Mianowanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu oraz Przemysłu i Handlu.

Monitor Polski

M.P.1939.271.

Akt indywidualny
Wersja od: 9 grudnia 1939 r.