Monitor Polski

M.P.2016.508

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.10.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822, z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1268 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 178 i 308) z dniem 7 maja 2016 r. mianuję na ponowną kadencję Pana generała Mieczysława GOCUŁA na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.