Monitor Polski

M.P.1946.144.272

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 grudnia 1946 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 14 czerwca 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 1946 roku, na wniosek CKW PPS, Pol. Zw. b. Więźniów Polit. Hitler. Więzień i Obozów Koncentracyjnych i Woj. Rady Nar. w Katowicach, za wybitne czyny męstwa i odwagi odznaczony został
KRZYŻEM "VIRTUTI MILITARI" V KL.

1. Inż. Podgórzec Eugeniusz.