Monitor Polski

M.P.2020.388

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 kwietnia 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji oraz generała brygady

nr 112.6.2020

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymienieni mianowani zostają:

I. na stopień generała broni

generał dywizji Tadeusz MIKUTEL

generał dywizji Tomasz Krzysztof PIOTROWSKI

generał dywizji Jan Marek ŚLIWKA

II. na stopień generała dywizji

generał brygady Sławomir Paweł OWCZAREK

III. na stopień generała brygady

pułkownik Grzegorz Ryszard GRODZKI

pułkownik Sławomir MĄKOSA

pułkownik Wojciech PIKUŁA

pułkownik Arkadiusz Bolesław SZKUTNIK

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki