, 74. Rybakiewicz Tadeusz s. Romana,

na wniosek Wojewody Kieleckiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Głogowski Waldemar s. Jana, 76. Tomaszewski Stefan s. Tadeusza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Kaczor Henryk s. Stanisława, 78. Kaleta Stanisław s. Bolesława, 79. Papka Jan s. Tadeusza, 80. Równicki Zdzisław s. Mieczysława,

na wniosek Wojewody Nowosadeckiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Rudzki Mieczysław s. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

82. Druciak Leszek s. Józefa, 83. Kogut Kazimierz s. Wojciecha, 84. Kręcichwast Stanisław s. Jana, 85. Mszański Stefan s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Poręba Jan s. Władysława, 87. Rączkowski Tadeusz s. Marcina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

88. Drzymała Andrzej s. Henryka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Guterch Jan s. Kazimierza, 90. Honkowicz Władysław s. Urbana, 91. Knych Edward s. Franciszka, 92. Kopacz Leszek s. Ryszarda, 93. Podstawski Stanisław s. Czesława,

na wniosek Wojewody Pilskiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

94. Piątek Stanisław s. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Drajewski Edward s. Maksymiliana, 96. Graś Konrad s. Brunona,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

97. Tybisławski Eugeniusz s. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Boch Józef s. Maksymiliana, 99. Neumann Brunon s. Franciszka, 100. Spławski Henryk s. Franciszka,

na wniosek Wojewody Piotrkowskiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Łazutka Stanisław s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

102. Frątczak Jacek s. Bogdana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

103. Kowalski Zbigniew s. Tadeusza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

104. Kruszyński Tadeusz s. Aleksandra,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

105. Dylczak Stanisław s. Leona, 106. Latuszek Lechosław s. Stanisława,107. Osipowicz Ireneusz s. Mamerta,108. Toma Piotr s. Bolesława, 109. Żak Tadeusz s. Ryszarda,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz organizacji kombatanckiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

110. Księżki Andrzej s. Józefa, 111. Kwiatkowski Wiesław s. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Lasota Krzysztof s. Józefa, 113. Róg Józef s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Płockiego,

za zasługi w działalności charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

114. Krauczunas Konstanty s. Jonasa,

na wniosek Wojewody Radomskiego,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Piwowarek Czesław s. Wiktora, 116. Skalski Waldemar s. Czesława, 117. Śliwiński Kazimierz s. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118. Bibrowski Bonifacy s. Stanisława, 119. Dudziński Stanisław s. Bronisława,120. Dzik Antoni s. Stanisława,121. Jarzembiński Roman s. Franciszka,122. Kandzior Władysław s. Walentego, 123. Kępka Witold s. Stanisława, 124. Kryczka Jan s. Stanisława, 125. Maroszek Andrzej s. Jana, 126. Morgaś Jan s. Piotra, 127. Seredyn Zbigniew s. Władysława, 128. Snopek Jan s. Stanisława, 129. Stępniak Bolesław s. Antoniego, 130. Suwała Julian s. Mariana, 131. Wiśniewski Jan s. Andrzeja, .

na wniosek Wojewody Siedleckiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności związkowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

132. Redesiuk Stanisław s. Józefa, 133. Nowakowski Józef s. Wacława.