Monitor Polski

M.P.2016.916

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 września 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.33.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji oraz generała brygady

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220, 1224, 1830, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 178 i 1053), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymienieni z dniem 15 sierpnia 2016 r. mianowani zostają:

I.

 na stopień generała broni:

generał dywizji Michał Edward SIKORA

generał dywizji Leszek SURAWSKI

II.

 na stopień generała dywizji:

generał brygady Rajmund Tomasz ANDRZEJCZAK

generał brygady Andrzej Marek REUDOWICZ

generał brygady Marek Arkadiusz SOKOŁOWSKI

III.

 na stopień generała brygady:

pułkownik Robert Tadeusz GŁĄB

pułkownik Wojciech MARCHWICA

pułkownik Stanisław Romuald ŻMUDA