Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.35.355

Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 maja 1993 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 64/93 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM

ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego:

1. Bala Jan s. Franciszka, 2. Bala Zofia c. Józefa, 3. Bies Władysław s. Tomasza, 4. Bies Stefania c. Wiktora, 5. Chalcarz Józef s. Antoniego, 6. Chalcarz Maria c. Jana, 7. Cholewa Jan s. Franciszka, 8. Cholewa Julia c. Andrzeja, 9. Cygal Józef s. Wojciecha, 10. Cygal Bronisława c. Wojciecha, 11. Cygal Wawrzyniec s. Jana, 12. Cygal Anna c. Aleksandra, 13. Cygal Wojciech s. Jana, 14. Cygal Weronika c. Andrzeja, 15. Domin Mieczysław s. Pawła, 16. Domin Julia c. Władysława, 17. Dziedzina Stefan s. Jana, 18. Dziedzina Aniela c. Szymona, 19. Gawron Jan s. Franciszka, 20. Gawron Zofia c. Sebastiana, 21. Gryźlak Franciszek s. Franciszka, 22. Gryźlak Kunegunda c. Franciszka, 23. Jurzec Józef s. Pawła, 24. Jurzec Anna c. Piotra, 25. Kołodziej Tomasz s. Michała, 26. Kołodziej Maria c. Michała, 27. Latawiec Józef s. Szymona, 28. Latawiec Anna c. Józefa, 29. Leśniak Józef s. Józefa, 30. Leśniak Janina c. Antoniego, 31. Ligas Józef, 32. Ligas Anna, 33. Liszka Piotr s. Aleksandra, 34. Liszka Anna c. Antoniego, 35. Litera Władysław s. Piotra, 36. Litera Genowefa c. Antoniego, 37. Luberda Józef s. Sebastiana, 38. Luberda Helena c. Jana, 39. Maurer Henryk s. Jana, 40. Maurer Maria c. Andrzeja, 41. Paszkiewicz Edward s. Tomasza, 42. Paszkiewicz Wanda c. Jana, 43. Ryba Jan s. Andrzeja, 44. Ryba Genowefa c. Stanisława, 45. Skórski Stefan s. Jana, 46. Skórska Emilia c. Jana, 47. Szczygieł Wojciech s. Wojciecha, 48. Szczygieł Anna c. Franciszka, 49. Wojak Piotr s. Józefa, 50. Wojak Rozalia c. Wojciecha, 51. Wątor Marcin, 52. Wątor Anna, 53. Zacharczuk Władysław s. Jana, 54. Zacharczuk Maria c. Kazimierza, 55. Zieleń Józef s. Filipa, 56. Zieleń Stanisława c. Józefa,

na wniosek Wojewody Pilskiego:

57. Klaczko Michał s. Antoniego, 58. Klaczko Helena c. Bazylego, 59. Kowalik Kazimierz s. Marcina, 60. Kowalik Marianna c. Władysława, 61. Ozimek Jan s. Jana, 62. Ozimek Emilia c. Stanisława, 63. Pietrzak Marian s. Wincentego, 64. Pietrzak Zofia c. Jana, 65. Pietrzyca Jan s. Władysława, 66. Pietrzyca Bronisława c. Ignacego, 67. Serafin Stanisław s. Ludwika, 68. Serafin Marianna c. Józefa,

na wniosek Wojewody Piotrkowskiego:

69. Białecki Stanisław s. Aleksandra, 70. Białecka Marianna c. Jana, 71. Bigos Józef s. Filipa, 72. Bigos Kazimiera c. Wincentego, 73. Bigos Józef s. Marcina, 74. Bigos Marianna c. Franciszka, 75. Błąkała Stanisław s. Jakuba, 76. Błąkała Anna c. Kazimierza, 77. Bogdański Józef s. Józefa, 78. Bogdańska Jadwiga c. Jana, 79. Bogusławski Stanisław s. Józefa, 80. Bogusławska Irena c. Władysława, 81. Bojdo Bolesław s. Antoniego, 82. Bojdo Julianna c. Aleksego, 83. Ceran Jan s. Antoniego, 84. Ceran Ludwika c. Wawrzyńca, 85. Chaber Piotr s. Stanisława, 86. Chaber Antonina c. Stanisława, 87. Dziki Józef s. Franciszka, 88. Dzika Helena c. Józefa, 89. Grabowski Wawrzyniec s. Jana, 90. Grabowska Stanisława c. Stanisława, 91. Jakubik Stefan s. Pawła, 92. Jakubik Stanisława c. Ignacego, 93. Jankowski Konstanty s. Stanisława, 94. Jankowska Zofia c. Józefa, 95. Jedliński Stanisław s. Jana, 96. Jedlińska Helena c. Marcina, 97. Jeleń Stanisław s. Walentego, 98. Jeleń Władysława c. Franciszka, 99. Jeziorski Jan s. Sylwestra, 100. Jeziorska Zofia c. Szczepana, 101. Karwat Józef s. Franciszka, 102. Karwat Jadwiga c. Jana, 103. Karwat Michał s. Walentego, 104. Karwat Marianna c. Michała, 105. Kępa Stanisław s. Ludwika, 106. Kępa Józefa c. Antoniego, 107. Kielan Władysław s. Marka, 108. Kielan Helena c. Jana, 109. Kobacki Michał s. Jana, 110. Kobacka Józefa c. Jana, 111. Kobacki Piotr s. Stanisława, 112. Kobacka Zofia c. Stanisława, 113. Kobus Edward s. Franciszka, 114. Kobus Celina c. Franciszka, 115. Kos Władysław s. Józefa, 116. Kos Helena c. Walentego, 117. Kościecha Michał s. Stanisława, 118. Kościecha Bronisława c. Franciszka, 119. Kowalewski Władysław s. Władysława, 120. Kowalewska Krystyna c. Stanisława, 121. Krej Piotr s. Jakuba, 122. Krej Helena c. Piotra, 123. Kuchta Czesław s. Adama, 124. Kuchta Marianna c. Ignacego, 125. Lipski Stanisław s. Jana, 126. Lipska Marianna c. Ludwika, 127. Łaski Michał s. Stanisława, 128. Łaska Rozalia c. Jakuba, 129. Łucka Antoni s. Józefa, 130. Łucka Marianna c. Jana, 131. Madej Stanisław s. Michała, 132. Madej Leokadia c. Franciszka, 133. Natkański Stanisław s. Józefa, 134. Natkańska Janina c. Jana, 135. Pacan Jan s. Grzegorza, 136. Pacan Zofia c. Szymona, 137. Pacholczyk Jan s. Jakuba, 138. Pacholczyk Zofia c. Antoniego, 139. Pacholczyk Jan s. Piotra, 140. Pacholczyk Zofia c. Antoniego, 141. Pasiński Stanisław s. Wojciecha, 142. Pasińska Józefa c. Pawła, 143. Patuszczyk Franciszek s. Adama, 144. Patuszczyk Marianna c. Rocha, 145. Patuszczyk Jakub s. Jana, 146. Patuszczyk Józefa c. Stanisława, 147. Pawlak Jan s. Jana, 148. Pawlak Julianna c. Stanisława, 149. Piera Albin s. Piotra, 150. Piera Kazimiera c. Adama, 151. Pietrzak Stefan s. Józefa, 152. Pietrzak Natalia c. Walentego, 153. Piotrowski Edward s. Błażeja 154. Piotrowska Marianna c. Jana, 155. Plichta Józef s. Andrzeja, 156. Plichta Marianna c. Jana, 157. Przyborek Antoni s. Wojciecha, 158. Przyborek Marianna c. Wawrzyńca, 159. Purgat Stanisław s. Szczepana, 160. Purgat Janina c. Jana, 161. Raczkowski Leon s. Wojciecha, 162. Raczkowska Marianna c. Jakuba, 163. Rutkowski Stanisław s. Józefa, 164. Rutkowska Marianna c. Andrzeja, 165. Rydz Jan s. Filipa, 166. Rydz Antonina c. Pawła, 167. Rydz Józef s. Andrzeja, 168. Rydz Helena c. Piotra, 169. Rydz Józef s. Jana, 170. Rydz Katarzyna c. Józefa, 171. Sangórski Antoni s. Józefa, 172. Sangórska Stanisława c. Ludwika, 173. Sarnecki Adam s. Piotra, 174. Sarnecka Helena c. Franciszka, 175. Skorupa Jan s. Stanisława, 176. Skorupa Helena c. Józefa, 177. Słomka vel Słomczyński Zenon s. Karola, 178. Słomka vel Słomczyńska Irena c. Aleksandra, 179. Smużny Józef s. Hipolita, 180. Smużna Aurela c. Jana, 181. Smużny Roman s. Hipolita, 182. Smużna Lucyna c. Józefa, 183. Socha Władysław s. Michała, 184. Socha Władysława c. Kazimierza, 185. Szulc Franciszek s. Adama, 186. Szulc Janina c. Pawła, 187. Świątek Jan s. Franciszka, 188. Świątek Weronika c. Antoniego, 189. Warszton Józef s. Wojciecha, 190. Warszton Marianna c. Jana, 191. Warszton Władysław s. Wojciecha, 192. Warszton Małgorzata c. Jana, 193. Wasilewski Józef s. Bartłomieja, 194. Wasilewska Marianna c. Konstantego, 195. Wieteska Stefan s. Jana, 196. Wieteska Stanisława c. Jakuba, 197. Więcławski Wacław s. Franciszka, 198. Więcławska Marianna c. Piotra, 199. Wisiński Piotr s. Jana, 200. Wisińska Józefa c. Jana, 201. Wiślicki Stanisław s. Antoniego, 202. Wiślicka Stanisława c. Jana, 203. Wiśniewski Antoni s. Władysława, 204. Wiśniewska Janina c. Marcina, 205. Witkowski Zdzisław s. Jana, 206. Witkowska Zofia c. Józefa, 207. Wołowski Kazimierz s. Piotra, 208. Wołowska Marianna c. Władysława, 209. Wójciak Władysław s. Michała, 210. Wójciak Katarzyna c. Wawrzyńca, 211. Wrzosek Jakub s. Jana, 212. Wrzosek Marianna c. Jana, 213. Wrzosek Jan s. Jana, 214. Wrzosek Ludwika c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego:

215. Burczak Kazimierz s. Alojzego, 216. Burczak Anna c. Erazma, 217. Kulej Franciszek s. Marcina, 218. Kulej Wanda c. Stanisława, 219. Łuczak Stanisław s. Michała 220. Łuczak Jadwiga c. Wacława, 221. Makowiecki Józef s. Michała, 222. Makowiecka Joanna c. Szczepana, 223. Matusiak Roman s. Stefana, 224. Matusiak Janina c. Stanisława, 225. Porębski Stefan s. Leona, 226. Porębska Janina c. Jana, 227. Wołoszczuk Michał s. Jana, 228. Wołoszczuk Irena c. Stanisława, 229. Zjawin Marian s. Piotra, 230. Zjawin Stefania c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

231. Bytnerowicz Henryk s. Stanisława, 232. Bytnerowicz Barbara c. Mieczysława, 233. Dąbrowski Wacław s. Wacława, 234. Dąbrowska Stanisława c. Jana, 235. Jaworski Stefan s. Marcina, 236. Jaworska Marianna c. Mikołaja, 237. Kuźnicki Józef s. Stanisława, 238. Kuźnicka Józefa c. Jana, 239. Wiełłowicz Zygmunt s. Stanisława, 240. Wiełłowicz Marianna c. Stanisława.