Monitor Polski

M.P.2018.804

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 czerwca 2018 r.
o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

nr 112.33.2018

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję z dniem 3 lipca 2018 r. Pana generała dywizji Rajmunda Tomasza ANDRZEJCZAKA na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.