§ 6. - Międzyresortowy Zespół do spraw monitorowania kontroli podmiotów świadczących usługi w zakresie przewozu osób.

Monitor Polski

M.P.2019.421

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2019 r.
§  6. 
Przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie z działalności Zespołu po zakończeniu prac Zespołu.