Monitor Polski

M.P.1947.7.11

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 stycznia 1947 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 19 lipca 1946 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej powziętą na posiedzeniu w dniu 10 lipca 1946 r. na wniosek Wojewody Szczecińskiego zostali odznaczeni z terenu Województwa Szczecińskiego:
Za zasługi położone przy uruchomieniu przemysłu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. inż. Maszczyk Kazimierz.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Bochenek Jan, 2. Lempke Stanisław, 3. Puchała Franciszek, 4. Marszałek Marian, 5. Dolata Stanisław, 6. Sypniewski Henryk, 7. Wolniewicz Wincenty.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Alekso Henryk, 2. Budrewicz Wacław, 3. Czajkowski Wacław, 4. Fudalewski Jan, 5. Kowalewski Józef, 6. Krygier Henryk, 7. Kubicki Władysław, 8. Łasocki Józef, 9. Lenard Mikołaj, 10. Macedoński Jan, 11. Różycki Klaudiusz Jerzy.

Za zasługi położone przy usprawnieniu administracji publicznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Kaniuk Henryk.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Pastorski Stanisław, 2. Rysowski Zbigniew, 3. Dr. Tuz Jerzy.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Hajrych Zdzisław, 2. Klosowski Karol, 3. Klonowska Julia, 4. Witczak Władysław.

Za zasługi położone na polu akcji siewnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Kozłowski Zbigniew, 2. Saniutycz Kuroczycki Aleksander, 3. Soja Władysław.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI.

1. Okoń Michał.