Moc obowiązująca Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

Monitor Polski

M.P.2003.37.527

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2003 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 marca 2003 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.
Zgodnie z art. 6 umowy weszła ona w życie w dniu 6 listopada 1992 r.