§ 2. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji". - M.P.2017.773 - OpenLEX

§ 2. - Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Rewitalizacji "Krajowy Komitet Rewitalizacji".

Monitor Polski

M.P.2017.773

Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.
§  2. 
Do zadań Zespołu należy podejmowanie działań służących ocenie funkcjonowania polityki rewitalizacji oraz wypracowaniu zmian tej polityki, w szczególności:
1)
monitorowanie i ocena przebiegu procesów rewitalizacyjnych;
2)
wypracowywanie i przedstawianie propozycji zmian polityki państwa, w tym zmian legislacyjnych oraz programowych, dotyczących rewitalizacji lub mających na nią wpływ;
3)
opiniowanie projektów dokumentów, w szczególności dokumentów rządowych dotyczących rewitalizacji lub mających na nią wpływ.