§ 3. - Miesięczne normy zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. - M.P.1956.43.525 - OpenLEX

§ 3. - Miesięczne normy zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

Monitor Polski

M.P.1956.43.525

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1956 r.
§  3.
Traci moc zarządzenie Ministra Energetyki i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 stycznia 1953 r. w sprawie cen za energię elektryczną pobraną z przekroczeniem określonych norm oraz zarządzenie Ministra Energetyki z dnia 26 stycznia 1954 r. w sprawie norm miesięcznych zużycia energii elektrycznej.