Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1994.8.63

Akt indywidualny
Wersja od: 8 lutego 1994 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 grudnia 1993 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 86/93 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Białostockiego:

1. Grygoruk Stefan s. Pawła, 2. Grygoruk Luba c. Borysa, 3. Kondratiuk Teodor s. Teodora, 4. Kondratiuk Antonina c. Aleksego, 5. Kozłowski Bazyli s. Szymona, 6. Kozłowska Stefania c. Grzegorza, 7. Leoniuk Aleksander s. Grzegorza, 8. Leoniuk Zoja c. Mikołaja, 9. Oksieniuk Kuźma s. Ignacego, 10. Oksieniuk Nadzieja c. Tymoteusza, 11. Szachowicz Zachariusz s. Tadeusza, 12. Szachowicz Nina c. Potapa, 13. Wołosik Aleksy s. Aleksego, 14. Wołosik Maria c. Włodzimierza, 15. Zdrodowski Henryk s. Stefana, 16. Zdrodowska Zofia c. Józefa,

na wniosek Wojewody Bydgoskiego:

17. Benedyczak Franciszek s. Andrzeja, 18. Benedyczak Helena c. Józefa, 19. Góra Jan s. Antoniego, 20. Góra Stanisława c. Jana, 21. Śpica Paweł s. Pawła, 22. Śpica Stefania c. Józefa,

na wniosek Wojewody Chełmskiego:

23. Kucharuk Wawrzyniec s. Aleksandra, 24. Kucharuk Zofia c. Mateusza,

na wniosek Wojewody Jeleniogórskiego:

25. Kawzowicz Bronisław s. Michała, 26. Kawzowicz Apolonia c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Kaliskiego:

27. Chowański Władysław s. Wojciecha, 28. Chowańska Marianna c. Michała, 29. Jańczak Władysław s. Franciszka, 30. Jańczak Władysława c. Walentego, 31. Kubiak Roman s. Jana, 32. Kubiak Weronika c. Józefa, 33. Ledworowski Józef s. Franciszka, 34. Ledworowska Helena c. Antoniego, 35. Pietras Stanisław s. Stanisława, 36. Pietras Marianna c. Andrzeja, 37. Reszczyk Stanisław s. Marcina, 38. Reszczyk Zofia c. Marcina, 39. Uczkiewicz Zdzisław s. Tomasza, 40. Uczkiewicz Marianna c. Wojciecha, 41. Walczak Jan s. Jana, 42. Walczak Irena c. Franciszka, 43. Wilak Zygmunt s. Stanisława, 44. Wilak Bronisława c. Jakuba, 45. Wyrwas Ignacy s. Andrzeja, 46. Wyrwas Agnieszka c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego:

47. Bober Władysław s. Michała, 48. Bober Józefa c. Jana, 49. Karnas Jan s. Józefa, 50. Karnas Maria c. Wincentego, 51. Kudła Bolesław s. Antoniego, 52. Kudła Genowefa c. Jana, 53. Kurdziel Antoni s. Józefa, 54. Kurdziel Józefa c. Stanisława, 55. Obłój Feliks s. Antoniego, 56. Obłój Stanisława c. Józefa, 57. Tomoń Ignacy s. Franciszka, 58. Tomoń Weronika c. Jana, 59. Wójcik Stanisław s. Antoniego, 60. Wójcik Emilia c. Marcina,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

61. Gorgol Józef s. Józefa, 62. Gorgol Bronisława c. Stanisława, 63. Mróz Antoni s. Wincentego, 64. Mróz Irena c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Łomżyńskiego:

65. Nitkiewicz Mieczysław s. Aleksandra, 66. Nitkiewicz Leokadia c. Aleksandra,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

67. Balcerek Józef s. Wincentego, 68. Balcerek Helena c. Dominika, 69. Dobrosiński Czesław s. Józefa, 70. Dobrosińska Józefa c. Ignacego, 71. Iwanow Mikołaj s. Konstantego, 72. Iwanow Eugenia c. Jana, 73. Kornberger Bogusław s. Antoniego, 74. Kornberger Maria c. Stanisława, 75. Piasta Adam s. Antoniego, 76. Piasta Marianna c. Antoniego, 77. Przepióra Adam s. Tomasza, 78. Przepióra Marianna c. Stefana,

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego:

79. Knych Adam s. Michała, 80. Knych Władysława c. Jakuba,

na wniosek Wojewody Poznańskiego:

81. Bazylczyk Antoni s. Jana, 82. Bazylczyk Jadwiga c. Piotra, 83. Dębski Józef s. Józefa, 84. Dębska Genowefa c. Władysława, 85. Dobski Henryk s. Ignacego, 86. Dobska Barbara c. Władysława, 87. Huruk Józef s. Piotra, 88. Huruk Józefa c. Franciszka, 89. Jasiewicz Bolesław s. Franciszka, 90. Jasiewicz Maria c. Jana, 91. Kaczmarek Feliks s. Michała, 92. Kaczmarek Ludwika c. Ignacego, 93. Komisarek Jan s. Franciszka, 94. Komisarek Wanda c. Andrzeja, 95. Kośmicki Florian s. Wojciecha, 96. Kośmicka Aniela c. Macieja, 97. Kubaczyk Władysław s. Stanisława, 98. Kubaczyk Cecylia c. Kazimierza, 99. Puchalski Stanisław s. Jakuba, 100. Puchalski Rozalia c. Mikołaja, 101. Rutkowski Jan s. Melchiora, 102. Rutkowska Helena c. Jana, 103. Seifert Bernard s. Józefa, 104. Seifert Helena c. Jakuba, 105. Topolski Edward s. Józefa, 106. Topolska Regina c. Piotra, 107. Urbański Bernard s. Władysława, 108. Urbańska Leokadia c. Piotra,

na wniosek Wojewody Siedleckiego:

109. Floryszczyk Stanisław s. Andrzeja, 110. Floryszczyk Władysława c. Andrzeja, 111. Grabiński Jan s. Adama, 112. Grabińska Anastazja c. Ludwika, 113. Kowalczyk Marian s. Kazimierza, 114. Kowalczyk Marianna c. Franciszka, 115. Majszczyk Franciszek s. Andrzeja, 116. Majszczyk Halina c. Szczepana, 117. Matwiejczuk Tadeusz s. Jana, 118. Matwiejczuk Jadwiga c. Czesława, 119. Pustoła Władysław s. Stanisława, 120. Pustoła Irena c. Józefa, 121. Rojek Stanisław s. Stanisława, 122. Rojek Jadwiga c. Marka, 123. Słowik Jan s. Jana, 124. Słowik Czesława c. Stanisława, 125. Turyk Wacław s. Piotra, 126. Turyk Weronika c. Jana,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego:

127. Bakowicz Ignacy s. Teodora, 128. Bakowicz Helena c. Jana,

na wniosek Wojewody Tarnobrzeskiego:

129. Adamczyk Mieczysław s. Szczepana, 130. Adamczyk Zofia c. Stanisława, 131. Balmas Wit s. Michała, 132. Balmas Helena c. Jana, 133. Bąk Stefan s. Kacpra, 134. Bąk Janina c. Michała, 135. Bucki Józef s. Stanisława, 136. Bucka Łucja c. Stefana, 137. Cwiertniewski Marian s. Walentego, 138. Cwiertniewska Lucyna c. Józefa, 139. Czerwiec Stanisław s. Stanisława, 140. Czerwiec Bronisława c. Andrzeja, 141. Dorosiński Stanisław s. Jana, 142. Dorosińska Maria c. Jana, 143. Dziura Stefan s. Jana, 144. Dziura Helena c. Jana, 145. Fijałkowski Józef s. Marcina, 146. Fijałkowska Zofia c. Antoniego, 147. Gajek Józef, 148. Gajek Marianna, 149. Gozdek Stanisław s. Józefa, 150. Gozdek Sabina c. Władysława, 151. Haczyk Marian s. Pawła, 152. Haczyk Zofia c. Pawła, 153. Idzik Szczepan, 154. Idzik Eleonora, 155. Idzik Wacław s. Piotra, 156. Idzik Aleksandra c. Antoniego, 157. Jaworski Mieczysław s. Franciszka, 158. Jaworska Aniela c. Antoniego, 159. Jońca Daniel s. Piotra, 160. Jońca Stanisława c. Piotra, 161. Jońca Michał s. Ludwika, 162. Jońca Janina c. Józefa, 163. Kaczmarczyk Aleksy s. Józefa, 164. Kaczmarczyk Jadwiga c. Franciszka, 165. Karaś Henryk s. Juliana, 166. Karaś Waleria c. Wincentego, 167. Kodecki Franciszek s. Jana, 168. Kodecka Genowefa c. Józefa, 169. Łukawski Tadeusz s. Józefa, 170. Łukawska Marianna c. Stanisława, 171. Maj Józef s. Jana, 172. Maj Kazimiera c. Jana, 173. Maziarz Józef s. Jana, 174. Maziarz Bogusława c. Jana, 175. Mira Feliks s. Jana, 176. Mira Janina c. Stanisława, 177. Nowosiński Feliks s. Leona, 178. Nowosińska Stanisława c. Jana, 179. Paw Jan s. Adama, 180. Paw Marianna c. Stanisława, 181. Rajca Stanisław s. Franciszka, 182. Rajca Marianna c. Michała, 183. Sierant Marian s. Jana, 184. Sierant Stanisława c. Stanisława 185. Skuza Tadeusz s. Stanisława, 186. Skuza Mieczysława c. Jana, 187. Strojny Franciszek s. Jana, 188. Strojna Barbara c. Stanisława, 189. Szymczak Jan s. Jana, 190. Szymczak Leokadia c. Władysława, 191. Urban Jan s. Józefa, 192. Urban Bogusława c. Adama, 193. Wabia Wit s. Jana, 194. Wabia Kazimiera c. Józefa, 195. Wadowiec Stefan s. Wojciecha, 196. Wadowiec Leokadia c. Ignacego, 197. Waliszczak Stanisław s. Jana, 198. Waliszczak Anna c. Bartłomieja, 199. Wieleba Feliks s. Walentego, 200. Wieleba Leokadia c. Wojciecha, 201. Zieliński Tadeusz s. Michała, 202. Zielińska Krystyna c. Józefa, 203. Ziółko Franciszek s. Wawrzyńca, 204. Ziółko Marianna c. Romana,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

205. Białogórski Leopold s. Leopolda, 206. Białogórska Janina c. Teodora, 207. Dudziński Tadeusz s. Jana, 208. Dudzińska Zofia c. Franciszka, 209. Karasiewicz Kazimierz s. Antoniego, 210. Karasiewicz Marianna c. Antoniego, 211. Krata Kazimierz s. Stanisława, 212. Krata Krystyna c. Zygmunta, 213. Kucharski Józef s. Karola, 214. Kucharska Anna c. Mateusza, 215. Kwiatkowski Tadeusz s. Pawła, 216. Kwiatkowska Wanda c. Stanisława, 217. Maruszewski Edward s. Józefa, 218. Maruszewska Anna c. Władysława, 219. Modzelewski Stefan s. Jana, 220. Modzelewska Leokadia c. Aleksandra, 221. Mróz Jan s. Ignacego, 222. Mróz Krystyna c. Marcina, 223. Mystkowski Zdzisław s. Czesława, 224. Mystkowska Halina c. Piotra, 225. Pośpiech Jan s. Marka, 226. Pośpiech Helena c. Stanisława, 227. Puchała Eugeniusz s. Franciszka, 228. Puchała Irena c. Aleksandra, 229. Rybak Jan s. Michała, 230. Rybak Halina c. Władysława, 231. Skowron Stanisław s. Jana, 232. Skowron Genowefa c. Błażeja, 233. Skrzos Michał s. Michała, 234. Skrzos Janina c. Jana, 235. Woszczyk Władysław s. Franciszka, 236. Woszczyk Wanda c. Jana, 237. Żebrowski Stefan s. Władysława, 238. Żebrowska Stanisława c. Stanisława, 239. Żurawski Mieczysław s. Aleksandra, 240. Żurawska Janina c. Władysława,

na wniosek Wojewody Zamojskiego:

241. Struzik Stanisław s. Wojciecha, 242. Struzik Maria c. Władysława,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

243. Bieliński Józef s. Andrzeja, 244. Bielińska Helena c. Władysława, 245. Szpieć Kazimierz s. Jana, 246. Szpieć Walentyna c. Antoniego.