Monitor Polski

M.P.2018.986

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz wiceadmirała

nr 112.52.2018

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymienieni mianowani zostają:

I. 

na stopień generała dywizji

generał brygady Maciej Władysław JABŁOŃSKI

generał brygady Dariusz Antoni ŁUKOWSKI

generał brygady Tadeusz MIKUTEL

generał brygady Wiesław Marian KUKUŁA

generał brygady Tomasz Krzysztof PIOTROWSKI

II. 

na stopień wiceadmirała

kontradmirał Krzysztof Jerzy JAWORSKI

III. 

na stopień generała brygady

pułkownik Robert DROZD

pułkownik Karol DYMANOWSKI

pułkownik Dariusz PLUTA

pułkownik Dariusz Karol RYCZKOWSKI

pułkownik Piotr TRYTEK