Monitor Polski

M.P.1946.145.279

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 grudnia 1946 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 15 czerwca 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 1946 r. na wniosek Prezesa Rady Ministrów, za zasługi polityczno-społeczne w latach 1939-1945 w kraju i zagranicą odznaczony został:
ORDEREM "ODRODZENIA POLSKI" IV KL.

1. Hochfeld Juliusz.