Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.47.447

Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 sierpnia 1993 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 190/93

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Arciszewski Jan s. Witolda, 2. Bartkiewicz Marian s. Romana, 3. Hajdasz Mariusz s. Leona, 4. Hirowicz Walerian s. Tomasza, 5. Olech Mieczysław s. Jana, 6. Patan Jadwiga c. Jana, 7. Sas Bojarski Piotr s. Jerzego, 8. Skorupiński Jacek s. Bronisława, 9. Sochacki Zbigniew s. Zygmunta, 10. Świtka Jerzy s. Piotra,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Ewertowska Jolanta c. Alojzego, 12. Hreczycho Jerzy s. Mieczysława, 13. Nienartowicz Bogdan s. Władysława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Bober Ryszard s. Władysława,

na wniosek Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:

za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Cyran Jan s. Karola, 16. Gawlińska Maria c. Stanisława, 17. Gawliński Marek s. Stanisława, 18. Górawski Jerzy s. Mieczysława, 19. Mazur Anuta c. Franciszka, 20. Mierzejewska Grażyna c. Henryka, 21. Urbańska Maria c. Stanisława, 22. Ryczek Wacław s. Bernarda,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Frejter Zdzisław s. Jana, 24. Krzemiński Jerzy s. Janusza, 25. Woźniak Adam s. Bolesława, 26. Zych-Cisoń Hanna c. Jerzego,

na wniosek Wojewody Kaliskiego:

za zasługi w działalności samorządowej rzemiosła

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Glapa Ryszard s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Kieleckiego:

za zasługi w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz w pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Krzysztofek Zdzisław s. Jana,

na wniosek Wojewody Przemyskiego:

za zasługi w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz w pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Bobko Stanisław s. Piotra, 30. Bury Joanna c. Franciszka, 31. Chmielewska Maria c. Leonarda, 32. Siębab Zdzisław s. Jana, 33. Wojtaszek Maria c. Jana,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Zadworny Jan s. Władysława,

na wniosek Wojewody Tarnobrzeskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Dziadowicz Krzysztof s. Władysława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Marynowski Michał s. Zygmunta.