§ 10. - Międzyresortowy Zespół do spraw monitorowania kontroli podmiotów świadczących usługi w zakresie przewozu osób.

Monitor Polski

M.P.2019.421

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2019 r.
§  10. 
Pierwsze posiedzenie Zespołu przewodniczący Zespołu zwołuje w terminie 14 dni od dnia utworzenia Zespołu.