§ 2. - Międzyresortowy Zespół do spraw monitorowania kontroli podmiotów świadczących usługi w zakresie przewozu osób.

Monitor Polski

M.P.2019.421

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2019 r.
§  2. 
Zadaniem Zespołu jest monitorowanie działań kontrolnych organów państwowych w zakresie przestrzegania przepisów regulujących przewóz osób wobec podmiotów świadczących usługi w zakresie przewozu osób.