Monitor Polski

M.P.2017.248

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.12.2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 stycznia 2017 r.
o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję z dniem 1 lutego 2017 r. Pana generała broni Leszka SURAWSKIEGO na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.