Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1995.1.5

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 stycznia 1995 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 października 1994 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 171 /94

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Sztuki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. mjr Gołębiewski Sławomir s. Lucjana, 2. Wilczak Danuta c. Stefana,

na wniosek Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Andrzejak Ryszard s. Romana, 4. Kaczkowski Henryk s. Józefa, 5. Klinger Marian s. Jerzego, 6. Wnukiewicz Jan s. Adolfa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Blok Krystian s. Władysława, 8. Gryboś Marian s. Tadeusza, 9. Jeleń Michał s. Władysława, 10. Malinka Wiesław s. Władysława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Byczyńska Barbara c. Jacka, 12. Fastyn Janusz s. Jana, 13. Kurlej Wiesław s. Henryka, 14. Pielka Stanisław s. Wincentego, 15. Porwolik Krystian s. Ernesta, 16. Rutowski Roman s. Adama, 17. Wojakowska Alina c. Jana,

na wniosek Kierownika Urzędu do Spraw kombatantów i Osób Represjonowanych

za udział w walkach o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

18. Naleziński Czesław s. Władysława, 19. Raginia Ronald s. Alberta,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Biardzki Czesław s. Władysława, 21, Głód Marian s. Wałentego, 22. Potrzebowska Maria c. Romualda, 23. Sawicka Emilia c. Władysława, 24. Szuksztul Jan s. Kazimierza, 25. Zagórski Andrzej s. Franciszka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

26. Bajer Ryszard s. Romualda, 27. Puchała Wanda c. Antoniego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28, Chudzik Władysław s. Jakuba, 29. Czarnecki Stefan s. Stanisława, 30. Kozłowski Wiktor s. Józefa, 31. Manijak Adam s. Leona, 32. Obrocki Józef s. Antoniego, 33. Poważyński Donat s. Jakuba, 34. Sobczyński Zbigniew s. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Brzuszczak Regina c. Michała, 36. Chałupka Zofia c. Bronisława, 37. Chudzin Czesław s. Stanisława, 38. Daniel Marian s. Kajetana, 39. ks. Kwaśnik Edward s. Antoniego, 40. Ostrysz Janina c. Józefa, 41. Simson Eugeniusz s. Władysława, 42. Stawicka Sabina c. Stefana, 43. Szycko Stefania c. Michała, 44. Tutaj Anna c. Andrzeja, 45. Zieleniewska Janina c. Władysława,

na wniosek Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu lotniczego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

46. Makula Jerzy s. Stefana,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Darocha Janusz s. Franciszka, 48. Jarończyk Juliusz s. Mieczysława, 49. Lenartowicz Krzysztof s. Władysława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

50. Naniewicz Janusz s. Waleriana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51 Czerniawski Jerzy s. Stefana, 52. Marek Janusz s. Gerarda, 53. Siatkowski Jerzy s. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Dudzik Czesław s. Stefana,

na wniosek Wojewody Białostockiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Bondar Jan s. Józefa,

na wniosek Wojewody Elbląskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportów obronnych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Dębski Czesław s. Tadeusza,

na wniosek Wojewody Katowickiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiazków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Plaskura Andrzej s. Władysława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

58. Ziółkowski Antoni s. Michała,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Barczyk Ryszard s. Jana, 60. Miczek Ludwik s. Ludwika, 61. Seweryn Edmund s. Stanisława, 62. Wojtyła Andrzej s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Jazowy Ludwik s. Ludwika, 64. Krężel Tadeusz s. Franciszka, 65. Szczotka Eugeniusz s. Pawła, 66. Świeży Alina c. Juliusza,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

67. Seliga Sławomir s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Przemyskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Bar Marian s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Baj Maria c. Franciszka, 70. Kirszak Wacław s. Piotra, 71. Krasicka Teresa c. Andrzeja, 72. Krogulecki Jacek s. Tadeusza, 73. Michalik Stanisława c. Romana, 74. Mroszczyk Jan s. Franciszka, 75. Nosek Janina c. Andrzeja, 76. Nycz Maria c. Wincentego, 77. Papiewska Krystyna c. Michała, 78. Smigiel Władysław s. Tadeusza, 79. Sum Bronisława c. Antoniego, 80. Wajda Stanisława c. Józefa,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

81. Bednarek Wincenty s. Karola,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Górecki Mieczysław s. Piotra, 83. Krysiak Tadeusz s. Józeta, 84. Pietrus Józef s. Jana, 85. Pietrus Stanisław s. Jana, 86. Rabenda Marian s. Piotra, 87. Świgoń Sławomir s. Feliksa, 88. Wojdyła Franciszek s. Antoniego,

za zasługi w działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Kędzia Eugeniusz s. Leona.