Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.7.43

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 lutego 1993 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 stycznia 1993 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 8/93 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Wojewody Bydgoskiego, odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

1. Felski Józef s. Augustyna, 2. Felska Marta c. Ignacego, 3. Fiut Kazimierz s. Jana, 4. Fiut Anna c. Franciszka, 5. Gabriel Alfons s. Juliusza, 6. Gabriel Felicja c. Jana, 7. Gawron Józef, 8. Gawron Zofia, 9. Grochowski Stefan s. Stefana, 10. Grochowska Klara c. Stanisława, 11. Kamiński Maksymilian s. Franciszka,12. Kamińska Wanda c. Franciszka, 13. Ken Alfons s. Pawła, 14. Ken Wanda c. Antoniego, 15. Kruschik Edwin s. Stanisława, 16. Kruschik Helena c. Władysława, 17. Krzysztofiak Władysław s. Błażeja, 18. Krzysztofiak Irena c. Stanisława, 19. Kullas Antoni s. Józefa, 20. Kullas Jadwiga c. Gustawa, 21. Pik Piotr s. Łucjana, 22. Pik Zofia c. Leona, 23. Pobłocki Antoni s. Antoniego, 24. Pobłocka Anna c. Antoniego, 25. Politowicz Czesław s. Mieczysława, 26. Politowicz Innocenta c. Stanisława, 27. Stanisławski Florian s. Jana, 28. Stanisławska Elżbieta c. Antoniego, 29. Wajland Jan s. Jana, 30. Wajland Jadwiga c. Andrzeja.