§ 1. - Miesięczne normy zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. - M.P.1956.43.525 - OpenLEX

§ 1. - Miesięczne normy zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

Monitor Polski

M.P.1956.43.525

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1956 r.
§  1.
1.
Dla odbiorców, których obowiązuje taryfa I (dla gospodarstw domowych) zgodnie z taryfami energii elektrycznej nr T-1, ustala się następujące normy miesięczne zużycia energii, w ramach których należność za energię oblicza się według określonych taryfą I stawek:
w okresach obrachunkowych
IV V VI

VII VIII IX

kWh

X XI XII

I II III

kWh

1) w mieszkaniach jednoizbowych4050
2) w mieszkaniach dwuizbowych5060
3) w mieszkaniach trzyizbowych5575
4) na każdą następną izbę57
2.
Część mieszkania wieloizbowego, zajmowanego przez samodzielnego lokatora, traktuje się jako samodzielne mieszkanie.
3.
Jeśli z kuchni korzysta więcej niż 2 samodzielnych lokatorów, normy określone w ust. 1 zwiększa się o 10 kWh na każdego lokatora.
4.
Jeżeli izba zamieszkała lub kuchenna nie ma okna lub mieści się w suterenie, normy określone w ust. 1 zwiększa się o 10 kWh na każdą taka izbę.
5.
Mieszkania lub części mieszkań zajmowane przez samodzielnych lokatorów, nie posiadające instalacji gazowej i wyposażone jedynie w trzon kuchenny, z którego korzysta jeden lub więcej lokatorów - otrzymują dodatkową normę niezależnie od określonej w ust. 1-4 w wysokości 25 kWh.
6.
Jeżeli mieszkanie nie ma instalacji gazowej ani trzonu kuchennego, normy określone w ust. 1-4 zwiększa się:

dla 1 lub 2 osób zameldowanych - o 120 kWh,

"3-5 " " - o 180 ",

"6 i więcej " " - o 200 "