Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.7.45

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 lutego 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 stycznia 1993 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 10/93 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Wojewody Tarnowskiego, odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

1. Baran Michał s. Jana, 2. Baran Zofia c. Józefa, 3. Gawron Michał s. Jana, 4. Gawron Janina c. Adama, 5. Kiwior Władysław s. Jana, 6. Kiwior Alojza c. Franciszka, 7. Micek Stanisław, 8. Micek Zofia, 9. Młyński Stanisław s. Stanisława,10. Młyńska Bronisława c. Wojciecha,11. Piotrowski Władysław s. Feliksa, 12. Piotrowska Regina c. Jana, 13. Plebanek Stanisław s. Sebastiana,14. Plebanek Maria c. Tomasza.