Nadanie Brązowego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1938.58.67

Akt indywidualny
Wersja od: 12 marca 1938 r.