§ 1. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0. - M.P.2017.232 - OpenLEX

§ 1. - Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0.

Monitor Polski

M.P.2017.232

Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 2017 r.
§  1. 
1. 
Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw systemu CEPiK 2.0, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.