Monitor Polski

M.P.2019.33

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.82.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymienieni mianowani zostają:
I. na stopień generała dywizji

generał brygady Krzysztof MOTACKI

II. na stopień generała brygady

pułkownik Piotr MALINOWSKI

pułkownik Dariusz ŻUCHOWSKI