Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.21.224

Akt indywidualny
Wersja od: 10 maja 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1993 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 92/93

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Wojewody Lubelskiego, za zasługi w działalności artystycznej w Zespole Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Fugel Zbigniew s. Czesława, 2. Leszczyński Lech s. Kazimierza,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Leszczyńska Beata c. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kister Ewa c. Mariana, 5. Wołodko Krzysztof s. Kazimierza.