§ 2. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0. - M.P.2017.232 - OpenLEX

§ 2. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0.

Monitor Polski

M.P.2017.232

Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 2017 r.
§  2. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
przygotowanie propozycji działań w celu wdrożenia systemu CEPiK 2.0;
2)
przygotowanie projektów rozwiązań prawnych i organizacyjnych w celu uruchomienia systemu CEPiK 2.0;
3)
identyfikacja i wsparcie usuwania barier, w szczególności prawnych lub organizacyjnych utrudniających uruchomienie systemu CEPiK 2.0;
4)
analiza przygotowywanych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby uruchomienia systemu CEPiK 2.0.